Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10336/T

Obchodné meno: 
Duslo, a.s.
  (od: 11.10.1994 do: 30.06.2006)
Sídlo: 
Administratívna budova, ev. č. 1236
Šaľa 927 03
  (od: 08.09.2004 do: 30.06.2006)
Administratívna budova, ev. č. 1236
Šaľa 927 03
  (od: 29.07.2003 do: 07.09.2004)
Šaľa 927 03
  (od: 11.10.1994 do: 28.07.2003)
IČO: 
34 108 998
  (od: 11.10.1994)
Deň zápisu: 
15.10.1994
  (od: 11.10.1994)
Deň výmazu: 
01.07.2006
  (od: 01.07.2006)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.07.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 11.10.1994)
Predmet činnosti: 
zriaďovanie a zrušovanie stredných odborných učilíšť podľa stanovenej siete a v rámci určenej právomoci, riadenie a zabezpečovanie prípravy žiakov v strednom učilišti podniku na výkon robotníckych povolaní v súlade so školským zákonom a vykonávacimi predpismi
  (od: 11.10.1994 do: 23.07.1997)
výroba gumárenských prípravkov, na ochranu rastlín a proti škodcom
  (od: 11.10.1994 do: 23.07.1997)
projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (od: 11.10.1994 do: 21.02.2000)
podnikanie v oblasti s nakladania s odpadmi
  (od: 05.08.1996 do: 23.07.1997)
výroba amoniaku, priemyselných hnojív a močoviny, výrobkov chlórovej chémie, organických a polymérnych látok na báze petrochemických surovín a zemného plynu a polotovarov z nich, technických plynov
  (od: 11.10.1994 do: 30.06.2006)
výroba a predaj sódovej vody
  (od: 11.10.1994 do: 30.06.2006)
poskytovanie služieb ubytovania a verejného stravovania
  (od: 11.10.1994 do: 30.06.2006)
strojárenská výroba a montážne práce, stavebné a stavebnomontážne práce, výkony špeciálnych činností pre iné organizácie
  (od: 11.10.1994 do: 30.06.2006)
verejná cestná osobná doprava
  (od: 11.10.1994 do: 30.06.2006)
kúpa tovaru za účelom predaja a predaj v zmysle voľnej živnosti
  (od: 11.10.1994 do: 30.06.2006)
výroba gumárskych prípravkov a prípravkov na ochranu rastlín a proti škodcom
  (od: 24.07.1997 do: 30.06.2006)
zriadenie a zrušenie stredného odborného učilišťa v rámci určenej právomoci, riadenie a zabezpečovanie prípravy žiakov v strednom odbornom učilišti spoločnosti na výkon robotníckych povolaní v súlade so školským zákonom a vykonávacími predpismi
  (od: 24.07.1997 do: 30.06.2006)
nákladanie s odpadmi
  (od: 24.07.1997 do: 30.06.2006)
výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou nebezpečných jedov
  (od: 24.07.1997 do: 30.06.2006)
výroba hydroxidu horečnatého a ďalších produktov na báze horčíka
  (od: 24.07.1997 do: 30.06.2006)
organizovanie školení
  (od: 24.07.1997 do: 30.06.2006)
činnosť organizačných poradcov
  (od: 24.07.1997 do: 30.06.2006)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 29.05.1998 do: 30.06.2006)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 29.05.1998 do: 30.06.2006)
predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov na priamu konzumáciu
  (od: 29.05.1998 do: 30.06.2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 22.02.2000 do: 30.06.2006)
poradenská a konzultačná činnosť vo výskumnej a vývojovej oblasti prírodných a technických vied
  (od: 22.02.2000 do: 30.06.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 22.02.2000 do: 30.06.2006)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
  (od: 02.03.2000 do: 30.06.2006)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (od: 02.03.2000 do: 30.06.2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
  (od: 02.03.2000 do: 30.06.2006)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 26.03.2001 do: 30.06.2006)
rozvod plynu
  (od: 26.03.2001 do: 30.06.2006)
primárna zdr. starostlivosť v odboroch: všeobecné lekárstvo (prakt. lekár pre dospelých), pediatria, dorastové lekárstvo (prakt. lekár pre deti a dorast), gynekológia a pôrodníctvo, stomatológia
  (od: 23.05.2001 do: 30.06.2006)
sekundárna zdrav. starostlivosť v odboroch: interné lekárstvo, neurológia, psychiatria, chirurgia, ortopédia, oftalmológia, dermatovenerológia, pracovné lekárstvo, otorinolaryngológia, detská kardiológia
  (od: 23.05.2001 do: 30.06.2006)
spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v odboroch: rádiodiagnostika, klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (od: 23.05.2001 do: 30.06.2006)
následná zdr. starostlivosť v odbore spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (od: 23.05.2001 do: 30.06.2006)
zubná technika
  (od: 23.05.2001 do: 30.06.2006)
používanie a preprava uzavretých rádioaktívnych žiaričov a používanie technických rtg prístrojov na vykonávanie nedeštruktívnych defektoskopických prác na stálom defektoskopickom pracovisku a na prechodných pracoviskách na území celej SR
  (od: 29.07.2003 do: 30.06.2006)
používanie uzavretých rádioaktívnych žiaričov ako súčasť rádioizotopových snímačov výrobných technologických zariadení
  (od: 29.07.2003 do: 30.06.2006)
skladovanie nepoužívaných uzavretých rádioaktívnych žiaričov
  (od: 29.07.2003 do: 30.06.2006)
používanie zdravotných röntgenových prístrojov pre výkon rádiodiagnostických činností
  (od: 29.07.2003 do: 30.06.2006)
odber zdrojov ionizujúceho žiarenia
  (od: 29.07.2003 do: 30.06.2006)
