Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16012/T

Business name: 
Sagrop, spol. s r.o.
  (from: 09/19/2002)
2 MP, spol. s r.o.
  (from: 05/06/1996 until: 09/18/2002)
Registered seat: 
Tulipánová 1997/4
Šaľa 927 01
  (from: 09/19/2002)
Šrobára 12
Šaľa 927 01
  (from: 05/06/1996 until: 09/18/2002)
Identification number (IČO): 
34 140 051
  (from: 05/06/1996)
Date of entry: 
05/06/1996
  (from: 05/06/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/06/1996)
Objects of the company: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/06/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/06/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/06/1996)
reklamná činnosť
  (from: 05/06/1996)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve;
  (from: 11/04/2016)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 11/04/2016)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 11/04/2016)
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (from: 11/04/2016)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 11/04/2016)
Skladovanie a uskladňovanie
  (from: 11/04/2016)
Prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 11/04/2016)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 11/04/2016)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/04/2016)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/04/2016)
Vedenie účtovníctva
  (from: 11/04/2016)
Služby požičovní
  (from: 11/04/2016)
Prenájom hnuteľných veci
  (from: 11/04/2016)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/04/2016)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti
  (from: 11/04/2016)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/04/2016)
Finančný lízing
  (from: 11/04/2016)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/04/2016)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/04/2016)
Faktoring a forfaiting
  (from: 11/04/2016)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/04/2016)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja.
  (from: 10/04/2018)
Partners: 
Ing. Marek Psota
Pionierska 340/16
Šaľa 927 01
Slovak Republic
  (from: 09/19/2002)
JUDr. Zuzana Moravčík Psotová
Pionierska 20
Šaľa 927 01
Slovak Republic
  (from: 09/18/2013)
Ing. Milan Psota , CSc.
Tulipánová 1997/4
Šaľa 927 01
Slovak Republic
  (from: 12/29/2009 until: 07/03/2017)
Ing. Milan Psota , CSc.
Tulipánová 1997/4
Šaľa 927 01
Slovak Republic
  (from: 11/17/1998 until: 12/28/2009)
Marek Psota
Šrobára 12
Šaľa
Slovak Republic
  (from: 05/06/1996 until: 09/18/2002)
Ing. Milan Psota , CSc.
Šrobára 12
Šaľa
Slovak Republic
  (from: 05/06/1996 until: 11/16/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Marek Psota
Amount of investment: 10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 07/04/2017)
JUDr. Zuzana Moravčík Psotová
Amount of investment: 10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 07/04/2017)
Ing. Milan Psota , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/06/1996 until: 11/16/1998)
Marek Psota
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/06/1996 until: 09/18/2002)
Ing. Milan Psota , CSc.
Amount of investment: 450 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 450 000 Sk
  (from: 11/17/1998 until: 12/28/2009)
Ing. Marek Psota
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/19/2002 until: 12/28/2009)
Ing. Milan Psota , CSc.
Amount of investment: 18 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 18 000 EUR
  (from: 12/29/2009 until: 09/17/2013)
Ing. Marek Psota
Amount of investment: 2 000 EUR Paid up: 2 000 EUR
  (from: 12/29/2009 until: 07/03/2017)
Ing. Milan Psota , CSc.
Amount of investment: 16 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 16 000 EUR
  (from: 09/18/2013 until: 07/03/2017)
JUDr. Zuzana Moravčík Psotová
Amount of investment: 2 000 EUR Paid up: 2 000 EUR
  (from: 09/18/2013 until: 07/03/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/06/1996)
Ing. Milan Psota , CSc.
Tulipánová 1997/4
Šaľa 927 01
From: 05/06/1996
  (from: 09/19/2002)
Ing. Marek Psota
Pionierska 340/16
Šaľa 927 01
From: 05/06/1996
  (from: 09/19/2002)
JUDr. Zuzana Moravčík Psotová
Pionierska 20
Šaľa 927 01
From: 09/03/2013
  (from: 09/18/2013)
Marek Psota
Šrobára 12
Šaľa
  (from: 05/06/1996 until: 09/18/2002)
Ing. Milan Psota , CSc.
Šrobára 12
Šaľa
  (from: 05/06/1996 until: 09/18/2002)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 05/06/1996)
Capital: 
20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 12/29/2009)
500 000 Sk
  (from: 11/17/1998 until: 12/28/2009)
100 000 Sk
  (from: 05/06/1996 until: 11/16/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.10.1995 a jej Dodatkom č. 1 zo dňa 15.04.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 6210
  (from: 05/06/1996)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 24.06.1998 a Dodatkom č.3 zo dňa 08.10.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 11/17/1998)
Dodatok č. 4 zo dňa 5.8.2002 k spoločenskej zmluve (zmena obchodného mena z: 2MP, spol. s r.o., na: Sagrop, spol. s r.o., zmena sídla z: Šrobára 12, Šaľa, na: Tulipánová 1997/4, Šaľa).
  (from: 09/19/2002)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person