Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15801/N

Business name: 
KVARTET, s.r.o.
  (from: 03/13/2003 until: 02/09/2005)
DRUPO, s.r.o.
  (from: 03/07/1997 until: 03/12/2003)
Registered seat: 
Nitrianska cesta 503/60
Partizánske 958 01
  (from: 03/13/2003 until: 02/09/2005)
J. Derku 785
Trenčín 911 01
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
Brnianska 1
Trenčín 911 05
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Identification number (IČO): 
36 294 641
  (from: 03/07/1997)
Date of entry: 
03/07/1997
  (from: 03/07/1997)
Person dissolved from: 
31.12.2004
  (from: 02/10/2005)
Date of deletion: 
02/10/2005
  (from: 02/10/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Spoločnosť KVARTET, s.r.o., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, IČO: 36 294 641 zanikla zlúčením s nástupníckou spoločnosťou KARAKAS, a.s., Jesenského 230, 958 01 Partizánske, IČO: 35 813 954.
  (from: 02/10/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/07/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 03/07/1997 until: 02/09/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 03/07/1997 until: 02/09/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/07/1997 until: 02/09/2005)
výskum trhu
  (from: 03/07/1997 until: 02/09/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/07/1997 until: 02/09/2005)
reklamné činnosti
  (from: 03/07/1997 until: 02/09/2005)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (from: 03/07/1997 until: 02/09/2005)
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/24/1998 until: 02/09/2005)
výroba, distribúcia a predaj úžitkovej vody
  (from: 09/29/2003 until: 02/09/2005)
výroba, distribúcia a predaj stlačeného vzduchu
  (from: 09/29/2003 until: 02/09/2005)
prenájom nehnuteľností, vrátane poskytovania doplnkových služieb
  (from: 09/29/2003 until: 02/09/2005)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 01/23/2004 until: 02/09/2005)
železničná vlečková doprava
  (from: 01/23/2004 until: 02/09/2005)
Partners: 
Ing. Milan Grác
Nad Tehelňou 11
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
Ing. Milan Grác
Nad Tehelňou 11
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Ján Chmelina
Športovcov 17
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
Pavol Chmelina
Vlárska 7
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
Ján Chmelina
Športovcov 17
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Pavol Chmelina
Vlárska 7
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Ing. Stanislav Kobza
Nad Tehelňou 11
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
Ing. Stanislav Kobza
Nad Tehelňou 11
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Ing. Vojtech Lexman
Vlárska 9
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
Ing. Vojtech Lexman
Vlárska 9
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Ing. Michal Mutňanský
Vlárska 8
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
Ing. Michal Mutňanský
Vlárska 8
Nemšová
Slovak Republic
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Ing. Boris Slezák
Nad Tehelňou 11
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
Ing. Boris Slezák
Nad Tehelňou 11
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Ing. Ľudovít Černák , Csc.
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
Slovak Republic
  (from: 03/13/2003 until: 02/09/2005)
Contribution of each member: 
Pavol Chmelina
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Ing. Milan Grác
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Ing. Boris Slezák
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Ing. Stanislav Kobza
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Ján Chmelina
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Ing. Michal Mutňanský
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Ing. Vojtech Lexman
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Ing. Milan Grác
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 23 000 Sk
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
Ing. Boris Slezák
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 23 000 Sk
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
Ing. Stanislav Kobza
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 23 000 Sk
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
Ján Chmelina
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 23 000 Sk
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
Ing. Michal Mutňanský
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 23 000 Sk
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
Ing. Vojtech Lexman
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 23 000 Sk
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
Pavol Chmelina
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 23 000 Sk
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
Ing. Ľudovít Černák , Csc.
Amount of investment: 210 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 210 000 Sk
  (from: 03/13/2003 until: 02/09/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/13/2003 until: 02/09/2005)
konatelia
  (from: 03/07/1997 until: 03/12/2003)
Ing. Vojtech Lexman
Vlárska 9
Nemšová
Until: 01/23/2003
  (from: 03/07/1997 until: 03/12/2003)
Ing. Boris Slezák
Nad Tehelňou 11
Trenčín
Until: 01/23/2003
  (from: 03/07/1997 until: 03/12/2003)
Ing. Ľudovít Černák , Csc.
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
From: 01/23/2003
  (from: 03/13/2003 until: 02/09/2005)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 03/13/2003 until: 02/09/2005)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, samostatne.
  (from: 03/07/1997 until: 03/12/2003)
Capital: 
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 03/13/2003 until: 02/09/2005)
210 000 Sk
  (from: 08/24/1998 until: 03/12/2003)
140 000 Sk
  (from: 03/07/1997 until: 08/23/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.02.1997, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 03/07/1997 until: 02/09/2005)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 06.07.1998.
  (from: 08/24/1998 until: 02/09/2005)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 22.1.2003 schválilo prevod obchodných podielov (zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 23.1.2003). Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene obchodného mena z DRUPO, s.r.o. na KVARTET, s.r.o., sídla z J.Derku 785, Trenčín, na Nitrianska cesta 503/60, Partizánske, štatutárneho orgánu spoločnosti a spoločenskej zmluvy prijatím úplného nového znenia zakladateľskej listiny, spísané notárskou zápisnicou N 12/2003, Nz 4746/2003 zo dňa 23.1.2003.
  (from: 03/13/2003 until: 02/09/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 18.03.2003 o rozšírení predmetu podnikania (notárska zápisnica N 71/2003, NZ 19816/2003 zo dňa 18.03.2003).
  (from: 09/29/2003 until: 02/09/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.3.2003 o rozšírení predmetu činnosti a prijatí úplného znenia zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou N 71/2003, NZ 19816/2003 zo dňa 18.3.2003.
  (from: 01/23/2004 until: 02/09/2005)
Legal successor: 
KARAKAS, a.s.
Jesenského 230
Partizánske 958 01
  (from: 02/10/2005)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person