Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  16/R

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo Trenčín
  (od: 16.11.1959)
Sídlo: 
Legionárska ul. 647/33
Trenčín 911 01
  (od: 28.07.1998)
Gagarinova ul. 1715
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 27.07.1998)
IČO: 
00 175 111
  (od: 16.11.1959)
Deň zápisu: 
16.11.1959
  (od: 16.11.1959)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 16.11.1959)
Predmet činnosti: 
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby,prevádzka bytových nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním.
  (od: 16.11.1959)
V rámci predmetu činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje: -výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, miestností neslúžiacich na bývanie
  (od: 16.11.1959)
pridelovanie družstevných bytov,vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva.
  (od: 16.11.1959)
údržba, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov
  (od: 16.11.1959)
poskytovanie služieb spojených s bývaním členom
  (od: 16.11.1959)
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam
  (od: 16.11.1959)
materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (od: 16.11.1959)
v rámci voľnej kapacity vykonáva opravy a údržbu na objektoch občianskej vybavenosti za odplatu.
  (od: 16.11.1959)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (od: 08.01.2005)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 29.06.2011)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (od: 08.01.2005)
murárstvo
  (od: 08.01.2005)
vodoinštalatérstvo
  (od: 08.01.2005)
kúrenárstvo
  (od: 08.01.2005)
plynoinštalatérstvo
  (od: 08.01.2005)
montáž, opravy, rekonštrukcie, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 08.01.2005)
montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie zdvíhacích zariadení
  (od: 08.01.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 17.09.2005)
čistenie kanalizácie
  (od: 17.09.2005)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 17.09.2005)
montáž a demontáž určených meradiel - vodomerov
  (od: 17.09.2005)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 15.05.2019)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 15.05.2019)
reklamné a marketingové služby
  (od: 15.05.2019)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 15.05.2019)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 15.05.2019)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – zdvíhacích
  (od: 15.05.2019)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (od: 15.05.2019)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 15.05.2019)
práce s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
  (od: 15.05.2019)
obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou bytového fondu
  (od: 08.01.2005 do: 28.06.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.06.2000)
predstavenstvo
  (od: 09.02.1998 do: 21.06.2000)
predstavenstvo
  (od: 08.12.1993 do: 08.02.1998)
predstavenstvo
  (od: 16.11.1959 do: 07.12.1993)
Mgr. Miroslav Petrík - predseda predstavenstva
Opatovská 675/45
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.09.2017
  (od: 04.10.2017)
Ing. Jozef Ľahký - podpredseda predstavenstva
Šafárikova 2724/2
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 20.09.2017
  (od: 04.10.2017)
Ing. Ivan Slaný - člen predstavenstva
Gagarinova 1717/22
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.09.2017
  (od: 04.10.2017)
Ing. Anton Šumichrast - člen predstavenstva
Železničná 214/10
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 20.09.2017
  (od: 04.10.2017)
Marián Uhlík - člen predstavenstva
Halalovka 2393/24
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 20.09.2017
  (od: 04.10.2017)
Ing. Anna Vinczeová - člen predstavenstva
Halalovka 2389/8
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 20.09.2017
  (od: 04.10.2017)
Ing. Milan Škultéty - člen predstavenstva
Pred poľom 375/1
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.09.2017
  (od: 04.10.2017)
Vojtech Adamčík
Pionierska 6
Nemšová
  (od: 16.11.1959 do: 06.09.1995)
Vojtech Adamčík - člen
Pionierska 480/6
Nemšová
  (od: 07.09.1995 do: 06.09.1999)
