Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1330/V

Business name: 
Stavebné bytové družstvo Levoča
  (from: 06/15/1994)
Stavebné bytové družstvo Levoča
  (from: 07/03/1990 until: 06/14/1994)
Registered seat: 
Novoveská cesta 37
Levoča 054 01
  (from: 12/28/1998)
Levoča 054 01
  (from: 06/15/1994 until: 12/27/1998)
Levoča
  (from: 07/03/1990 until: 06/14/1994)
Identification number (IČO): 
00 594 423
  (from: 07/03/1990)
Date of entry: 
07/03/1990
  (from: 07/03/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/03/1990)
Objects of the company: 
organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového priestoru
  (from: 06/15/1994)
Družstvo najmä: - stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojím členom
  (from: 06/15/1994)
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu by- tov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov
  (from: 06/15/1994)
prideľuje družstevné byty vrátene bytov v rodinných domčekov do užívania a nebytové priestory do nájmu svojim členom
  (from: 06/15/1994)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných bytov a nebytových priestorov
  (from: 06/15/1994)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov za úplatu
  (from: 06/15/1994)
vykonáva aj inú hospodársku činnosť podľa rozhodnutia predstavenstva
  (from: 06/15/1994)
poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve občanov
  (from: 06/15/1994)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/22/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/22/2004)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 11/22/2004)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 11/22/2004)
nákladná cestná doprava
  (from: 11/22/2004)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/12/2017)
montáž určených meradiel v rozsahu : merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu
  (from: 07/04/2019)
udržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/14/2012 until: 07/11/2017)
činnosť na elektrických zariadeniach do 52 kW a bleskozvodov
  (from: 11/22/2004 until: 05/24/2021)
výstavba bytov v družstevných domoch, rodinných domov, miestností neslúžiacich na bývanie
  (from: 07/03/1990 until: 06/14/1994)
prideľovanie družstevných bytov vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie
  (from: 07/03/1990 until: 06/14/1994)
údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácia bytového majetku a nebytových pries- torov
  (from: 07/03/1990 until: 06/14/1994)
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojich členov
  (from: 07/03/1990 until: 06/14/1994)
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanov
  (from: 07/03/1990 until: 06/14/1994)
materiálno-výrobna základňa a opravy nebyvých priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (from: 07/03/1990 until: 06/14/1994)
správa domov, bytov a nebytových priestorov
  (from: 11/22/2004 until: 07/11/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/22/2000)
Managing board
  (from: 12/28/1998 until: 11/21/2000)
Managing board
  (from: 06/15/1994 until: 12/27/1998)
Managing board
  (from: 07/03/1990 until: 06/14/1994)
Jaroslav Kováč - podpredseda predstavenstva
Jána Francisciho 15/1677
Levoča 054 01
From: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021)
Ing. Ondrej Plačko - Vice-chairman of the Board of Directors
Pri prameni 11/1353
Levoča 054 01
From: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021)
Mgr. Miroslava Suchá - Member of the Board of Directors
Pri prameni 1340/7
Levoča 054 01
From: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021)
Mgr. Miroslav Žilt - člen predstavenstva
Jozefa Czauczika 3/1492
Levoča 054 01
From: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021)
Ing. Michal Gorbár - Member of the Board of Directors
Jána Francisciho 170/32
Levoča 054 01
From: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021)
Ing. Ján Babej - Member of the Board of Directors
Jána Francisciho 1689/26
Levoča 054 01
From: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021)
Ľuboš Kovalík - Chairman of the Board of Directors
Jána Francisciho 31/154
Levoča 054 01