výkon overovania meračov pretečeného množstva vody
  (od: 29.07.2003 do: 30.06.2006)
výroba chemických výrobkov, s výnimkou žieravín, jedov, zvlášť nebezpečných jedov a výbušnín
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
vypracúvanie odborných posudkov v oblasti trhacej techniky a trhacích prác
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie, ničenie, uvádzanie výbušnín do obehu
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
výroba tovaru z plastov
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
informatívne meranie fyzikálnych veličín
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
vykonávanie analýz v oblasti chémie
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
montáž meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K - III
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
prevádzkovanie verejných vodovodov pre kateróriu V - III
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
prenájom nákladných motorových vozidiel
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
administratívne a kopírovacie práce
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.07.1997 do: 30.06.2006)
predstavenstvo
  (od: 11.10.1994 do: 23.07.1997)
Ing. Vladimír Bartoš
ul. Partizánska č. 16
Šaľa 927 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.1994 do: 23.11.1995)
Ing. Franitšek Bruckmayer
ul. Plickova č. 5
Bratislav 831 06
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.1994 do: 23.11.1995)
Ing. Karol Ember
ul. Kráľovská č. 4
Šaľa 927 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.1994 do: 23.07.1997)
Ing. Karol Ember - člen
Kráľovská 4
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.1997 do: 28.07.2003)
Ing. Michal Galbavý
Železničiarska 17
Šaľa 927 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.11.1995 do: 23.07.1997)
Ing. Michal Galbavý - člen
Železničná 492/17
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.1997 do: 28.07.2003)
Ing. Michal Galbavý - člen
Železničná 492/17
Šaľa
Vznik funkcie: 26.10.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2003 do: 29.11.2004)
Ing. Michal Galbavý - člen
Železničná 492/17
Šaľa
Vznik funkcie: 26.10.1999 Skončenie funkcie: 17.11.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 29.11.2004)
Ing. Eva Guttmanová - podpredseda
998
Cabaj - Čápor 951 17
Vznik funkcie: 17.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 11.04.2006)
Ing. Eva Guttmanová - podpredseda
998
Cabaj - Čápor 951 17
Vznik funkcie: 17.11.2004 Skončenie funkcie: 31.03.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2006 do: 11.04.2006)
Ing. Roman Karlubík , MBA - predseda
Juraja Hronca 17
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 18.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2005 do: 11.04.2006)
Ing. Roman Karlubík , MBA - predseda
Juraja Hronca 17
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 18.04.2005 Skončenie funkcie: 31.03.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2006 do: 11.04.2006)
RNDr. Jozef Kollár
Hliník č. 44
Šaľa 2 927 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.1994 do: 23.07.1997)
RNDr. Jozef Kollár - predseda
Hliník 44
Šaľa 2
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.1997 do: 28.07.2003)
RNDr. Jozef Kollár - predseda
Hliník 44
Šaľa 2
Vznik funkcie: 26.10.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2003 do: 29.11.2004)
RNDr. Jozef Kollár - predseda
Hliník 44
Šaľa 2
Vznik funkcie: 26.10.1999 Skončenie funkcie: 17.11.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 29.11.2004)
Ing. Pavel Krajči
ul. Kpt.Jaroša č. 31
Šaľa 927 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.1994 do: 23.07.1997)
Ing. Pavel Krajči - podpredseda
Kpt.Jaroša 31
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.1997 do: 28.07.2003)
Ing. Pavel Krajči - podpredseda
Kpt.Jaroša 31
Šaľa
Vznik funkcie: 26.10.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2003 do: 29.11.2004)
Ing. Pavel Krajči - podpredseda
Kpt.Jaroša 31
Šaľa
Vznik funkcie: 26.10.1999 Skončenie funkcie: 17.11.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 29.11.2004)
Ing. Peter Lehocký
ul. Tatarkova 12
Nitra 949 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.1994 do: 23.11.1995)
Ing. Ondrej Macko - člen
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 18.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2005 do: 11.04.2006)
Ing. Ondrej Macko - člen
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 18.04.2005 Skončenie funkcie: 31.03.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2006 do: 11.04.2006)
Ing. Rudolf Málnási
ul. 8. mája č. 17
Šaľa 927 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.1994 do: 23.07.1997)
Ing. Rudolf Málnási - člen
8. mája 17
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.1997 do: 28.07.2003)
Ing. Rudolf Málnási - člen
8. mája 17
Šaľa
Vznik funkcie: 26.10.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2003 do: 29.11.2004)
Ing. Rudolf Málnási - člen
8. mája 17
Šaľa
Vznik funkcie: 26.10.1999 Skončenie funkcie: 17.11.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 29.11.2004)
Ing. Rudolf Málnási - predseda