Ing. Štefan Bestvina - člen
Šafárikova 6/21
Trenčín
  (od: 07.09.1995 do: 06.09.1999)
Ing. Oto Blaschke - člen
Gen. Svobodu 9/28
Trenčín
Skončenie funkcie: 29.04.2002
  (od: 07.09.1999 do: 27.11.2002)
Peter Briestenský - člen
Hurbanova 166/62
Trenčín
  (od: 23.07.1996 do: 06.09.1999)
Peter Briestenský - predseda
Hurbanova 166/62
Trenčín
  (od: 07.09.1995 do: 22.07.1996)
Ing. Jozef Demko - člen
Legionárska 655/41
Trenčín
  (od: 07.09.1995 do: 06.09.1999)
Ing. Jozef Ďurdík - člen
Zlatovská 13
Trenčín
Skončenie funkcie: 29.04.2002
  (od: 07.09.1999 do: 27.11.2002)
Ing. Milan Fábry - člen predstavenstva
Šafárikova 2739/16
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.09.2012
  (od: 12.10.2012 do: 21.11.2016)
Ing. Milan Fábry - člen predstavenstva
Šafárikova 2739/16
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.09.2012 Skončenie funkcie: 20.10.2016
  (od: 22.11.2016 do: 21.11.2016)
Ing. Milan Fábry - podpredseda predstavenstva
Šafárikova 2739/16
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.10.2016
  (od: 22.11.2016 do: 03.10.2017)
Ing. Milan Fábry - podpredseda predstavenstva
Šafárikova 2739/16
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.10.2016 Skončenie funkcie: 19.09.2017
  (od: 04.10.2017 do: 03.10.2017)
Ing. Jozef Gabaj - podpredseda
Pod Sokolicami 46
Trenčín
  (od: 07.09.1999 do: 20.01.2002)
Ing. Milan Galiovský - člen predstavenstva
Bavlnárska 318/28
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 29.04.2015
  (od: 26.05.2015 do: 03.10.2017)
Ing. Milan Galiovský - člen predstavenstva
Bavlnárska 318/28
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 29.04.2015 Skončenie funkcie: 19.09.2017
  (od: 04.10.2017 do: 03.10.2017)
Ing. Renáta Gombošová - člen predstavenstva
M. Turkovej 1732/34
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.09.2012
  (od: 12.10.2012 do: 27.06.2013)
Ing. Renáta Gombošová - člen predstavenstva
M. Turkovej 1732/34
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.09.2012 Skončenie funkcie: 20.06.2013
  (od: 28.06.2013 do: 27.06.2013)
Mgr.,Ing. Katarína Gunišová - člen
Lavičková 4
Trenčín
Skončenie funkcie: 29.04.2002
  (od: 07.09.1999 do: 27.11.2002)
Bohumil Guričan - predseda
Hodžova 1489/39
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 24.09.2012)
Bohumil Guričan - predseda
Hodžova 1489/39
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009 Skončenie funkcie: 25.09.2012
  (od: 25.09.2012 do: 24.09.2012)
Bohumil Guričan - predseda
Hodžova 39
Trenčín
  (od: 07.09.1999 do: 29.12.2009)
Bohumil Guričan - predseda
Hodžova 39
Trenčín
Skončenie funkcie: 25.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 29.12.2009)
Margita Hanzlíková - člen
T. Vansovej 4
Trenčín
  (od: 07.09.1999 do: 20.01.2002)
Margita Hanzlíková - podpredseda
T. Vansovej 4
Trenčín
  (od: 21.01.2002 do: 27.06.2004)
Margita Hanzlíková - člen
T. Vansovej 4
Trenčín
  (od: 28.06.2004 do: 16.12.2004)
Margita Hanzlíková - člen
T. Vansovej 4
Trenčín
Skončenie funkcie: 27.09.2004
  (od: 17.12.2004 do: 16.12.2004)
Ing. Jozef Hlinka - člen
Soblahovská 2022/22
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.06.2008
  (od: 02.07.2008 do: 29.12.2009)
Ing. Jozef Hlinka - člen
Soblahovská 2022/22
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.06.2008 Skončenie funkcie: 25.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 29.12.2009)
Ing. Jozef Hlinka - člen
Soblahovská 22/2022
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 24.09.2012)
Ing. Jozef Hlinka - člen
Soblahovská 22/2022
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009 Skončenie funkcie: 25.09.2012
  (od: 25.09.2012 do: 24.09.2012)
Ing. Jozef Hlinka - predseda predstavenstva
Soblahovská 2022/22
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.09.2012
  (od: 12.10.2012 do: 03.10.2017)
Ing. Jozef Hlinka - predseda predstavenstva
Soblahovská 2022/22
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.09.2012 Skončenie funkcie: 19.09.2017
  (od: 04.10.2017 do: 03.10.2017)
Mária Horná - člen
Soblahovská 1110/25
Trenčín
Vznik funkcie: 13.06.2002
  (od: 28.11.2002 do: 16.12.2004)
Mária Horná - člen
Soblahovská 1110/25
Trenčín
Vznik funkcie: 13.06.2002 Skončenie funkcie: 27.09.2004
