Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  11317/L

Obchodné meno organizačnej zložky: 
SG Geotechnika a.s., Organizačná zložka Slovensko
  (od: 13.12.2016)
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko
  (od: 20.09.2013 do: 12.12.2016)
ARCADIS Geotechnika a.s., Organizačná zložka Slovensko
  (od: 28.04.2009 do: 19.09.2013)
Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnosť Organizačná zložka Slovensko
  (od: 13.11.2004 do: 27.04.2009)
Sídlo organizačnej zložky: 
Veľký Diel 3323
Žilina 010 08
  (od: 19.02.2019)
Einsteinova ulica 11/3677
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (od: 23.01.2016 do: 18.02.2019)
Miletičova 23
Bratislava 821 09
  (od: 13.11.2004 do: 22.01.2016)
IČO: 
35 907 371
  (od: 13.11.2004)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 23.07.2021)
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 13.11.2004 do: 22.07.2021)
Predmet činnosti: 
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 13.11.2004)
výskum a vývoj v oblasti stavebníctva a geotechniky v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.11.2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva a geotechniky v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.11.2004)
grafické práce a kresličské práce - zhotovovanie technických výkresov
  (od: 13.11.2004)
kopírovacie práce
  (od: 13.11.2004)
spracovanie dát, služby databanky, správa sietí
  (od: 13.11.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 13.11.2004)
kúpa technického a programového vybavenia počítačov /hardware a software/ za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj so súhlasom autora
  (od: 13.11.2004)
prenájom a požičiavanie vecí hnuteľných v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.11.2004)
maloobchod s motorovými vozidlami a ich príslušenstvom
  (od: 13.11.2004)
vypracovávanie plánov a dokumentácie týkajúcej sa banskej činnosti
  (od: 01.01.2006)
vypracovávanie plánov a dokumentácie týkajúcej sa činnosti vykonávanej banským spôsobom
  (od: 01.01.2006)
banská činnosť podľa zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej správe v znení neskorších predpisov, v rozsahu: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácie lomov, - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk, - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
  (od: 01.01.2006)
geodetická a kartografická činnosť
  (od: 01.01.2006)
činnosti vykonávané banským spôsobom
  (od: 01.01.2006)
stavebný dozor - inžinierske stavby
  (od: 08.02.2007)
inžiniersko geologický prieskum
  (od: 11.05.2016)
geologický prieskum životného prostredia
  (od: 11.05.2016)
poskytovanie služieb autorizovaného stavebného inžiniera pre statiku stavieb
  (od: 10.06.2016)
komplexné architektonické a inžinierske služby autorizovaného stavebného inžiniera a súvisiace technické poradenstvo v oblasti Pozemné stavby
  (od: 10.06.2016)
komplexné inžinierske služby autorizovaného stavebného inžiniera a súvisiace technické poradenstvo v oblasti Dopravné stavby
  (od: 10.06.2016)
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (od: 27.10.2016)
hydrogeologický prieskum
  (od: 09.02.2017)
terénne meračské práce
  (od: 09.02.2017)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (od: 09.02.2017)
sanácia geologického prostredia
  (od: 09.02.2017)
sanácia environmentálnej záťaže
  (od: 09.02.2017)
odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže
  (od: 09.02.2017)
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (od: 09.02.2017)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžinierskogeologického prieskumu
  (od: 13.11.2004 do: 10.05.2016)
vykonávanie laboratórnych prác, čerpacích a penetračných skúšok pre inžinierskogeologický prieskum
  (od: 13.11.2004 do: 10.05.2016)
Vedúci organizačnej zložky: 
Mgr. Lucie Bohátková
Žižkova 68
Beroun 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 29.06.2018
  (od: 02.08.2018)
Marián Heckl
Ul. Glanec 4/A
Blatné 900 82
Vznik funkcie: 01.01.2016
  (od: 23.01.2016 do: 12.12.2016)
Marián Heckl
Ul. Glanec 4/A
Blatné 900 82
Vznik funkcie: 01.01.2016 Skončenie funkcie: 13.12.2016
  (od: 13.12.2016 do: 12.12.2016)
Ing. Zuzana Hreusová
Levočská 3
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 13.12.2016 do: 29.06.2017)
Ing. Zuzana Hreusová
Levočská 3
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 30.06.2017 do: 01.08.2018)
Ing. Zuzana Hreusová
Levočská 3
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 13.12.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2018
  (od: 02.08.2018 do: 01.08.2018)
Ladislav Michalica
Továrenská 12/1137
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 13.11.2004
  (od: 13.11.2004 do: 21.01.2016)
Ladislav Michalica
Továrenská 12/1137
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 13.11.2004 Skončenie funkcie: 31.12.2015
  (od: 22.01.2016 do: 21.01.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky koná samostatne. Všetky doklady a dokumenty potvrdzuje svojim podpisom.