8.mája 17
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 17.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 22.04.2005)
Ing. Rudolf Málnási - predseda
8.mája 17
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 17.11.2004 Skončenie funkcie: 18.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2005 do: 22.04.2005)
Mgr. Ing. Marek Štrpka - podpredseda
Podlučinského 3186/9
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 18.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2005 do: 11.04.2006)
Mgr. Ing. Marek Štrpka - podpredseda
Podlučinského 3186/9
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 18.04.2005 Skončenie funkcie: 31.03.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2006 do: 11.04.2006)
Ing. Karol Ember - člen
Kráľovská 4
Šaľa
Vznik funkcie: 26.10.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2003 do: 30.06.2006)
Ing. Ľubomír Kukučka - člen
Mostová 15
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 17.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 30.06.2006)
Ing. Peter Lehocký - člen
Tatarkova 12
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 17.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 30.06.2006)
Ing. Andrej Babiš - predseda
Pieskovcová 12
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Teodor Lysák - podpredseda
Tematínska 3233/6
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Ondrej Macko - podpredseda
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Eva Guttmanová - člen
998
Cabaj-Čápor 951 17
Vznik funkcie: 01.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2006 do: 30.06.2006)
Mgr. Ing. Marek Štrpka - člen
Podlučinského 3186/9
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 01.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2006 do: 30.06.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva. Vo veciach týkajúcich sa odštepného závodu za spoločnosť koná a podpisuje vedúci odštepného závodu samostatne.
  (od: 12.04.2006 do: 30.06.2006)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva. Vo veciach týkajúcich sa odštepného závodu za spoločnosť koná a podpisuje vedúci odštepného závodu samostatne.
  (od: 14.02.2006 do: 11.04.2006)
V mene spoločnosti konajú: a, predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva, alebo b, podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva.
  (od: 24.07.1997 do: 13.02.2006)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 11.10.1994 do: 23.07.1997)
Odštepný závod: 
Názov: 
Duslo, a.s. odštepný závod ISTROCHEM
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
Sídlo: 
Nobelova 34
Bratislava 836 05
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
Vedúci: 
Ing. Ondrej Macko
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 1.1.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.01.2006 do: 30.06.2006)
Mgr. Ing. Marek Štrpka
Podlučinského 3186/9
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 1.1.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2006 do: 02.01.2006)
Mgr. Ing. Marek Štrpka
Podlučinského 3186/9
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 1.1.2006 Skončenie funkcie: 1.1.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.01.2006 do: 02.01.2006)
Predmet činnosti: 
výroba chemických výrobkov, s výnimkou žieravín, jedov, zvlášť nebezpečných jedov a výbušnín
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
vypracúvanie odborných posudkov v oblasti trhacej techniky a trhacích prác
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie, ničenie, uvádzanie výbušnín do obehu
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
výroba tovaru z plastov
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečných odpadom
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
informatívne meranie fyzikálnych veličín
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
vykonávanie analých v oblasti chémie
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
montáž meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K - III
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
prevádzkovanie verejných vodovodov pre kateróriu V - III
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
prenájom nákladných motorových vozidiel
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
administratívne a kopírovacie práce
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
rozvod plynu
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
 
 
Základné imanie: 
3 084 707 000 Sk Rozsah splatenia: 3 084 707 000 Sk
  (od: 29.07.2003 do: 30.06.2006)
3 180 110 000 Sk
  (od: 11.10.1994 do: 28.07.2003)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 308 470 700 Sk
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
Počet: 3084707
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.07.2003 do: 31.12.2005)
Počet: 3180110
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.02.2000 do: 28.07.2003)
Počet: 3180110
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.11.1995 do: 21.02.2000)
Počet: 3180110
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.10.1994 do: 23.11.1995)
Akcionár: 
AVION Invest, a.s.