  (od: 17.12.2004 do: 16.12.2004)
Terézia Hrušovská - člen
Sibírska 2/691
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.09.2004
  (od: 17.12.2004 do: 29.12.2009)
Terézia Hrušovská - člen
Sibírska 2/691
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.09.2004 Skončenie funkcie: 25.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 29.12.2009)
Mgr. Terézia Hrušovská - člen
Sibírska 2/691
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 24.09.2012)
Mgr. Terézia Hrušovská - člen
Sibírska 2/691
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009 Skončenie funkcie: 25.09.2012
  (od: 25.09.2012 do: 24.09.2012)
Ing. Stanislav Jakubík - člen
Clementisova 4
Trenčín
  (od: 07.09.1995 do: 06.09.1999)
Ing. Dušan Kain - člen
Soblahovská 57
Trenčín
  (od: 07.09.1995 do: 22.07.1996)
Ing. Dušan Kain - podpredseda
Soblahovská 57
Trenčín
  (od: 23.07.1996 do: 06.09.1999)
Ing. Július Kákoš
Clementisa 663
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 06.09.1995)
Peter Kalinovský
Partizánska 13
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 06.09.1995)
Ing. Ivan Kaššovic
Pádivého 7
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 26.09.1993)
JUDr. Stanislav Kecera - člen
Osvienčimská 1718/20
Trenčín
Vznik funkcie: 13.06.2002
  (od: 28.11.2002 do: 16.12.2004)
JUDr. Stanislav Kecera - člen
Osvienčimská 20/1718
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 24.09.2012)
JUDr. Stanislav Kecera - člen
Osvienčimská 20/1718
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009 Skončenie funkcie: 25.09.2012
  (od: 25.09.2012 do: 24.09.2012)
JUDr. Stanislav Kecera - podpredseda
Osvienčimská 1718/20
Trenčín
Vznik funkcie: 28.09.2004
  (od: 17.12.2004 do: 29.12.2009)
JUDr. Stanislav Kecera - podpredseda
Osvienčimská 1718/20
Trenčín
Vznik funkcie: 28.09.2004 Skončenie funkcie: 25.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 29.12.2009)
Ing. Ladislav Kočiščák - člen
Veľkomoravská 2167/48
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 26.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 24.09.2012)
Ing. Ladislav Kočiščák - člen
Veľkomoravská 2167/48
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 26.11.2009 Skončenie funkcie: 25.09.2012
  (od: 25.09.2012 do: 24.09.2012)
Ing. Ladislav Kočiščák - člen
Veľkomoravská 48/2167
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.09.2004
  (od: 17.12.2004 do: 29.12.2009)
Ing. Ladislav Kočiščák - člen
Veľkomoravská 48/2167
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.09.2004 Skončenie funkcie: 25.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 29.12.2009)
Ján Kováč - podpredseda
ul.M.Turkovej 36
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 06.09.1995)
Ing. Oľga Krchňavá
Šoltésovej 1
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 06.09.1995)
Ing. Peter Krchňavý - člen predstavenstva
Východná 2337/17
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 26.09.2012
  (od: 12.10.2012 do: 27.06.2014)
Ing. Peter Krchňavý - člen predstavenstva
Východná 2337/17
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 26.09.2012 Skončenie funkcie: 20.05.2014
  (od: 28.06.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Anton Kuciak
Šmidkeho 16
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 26.09.1993)
Rudolf Langer
Pod Sokolice 26
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 06.09.1995)
Karol Lesay
Soblahovská 13
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 06.09.1999)
Jaroslava Madová - podpredseda
Švermova 1615
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 06.09.1995)
Jaroslava Madová - člen
Švermova 31
Trenčín
  (od: 07.09.1999 do: 16.12.2004)
Jaroslava Madová - člen
Švermova 31
Trenčín
Skončenie funkcie: 27.09.2004
  (od: 17.12.2004 do: 16.12.2004)
Milan Martinek - člen predstavenstva
Sibírska 696/12
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.09.2012
  (od: 12.10.2012 do: 03.10.2017)
Milan Martinek - člen predstavenstva
Sibírska 696/12
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.09.2012 Skončenie funkcie: 19.09.2017
  (od: 04.10.2017 do: 03.10.2017)
Ing. Pavol Novák
Dibrova 10/3