  (od: 13.11.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola založená rozhodnutím zahraničnej osoby zo dňa 09.09.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 13.11.2004)
Zmena označenia organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby zo Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnosť Organizačná zložka Slovensko na ARCADIS Geotechnika a.s., Organizačná zložka Slovensko.
  (od: 28.04.2009)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 14.12.2015.
  (od: 22.01.2016)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 14.12.2015.
  (od: 23.01.2016)
Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky zo dňa 14.12.2015.
  (od: 26.01.2016)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 29.09.2016.
  (od: 27.10.2016)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 05.10.2016.
  (od: 09.02.2017)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: SG Geotechnika a.s.
Sídlo:
Geologická 988/4
Praha 5 152 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 26.09.2019)
Obchodné meno: SG Geotechnika a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 02.08.2018 do: 25.09.2019)
Obchodné meno: SG Geotechnika a.s.
Sídlo:
Geologická 988/4
Praha 5 152 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 02.08.2018 do: 25.09.2019)
Obchodné meno: SG Geotechnika a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 04.11.2017 do: 01.08.2018)
Obchodné meno: SG Geotechnika a.s.
Sídlo:
Geologická 988/4
Praha 5 152 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 04.11.2017 do: 01.08.2018)
Obchodné meno: SG Geotechnika a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 15.06.2017 do: 03.11.2017)
Obchodné meno: SG Geotechnika a.s.
Sídlo:
Geologická 988/4
Praha 5 152 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 15.06.2017 do: 03.11.2017)
Obchodné meno: SG Geotechnika a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 13.12.2016 do: 14.06.2017)
Obchodné meno: SG Geotechnika a.s.
Sídlo:
Geologická 4/988
Praha 5 152 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 13.12.2016 do: 14.06.2017)
Obchodné meno: ARCADIS CZ a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 26.01.2016 do: 12.12.2016)
Obchodné meno: ARCADIS CZ a.s.
Sídlo:
Geologická 4/988
Praha 5 152 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 26.01.2016 do: 12.12.2016)
Obchodné meno: ARCADIS CZ a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 12.12.2014 do: 25.01.2016)
Obchodné meno: ARCADIS CZ a.s.
Sídlo:
Geologická 4/988
Praha 5 152 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 12.12.2014 do: 25.01.2016)
Obchodné meno: ARCADIS CZ a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 20.09.2013 do: 11.12.2014)
Obchodné meno: ARCADIS CZ a.s.
Sídlo:
Geologická 4/988
Praha 5 152 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 20.09.2013 do: 11.12.2014)
Obchodné meno: ARCADIS Geotechnika a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 08.09.2009 do: 19.09.2013)
Obchodné meno: ARCADIS Geotechnika a.s.
Sídlo:
Geologická 4/988
Praha 5 152 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 08.09.2009 do: 19.09.2013)
Obchodné meno: ARCADIS Geotechnika a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 28.04.2009 do: 07.09.2009)
Obchodné meno: ARCADIS Geotechnika a.s.