From: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021)
Vladimír Adamkovič - člen
Francisciho 33
Levoča
  (from: 06/15/1994 until: 10/20/1997)
Mgr. Vladimír Adamkovič - člen
Francisciho 33
Levoča
  (from: 11/22/2000 until: 02/12/2002)
Mgr. Vladimír Adamkovič - podpredseda
Francisciho 33
Levoča
  (from: 02/13/2002 until: 07/13/2005)
Mgr. Vladimír Adamkovič - podpredseda
Francisciho 33
Levoča
Until: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/13/2005)
RNDr. Vladimír Adamkovič - podpreseda predstavenstva
Jána Francisciho 32/170
Levoča 054 01
From: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/26/2010)
RNDr. Vladimír Adamkovič - podpreseda predstavenstva
Jána Francisciho 32/170
Levoča 054 01
From: 06/15/2005 Until: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Peter Antal - člen
Francisciho 17
Levoča
  (from: 10/21/1997 until: 11/21/2000)
Peter Antal - člen predstavenstva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
From: 12/16/2015
  (from: 12/29/2015 until: 01/14/2021)
Peter Antal - člen predstavenstva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
From: 12/16/2015 Until: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021 until: 01/14/2021)
Peter Antal - podpredseda
Francisciho 17
Levoča
  (from: 11/22/2000 until: 02/12/2002)
Peter Antal - podpredseda predstaventsva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
From: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 12/28/2015)
Peter Antal - podpredseda predstaventsva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
From: 06/24/2015 Until: 12/15/2015
  (from: 12/29/2015 until: 12/28/2015)
Peter Antal - predseda
Francisciho 17
Levoča
  (from: 02/13/2002 until: 07/13/2005)
Peter Antal - predseda
Francisciho 17
Levoča
Until: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/13/2005)
Peter Antal - predseda predstavenstva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
From: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/26/2010)
Peter Antal - predseda predstavenstva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
From: 06/15/2005 Until: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Peter Antal - predseda predstavenstva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/08/2015)
Peter Antal - predseda predstavenstva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
From: 06/23/2010 Until: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
Vladimír Babej - člen
Francisciho 43
Levoča
  (from: 10/21/1997 until: 11/21/2000)
Gabriel Bajla - člen predstavenstva
Jána Francisciho 39/781
Levoča 054 01
From: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 02/02/2018)
Gabriel Bajla - člen predstavenstva
Jána Francisciho 39/781
Levoča 054 01
From: 06/24/2015 Until: 01/24/2018
  (from: 02/03/2018 until: 02/02/2018)
Gabriel Bajla - predseda predstavenstva
Jána Francisciho 39/781
Levoča 054 01
From: 01/24/2018
  (from: 02/03/2018 until: 01/14/2021)
Gabriel Bajla - predseda predstavenstva
Jána Francisciho 39/781
Levoča 054 01
From: 01/24/2018 Until: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021 until: 01/14/2021)
Pavol Ferenc - člen
Pri prameni, bl. Korund
Levoča
  (from: 11/22/2000 until: 07/13/2005)
Pavol Ferenc - člen
Pri prameni, bl. Korund
Levoča
Until: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/13/2005)
František Gbúr - člen
Czauczika 6
Levoča
  (from: 06/15/1994 until: 10/20/1997)
RNDr. Gabriela Gerčáková - člen
Francisciho 42
Levoča
  (from: 10/21/1997 until: 11/21/2000)
Libor Gonda - člen predstavenstva
Jána Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
From: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/26/2010)
Libor Gonda - člen predstavenstva
Jána Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
From: 06/15/2005 Until: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Ing. Monika Gondkovská - člen
Športovcov 3
Levoča
  (from: 06/15/1994 until: 10/20/1997)
Ing. Michal Gorbár - člen predstavenstva
Jána Francisciho 32/170
Levoča 054 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/08/2015)
Ing. Michal Gorbár - člen predstavenstva
Jána Francisciho 32/170
Levoča 054 01