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 06.09.1995)
Marián Oravec - člen
Halalovka 2389/8
Trenčín
  (od: 07.09.1995 do: 06.09.1999)
Ing. Igor Orosz
Halalovka 2376/20
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 06.09.1995)
Jaroslav Pečinka - člen
Šoltésovej 1724/9
Trenčín
  (od: 28.06.2004 do: 16.12.2004)
Jaroslav Pečinka - člen
Šoltésovej 1724/9
Trenčín
Skončenie funkcie: 27.09.2004
  (od: 17.12.2004 do: 16.12.2004)
Ing. Ján Penjak
Šmidkého 14
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 06.09.1995)
Ing. Ján Penjak - člen
Šmidkého 14/3
Trenčín
  (od: 07.09.1995 do: 06.09.1999)
JUDr. Ľubomír Poruban - člen
Žilinská 9
Trenčín
  (od: 07.09.1995 do: 06.09.1999)
Jozef Rožník - podpredseda
Mateja Bela 37
Trenčín
  (od: 07.09.1995 do: 22.07.1996)
Jozef Rožník - predseda
Mateja Bela 37
Trenčín
  (od: 23.07.1996 do: 06.09.1999)
Ferdinand Rybníček
Soblahovská 57
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 26.09.1993)
Ing. Ivan Slaný - člen
Gagarinova 22
Trenčín
  (od: 07.09.1995 do: 06.09.1999)
František Šturcel - člen
Šoltésovej 3/1724
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.09.2004
  (od: 17.12.2004 do: 29.12.2009)
František Šturcel - člen
Šoltésovej 3/1724
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.09.2004 Skončenie funkcie: 25.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 29.12.2009)
František Šturcel - člen predstavenstva
Šoltésovej 1724/3
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.10.2016
  (od: 22.11.2016 do: 03.10.2017)
František Šturcel - člen predstavenstva
Šoltésovej 1724/3
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.10.2016 Skončenie funkcie: 19.09.2017
  (od: 04.10.2017 do: 03.10.2017)
František Šturcel - podpredseda
Šoltésovej 1724/3
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 24.09.2012)
František Šturcel - podpredseda
Šoltésovej 1724/3
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009 Skončenie funkcie: 25.09.2012
  (od: 25.09.2012 do: 24.09.2012)
František Šturcel - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 1724/3
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.09.2012
  (od: 12.10.2012 do: 21.11.2016)
František Šturcel - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 1724/3
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.09.2012 Skončenie funkcie: 20.10.2016
  (od: 22.11.2016 do: 21.11.2016)
Mgr. Marek Tomanka - člen
Soblahovská 14/2018
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 24.09.2012)
Mgr. Marek Tomanka - člen
Soblahovská 14/2018
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009 Skončenie funkcie: 25.09.2012
  (od: 25.09.2012 do: 24.09.2012)
Mgr. Marek Tomanka - člen
Soblahovská 2018/14
Trenčín
Vznik funkcie: 13.06.2002
  (od: 28.11.2002 do: 29.12.2009)
Mgr. Marek Tomanka - člen
Soblahovská 2018/14
Trenčín
Vznik funkcie: 13.06.2002 Skončenie funkcie: 25.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 29.12.2009)
Mgr. Marek Tomanka - člen predstavenstva
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.09.2012
  (od: 12.10.2012 do: 03.10.2017)
Mgr. Marek Tomanka - člen predstavenstva
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.09.2012 Skončenie funkcie: 19.09.2017
  (od: 04.10.2017 do: 03.10.2017)
Ing. Alojz Urban - predseda
Zlatovská 11
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 06.09.1995)
Roman Zubák
Kožušnícka 8
Trenčín
  (od: 16.11.1959 do: 06.09.1995)
Konanie: 
Za družstvo podpisuje predseda (podpredseda) a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 22.06.2000)
Za družstvo podpisuje predseda (podpredseda) alebo prokurista Ing. Viera Páleníková, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Saratovská 2470/2, Trenčín a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 09.02.1998 do: 21.06.2000)
Za družstvo podpisuje predseda /podpredseda/ alebo riaditeľ Ing. Július Kákoš, bytom Clementisova 663/28, Trenčín a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 08.12.1993 do: 08.02.1998)
Za družstvo podpisuje predseda ( podpredseda) alebo riaditeľ Ing.Jozef Tilandy, bytom Trenčín, Partizánska 15 a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 16.11.1959 do: 07.12.1993)
Kontrolná komisia: 
