Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10275/N

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ZDA HOLDING SLOVAKIA, a.s.
  (from: 02/09/1999)
Registered seat: 
ul. SNP 157/29
Bošany 956 18
  (from: 05/03/2006)
Identification number (IČO): 
36 306 771
  (from: 02/09/1999)
Date of entry: 
02/09/1999
  (from: 02/09/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/09/1999)
Objects of the company: 
výroba obuvi
  (from: 02/09/1999)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/09/1999)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/09/1999)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 02/09/1999)
realitné agentúry
  (from: 02/09/1999)
činnosť v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 02/09/1999)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/09/1999)
prenájom strojov a nástrojov
  (from: 02/09/1999)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/09/1999)
reklamné činnosti
  (from: 02/09/1999)
inžinierska činnosť
  (from: 02/09/1999)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 02/09/1999)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/10/2005)
činnosť ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 12/10/2005)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 12/10/2005)
veľkoobchod so živými zvieratami
  (from: 12/10/2005)
spracovanie, úprava a výroba koží a kožiarskych výrobkov zo všetkých druhov koží živočíšneho pôvodu
  (from: 12/10/2005)
prevádzkovanie verejných kanalizácií, čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov, hygienické a podobné činnosti
  (from: 12/10/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
  (from: 12/10/2005)
preklad nákladov
  (from: 05/03/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/15/2004)
Ing. Pavel Srnka
Garbiarska 960/48
Bošany 956 18
  (from: 12/10/2005)
Ing. Radovan Grznárik
Tajovského 1283/61
Partizánske
From: 05/29/2003
  (from: 11/19/2003)
Peter Grošaft
Jeséniova 38
Bratislava 831 01
From: 03/21/2006
  (from: 05/03/2006)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach spoločnosti koná za spoločnosť každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 12/10/2005)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 02/09/1999)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/24/2000)
Supervisory board: 
Ing. Marián Grznárik
Tajovského 1283/61
Partizánske
  (from: 12/13/2000)
Ing. Igor Grošaft
Jurkovičova 7476/1
Bratislava - Rača
  (from: 12/13/2000)
Ing. Pavel Srnka
Fándlyho 495/31
Bošany
From: 05/29/2003
  (from: 11/19/2003)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 4/99, Nz 5/99 zo dňa 20.1.1999 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. ( jednorázovo § 172 a prijatím stanov).
  (from: 02/09/1999)
Valné zhromaždenie dňa 17.6.1999 rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti a schválilo zmenu stanov /notárska zápisnica N 123/99, NZ 120/99/. Valné zhromaždenie dňa 16.8.1999 rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti /notárska zápisnica N 145/99, NZ 142/99/.
  (from: 08/31/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.12.1999 schválilo zmenu stanov a.s. - Dodatok č.1 k stanovám a.s. (notárska zápisnica N186/99, NZ 182/99 zo dňa 16.12.1999.
  (from: 07/24/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 19. septembra 2000 zmenu stanov - dodatok č. 2 k stanovám a.s. /notárske zápisy č. N 69/2000, NZ 68/2000 zo dňa 18.7.2000/. Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 19. septembra 2000 zmenu stanov - dodatok č. 3 k stanovám a.s. /notárske zápisy č. N 110/2000, NZ 106/2000 zo dňa 19.9.2000/.
  (from: 12/13/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.5.2003 (notárska zápisnica N 506/2003, NZ 42138/2003 zo dňa 29.5.2003) odvolalo a zvolilo člena predstavenstva a dozornej rady, schválilo nové znenie stanov.
  (from: 11/19/2003)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person