From: 06/23/2010 Until: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
RNDr. Gabriela Gorčáková - člen
Francisciho 42
Levoča
  (from: 06/15/1994 until: 10/20/1997)
Ján Hnat - podpredseda predstavenstva
Slavkovská 3/1323
Levoča 054 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/08/2015)
Ján Hnat - podpredseda predstavenstva
Slavkovská 3/1323
Levoča 054 01
From: 06/23/2010 Until: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
Ing. Peter Hromjak - člen
Francisciho 3
Levoča
  (from: 11/22/2000 until: 07/13/2005)
Ing. Peter Hromjak - člen
Francisciho 3
Levoča
Until: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/13/2005)
Ing. Ladislav Just - člen predstavenstva
Jána Francisciho 37/780
Levoča 054 01
From: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/26/2010)
Ing. Ladislav Just - člen predstavenstva
Jána Francisciho 37/780
Levoča 054 01
From: 06/15/2005 Until: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Ing. Ladislav Just - člen; od 9.10.2001
Francisciho 37
Levoča
  (from: 02/13/2002 until: 07/13/2005)
Ing. Ladislav Just - člen; od 9.10.2001
Francisciho 37
Levoča
Until: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/13/2005)
Magdaléna Kacvinská - členka
  (from: 07/03/1990 until: 06/14/1994)
Jaroslav Kováč - člen predstavenstva
Jána Francisciho 15/1677
Levoča 054 01
From: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/26/2010)
Jaroslav Kováč - člen predstavenstva
Jána Francisciho 15/1677
Levoča 054 01
From: 06/15/2005 Until: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Jaroslav Kováč - podpredseda predstavenstva
Jána Francisciho 15/1677
Levoča 054 01
From: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 01/14/2021)
Jaroslav Kováč - podpredseda predstavenstva
Jána Francisciho 15/1677
Levoča 054 01
From: 06/24/2015 Until: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021 until: 01/14/2021)
Ľuboš Kovalík - člen predstavenstva
Jána Francisciho 31/145
Levoča 054 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/08/2015)
Ľuboš Kovalík - člen predstavenstva
Jána Francisciho 31/145
Levoča 054 01
From: 06/23/2010 Until: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
Ľuboš Kovalík - člen predstavenstva
Jána Francisciho 31/154
Levoča 054 01
From: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 12/28/2015)
Ľuboš Kovalík - člen predstavenstva
Jána Francisciho 31/154
Levoča 054 01
From: 06/24/2015 Until: 12/15/2015
  (from: 12/29/2015 until: 12/28/2015)
Ľuboš Kovalík - podpredseda predstavenstva
Jána Francisciho 31/154
Levoča 054 01
From: 12/16/2015
  (from: 12/29/2015 until: 01/14/2021)
Ľuboš Kovalík - podpredseda predstavenstva
Jána Francisciho 31/154
Levoča 054 01
From: 12/16/2015 Until: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021 until: 01/14/2021)
Ján Kurta - člen
Czauczika 6
Levoča
  (from: 10/21/1997 until: 07/13/2005)
Ján Kurta - člen
Czauczika 6
Levoča
Until: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/13/2005)
Ján Kurta - podpredseda
Czauczika 6
Levoča
  (from: 07/03/1990 until: 10/20/1997)
Ján Meluch - člen predstavenstva
Francisciho 29/1731
Levoča 054 01
From: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/26/2010)
Ján Meluch - člen predstavenstva
Francisciho 29/1731
Levoča 054 01
From: 06/15/2005 Until: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Ján Meľuch - člen
Francisciho 29
Levoča
  (from: 06/15/1994 until: 10/20/1997)
Ján Meľuch - člen
Francisciho 29
Levoča
  (from: 10/21/1997 until: 07/13/2005)
Ján Meľuch - člen
Francisciho 29
Levoča
Until: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/13/2005)
Dušan Novák - predseda
Elektrárenska 9
Spišská Nová Ves
  (from: 07/03/1990 until: 10/20/1997)
Dušan Novák - predseda
Elektrárenská 9
Spišská Nová Ves
  (from: 10/21/1997 until: 11/21/2000)
Ing. Ondrej Plačko - člen
Pri prameni bl.Smaragd
Levoča
  (from: 06/15/1994 until: 10/20/1997)
Ing. Ondrej Plačko - člen
Pri prameni, bl. Smaragd
Levoča
  (from: 10/21/1997 until: 11/21/2000)
Ing. Ondrej Plačko - člen predstavenstva
Pri prameni 11/1353
Levoča 054 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/08/2015)
Ing. Ondrej Plačko - člen predstavenstva
Pri prameni 11/1353
