Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  126/R

Obchodné meno: 
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
  (od: 17.08.2013)
Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza, družstvo
  (od: 25.04.1994 do: 16.08.2013)
Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
Sídlo: 
Stavbárov 6
Prievidza 971 01
  (od: 25.04.1994)
Prievidza
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
IČO: 
00 173 801
  (od: 15.06.1967)
Deň zápisu: 
15.06.1967
  (od: 15.06.1967)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 15.06.1967)
Predmet činnosti: 
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 17.08.2013)
údržba a opravy v bytoch a nebytových priestoroch, vr. vez
  (od: 25.04.1994)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (od: 25.04.1994)
montáž a servis satelitného televízneho príjmu
  (od: 25.04.1994)
obchod s tovarom nevyžadujúcim si zvláštne povolenie - mimo predajne
  (od: 25.04.1994)
poskytovanie služieb výpočtovou technikou
  (od: 25.04.1994)
inzertná a reklamná činnosť
  (od: 25.04.1994)
výroba tepla, rozvod tepla v rozsahu licencie č. 2000T 0370 vydanej Ministerstvom hospodárstva SR zo dňa 21.2.2000
  (od: 29.01.2001)
zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (od: 28.03.2006)
kancelárske a administratívne práce
  (od: 28.03.2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 07.08.2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 07.08.2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 07.08.2015)
leasingová činnosť
  (od: 07.08.2015)
Správa a údržba bytového fondu a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 06.05.2016)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (od: 07.08.2015 do: 05.05.2016)
revízie a skúšky plynových zariadení v rozsahu ČSN 38 6441
  (od: 25.04.1994 do: 05.05.2016)
organizovanie prípravy a realizácia výstavby bytov v družstevných domoch, rodinných domčekoch a miestností neslúžiacich na bývanie
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúčiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia bytového majetku a nebytových priestorov
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
materiálno-výrobná základňa pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
poskytuje opravy a iné údržbárske práce, ako aj revízie, vyhradených technických zariadení iným organizáciam a občanom
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
výkony dopravných prostriedkov, mechanizmov a výpočtového strediska iným organizáciam
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
montáž a servis satelitného televízneho príjmu svojim členom, iným občanom a organizáciam
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
vykonávať školenia v zmysle oprávnenia, ktoré OSBD vlastní
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
revízie a skúšky výťahov s nosnosťou nad 100 kg, výška zdv. nad 2M
  (od: 25.04.1994 do: 05.05.2016)
revízie a skúšky elektrického zariadenia
  (od: 25.04.1994 do: 05.05.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.04.1994)
predstavenstvo
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
Teodor Palkovič - Predseda predstavenstva
Lúčna 152/47
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2021
  (od: 08.04.2021)
JUDr. Pavol Rafaj - Podpredseda predstavenstva
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2021
  (od: 08.04.2021)
Ing. Jozef Truchan - Člen predstavenstva
Tolstého 17/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2021
  (od: 08.04.2021)
Ing. Jozef Hlinka - Člen predstavenstva
M. Rázusa 34/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2021
  (od: 08.04.2021)
Miloš Fráter - Člen predstavenstva
Nová 18/2
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 24.02.2021
  (od: 08.04.2021)
Viliam Hentek - Člen predstavenstva
M. Rázusa 864/9
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2021
  (od: 08.04.2021)
Jozef Bartolen - Člen predstavenstva
Kútovská 23/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2021
  (od: 08.04.2021)
Jozef Bartolen - člen predstavenstva
Kútovská 23/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 07.04.2021)
Jozef Bartolen - člen predstavenstva
Kútovská 23/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016 Skončenie funkcie: 23.02.2021
  (od: 08.04.2021 do: 07.04.2021)