Sídlo:
Geologická 4/988
Praha 5 152 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 28.04.2009 do: 07.09.2009)
Obchodné meno: Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 16.05.2008 do: 27.04.2009)
Obchodné meno: Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost
Sídlo:
Geologická 4/988
Praha 5 152 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 16.05.2008 do: 27.04.2009)
Obchodné meno: Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 08.02.2007 do: 15.05.2008)
Obchodné meno: Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost
Sídlo:
Geologická 4/988
Praha 5 152 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 08.02.2007 do: 15.05.2008)
Obchodné meno: Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 13.11.2004 do: 07.02.2007)
Obchodné meno: Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost
Sídlo:
Geologická 4/988
Praha 5 152 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika; oddiel B, vložka 992
  (od: 13.11.2004 do: 07.02.2007)
Mgr. Lucie Bohátková
Žižkova 68
Beroun 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 30.06.2019
  (od: 26.09.2019)
Daniel Kraft
Klánova 537/64
Praha 4 - Hodkovičky 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 31.08.2017
  (od: 26.09.2019)
Petr Kučera
Zemědělská 1572/2
Praha 8 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.01.2017
  (od: 26.09.2019)
Petr Beneš - predseda predstavenstva
Nad Lesním divadlem 1113/18
Braník, Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2014
  (od: 12.12.2014 do: 25.01.2016)
Petr Beneš - predseda predstavenstva
Nad Lesním divadlem 1113/18
Braník, Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2014
  (od: 26.01.2016 do: 12.12.2016)
Petr Beneš - predseda predstavenstva
Nad Lesním divadlem 1113/18
Braník, Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2014 Skončenie funkcie: 04.10.2016
  (od: 13.12.2016 do: 12.12.2016)
Jürgen Boenecke
Neckarstrasse 12
Bodenheim 552 94
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 04.10.2016
  (od: 13.12.2016 do: 14.06.2017)
Jürgen Boenecke
Neckarstrasse 12
Bodenheim 552 94
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 04.10.2016
  (od: 15.06.2017 do: 03.11.2017)
Jürgen Boenecke
Neckarstrasse 12
Bodenheim 552 94
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 04.10.2016 Skončenie funkcie: 31.08.2017
  (od: 04.11.2017 do: 03.11.2017)
Lucie Bohátková
Žižkova 68
Beroun-Zavadilka 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 13.12.2016 do: 14.06.2017)
Lucie Bohátková
Žižkova 68
Beroun-Zavadilka 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 15.06.2017 do: 03.11.2017)
Lucie Bohátková
Žižkova 68
Beroun-Zavadilka 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 04.11.2017 do: 01.08.2018)
Lucie Bohátková
Žižkova 68
Beroun-Zavadilka 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2016 Skončenie funkcie: 26.06.2018
  (od: 02.08.2018 do: 01.08.2018)
Pavel Čermák - Člen predstavenstva
Václavská 784
Roztoky 252 63
Česká republika
Vznik funkcie: 02.07.2013
  (od: 20.09.2013 do: 11.12.2014)
Pavel Čermák - Člen predstavenstva
Václavská 784
Roztoky 252 63
Česká republika
Vznik funkcie: 02.07.2013
  (od: 12.12.2014 do: 25.01.2016)
Pavel Čermák - Člen predstavenstva
Václavská 784
Roztoky 252 63
Česká republika
Vznik funkcie: 02.07.2013
  (od: 26.01.2016 do: 12.12.2016)
Pavel Čermák - Člen predstavenstva
Václavská 784
Roztoky 252 63
Česká republika
Vznik funkcie: 02.07.2013 Skončenie funkcie: 30.11.2016
  (od: 13.12.2016 do: 12.12.2016)
Jaroslav Hejl - Člen predstavenstva
Kyjevská 1992/40
Plzeň 326 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.07.2013
  (od: 20.09.2013 do: 11.12.2014)
Jaroslav Hejl - Člen predstavenstva
Kyjevská 1992/40
Plzeň 326 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.07.2013 Skončenie funkcie: 01.10.2014
  (od: 12.12.2014 do: 11.12.2014)
Ing. Vítězslav HERLE - Člen predstavenstva
Dukelských hrdinů 20
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.04.1995
  (od: 13.11.2004 do: 07.02.2007)
Ing. Vítězslav HERLE - Člen predstavenstva
Dukelských hrdinů 20
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.04.1995
  (od: 08.02.2007 do: 15.05.2008)
Ing. Vítězslav HERLE - Člen predstavenstva
Dukelských hrdinů 20
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.04.1995
  (od: 16.05.2008 do: 27.04.2009)
Ing. Vítězslav HERLE - Člen predstavenstva
Dukelských hrdinů 20
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.04.1995
  (od: 28.04.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Vítězslav HERLE - Člen predstavenstva