Levoča 054 01
From: 06/23/2010 Until: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
Ing. Ondrej Plačko - člen predstavenstva
Pri prameni 11/1353
Levoča 054 01
From: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 01/14/2021)
Ing. Ondrej Plačko - člen predstavenstva
Pri prameni 11/1353
Levoča 054 01
From: 06/24/2015 Until: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021 until: 01/14/2021)
Ing. Ondrej Plačko - podpredseda
Pri prameni, bl. Smaragd
Levoča
  (from: 11/22/2000 until: 07/13/2005)
Ing. Ondrej Plačko - podpredseda
Pri prameni, bl. Smaragd
Levoča
Until: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/13/2005)
Ing. Ondrej Plačko - podpredseda predstavenstva
Pri Prameni 11/1353
Levoča 054 01
From: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/26/2010)
Ing. Ondrej Plačko - podpredseda predstavenstva
Pri Prameni 11/1353
Levoča 054 01
From: 06/15/2005 Until: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Alžbeta Polláková - podpredseda predstavenstva
Viktora Greschika 6/1749
Levoča 054 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/08/2015)
Alžbeta Polláková - podpredseda predstavenstva
Viktora Greschika 6/1749
Levoča 054 01
From: 06/23/2010 Until: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
Ing. Peter Sedlačko - člen
Francisciho 26
Levoča
  (from: 10/21/1997 until: 11/21/2000)
Ing. Ľubomír Spišský - člen
Francisciho 46
Levoča
  (from: 10/21/1997 until: 11/21/2000)
Ing. Ľubomír Spišský - predseda
Francisciho 46
Levoča
  (from: 11/22/2000 until: 02/12/2002)
Mgr. Mária Stanková - predseda predstavenstva
Jozefa Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
From: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 02/02/2018)
Mgr. Mária Stanková - predseda predstavenstva
Jozefa Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
From: 06/24/2015 Until: 12/31/2017
  (from: 02/03/2018 until: 02/02/2018)
Ing. Ivan Stoličný - člen predstavenstva
Jána Francisciho 7/1648
Levoča 054 01
From: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/26/2010)
Ing. Ivan Stoličný - člen predstavenstva
Jána Francisciho 7/1648
Levoča 054 01
From: 06/15/2005 Until: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Ing. Ivan Stoličný - člen predstavenstva
Jána Francisciho 7/1648
Levoča 054 01
From: 01/01/2018
  (from: 02/03/2018 until: 01/14/2021)
Ing. Ivan Stoličný - člen predstavenstva
Jána Francisciho 7/1648
Levoča 054 01
From: 01/01/2018 Until: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021 until: 01/14/2021)
Ing. Marián Styk - podpredseda
Francisciho 3
Levoča
  (from: 10/21/1997 until: 11/21/2000)
Mgr. Miroslava Suchá - člen predstavenstva
Pri Prameni 7/1340
Levoča 054 01
From: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/26/2010)
Mgr. Miroslava Suchá - člen predstavenstva
Pri Prameni 7/1340
Levoča 054 01
From: 06/15/2005 Until: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Anna Šimková - člen
Železničný riadok 11
Levoča
  (from: 11/22/2000 until: 07/13/2005)
Anna Šimková - člen
Železničný riadok 11
Levoča
Until: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/13/2005)
Jozef Švirlo - člen
Pri prameni, bl. Mramor
Levoča
  (from: 06/15/1994 until: 10/20/1997)
Jozef Švirloch - podpredseda
Pri prameni bl. Mramor
Levoča
  (from: 10/21/1997 until: 11/21/2000)
Miroslav Žilt - člen predstavenstva
Jána Czauczika 3/1492
Levoča 054 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/08/2015)
Miroslav Žilt - člen predstavenstva
Jána Czauczika 3/1492
Levoča 054 01
From: 06/23/2010 Until: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
Mgr. Miroslav Žilt - člen predstavenstva
Jozefa Czauczika 3/1492
Levoča 054 01
From: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 01/14/2021)
Mgr. Miroslav Žilt - člen predstavenstva
Jozefa Czauczika 3/1492
Levoča 054 01
From: 06/24/2015 Until: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021 until: 01/14/2021)
Acting: 
Za družstvo konajú predseda a podpredsedovia predstavenstva v stanovenom poradí. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, za družstvo podpisujú predseda, prípadne podpredseda a jeden člen predstavenstva spoločne.