Ing. Vladimír Beluško - člen
Šulekova 2O/l4
Prievidza
  (od: 04.05.1998 do: 27.06.2006)
Ing. Vladimír Beluško - člen
Šulekova 2O/l4
Prievidza
Skončenie funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 27.06.2006)
Ing. Vladimír Beluško - člen predstavenstva
Šulekova 20/877
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 16.05.2011)
Ing. Vladimír Beluško - člen predstavenstva
Šulekova 20/877
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 16.05.2011)
Ing. Karol Déri - člen
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
Edita Dobrotková - člen
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
Ľudmila Ďurišíková
Mišúta 5/6
Prievidza
  (od: 28.08.2001 do: 27.06.2006)
Ľudmila Ďurišíková
Mišúta 5/6
Prievidza
Skončenie funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 27.06.2006)
Ľudmila Ďurišíková - člen
Mišúta 5/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 05.05.2016)
Ľudmila Ďurišíková - člen
Mišúta 5/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011 Skončenie funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 05.05.2016)
Ľudmila Ďurišíková - člen predstavenstva
Mišúta 6/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 16.05.2011)
Ľudmila Ďurišíková - člen predstavenstva
Mišúta 6/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 16.05.2011)
Michal Fábry - člen
44O/B-l
Kamenec pod Vtáčnikom
  (od: 04.05.1998 do: 27.06.2006)
Michal Fábry - člen
44O/B-l
Kamenec pod Vtáčnikom
Skončenie funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 27.06.2006)
Michal Fábry - člen
Na Papiereň 337/79
Kamenec pod Vtáčnikom 972 44
Vznik funkcie: 24.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 05.05.2016)
Michal Fábry - člen
Na Papiereň 337/79
Kamenec pod Vtáčnikom 972 44
Vznik funkcie: 24.02.2011 Skončenie funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 05.05.2016)
Michal Fábry - člen predstavenstva
ul. Na Papiereň 79/337
Kamenec pod Vtáčnikom 972 44
Vznik funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 16.05.2011)
Michal Fábry - člen predstavenstva
ul. Na Papiereň 79/337
Kamenec pod Vtáčnikom 972 44
Vznik funkcie: 23.02.2006 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 16.05.2011)
Miloš Fráter - Člen predstavenstva
Nová 18/2
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 07.04.2021)
Miloš Fráter - Člen predstavenstva
Nová 18/2
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 24.02.2016 Skončenie funkcie: 23.02.2021
  (od: 08.04.2021 do: 07.04.2021)
Viliam Hentek - člen
M. Rázusa 864/9
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 05.05.2016)
Viliam Hentek - člen
M. Rázusa 864/9
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011 Skončenie funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 05.05.2016)
Viliam Hentek - člen predstavenstva
M. Rázusa 864/9
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 30.05.2017)
Viliam Hentek - člen predstavenstva
M. Rázusa 864/9
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016
  (od: 31.05.2017 do: 07.04.2021)
Viliam Hentek - člen predstavenstva
M. Rázusa 864/9
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016 Skončenie funkcie: 23.02.2021
  (od: 08.04.2021 do: 07.04.2021)
Viliam Hentek - člen predstavenstva
M.Rázusa 9/864
Prievidza 971 06
Vznik funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 16.05.2011)
Viliam Hentek - člen predstavenstva
M.Rázusa 9/864
Prievidza 971 06
Vznik funkcie: 23.02.2006 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 16.05.2011)
Ing. Jozef Hlinka - Člen predstavenstva
M. Rázusa 34/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 07.04.2021)
Ing. Jozef Hlinka - Člen predstavenstva
M. Rázusa 34/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016 Skončenie funkcie: 23.02.2021
  (od: 08.04.2021 do: 07.04.2021)
MUDr. Anton Chrenko - člen
Puškinova 596/20
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 05.05.2016)
MUDr. Anton Chrenko - člen
Puškinova 596/20
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011 Skončenie funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 05.05.2016)
Ing. Ján Ihring - člen
MC 54/8
Handlová
  (od: 04.05.1998 do: 27.06.2006)
Ing. Ján Ihring - člen
MC 54/8
Handlová
Skončenie funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 27.06.2006)
Ing. Ján Ihring - člen
Morovnianska cesta 1761/54