Dukelských hrdinů 20
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.04.1995
  (od: 08.09.2009 do: 19.09.2013)
Ing. Vítězslav HERLE - Člen predstavenstva
Dukelských hrdinů 20
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.04.1995 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 20.09.2013 do: 19.09.2013)
Karl Heinze Hetfleische Wenzel
Johannisburunnenstraße 4d
Walluf 653 96
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 24.11.2015
  (od: 26.01.2016 do: 12.12.2016)
Karl Heinze Hetfleische Wenzel
Johannisburunnenstraße 4d
Walluf 653 96
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 24.11.2015 Skončenie funkcie: 14.06.2016
  (od: 13.12.2016 do: 12.12.2016)
Václav Hořejší - Predseda predstavenstva
Pasovská 1598/2
České Budějovice 370 05
Česká republika
Vznik funkcie: 02.07.2013
  (od: 20.09.2013 do: 11.12.2014)
Václav Hořejší - Predseda predstavenstva
Pasovská 1598/2
České Budějovice 370 05
Česká republika
Vznik funkcie: 02.07.2013 Skončenie funkcie: 01.10.2014
  (od: 12.12.2014 do: 11.12.2014)
Ing. Václav Hořejší - člen predstavenstva
Pasovská 1598/2
České Budějovice 370 05
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2014
  (od: 12.12.2014 do: 25.01.2016)
Ing. Václav Hořejší - člen predstavenstva
Pasovská 1598/2
České Budějovice 370 05
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2014 Skončenie funkcie: 30.09.2015
  (od: 26.01.2016 do: 25.01.2016)
Ing. Václav HOŘEJŠÍ - Člen predstavenstva
Staroměstská 23
České Budějovice 370 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.1997
  (od: 13.11.2004 do: 07.02.2007)
Ing. Václav HOŘEJŠÍ - Člen predstavenstva
Staroměstská 23
České Budějovice 370 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.1997 Skončenie funkcie: 31.12.2005
  (od: 08.02.2007 do: 07.02.2007)
Ing. Václav Hořejší - predseda predstavenstva
Pasovská 1598/2
České Budějovice 370 05
Česká republika
Vznik funkcie: 31.07.2007
  (od: 16.05.2008 do: 27.04.2009)
Ing. Václav Hořejší - predseda predstavenstva
Pasovská 1598/2
České Budějovice 370 05
Česká republika
Vznik funkcie: 31.07.2007
  (od: 28.04.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Václav Hořejší - predseda predstavenstva
Pasovská 1598/2
České Budějovice 370 05
Česká republika
Vznik funkcie: 31.07.2007
  (od: 08.09.2009 do: 19.09.2013)
Ing. Václav Hořejší - predseda predstavenstva
Pasovská 1598/2
České Budějovice 370 05
Česká republika
Vznik funkcie: 31.07.2007 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 20.09.2013 do: 19.09.2013)
Ing. Václav Hořejší - predseda predstavenstva
Staroměstská 23
České Budějovice 370 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 08.02.2007 do: 15.05.2008)
Ing. Václav Hořejší - predseda predstavenstva
Staroměstská 23
České Budějovice 370 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 31.07.2007
  (od: 16.05.2008 do: 15.05.2008)
Christian Michiel JASKI - Člen predstavenstva
Bredelaan 2
Oosterbeek 6861 AD
Holandsko
Vznik funkcie: 28.04.2003
  (od: 13.11.2004 do: 07.02.2007)
Christian Michiel JASKI - Člen predstavenstva
Bredelaan 2
Oosterbeek 6861 AD
Holandsko
Vznik funkcie: 28.04.2003
  (od: 08.02.2007 do: 15.05.2008)
Christian Michiel JASKI - Člen predstavenstva
Bredelaan 2
Oosterbeek 6861 AD
Holandsko
Vznik funkcie: 28.04.2003
  (od: 16.05.2008 do: 27.04.2009)
Christian Michiel JASKI - Člen predstavenstva
Bredelaan 2
Oosterbeek 6861 AD
Holandsko
Vznik funkcie: 28.04.2003
  (od: 28.04.2009 do: 07.09.2009)
Christian Michiel JASKI - Člen predstavenstva
Bredelaan 2
Oosterbeek 6861 AD
Holandsko
Vznik funkcie: 28.04.2003 Skončenie funkcie: 18.08.2008
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Daniel Kraft
Klánova 537/64
Praha 4 - Hodkovičky 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 31.08.2017
  (od: 04.11.2017 do: 01.08.2018)
Daniel Kraft
Klánova 537/64
Praha 4 - Hodkovičky 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 31.08.2017
  (od: 02.08.2018 do: 25.09.2019)
Petr Kučera
Zemědělská 1572/2
Praha 8 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.01.2017
  (od: 15.06.2017 do: 03.11.2017)
Petr Kučera
Zemědělská 1572/2
Praha 8 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.01.2017
  (od: 04.11.2017 do: 01.08.2018)
Petr Kučera
Zemědělská 1572/2
Praha 8 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.01.2017
  (od: 02.08.2018 do: 25.09.2019)
Yan LEBLAIS - Člen predstavenstva
Geologická 4/988
Praha 5 152 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.1993
  (od: 13.11.2004 do: 07.02.2007)