  (from: 11/22/2000)
Družstvo navonok zastupuje predseda alebo iný člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 12/28/1998 until: 11/21/2000)
Družstvo navonok zastupuje predseda alebo iný člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, podpisuje predse
  (from: 06/15/1994 until: 12/27/1998)
V mene predstavenstva koná predseda a v čase jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti poverený podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva.
  (from: 07/03/1990 until: 06/14/1994)
Supervisory board: 
Mária Dzurillová - člen
Viktora Greschika 1743/6
Levoča 054 01
From: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021)
Mgr. Anna Kokavcová - člen
Jána Francisciho 1648/7
Levoča 054 01
From: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021)
Ing. Jozef Bukovinský - člen
Viktora Greschika 1743/6
Levoča 054 01
From: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021)
Žofia Dzurňáková - člen
Pri Prameni 11/1353
Levoča 054 01
From: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/26/2010)
Žofia Dzurňáková - člen
Pri Prameni 11/1353
Levoča 054 01
From: 06/15/2005 Until: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Žofia Dzurňáková - člen
Pri Prameni 11/29
Levoča
From: 09/24/2002
  (from: 06/30/2003 until: 07/13/2005)
Žofia Dzurňáková - člen
Pri Prameni 11/29
Levoča
From: 09/24/2002 Until: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/13/2005)
Juraj Faltin - člen
Jána Francisciho 15/1677
Levoča 054 01
From: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/26/2010)
Juraj Faltin - člen
Jána Francisciho 15/1677
Levoča 054 01
From: 06/15/2005 Until: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Eva Hanisková - predseda
Francisciho 46
Levoča
From: 05/23/2000
  (from: 06/30/2003 until: 07/13/2005)
Eva Hanisková - predseda
Francisciho 46
Levoča
From: 05/23/2000 Until: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/13/2005)
Peter Král
Jána Francisciho 21/1683
Levoča 054 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/08/2015)
Peter Král
Jána Francisciho 21/1683
Levoča 054 01
From: 06/23/2010 Until: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
Slavomíra Marciová
Jána Francisciho 48/1779
Levoča 054 01
From: 12/06/2006
  (from: 01/09/2007 until: 07/26/2010)
Slavomíra Marciová
Jána Francisciho 48/1779
Levoča 054 01
From: 12/06/2006 Until: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Mgr. Alexander Molnár - predseda kontrolnej komisie
Jána Francisciho 3/1649
Levoča 054 01
From: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 10/05/2005)
Mgr. Alexander Molnár - predseda kontrolnej komisie
Jána Francisciho 3/1649
Levoča 054 01
From: 06/15/2005 Until: 08/09/2005
  (from: 10/06/2005 until: 10/05/2005)
Vladimír Novák
Jána Francisciho 33/170
Levoča 054 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/08/2015)
Vladimír Novák
Jána Francisciho 33/170
Levoča 054 01
From: 06/23/2010 Until: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
Vladimír Novák - člen
Jána Francisciho 33/170
Levoča 054 01
From: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/26/2010)
Vladimír Novák - člen
Jána Francisciho 33/170
Levoča 054 01
From: 06/15/2005 Until: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Mária Stanková
Jána Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
From: 08/09/2005
  (from: 10/06/2005 until: 07/26/2010)
Mária Stanková
Jána Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