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 24.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 05.05.2016)
Ing. Ján Ihring - člen
Morovnianska cesta 1761/54
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 24.02.2011 Skončenie funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 05.05.2016)
Ing. Ján Ihring - člen predstavenstva
Morovnianska cesta 54/1761
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 16.05.2011)
Ing. Ján Ihring - člen predstavenstva
Morovnianska cesta 54/1761
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 23.02.2006 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 16.05.2011)
Ing. Vladimír Kmeť - člen
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
Ing. Vladimír Kmeť - člen
Tatarku 8/2
Prievidza
  (od: 25.04.1994 do: 03.05.1998)
Ing. Rudolf Kocnár
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
Ing. Marián Krett - člen
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
Ing. Marián Krett - člen
Nedožerského 12/8
Prievidza
  (od: 25.04.1994 do: 03.05.1998)
Jaroslav Krcho - člen
Bernolákova 2/lO
Prievidza
  (od: 04.05.1998 do: 27.08.2001)
Roman Miklík
Kútovská 6/15
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.05.2002
  (od: 28.03.2006 do: 27.06.2006)
Roman Miklík
Kútovská 6/15
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.05.2002 Skončenie funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 27.06.2006)
Oľga Mrázová - člen
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
Oľga Mrázová - člen
Lúčna 10/30
Prievidza
  (od: 25.04.1994 do: 03.05.1998)
Emil Ochát - člen
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
Emil Ochát - člen
Sv. Cyrila 24/19
Prievidza
  (od: 25.04.1994 do: 03.05.1998)
Ing. Jana Pagáčová - člen
Okružná 16/3
Handlová
  (od: 25.04.1994 do: 03.05.1998)
Teodor Palkovič - predseda
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
Teodor Palkovič - predseda
Lúčna 43/5
Prievidza
  (od: 25.04.1994 do: 03.05.1998)
Teodor Palkovič - predseda
Lúčna 152/47
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 05.05.2016)
Teodor Palkovič - predseda
Lúčna 152/47
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011 Skončenie funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 05.05.2016)
Teodor Palkovič - Predseda predstavenstva
Lúčna 152/47
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 07.04.2021)
Teodor Palkovič - Predseda predstavenstva
Lúčna 152/47
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016 Skončenie funkcie: 23.02.2021
  (od: 08.04.2021 do: 07.04.2021)
Teodor Palkovič - predseda predstavenstva
Lúčna 47/152
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 16.05.2011)
Teodor Palkovič - predseda predstavenstva
Lúčna 47/152
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 16.05.2011)
Teodor Palkovič - predseda:
Lúčna 47/5
Prievidza
  (od: 04.05.1998 do: 27.06.2006)
Teodor Palkovič - predseda:
Lúčna 47/5
Prievidza
Skončenie funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 27.06.2006)
JUDr. Pavol Rafaj - člen predstavenstva
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 22.01.2009
  (od: 22.04.2009 do: 23.07.2010)
JUDr. Pavol Rafaj - člen predstavenstva
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 22.01.2009 Skončenie funkcie: 10.06.2010
  (od: 24.07.2010 do: 23.07.2010)
JUDr. Pavol Rafaj - podpredseda
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 05.05.2016)
JUDr. Pavol Rafaj - podpredseda
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011 Skončenie funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 05.05.2016)
JUDr. Pavol Rafaj - podpredseda predstavenstva
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 10.06.2010
  (od: 24.07.2010 do: 16.05.2011)
JUDr. Pavol Rafaj - podpredseda predstavenstva
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 10.06.2010 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 16.05.2011)
JUDr. Pavol Rafaj - Podpredseda predstavenstva
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 07.04.2021)
JUDr. Pavol Rafaj - Podpredseda predstavenstva
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016 Skončenie funkcie: 23.02.2021
  (od: 08.04.2021 do: 07.04.2021)
Peter Róža
V.Benedikta 208/22
Prievidza
  (od: 28.08.2001 do: 27.06.2006)
Peter Róža
V.Benedikta 208/22
Prievidza
