Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34735/B

Business name: 
Express Truck Slovakia, a. s.
  (from: 07/15/2008)
Express Truck Slovakia, s.r.o.
  (from: 02/01/2005 until: 07/14/2008)
Registered seat: 
Plynárenská 7/B
Bratislava 821 09
  (from: 02/01/2005)
Identification number (IČO): 
35 918 730
  (from: 02/01/2005)
Date of entry: 
02/01/2005
  (from: 02/01/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/15/2008)
Private limited liability company
  (from: 02/01/2005 until: 07/14/2008)
Objects of the company: 
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 02/01/2005)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 02/19/2005)
Partners: 
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Plynárenská 7/B
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 02/01/2005 until: 07/14/2008)
Contribution of each member: 
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/01/2005 until: 06/30/2006)
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Amount of investment: 10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 07/01/2006 until: 01/29/2007)
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Amount of investment: 40 000 000 Sk Paid up: 40 000 000 Sk
  (from: 01/30/2007 until: 07/14/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/15/2008)
Individual managing director
  (from: 02/01/2005 until: 07/14/2008)
Ing. Kamil Bernáth - predseda predstavenstva
Martinengova 4878/10
Bratislava 811 03
From: 07/15/2008
  (from: 07/15/2008)
Ing. Miroslav Betík - člen
Bulharská 5560/76
Bratislava 821 04
From: 07/15/2008
  (from: 07/15/2008)
Ing. Ľudovít Palai - člen
Čordákova 1231/11
Košice 042 12
From: 07/15/2008
  (from: 07/15/2008)
Ing. Kamil Bernáth
Martinengova 4878/10
Bratislava 811 02
From: 02/01/2005 Until: 07/15/2008
  (from: 07/15/2008 until: 07/14/2008)
Ing. Miroslav Betík
Bulharská 5560/76
Bratislava 821 04
From: 01/08/2007 Until: 07/15/2008
  (from: 07/15/2008 until: 07/14/2008)
Ing. Ľudovít Palai
Čordákova 1231/11
Košice 042 12
From: 01/08/2007 Until: 07/15/2008
  (from: 07/15/2008 until: 07/14/2008)
Ing. Kamil Bernáth
Martinengova 4878/10
Bratislava 811 02
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 07/14/2008)
Ing. Miroslav Betík
Bulharská 5560/76
Bratislava 821 04
From: 01/08/2007
  (from: 01/30/2007 until: 07/14/2008)
Ing. Ľudovít Palai
Čordákova 1231/11
Košice 042 12
From: 01/08/2007
  (from: 01/30/2007 until: 07/14/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú predseda a člen predstavenstva spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/15/2008)
V mene spoločnosti konajú, zaväzujú ju a podpisujú sa vždy dvaja konatelia spoločne. Konateľ sa za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a priezvisku a k svojej funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/30/2007 until: 07/14/2008)
Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Konateľ zaväzuje spoločnosť tak, že pri konaní v mene spoločnosti k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a priezvisku a k svojej funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/01/2005 until: 01/29/2007)
Capital: 
40 000 000 Sk Paid up: 40 000 000 Sk
  (from: 07/15/2008)
40 000 000 Sk Paid up: 40 000 000 Sk
  (from: 01/30/2007 until: 07/14/2008)
10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 07/01/2006 until: 01/29/2007)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/01/2005 until: 06/30/2006)
Supervisory board: 
JUDr. Michal Lazar - predseda dozornej rady
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
From: 07/15/2008
  (from: 07/15/2008)
Ing. Alexej Beljajev
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
From: 07/15/2008
  (from: 07/15/2008)
Ing. Michal Škuta
Do Dielca 1946/24
Ružomberok 034 01
From: 07/15/2008
  (from: 07/15/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.12.2004 a dodatkom č. 1 k nej zo dňa 27.01.2005 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/01/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.1.2007 a 9.1.2007.
  (from: 01/30/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.06.2008. o zmene právnej formy spoločnosti vo forme not. zápisnice č. N 632/2008 Nz 26797/2008 Express Truck Slovakia, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/B , 821 09 Bratislava, IČO: 35 918 730, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 34735/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 07/15/2008)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person