areál Duslo, a.s.
Šaľa 927 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2005 do: 30.06.2006)
PREZAM, a.s.
areál Duslo, a.s.
Šaľa 927 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2004 do: 14.10.2005)
Dozorná rada: 
Jaroslav Barcúch
Mostová 7
Šaľa 927 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.11.1995 do: 01.03.2000)
Mgr. Jaroslav Barcúch
Mostová 7
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2000 do: 28.07.2003)
Mgr. Jaroslav Barcúch
Mostová 7
Šaľa
Vznik funkcie: 22.04.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2003 do: 29.11.2004)
Mgr. Jaroslav Barcúch
Mostová 7
Šaľa
Vznik funkcie: 22.04.1999 Skončenie funkcie: 17.11.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 29.11.2004)
Ing. František Bruckmayer
ul. Plickova č.5
Bratislava 831 06
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.11.1995 do: 01.03.2000)
Ing. Pavel Černý
Šulekova č. 70
Bratislava 811 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.1994 do: 23.11.1995)
RNDr. Milan Gabarík
Družstevná 42
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 17.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 22.04.2005)
RNDr. Milan Gabarík
Družstevná 42
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 17.11.2004 Skončenie funkcie: 18.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2005 do: 22.04.2005)
Ing. Ján Hudák
Cukrovarská č. 729/44
Sereď 926 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.1994 do: 23.11.1995)
Ing. Pavel Karaffa
Rovniankova č. 6
Bratislava 851 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.1994 do: 23.11.1995)
Ing. Štefan Kašička
Hodálova 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2000 do: 28.07.2003)
Ing. Štefan Kašička
Hodálova 1
Bratislava
Vznik funkcie: 22.04.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2003 do: 29.11.2004)
Ing. Štefan Kašička
Hodálova 1
Bratislava
Vznik funkcie: 22.04.1999 Skončenie funkcie: 17.11.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 29.11.2004)
Ing. Štefan Kašička
Hodálova ul. č. 1
Bratislava 841 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.1994 do: 01.03.2000)
Ing. Pavol. Kerďo
V. Šrobára č. 10
Šaľa 927 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.1994 do: 23.11.1995)
Ing. Emília Kováčová
Škultétyho 30
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2000 do: 28.07.2003)
Ing. Emília Kováčová
Škultétyho 30
Nitra
Vznik funkcie: 22.04.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2003 do: 07.09.2004)
Ing. Emília Kováčová
Škultétyho 30
Nitra
Vznik funkcie: 22.04.1999 Skončenie funkcie: 31.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 07.09.2004)
Ing. Emília Kováčová
Škultétyho 30
Nitra 949 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.1994 do: 23.11.1995)
Ing. Peter Lehocký
Tatarkova 12
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2000 do: 28.07.2003)
Ing. Peter Lehocký
Tatarkova 12
Nitra
Vznik funkcie: 22.04.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2003 do: 29.11.2004)
Ing. Peter Lehocký
Tatarkova 12
Nitra
Vznik funkcie: 22.04.1999 Skončenie funkcie: 17.11.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 29.11.2004)
Ing. Emília Lencsésová
č. 1811
Horná Kráľová 951 32
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.1994 do: 01.03.2000)
Ing. Emília Lencsésová
Školská 397
Horná Kráľová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2000 do: 28.07.2003)
Ing. Emília Lencsésová
Školská 397
Horná Kráľová
Vznik funkcie: 22.04.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2003 do: 07.09.2004)
Ing. Emília Lencsésová
Školská 397
Horná Kráľová
Vznik funkcie: 22.04.1999 Skončenie funkcie: 31.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 07.09.2004)
Ing. Peter Lenčéš
Topoľová 70
Horná Kráľová 951 32
Vznik funkcie: 17.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 22.04.2005)
Ing. Peter Lenčéš
Topoľová 70
Horná Kráľová 951 32
Vznik funkcie: 17.11.2004 Skončenie funkcie: 18.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2005 do: 22.04.2005)
Ing. Marta Lobotková
Inovecká 3
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2000 do: 28.07.2003)
Ing. Marta Lobotková
Inovecká 3
Trenčín
Vznik funkcie: 22.04.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2003 do: 29.11.2004)
Ing. Marta Lobotková
Inovecká 3
Trenčín
Vznik funkcie: 22.04.1999 Skončenie funkcie: 17.11.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 29.11.2004)
Ing. Marta Lobotková
Inovecká 3