Skončenie funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 27.06.2006)
Ing. Ľudovít Schrom
Sv. Cyrila 314/20
Prievidza
  (od: 28.08.2001 do: 27.06.2006)
Ing. Ľudovít Schrom
Sv. Cyrila 314/20
Prievidza
Skončenie funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 27.06.2006)
Ing. Ľudovít Schrom - člen predstavenstva
Sv. Cyrila 20/314
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 21.04.2009)
Ing. Ľudovít Schrom - člen predstavenstva
Sv. Cyrila 20/314
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006 Skončenie funkcie: 22.01.2009
  (od: 22.04.2009 do: 21.04.2009)
Ing. Roman Smejkal - člen
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
Ing. Roman Smejkal - člen
Šafárika 12/16
Prievidza
  (od: 25.04.1994 do: 03.05.1998)
Ing. Elena Šalagová - člen
Dlhá 32/12
Prievidza
  (od: 04.05.1998 do: 26.01.2000)
Ivan Šuba - člen
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
Ivan Šuba - člen
Partizánska 4/18
Handlová
  (od: 25.04.1994 do: 22.02.2006)
Ivan Šuba - člen
Partizánska 4/18
Handlová
Skončenie funkcie: 30.06.2003
  (od: 23.02.2006 do: 22.02.2006)
Ing. Jozef Truchan - člen
Tolstého 47/5
Prievidza
  (od: 25.04.1994 do: 03.05.1998)
Ing. Jozef Truchan - 2. podpredseda
Tolstého 47/5
Prievidza
  (od: 04.05.1998 do: 27.06.2006)
Ing. Jozef Truchan - 2. podpredseda
Tolstého 47/5
Prievidza
Skončenie funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 27.06.2006)
Ing. Jozef Truchan - Člen predstavenstva
Tolstého 17/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 07.04.2021)
Ing. Jozef Truchan - Člen predstavenstva
Tolstého 17/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016 Skončenie funkcie: 23.02.2021
  (od: 08.04.2021 do: 07.04.2021)
Ing. Jozef Truchan - podpredseda
Tolstého 17/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 05.05.2016)
Ing. Jozef Truchan - podpredseda
Tolstého 17/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011 Skončenie funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 05.05.2016)
Ing. Jozef Truchan - podpredseda predstavenstva
Tolstého 5/17
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 16.05.2011)
Ing. Jozef Truchan - podpredseda predstavenstva
Tolstého 5/17
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 16.05.2011)
JUDr. Vladimír Vaňo - podpredseda
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
JUDr. Vladimír Vaňo - podpredseda
Lúčna 31/8
Prievidza
  (od: 25.04.1994 do: 03.05.1998)
JUDr. Vladimír Vaňo - 1. podpredseda
Lúčna 31/8
Prievidza
  (od: 04.05.1998 do: 27.06.2006)
JUDr. Vladimír Vaňo - 1. podpredseda
Lúčna 31/8
Prievidza
Skončenie funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 27.06.2006)
JUDr. Vladimír Vaňo - podpredseda predstavenstva
Lúčna 8/35
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 15.04.2011)
JUDr. Vladimír Vaňo - podpredseda predstavenstva
Lúčna 8/35
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006 Skončenie funkcie: 25.03.2010
  (od: 16.04.2011 do: 15.04.2011)
Ľubomír Vida - člen
I. Bukovčana 833/29
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 05.05.2016)
Ľubomír Vida - člen
I. Bukovčana 833/29
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011 Skončenie funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 05.05.2016)
Emília Zvalová - člen
Kútovská 17/10
Prievidza
  (od: 25.04.1994 do: 27.03.2006)
Emília Zvalová - člen
Kútovská 17/10
Prievidza
Skončenie funkcie: 13.04.2002
  (od: 28.03.2006 do: 27.03.2006)
Ing. Ján Ihring - člen predstavenstva
Morovnianska cesta 54/8
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 24.02.2016 Skončenie funkcie: 23.02.2021
  (od: 04.05.2021 do: 03.05.2021)
MUDr. Anton Chrenko - člen predstavenstva
Puškinova 596/20
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016 Skončenie funkcie: 23.02.2021
  (od: 04.05.2021 do: 03.05.2021)
Ing. Ján Ihring - člen predstavenstva
Morovnianska cesta 54/8
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 03.05.2021)
MUDr. Anton Chrenko - člen predstavenstva
Puškinova 596/20
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 03.05.2021)
Konanie: 
Za družstvo zastupuje predstavenstvo, za družstvo sa podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 25.04.1994)
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda alebo prokurista č. 1 a ďalší člen predstavenstva aleboprokurista č. 2.