Yan LEBLAIS - Člen predstavenstva
Geologická 4/988
Praha 5 152 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.1993
  (od: 08.02.2007 do: 15.05.2008)
Yan LEBLAIS - Člen predstavenstva
Geologická 4/988
Praha 5 152 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.1993
  (od: 16.05.2008 do: 27.04.2009)
Yan LEBLAIS - Člen predstavenstva
Geologická 4/988
Praha 5 152 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.1993
  (od: 28.04.2009 do: 07.09.2009)
Yan LEBLAIS - Člen predstavenstva
Geologická 4/988
Praha 5 152 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.1993
  (od: 08.09.2009 do: 19.09.2013)
Yan LEBLAIS - Člen predstavenstva
Geologická 4/988
Praha 5 152 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.1993 Skončenie funkcie: 21.05.2010
  (od: 20.09.2013 do: 19.09.2013)
Jean Claude POPELARD - Člen predstavenstva
Rue Antoine Lavoisier 9
Montigny Le Bretonneux 781 80
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.04.2003
  (od: 13.11.2004 do: 07.02.2007)
Jean Claude POPELARD - Člen predstavenstva
Rue Antoine Lavoisier 9
Montigny Le Bretonneux 781 80
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.04.2003
  (od: 08.02.2007 do: 15.05.2008)
Jean Claude POPELARD - Člen predstavenstva
Rue Antoine Lavoisier 9
Montigny Le Bretonneux 781 80
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.04.2003
  (od: 16.05.2008 do: 27.04.2009)
Jean Claude POPELARD - Člen predstavenstva
Rue Antoine Lavoisier 9
Montigny Le Bretonneux 781 80
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.04.2003
  (od: 28.04.2009 do: 07.09.2009)
Jean Claude POPELARD - Člen predstavenstva
Rue Antoine Lavoisier 9
Montigny Le Bretonneux 781 80
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.04.2003 Skončenie funkcie: 18.08.2008
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Doc. Ing. Alexandr ROZSYPAL , CSc. - Predseda predstavenstva
Štíbrova 1215
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.1993
  (od: 13.11.2004 do: 07.02.2007)
Doc. Ing. Alexandr ROZSYPAL , CSc. - Predseda predstavenstva
Štíbrova 1215
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.1993 Skončenie funkcie: 31.12.2005
  (od: 08.02.2007 do: 07.02.2007)
Ing. Ladislav Šimek , MBA
Králova výšina 848/57
Ústi nad Labem 400 01
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2018
  (od: 02.08.2018 do: 25.09.2019)
Ing. Ladislav Šimek , MBA
Králova výšina 848/57
Ústi nad Labem 400 01
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2018 Skončenie funkcie: 30.06.2019
  (od: 26.09.2019 do: 25.09.2019)
Hans VAN DORD - Člen predstavenstva
Norelweg 7
EPE 8161 NC
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 28.04.2003
  (od: 13.11.2004 do: 07.02.2007)
Hans VAN DORD - Člen predstavenstva
Norelweg 7
EPE 8161 NC
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 28.04.2003
  (od: 08.02.2007 do: 15.05.2008)
Hans VAN DORD - Člen predstavenstva
Norelweg 7
EPE 8161 NC
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 28.04.2003 Skončenie funkcie: 31.07.2007
  (od: 16.05.2008 do: 15.05.2008)
Ing. Jiří Záruba - člen predstavenstva
Opukova 686/58
Praha 6 163 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.04.2006
  (od: 08.02.2007 do: 15.05.2008)
Ing. Jiří Záruba - člen predstavenstva
Opukova 686/58
Praha 6 163 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.04.2006 Skončenie funkcie: 31.07.2007
  (od: 16.05.2008 do: 15.05.2008)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 26.09.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť spoločne zastupuje predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva
  (od: 02.08.2018 do: 25.09.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť spoločne zastupuje predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva
  (od: 04.11.2017 do: 01.08.2018)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť spoločne zastupuje predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva
  (od: 15.06.2017 do: 03.11.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť spoločne zastupuje predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva
  (od: 13.12.2016 do: 14.06.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť spoločne zastupuje predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva
  (od: 26.01.2016 do: 12.12.2016)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva alebo predseda predstavenstva, a to každá z týchto osôb samostatne.
  (od: 12.12.2014 do: 25.01.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  18.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)