Ing. Robert Ludvig
Východná 2337/17
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 15.11.2019
  (od: 17.03.2020)
Mgr. Anton Kučík
Hodžova 1489/39
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 15.11.2019
  (od: 17.03.2020)
Ing. Peter Kubinský
Soblahovská 1112/45
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 31.03.2021
  (od: 20.07.2021)
Ing. Dušan Bezák
Soblahovská 1111/35
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 14.11.2014
  (od: 17.12.2014 do: 16.03.2020)
Ing. Dušan Bezák
Soblahovská 1111/35
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 14.11.2014 Skončenie funkcie: 14.11.2019
  (od: 17.03.2020 do: 16.03.2020)
Ing. Emília Blašková
Šoltésovej 1724/21
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 16.12.2014)
Ing. Emília Blašková
Šoltésovej 1724/21
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009 Skončenie funkcie: 13.11.2014
  (od: 17.12.2014 do: 16.12.2014)
Bc. Elena Gabajová
Žilinská 6/242
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.09.2004
  (od: 17.12.2004 do: 09.08.2005)
Bc. Elena Gabajová
Žilinská 6/242
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.09.2004 Skončenie funkcie: 24.01.2005
  (od: 10.08.2005 do: 09.08.2005)
Katarína Husárová
Hodžova 1489/39
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 03.07.2007 do: 29.12.2009)
Katarína Husárová
Hodžova 1489/39
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 25.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 29.12.2009)
Katarína Husárová
Hodžova 1489/39
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 11.10.2012)
Katarína Husárová
Hodžova 1489/39
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 26.11.2009 Skončenie funkcie: 25.09.2012
  (od: 12.10.2012 do: 11.10.2012)
Peter Kubinský
M. Belu 14/2459
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.09.2004
  (od: 17.12.2004 do: 05.12.2007)
Peter Kubinský
M. Belu 14/2459
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.09.2004 Skončenie funkcie: 08.11.2007
  (od: 06.12.2007 do: 05.12.2007)
Bc. Juraj Omachel
Halalovka 2388/6
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 09.11.2007
  (od: 06.12.2007 do: 29.12.2009)
Bc. Juraj Omachel
Halalovka 2388/6
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 09.11.2007 Skončenie funkcie: 25.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 29.12.2009)
Ing. Juraj Omachel
Halalovka 2388/6
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 26.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 16.12.2014)
Ing. Juraj Omachel
Halalovka 2388/6
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 26.11.2009 Skončenie funkcie: 13.11.2014
  (od: 17.12.2014 do: 16.12.2014)
Ing. Juraj Omachel
Halalovka 55/2388
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 14.11.2014
  (od: 17.12.2014 do: 16.03.2020)
Ing. Juraj Omachel
Halalovka 55/2388
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 14.11.2014 Skončenie funkcie: 14.11.2019
  (od: 17.03.2020 do: 16.03.2020)
JUDr. Milan Pavlovič
Žilinská 658/9
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.05.2005
  (od: 10.08.2005 do: 29.12.2009)
JUDr. Milan Pavlovič
Žilinská 658/9
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.05.2005 Skončenie funkcie: 25.11.2009
  (od: 30.12.2009 do: 29.12.2009)
Ing. Adriana Staníková
Osviedčimská 24/1718
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.09.2004
  (od: 17.12.2004 do: 12.07.2006)
Ing. Adriana Staníková
Osviedčimská 24/1718
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.09.2004 Skončenie funkcie: 11.07.2005
  (od: 13.07.2006 do: 12.07.2006)
Ing. Juraj Vojtaššák
Halalovka 19/2368
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 14.11.2014
  (od: 17.12.2014 do: 16.03.2020)
Ing. Juraj Vojtaššák
Halalovka 19/2368
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 14.11.2014 Skončenie funkcie: 14.11.2019
  (od: 17.03.2020 do: 16.03.2020)
Ing. Juraj Vojtaššák
Halalovka 2368/13
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 26.09.2012
  (od: 12.10.2012 do: 16.12.2014)
Ing. Juraj Vojtaššák
Halalovka 2368/13
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 26.09.2012 Skončenie funkcie: 13.11.2014
