Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  22/R

Business name: 
AUTOKURZ, družstvo - v likvidácii
  (from: 04/17/2004 until: 05/09/2005)
AUTOKURZ, družstvo
  (from: 09/08/1993 until: 04/16/2004)
Družstvo pre výcvik vodičov AUTOKURZ
  (from: 06/07/1990 until: 09/07/1993)
Registered seat: 
Zlatovská 27
Trenčín 911 05
  (from: 10/20/1994 until: 05/09/2005)
Bratislavská 55
Trenčín
  (from: 06/07/1990 until: 10/19/1994)
Identification number (IČO): 
00 678 945
  (from: 06/07/1990)
Date of entry: 
01/07/1990
  (from: 06/07/1990)
Date of deletion: 
05/10/2005
  (from: 05/10/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
AUTOKURZ, družstvo v likvidácii sa na základe návrhu likvidátora, za súhlasu Daňového úradu Trenčín a Mesta Trenčín, po schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie členskou schôdzou družstva a konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku vymazáva z Obchodného registra.
  (from: 05/10/2005)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/07/1990)
Objects of the company: 
Kompletné zabezpečenie výcviku vodičov skupiny "B" a "MM" v zmysle vyhl. č. 94/72 Zb. a doplnku č. 107/79 Zb., zdokonaľovanie skupiny "B", ktorí dlhodobejšie nevykonávali praktickú jazdu s motorovým vozidlom, zdokonaľovací výcvik vodičov s nákladným alebo obytným prívesom, preškolenie vodičov v náväznosti na nové ustanovenia vyhlášky v cestnej premávke a s tým súvisiacich predpisov, právna porada súvisiaca s prevádzkou motorových vozidiel i oboznamovanie o cestnej premávke v zahraničí, zapožičiavanie študijných materiálov pre účastníkov kurzu.
  (from: 06/07/1990 until: 09/07/1993)
autoškola;
  (from: 09/08/1993 until: 05/09/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/17/2004 until: 05/09/2005)
Managing board
  (from: 09/08/1993 until: 04/16/2004)
Managing board
  (from: 07/30/1992 until: 09/07/1993)
Managing board
  (from: 06/07/1990 until: 07/29/1992)
Anton Igaz
Kožušnícka 3/86
Trenčín
  (from: 06/07/1990 until: 09/07/1993)
Anton Igaz - člen
Kožušnícka 3
Trenčín
  (from: 10/20/1994 until: 05/09/2005)
JUDr. Ľubomír Meško
Hollého 4
Trenčín
  (from: 06/07/1990 until: 07/29/1992)
Ľudovít Rolník
Hollého 12
Trenčín
  (from: 06/07/1990 until: 10/19/1994)
Ľudovít Rolník - predseda
Hollého 12
Trenčín
  (from: 10/20/1994 until: 05/09/2005)
Magdaléna Rolníková
Hollého 12
Trenčín
  (from: 06/07/1990 until: 09/07/1993)
Zdeňek Sedláček - predseda
M. Turkovej 9/1727
Trenčín
  (from: 06/07/1990 until: 10/19/1994)
Zdeňek Sedláček - podpredseda
M. Turkovej 9/1727
Trenčín
  (from: 10/20/1994 until: 05/09/2005)
Jozefína Sedláčková
M. Turkovej 9/1727
Trenčín
  (from: 06/07/1990 until: 05/09/2005)
Acting: 
V mene družstva koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (from: 04/17/2004 until: 05/09/2005)
V mene družstva koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 09/08/1993 until: 04/16/2004)
Za družstvo podpisuje predseda predstavenstva Zdeněk Sedláček a člen predstavenstva Ľudovít Rolník.
  (from: 07/30/1992 until: 09/07/1993)
Za družstvo bude podpisovať predseda a členovia družstva JUDr. Ľubomír Meško a Ľudovít Rolník.
  (from: 06/07/1990 until: 07/29/1992)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 09/08/1993 until: 05/09/2005)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 09/08/1993 until: 05/09/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/29/2004
Rozhodnutie členskej schôdze vyhotovené vo forme notárskej zápisnie N 102/2004, NZ 27095/2004 zo dňa 29.03.2004 o zrušení družstva s likvidáciou.
  (from: 04/17/2004)
 Liquidators:
Ľudovít Rolník
Jána Hollého 886/12
Trenčín 911 05
From: 03/29/2004 Until: 05/10/2005
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ľudovít Rolník
Jána Hollého 886/12
Trenčín 911 05
From: 03/29/2004
  (from: 04/17/2004 until: 06/29/2017)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 31.3.1990 podľa Zák.č. 94/88 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. Na úhradu straty družstva vykázanej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku, zisteného pri zrušeni družstva likvidáciou je povinný prispieť člen družstva. Uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná výške členského podielu t.j. 5.000,- Kčs. Pri skončení člena je uhradzovacia povinnosť obmedzená taktiež výškou členského podielu. Pokiaľ členský podiel nestačí na úhradu, je člen povinný čiastku na neho pripadajúcu zložiť najneskôr do konca roku, v ktorom bolo o uhradzovacej povinnosti právoplatne rozhodnuté. Stary spis: Dr 125
  (from: 06/07/1990 until: 05/09/2005)
Stanovy boli prispôsobené úprave zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na členskej schôdzi družstva konanej dňa 4.12.1992. Stary spis: Dr 125
  (from: 09/08/1993 until: 05/09/2005)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person