From: 08/09/2005 Until: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Mária Stanková - člen
Czauczika 7
Levoča
From: 07/16/2002
  (from: 06/30/2003 until: 07/13/2005)
Mária Stanková - člen
Czauczika 7
Levoča
From: 07/16/2002 Until: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/13/2005)
Bc. Mária Stanková
Jána Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/08/2015)
Bc. Mária Stanková
Jána Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
From: 06/23/2010 Until: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
Ing. Štefan Šefčík - člen
Francisciho 28
Levoča
From: 05/23/2000
  (from: 06/30/2003 until: 07/13/2005)
Ing. Štefan Šefčík - člen
Francisciho 28
Levoča
From: 05/23/2000 Until: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/13/2005)
Ing. Štefan Šefčík - člen
Jána Francisciho 28/1729
Levoča 054 01
From: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 01/08/2007)
Ing. Štefan Šefčík - člen
Jána Francisciho 28/1729
Levoča 054 01
From: 06/15/2005 Until: 12/06/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Dezider Vilkovský - člen
Baštová 4
Levoča
From: 05/23/2000
  (from: 06/30/2003 until: 07/13/2005)
Dezider Vilkovský - člen
Baštová 4
Levoča
From: 05/23/2000 Until: 06/15/2005
  (from: 07/14/2005 until: 07/13/2005)
Žofia Dzurňáková
Pri prameni 11/1353
Levoča 054 01
From: 06/24/2015 Until: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021 until: 01/14/2021)
Vladimír Maľák
Jána Francisciho 22/1701
Levoča 054 01
From: 06/24/2015 Until: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021 until: 01/14/2021)
Vladimír Novák
Jána Francisciho 33/170
Levoča 054 01
From: 06/24/2015 Until: 11/25/2020
  (from: 01/15/2021 until: 01/14/2021)
Žofia Dzurňáková
Pri prameni 11/1353
Levoča 054 01
From: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 01/14/2021)
Vladimír Maľák
Jána Francisciho 22/1701
Levoča 054 01
From: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 01/14/2021)
Vladimír Novák
Jána Francisciho 33/170
Levoča 054 01
From: 06/24/2015
  (from: 07/09/2015 until: 01/14/2021)
Registered capital: 
1 700 EUR
  (from: 03/25/2009)
18 700 EUR
  (from: 03/12/2009 until: 03/24/2009)
550 000 Sk
  (from: 06/15/1994 until: 03/11/2009)
Basic member contribution: 
17 EUR
  (from: 03/12/2009)
500 Sk
  (from: 06/15/1994 until: 03/11/2009)
Other legal facts: 
Družstvo sa zakladá a riadi vlastnými stanovami schválenými na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 2.7.1990 podľa zák. č. 176/90 Zb. Stary spis: Dr 1045
  (from: 07/03/1990)
Právne pomery družstva sa zakladajú na stanovách schválených ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 2.7.1990. Zmeny v zápise boli urobené v súlade s ust. § 22 zák. č. 42/1992 na základe aktualizovaných stanov družstva schválených zhromaždením delegátov dňa 11.12.1992 v zmysle § 765 zák. čísla 513/91 Zb.
  (from: 06/15/1994)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 22.6.1995. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 18.6.1996.
  (from: 10/21/1997)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 17.9.1998.
  (from: 12/28/1998)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 23.5.2000.
  (from: 11/22/2000)
Zmena stanov družstva, schválená mimoriadnym zhromaždením delegátov dňa 6.11.2000. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 14.6.2001.
  (from: 10/25/2001)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 30.6.2021
  (from: 07/22/2021)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person