  (od: 17.12.2014 do: 16.12.2014)
Ing. Alena Gučíková
28. októbra 1170/15
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 15.11.2019 Skončenie funkcie: 31.03.2021
  (od: 20.07.2021 do: 19.07.2021)
Ing. Alena Gučíková
28. októbra 1170/15
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 15.11.2019
  (od: 17.03.2020 do: 19.07.2021)
Prokúra: 
Ing. Viera Páleniková
Halalovka 2393/24
Trenčín
  (od: 07.09.1999 do: 21.06.2000)
Ing. Viera Páleníková
Saratovská 2470/2
Trenčín
  (od: 09.02.1998 do: 06.09.1999)
Úlohy prokuristu : - predstavenstvo SBD splnomocňuje prokuristu vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke družstva, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo - koná v mene družstva a zastupuje družstvo navonok a v rozsahu svojej právomoci - riadi pracovníkov správy družstva a zodpovedá za jej činnosť predstavenstvu - zabezpečuje plnenie uznesení ZD a predstavenstva družstva - dbá na dodržiavanie zákonitostí a súladu s organizačnými normami vo všetkých oblastiach činnosti družstva - podľa potreby upravuje organizačnú štruktúru správy a pracovné povinnosti pracovníkov
  (od: 09.02.1998 do: 21.06.2000)
Zapisované základné imanie: 
74 775,941048 EUR
  (od: 28.04.2009)
2 252 700 Sk
  (od: 19.07.1994 do: 27.04.2009)
Základný členský vklad: 
10 EUR
  (od: 29.06.2010)
300 Sk
  (od: 19.07.1994 do: 27.04.2009)
9,958176 EUR
  (od: 28.04.2009 do: 28.06.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Ustanovenie družstva bolo schválené uznesením rady Okresného nár.výboru v Trenčíne zo dňa 26.9.1959,č.353/59. Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 2.6.1971 a dohôd o zlúčení s účinnosťou od 1.8.1972 boli s týmto družstvom zlúčené: 1/Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri národnom podniku Konštrukta v Trenčíne ( Db 143) 2/Svojpomecné stavebné bytové družstvo pri Posádkovej správe v Trenčíne ( Db 356 ), s tým, že majetok, práva a záväzky zlúčených družstiev prevzalo družstvo preberajúce. Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave podľa § 91 ods.1 Zák.č.109/64 Zb.pod č.954/Ko/72 zo dňa 2.9.1972 dal k tomuto zlúčeniu súhlas. Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 2.6.1971 a dohôd o zlúčení zlučujú sa s týmto družstvom: 1/Stavebné bytové družstvo zamestnancov Odevných Závodov,n.p. v Trenčíne ( Db 26 ), ku dňu 1.11.1972 2/Stavebné bytové družstvo zamestnancov OSP a ONV v Trenčíne ( Db 217 ) ku dňu 15.1.73, s tým, že majetok, práva a záväzky zlúčených družstiev prevzalo družstvo preberajúce. Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave podľa § 91 ods.1 zák.č.109/64 Zb. pod č.2724/Ko-72 zo dňa 29.9.1972 dal k tomuto zlúčeniu súhlas. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa 15.2.1973 a súhlasu Slovenského zväzubytových družstiev v Bratislave zo dňa 2.9.72 s týmto družstvom bolo zlúčené dňom 12.2.1973 "Stavebné bytové družstvo občanov v Melčiciach" ( Db 420 ). Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa30.11.1972 a súhlasu Slovenského zväzubytových družstiev v Bratislave zo dňa29.9.1972 s týmto družstvom bolo zlúčené "Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri ŠUP Keramoprojekt v Trenčíne" ( Db 106 ). Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 2.6.1971, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 29.9.1972 s týmto družstvom boli zlúčené: 1/Svojpomocné stavebné bytové družstvo pracovníkov pri n.p.Považské elektrárne, Trenčín ( Db 341 ) 2/Stavebné bytové družstvo zamestnancov n.p.MERINA vlnárske závody v Trenčíne ( Db 22 ) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa10.12.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 2.9.1972 s týmto družstvom je zlúčené: Svojpomocné stavebné bytové družstvo zamestnancov Stavoindustrie n.p.PZ HSV, Dubnica nad Váhom sídlo Trenčín ( Db 257 ). Podľa zápisnice zo schôdze delegátov zodňa 2.6.1971, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 29.9.1972 s týmto družstvom boli zlúčené: 1/Stavebné bytové družstvo občanov v Nemšovej ( Db 399 ) 2/Stavebné bytové družstvo zamestnancov n.p. SLOVLIK závod trenčín ( Db 79 ) 3/Svojpomocné stavebné bytové družstvo pracovníkov závodu KARA Trenčín ( Db 368 ) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátovzo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa28.3.1974 a súhlasu Slovenského zväzubytových družstiev v Bratislave zo dňa 29.9.72 s týmto družstvom bolo zlúčené: "Stavebné bytové družstvo zamestnancov n.p. Pozemné stavby Trnava,stavebná správaTrenčín" ( Db 164 ) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa 20.12.