Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16346/T

Business name: 
IN VEST s.r.o.
  (from: 08/20/2004)
Registered seat: 
Areál Duslo, objekt č. 21-07
Šaľa 927 03
  (from: 07/13/2004)
Identification number (IČO): 
36 553 671
  (from: 08/14/2003)
Date of entry: 
08/14/2003
  (from: 08/14/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/14/2003)
Objects of the company: 
prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, stavebných strojov a nástrojov, stavebných zariadení, strojov a prístrojov
  (from: 08/14/2003)
zámočníctvo
  (from: 08/14/2003)
kovoobrábanie
  (from: 08/14/2003)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 08/14/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/14/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/14/2003)
prieskum trhu
  (from: 08/14/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/14/2003)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 08/14/2003)
reklamná činnosť
  (from: 08/14/2003)
leasing spojený s financovaním
  (from: 08/14/2003)
ekonomické, finančné, organizačné a účtovné poradenstvo
  (from: 08/14/2003)
prekladisko nákladov
  (from: 08/14/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/14/2003)
skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov)
  (from: 08/14/2003)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 08/14/2003)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 10/20/2004)
výroba iných výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 10/20/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/20/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 10/20/2004)
výroba farbív a pigmentov
  (from: 10/20/2004)
výroba náterových látok, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov
  (from: 10/20/2004)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 10/20/2004)
výroba, označovanie (pri V) tlakových zariadení v rozsahu: - kotly parné - I. trieda - kotly parné a kvapalinové - II. trieda - kotly parné a kvapalinové - III. trieda - kotly parné a kvapalinové - IV. trieda - tlakové nádoby stabilné - IV. trieda - tlakové nádoby stabilné - III. trieda - kotly parné a kvapalinové - V. trieda - tlakové nádoby stabilné - II. trieda - tlakové nádoby stabilné - I. trieda Poznámka: Aa1, a2 - Výroba častí tlakového celku a značenie
  (from: 10/20/2004)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 10/20/2004)
zušľachťovanie kovov
  (from: 10/20/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/23/2008)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 08/23/2008)
správa bytového a nebytového fondu
  (from: 12/13/2012)
opravy vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 04/19/2016)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/11/2016)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technickch, spoločenských a humanitných vied
  (from: 03/25/2021)
Partners: 
IN GROUP, a.s. IČO: 36 851 914
Areál IN VEST 1179
Šaľa 927 03
Slovak Republic
  (from: 06/23/2022)
Contribution of each member: 
IN GROUP, a.s.
Amount of investment: 7 734 184 EUR Paid up: 7 734 184 EUR
  (from: 06/23/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/11/2016)
Ing. Dušan Malárik
ul. Kpt. Jaroša 50
Šaľa 927 01
From: 11/03/2003
  (from: 05/18/2022)
Ing. Ivan Khandl
Drieňová 2
Šaľa 927 01
From: 06/01/2004
  (from: 08/20/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 11/04/2004)
Capital: 
7 734 184 EUR Paid up: 7 734 184 EUR
  (from: 06/24/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.5.2003 a dodatkom č. 1 zo dňa 3.6.2003, dodatkom č. 2 zo dňa 13.6.2003 a dodatkom č. 3 zo dňa 12.8.2003 k spoločenskej zmluve podľa §§ 56-75a a §§ 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/14/2003)
Ing. Pavlovi Kollárovi a Júlii Szocsovej zanikla funkcia prokuristu dňa 3.11.2003. Dodatok č. 4 zo dňa 3.11.2003 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Areál Duslo, Šaľa, na: Areál Duslo, objekt č. 21-07, Šaľa).
  (from: 07/13/2004)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzavretá medzi predávajúcim IN VEST s.r.o. a kupujúcim: CITY STONE DESIGN s.r.o., sídlo: Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa, IČO: 47 978 929, zápis OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 35153/T.
  (from: 01/01/2015)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person