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
Kontrolná komisia: 
Ľudmila Ďurišíková
Mišúta 5/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2021
  (od: 08.04.2021)
Ing. Anton Lachký
Benedikta 10/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2021
  (od: 08.04.2021)
Soňa Ivaničová
Jesenského 13/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2021
  (od: 08.04.2021)
Soňa Ivaničová
Jesenského 13/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 05.05.2016)
Soňa Ivaničová
Jesenského 13/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011 Skončenie funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 05.05.2016)
Ing. Peter Kurek
Fándlyho 5/752
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 16.05.2011)
Ing. Peter Kurek
Fándlyho 5/752
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 16.05.2011)
Anton Lachký
ul. Benedikta 10/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 16.05.2011)
Anton Lachký
ul. Benedikta 10/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 16.05.2011)
Ing. Anton Lachký
Benedikta 10/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 05.05.2016)
Ing. Anton Lachký
Benedikta 10/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2011 Skončenie funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 05.05.2016)
Ján Novák
Partizánska 3/8
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 24.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 05.05.2016)
Ján Novák
Partizánska 3/8
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 24.02.2011 Skončenie funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 05.05.2016)
Ing. Roman Novák
Gazdovská 14/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006
  (od: 28.06.2006 do: 16.05.2011)
Ing. Roman Novák
Gazdovská 14/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.02.2006 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 17.05.2011 do: 16.05.2011)
Ľudmila Ďurišíková
Mišúta 5/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016 Skončenie funkcie: 23.02.2021
  (od: 08.04.2021 do: 07.04.2021)
Ľudmila Ďurišíková
Mišúta 5/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 07.04.2021)
Ing. Anton Lachký
Benedikta 10/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016 Skončenie funkcie: 23.02.2021
  (od: 08.04.2021 do: 07.04.2021)
Ing. Anton Lachký
Benedikta 10/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 07.04.2021)
Soňa Ivaničová
Jesenského 13/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016 Skončenie funkcie: 23.02.2021
  (od: 08.04.2021 do: 07.04.2021)
Soňa Ivaničová
Jesenského 13/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.02.2016
  (od: 06.05.2016 do: 07.04.2021)
Prokúra: 
Ing. Peter Obertík
Školská 389/9
Kanianka
  (od: 15.06.1967 do: 03.05.1998)
Ing. Róbert Poliak
Švermu 10/6
Prievidza
  (od: 15.06.1967 do: 03.05.1998)
Zapisované základné imanie: 
30 931 EUR
  (od: 22.04.2009)
931 800 Sk
  (od: 05.04.2005 do: 21.04.2009)
500 000 Sk
  (od: 25.04.1994 do: 04.04.2005)
Základný členský vklad: 
4 EUR
  (od: 22.04.2009)
100 Sk
  (od: 25.04.1994 do: 21.04.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmeny v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb. a zák.č. 42/92 boli prejednané a schválené na schôdzi zhromaždenia delegátov uskutočnenej dňa 17.12.1992. Stary spis: Dr 504
  (od: 25.04.1994)
Zhromaždenie delegátov konané dňa l8.O4.l996 rozhodlo o zmene stanov.
  (od: 04.05.1998)
Zmena Stanov OSBD prejednaná a schválená na schôdzi zhromaždenia delegátov dňa 14.05.1998.
  (od: 25.08.1999)
Stanovy spoločnosti boli zmenené zhromaždením delegátov zo dňa 24.5.2001.
  (od: 28.08.2001)
Zhromaždenie delegátov dňa 18.5.2000 schválilo zmenu stanov družstva. Zhromaždenie delegátov dňa 23.5.2002 schválilo zmenu stanov družstvo (zosúladenie znenia stanov so zák. č. 500/2001 Z.z.).
  (od: 05.04.2005)
Základné imanie : Člen družstva je povinný prispievať na úhradu celého schodku z hospodárenia strediska bytového hospodárstva, v ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom. Za vykázanú stratu z inej hospodárskej činnosti družstva ručí člen do výšky 500,- Sk v jednom roku. Za likvidačný schodok ručí do výšky 3.000,- Sk. Ďalšie skutočnosti : Družstvo vzniklo na základe ustanovujúcej členskej schôdze družstva konanej dňa 15.06.1967 a na základe vlastných stanov schválených touto schôdzou.
  (od: 15.06.1967 do: 24.04.1994)
Dátum aktualizácie údajov:  05.05.2021
Dátum výpisu:  07.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)