Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  113/R

Obchodné meno: 
Okresné stavebné bytové družstvo
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Považskej Bystrici
  (od: 31.07.1991 do: 25.03.1993)
Sídlo: 
Považská Bystrica 017 01
  (od: 31.07.1991 do: 21.12.2016)
IČO: 
00 222 097
  (od: 31.07.1991)
Deň zápisu: 
08.06.1961
  (od: 31.07.1991)
Deň výmazu: 
31.12.1996
  (od: 22.12.2016)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 31.07.1991)
Predmet činnosti: 
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných dom- čekoch, ako aj výstavbu objektov s miestnosťami neslúžiacimi na bývanie do osob- ného užívania svojim členom
  (od: 31.07.1991 do: 25.03.1993)
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a modernizáciu bytových a nebytových objektov
  (od: 31.07.1991 do: 25.03.1993)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy , rekonštrukciu a modernizáciu bytových a nebytových objektov
  (od: 31.07.1991 do: 25.03.1993)
prideľuje družstevné byty, vrátane rodin- ných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevádza rodinné domčeky do osobného vlastníctva
  (od: 31.07.1991 do: 25.03.1993)
poskytuje, prípadne zabezpečuje služby spojené s bývaním
  (od: 31.07.1991 do: 25.03.1993)
výkonáva i ďalšiu podnikateľskú a výrobnú činnosť za účelom získania finančných prípadne iných pre krytie potrieb členov a zamestnancov družstva
  (od: 31.07.1991 do: 25.03.1993)
obchodná činnosť - predaj spotrebného tovaru
  (od: 31.07.1991 do: 25.03.1993)
Pre vlastný bytový fond - stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu družstevných domov, rodinných domov ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojim členom
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
prideľuje družstevné byty vrátane bytov v rodinných domčekoch a nebytové priestory do nájmu svojim členom
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy rekonštrukcie a modernizáciu nájomných bytových a nebytových priestorov
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov za úplatu
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenia poskytované s úživaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve občanov
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
vykonáva aj inú hospodarsku činnosť na základe živnostenského listu
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva a administrat. práce
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
lisovanie výrobkov z plastov
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
stolárstvo
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
murárstvo
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
revizia elektrických zariadení
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
vodoinštalatérstvo
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
zámočnícke práce
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
montáž a opravy ústredného kúrenia a zváranie trubkových rozvodov
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
opravy plynových zariadení
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
opravy, revízie a skúšky elektrických výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb s nosnosťou nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
oprava motorových vozidiel
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
maliarské a natieračské práce
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
sklenárstvo
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
umývanie motorových vozidiel
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodavateľským spôsobom
  (od: 04.06.1996 do: 21.12.2016)
údržba odpadového kanalizačného potrubia pretlakovým zariadením AQUAJET bez manipulácie s odpadom
  (od: 04.06.1996 do: 21.12.2016)
výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  (od: 04.06.1996 do: 21.12.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
predstavenstvo
  (od: 31.07.1991 do: 25.03.1993)
Ing. Kvetoslav B a č í k - člen
SNP 365/76-21
Nová Dubnica
  (od: 31.07.1991 do: 02.11.1994)
Ing. Antonín H e i m l i c h - I.podpredseda
Lánska 925/1-48
Považská Bystrica
  (od: 31.07.1991 do: 02.11.1994)
Elena K o c m á n k o v á - člen
Zakvášov 1521/29-12
Považská Bystrica
  (od: 31.07.1991 do: 02.11.1994)
Rudolf K o s m e ľ - III. podpredseda
Gottwaldova 1170/19-34
Púchov
  (od: 31.07.1991 do: 02.11.1994)
Ing. Jaroslav M i d u l a - člen
Roz. 2044/88-61
Považská Bystrica