Trenčín 911 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.11.1995 do: 01.03.2000)
Rudolf Maťavka
Okružná 9
Šaľa 927 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.11.1995 do: 01.03.2000)
Ing. Pavol Kerďo
Sadová 31
Veľké Úľany 925 22
Vznik funkcie: 31.03.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 30.06.2006)
Alexander Lehocký
Jána Palárika 12
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 31.03.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 30.06.2006)
RNDr. Jozef Kollár
Hliník 44
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 17.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 30.06.2006)
Ing. Vladimír Bartoš
SNP 1765/1A
Modra 900 01
Vznik funkcie: 17.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2004 do: 30.06.2006)
Ing. Rudolf Málnási
8.mája 17
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 18.04.2005 Skončenie funkcie: 31.03.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2006 do: 11.04.2006)
Ing. Elena Trenčianska , CSc.
Račianska 39
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 18.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2005 do: 30.06.2006)
Ing. Stanislav Šimko
Rokošová 118/10
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 18.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2005 do: 30.06.2006)
Ing. Rudolf Málnási
8.mája 17
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 18.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2005 do: 11.04.2006)
Ing. Roman Karlubík , MBA
J. Hronca 17
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2006 do: 30.06.2006)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.9.1994 podľa ust. § 162 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. V znení ďalších zmien a doplnkov a § 12 ods. 2 písm. a/ zákona č. 92/1991 Zb. o podaniach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku Duslo,štátny podnik, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č. 103 zo dňa 28.7.1994. Stary spis: Sa 144
  (od: 11.10.1994 do: 30.06.2006)
Valné zhromaždenie konané dňa 18.10.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N567/95, Nz452/95 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 144
  (od: 24.11.1995 do: 30.06.2006)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 27.5.1996, priebeh konania valného zhromaždenia osvedčený do notárskej zápisnice č. N 242/96, Nz 193/96. Stary spis: Sa 144
  (od: 05.08.1996 do: 30.06.2006)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 04.12.1996 a 14.04.1997.
  (od: 24.07.1997 do: 30.06.2006)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 5.5.1998, priebeh konania valného zhromaždenia je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 271/98, NZ 246/98.
  (od: 29.05.1998 do: 30.06.2006)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 6.11.1998 (not. záp. č. N 628/98, NZ 545/98).
  (od: 22.02.2000 do: 30.06.2006)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 22.4.1999 (not. záp. č. N 194/99, NZ 172/99).
  (od: 02.03.2000 do: 30.06.2006)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.10.1999 (not. záp. č. N 551/99, NZ 480/99).
  (od: 03.03.2000 do: 30.06.2006)
Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 11. 5. 2000 (not. záp. č. N 209/00, NZ 165/00).
  (od: 26.03.2001 do: 30.06.2006)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.1.2001 (not. záp. č. N 651/00, NZ 4/01). Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti schválilo dňa 3.1.2001 zlúčenie spoločnosti podľa § 69 ods. 3, 5 ObZ, s obchodnou spoločnosťou Centrum zdravotnej starostlivosti Duslo, s.r.o., IČO: 34 132 228, so sídlom: Areál Dusla, Šaľa, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vl. č. 1872/N. Duslo, a.s. preberá všetky práva a záväzky zaniknutej obchodnej spoločnosti Centrum zdravotnej starostlivosti Duslo, s.r.o..
  (od: 23.05.2001 do: 30.06.2006)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valných zhromaždeniach spoločnosti dňa 18.04.2002, 02.12.2002 a 10.04.2003.
  (od: 29.07.2003 do: 30.06.2006)
Obchodná spoločnosť Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, IČO: 34 108 998 je právnym nástupcom obchodnej spoločnosti Istrochem, a.s., so sídlom Nobelova 34, Bratislava, IČO: 31 403 450 v dôsledku zlúčenia.
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2006)
Právny nástupca: 
AVION Invest, a.s.
areál Duslo, a.s.
Šaľa 927 03
  (od: 01.07.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  17.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)