Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3794/V

Business name: 
REALTRADEX, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácii
  (from: 10/07/2009)
Registered seat: 
Werferova 1
Košice 040 01
  (from: 11/19/1993)
Identification number (IČO): 
31 680 771
  (from: 11/19/1993)
Date of entry: 
11/19/1993
  (from: 11/19/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/19/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť: výrobky hutníckeho priemyslu, spotrebný a priemyselný tovar, spotrebná elektronika, počítače a výpočtová technika, technologické zariadenia, stroje a strojné zariadenia, pohonné hmoty, uhlie, poľnohospodárske stroje a príslušenstvo, potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, textil, odevy, obuv, mäso a mäsové výrobky kozmetika, pracie a čistiace prostriedky, sklo, porcelán, papierenské výrobky, knihy, noviny, časopisy, palivá, nákladné a osobné motorové vozidlá
  (from: 11/19/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/19/1993)
prenájom, leasing motorových vozidiel
  (from: 11/19/1993)
prenájom, leasing poľnohospodárskych strojov
  (from: 11/19/1993)
prenájom, leasing technologických zariadení
  (from: 11/19/1993)
vykonávanie revizie elektrických zariadení bez obmedzenia napätí a bleskozvodných ochrán do objektov triedy A a B
  (from: 11/19/1993)
montáž, údržba a opravy elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov do objektov triedy A
  (from: 11/19/1993)
Partners: 
Juraj Bereš
Vrbovecká 24
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 09/19/1995)
Contribution of each member: 
Juraj Bereš
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/19/1995)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/19/1995)
Juraj Béreš
Vrbovecká 24
Michalovce
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú konatelia v celom rozsahu samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/19/1995)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/19/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/08/2009
  (from: 10/07/2009)
 Liquidators:
Juraj Béreš
Vrbovecká 24
Michalovce 071 01
From: 01/08/2009
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 10/07/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.10.1993 v súlade s ust. § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál: 30% - Rumunsko
  (from: 11/19/1993)
Dodatok č. 1/1994 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.3.1994.
  (from: 04/28/1994)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.4.1995.
  (from: 09/19/1995)
Okresný súd Košice I, uznesením č. k. 31Cbr/62/2008-20 zo dňa 26.9.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.1.2009 nariadil likvidáciu majetku obchodnej spoločnosti REALTRADEX spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Werferova 1, Košice, IČO: 31 680 771, a za likvidátora menoval Juraja Bereša, Vrbovecká 24, Michalovce.
  (from: 10/07/2009)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person