  (od: 31.07.1991 do: 02.11.1994)
Ing. Štefan P o h a n k a - člen
Roz. 2044/89-76
Považská Bystrica
  (od: 31.07.1991 do: 02.11.1994)
Ing. Anna P o l j a k o v á - člen
Železničná 20
Považská Bystrica
  (od: 31.07.1991 do: 02.11.1994)
Ing. Milan R i z i k y - Predseda
Lánska 926/3-16
Považská Bystrica
  (od: 31.07.1991 do: 02.11.1994)
Bořivoj R o z u m - člen
SNP 73/4-57
Nová Dubnica
  (od: 03.11.1994 do: 06.07.1995)
Bořivoj R o z u m - II. podpredseda
SNP 73/4-57
Nová Dubnica
  (od: 31.07.1991 do: 02.11.1994)
František S v i t e k - člen
Sedlište 1408/10-8
Púchov
  (od: 31.07.1991 do: 02.11.1994)
Filip Š n i r c - člen
C I. 27/59-10
Dubnica nad Váhom
  (od: 31.07.1991 do: 02.11.1994)
Ing. Jozef Š u r k a - člen
SNP 1426/4-9
Považská Bystrica
  (od: 31.07.1991 do: 02.11.1994)
Ján T o m č á n y - člen
C II. 94-56/104
Dubnica nad Váhom
  (od: 31.07.1991 do: 02.11.1994)
Ing. Jozef Š u r k a - Predseda
SNP 1426/4-9
Považská Bystrica
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
František S v i t e k - II. podpredseda
Sedlište 1408/10-8
Púchov
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
Ing. Vojtech Krekáč - I. podpredseda
Nábrežná 994/7-1
Považská Bystrica
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
Ing. Libor Kováč - člen
Rozkvet 2053/109
Považská Bystrica
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
Ing. Vladimír Síkora - člen
Štúrova 16/24-37
Beluša
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
Ján Vanko - člen
Pribinova 1169/14-10
Púchov
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
Alojz Tomanička - člen
Medňanská 518/1-2
Ilava
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
Ing. Jaroslav Midula - člen
Roz. 2044/88-61
Považská Bystrica
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
Ing. Štefan Pohanka - člen
Roz. 2044/89-76
Považská Bystrica
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
Ing. Kvetoslav Bačík - člen
SNP 365/76-21
Nová Dubnica
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
Ján Tomčány - člen
C II. 94-56/104
Dubnica nad Váhom
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
Filip Šnirc - člen
C I. 27/59-10
Dubnica nad Váhom
  (od: 03.11.1994 do: 21.12.2016)
Ing. Ivan Valúch
Pod hájom 1089/60-61
Dubnica nad Váhom
  (od: 07.07.1995 do: 21.12.2016)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva, alebo iný člen predstavenstva, v poradí stanovenom predstavenstvom. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda (prípadne podpredseda) a ďalší člen predstavenstva
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
Za družstvo podpisuje predseda, alebo podpredseda družstva a jeden ďalší člen predstavenstva.
  (od: 31.07.1991 do: 25.03.1993)
Zapisované základné imanie: 
12 944 000 Sk
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
Základný členský vklad: 
3 000 Sk
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zhromaždenie delegátov konané dňa 4.4.1991 schválilo nové stanovy v zmysle zák.č. 176/901 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom ainom družstevníctve. Stary spis: Dr 368 Družstvo vzniklo na základe stanov Staveb.bytových družstiev vydaných URD v Prahe a na základe ustanovujúcej členskej schôdzi družstva konanej dňa 8.6.1961.
  (od: 31.07.1991 do: 21.12.2016)
Družstvo na zhromaždení delegátov konané dňa 27.10.1992 schválilo nové stanovy družstva podľa zák. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 368
  (od: 26.03.1993 do: 21.12.2016)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 6.4.1995 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Dr 368
  (od: 07.07.1995 do: 21.12.2016)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 28.3.1996 rozhodlo o zrušení Okresného stavebného bytového družstva Považská Bystrica bez likvidácie rozdelením na Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica a Stavebné bytové družstvo Púchov. Majetok, práva a povinnosti v plnom rozsahu prechádzajú na Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica a Stavebné bytové družstvo Púchov. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť a predloženého súhlasu správcu dane sa Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Považskej Bystrici z obchodného registra ku dňu 31.12.1996 v y m a z á v a . Stary spis: Dr 368
  (od: 31.12.1996 do: 21.12.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  16.04.2021
Dátum výpisu:  19.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)