Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  208/S

Business name: 
ITOS, spol. s r.o. " v likvidácii "
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Registered seat: 
Banská Bystrica
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Identification number (IČO): 
30 224 721
  (from: 11/21/1991)
Date of entry: 
11/21/1991
  (from: 11/21/1991)
Person dissolved from: 
10.6.1993
  (from: 06/10/1993)
Date of deletion: 
06/10/1993
  (from: 06/10/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím spoločníkov
  (from: 06/10/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/21/1991)
Objects of the company: 
a) obchodná činnosť, nákup a predaj - živé zvieratá, živočíšne výrobky, rastlinné výrobky - výrobky potravinárskeho priemyslu, lie- hoviny, ocot, tabak, tabakové náhrady - výrobky chemického priemyslu a príbuzných odvetí - živočíšne a rastlinné tuky, oleje, upravené pokrmové tuky, živočíšne a rastlinné vosky - plasty a výrobky z nich - surové kože, usne a výrobky z nich, remenárske výrobky, cestovné potreby, ka- belky - drevo, drevené uhlie, korok a korkové výrobky - vlákniny z dreva alebo iných celulózových vláken, odpady z papiera alebo lepenky, papier, lepenka a výrobky z nich - textilné materiály a výrobky z nich - obuv, pokrývky hlavy - výrobky z kameňa, sádry, sklo a sklenené výrobky - obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov - vozidlá, lietadlá a dopravné zariadenia a náhradné diely k nim - stroje a prístroje, elektronika, elektrické zariadenia a ich časti - nástroje a prístroje optické, meracie, kontrolné alebo presné nástroje, lekárske prístroje b) poradenská činnosť s vylúčením poskytova- nia právnej pomoci c) sprostredkovateľská, zastupiteľská a ob- starávacia činnosť v rozsahu predmetu podnikania d) zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu podnikania s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie e) výskum, vývoj strojov a zariadení a ich uzlov f) leasing g) investičná činnosť, reprodukcia základných fondov, výkon inžinierskej činnosti
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Partners: 
Ing. Michal Macko
Gorkého 2330/2
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Ing. Rudolf Pavlovič
Benkova 16/7
Martin
Slovak Republic
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Ing. Filip Prôčka
Tulská 103
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Ing. Ladislav Smolen
Hečkova 32
Žilina
Slovak Republic
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Ing. Jozef Tomenga
Limbova 15
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Smolen
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Ing. Jozef Tomenga
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Ing. Filip Prôčka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Ing. Rudolf Pavlovič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Ing. Michal Macko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Management body: 
likvidátor
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ladislav Šajtlava
Rozkvet 2O87/l77-2
Považská Bystrica
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Other legal facts: 
Na základe odsúhlasenej ročnej uzávierky, odovzdanej daňovému úradu, v súlade s dohodou spoločníkov podali likvidátori spoločnosti návrh na výmaz v obchodnom registri. S poukazom na uvedené sa spoločnosť dňom 10.6.1993 z obchodného registra v y m a z u j e . Stary spis: S.r.o. 754
  (from: 06/10/1993)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.10.1991 v zmysle ust. § 106n zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa HZ. Uznesením správnej rady č. l/93 zo dňa 25.l.l993 bol schválený zánik spoločnosti likvidáciou dňom 25.l.l993.
  (from: 11/21/1991 until: 06/09/1993)
Date of updating data in databases:  12/06/2021
Date of extract :  12/07/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person