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa14.1.1974 s týmto družstvom je zlúčené "Svojpomocné stavebné bytové družstvo pracovníkov pri n.p.Pozemné stavby Trnava,Stavebná správa 02 v trenčíne" ( Db 326). Podľa uznesenia z výročného zhromaždenia delegátov zo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa 9.1.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 12.5.1975 s týmto družstvom je dňom 1.7.1975 zlúčené: 1/Svojpomocné stavebné bytové družstvo pracovníkov pri n.p.Merina-trenčín (Db 353) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa15.10.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 24.10.1975 s účinnosťou od 1.11.1975 s týmto družstvom je zlúčené: 1/Stavebné bytové družstvo zamestnancov závodu TOS Trenčín n.p. ( Db 31 ) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátovzo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa 13.3.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 12.5.1975 s týmto družstvom je dňom 1.1.1976 zlúčené "Stavebné bytové družstvo zamestnancov Odevných závodov,n.p.svojpomocná skupina I.v Trenčíne" ( Db 306 ) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 24.4.1976, dohody o zlúčení zo dňa 28.12.1976 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 4.1.1977 s týmto družstvom je dňom 1.2.1977 zlúčené "Stavebné bytové družstvo občanov priMestskom národnom výbore v TrenčianskýchTepliciach" ( Db 116 ). Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 14.4.1977, dohody o zlúčení zo dňa 14.9.1977 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č.5/600/78 zo dňa 2.2.1978 s účinnosťou od 15.1.1978 s týmto družstvom je zlúčené:"Stavebné bytovédružstvo poľnohospodárov v Trenčíne"(Db 442) Podľa uznesenia z výročného zhromaždenia delegátov zo dňa 13.4.1978, dohody o zlúčení zo dňa 7.7.1978 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č.3147/78 zodňa 14.6.1978 s účinnosťou od 1.7.1978 je s týmto družstvom zlúčené "Stavebné bytové družstvo občanov v Novom Meste nad Váhom" ( Db 33 ). Stanovy: Ustanovujúce zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva konaného dňa 7.6.1990 schválilo Stanovy družstva podľa Zákona č. 176/1990 Zb.o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 81
  (od: 16.11.1959)
Dodatok k stanovám zo dňa 2.6.1992. Stary spis: Dr 81
  (od: 27.09.1993)
Záznam č. 6 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 28.6.1993, záznam č. 3 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.3.1993. Stary spis: Dr 81
  (od: 08.12.1993)
Zmena stanov prijatá zhromaždením delegátov dňa 8.7.1993. Stary spis: Dr 81
  (od: 19.07.1994)
Zhromaždenie delegátov dňa 21.10.1997 rozhodlo o zmene stanov (úplné znenie).
  (od: 09.02.1998)
Zápisnica zo schôdze Náhradného zhromaždenia delegátov zo dňa 20.5.1999. Zhromaždenie delegátov dňa 28.6.1999 zvolilo nových členov Predstavenstva. Zápisnica č.7/99 z ustanovujúcej schôdze Predstavenstva dňa 29.6.1999. Zápisnica zo schôdze Náhradného zhromaždenia delegátov zo dňa 8.7.1999. Zmena bydliska prokuristky.
  (od: 07.09.1999)
Na zasadnutí predstavenstva konanom dňa 31.1.2000 bolo rozhodnuté o odvolaní prokúry udelenej Ing. Viere Pálenikovej, r.č. , Saratovská 2470/2, Trenčín. Zápisnica č.4/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného 31.1.2000.
  (od: 22.06.2000)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva družstva zo dňa 29.04.2002. Náhradné zhromaždenie delegátov dňa 13.06.2002 zvolilo nových členov predstavenstva.
  (od: 28.11.2002)
Zmena stanov (úplné znenie) prijaté náhradným zhromaždením Delegátov dňa 24.10.2002.
  (od: 24.04.2003)
Zhromaždenie delegátov dňa 29.05.2003 schválilo zmenu stanov.
  (od: 20.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021
Dátum výpisu:  01.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)