Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  7046/B

Obchodné meno: 
ERES, a.s.
  (od: 23.04.1997)
Sídlo: 
Dobrá 1383
Trenčianska Teplá 914 01
  (od: 14.08.2020)
Prievozská 32
Bratislava 821 05
  (od: 12.11.2019 do: 13.08.2020)
Gen. Svobodu 2612
Trenčín 911 08
  (od: 26.08.2008 do: 11.11.2019)
Rybárska 5
Trenčín 911 01
  (od: 23.04.1997 do: 25.08.2008)
IČO: 
36 295 400
  (od: 23.04.1997)
Deň zápisu: 
23.04.1997
  (od: 23.04.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.04.1997)
Predmet činnosti: 
poradenské činnosti v oblasti tepelno-technických zariadení
  (od: 23.04.1997)
výskum a vývoj
  (od: 23.04.1997)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 23.04.1997)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 23.04.1997)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču organizovanie kurzov, zaškolovanie
  (od: 23.04.1997)
výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov - elektronické časti
  (od: 23.04.1997)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 23.04.1997)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 23.04.1997)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (od: 23.04.1997)
spracovanie tuhých a plynných palív
  (od: 23.04.1997)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (od: 23.04.1997)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 23.04.1997)
prenájom strojov a prístrojov bez obsuhujúceho personálu
  (od: 23.04.1997)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 23.04.1997)
výroba, montáž, rekonštrukcia a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 23.04.1997)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (od: 23.04.1997)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (od: 23.04.1997)
výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
  (od: 23.04.1997)
plynoinštalatérstvo
  (od: 23.04.1997)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (od: 23.04.1997)
sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
  (od: 23.04.1997)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 23.04.1997)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (od: 23.04.1997)
propagačná a reklamná činnosť
  (od: 23.04.1997)
plnenie tlakových nádob na plyn
  (od: 23.04.1997)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (od: 23.04.1997)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (od: 23.04.1997)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 23.04.1997)
reklamné a propagačné činnosti
  (od: 22.01.2008)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a reklamy
  (od: 22.01.2008)
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  (od: 22.01.2008)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (od: 22.01.2008)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (od: 22.01.2008)
vedenie účtovníctva
  (od: 22.01.2008)
správa bytového fondu
  (od: 22.01.2008)
administratívne práce
  (od: 22.01.2008)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 22.01.2008)
obsluha tepelných zariadení
  (od: 20.03.2012)
chemická úprava vody
  (od: 20.03.2012)
opravy vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 20.03.2012)
opravy vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 20.03.2012)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 20.03.2012)
poradenská činnosť v energetike
  (od: 20.03.2012)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 20.03.2012)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 20.03.2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 20.03.2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 20.03.2012)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (od: 20.03.2012)
správa nebytového fondu a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 20.03.2012)
montáž určených meradiel
  (od: 20.03.2012)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 07.02.2014)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 07.02.2014)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 07.02.2014)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 07.02.2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 07.02.2014)
vydavateľská činnosť
  (od: 07.02.2014)
hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov
  (od: 07.02.2014)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (od: 07.02.2014)
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  (od: 07.02.2014)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 07.02.2014)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (od: 07.02.2014)
oprava a kontrola požiarnych vodovodov
  (od: 07.02.2014)
oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  (od: 07.02.2014)
kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
  (od: 07.02.2014)
montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
  (od: 07.02.2014)
poskytovanie služieb informátora
  (od: 07.02.2014)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 27.05.2014)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 27.05.2014)
technik požiarnej ochrany
  (od: 27.05.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.04.1997)
Branislav Zubričaňák - člen predstavenstva
Dobrá 1383
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 07.07.2020
  (od: 14.08.2020)
Ing. Dušan Dado
Pod Hájom 1095/78
Dubnica nad Váhom
  (od: 23.04.1997 do: 29.03.2001)
Valéria Godovičová - člen
31
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 30.10.2007
  (od: 22.01.2008 do: 25.08.2008)
Valéria Godovičová - člen
31
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 30.10.2007 Skončenie funkcie: 01.08.2008
  (od: 26.08.2008 do: 25.08.2008)
Dalimír Hrebíček - predseda
Hurbanova 2
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 20.07.2004
  (od: 07.09.2004 do: 25.08.2008)
Dalimír Hrebíček - predseda
Hurbanova 2
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 20.07.2004 Skončenie funkcie: 01.08.2008
  (od: 26.08.2008 do: 25.08.2008)
Ing. Imrich Chupáč - člen
Sedličná 134
Trenčianske Stankovce
  (od: 30.03.2001 do: 20.03.2003)
Ing. Imrich Chupáč - člen
Sedličná 134
Trenčianske Stankovce
Vznik funkcie: 12.09.2000
  (od: 21.03.2003 do: 06.09.2004)
Ing. Imrich Chupáč - člen
Sedličná 134
Trenčianske Stankovce
Vznik funkcie: 12.09.2000 Skončenie funkcie: 20.07.2004
  (od: 07.09.2004 do: 06.09.2004)
Gabriela Jantošovičová - člen
829
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 01.08.2008
  (od: 26.08.2008 do: 16.03.2011)
Gabriela Jantošovičová - člen
829
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 01.08.2008 Skončenie funkcie: 16.02.2011
  (od: 17.03.2011 do: 16.03.2011)
RNDr. Jozef Mertan
Potočná 135
Trenčín
  (od: 23.04.1997 do: 29.03.2001)
RNDr. Jozef Mertan - predseda
Potočná 135
Trenčín
  (od: 30.03.2001 do: 20.03.2003)
RNDr. Jozef Mertan - predseda
Potočná 135
Trenčín
Vznik funkcie: 23.04.1997
  (od: 21.03.2003 do: 06.09.2004)
RNDr. Jozef Mertan - predseda
Potočná 135
Trenčín
Vznik funkcie: 23.04.1997 Skončenie funkcie: 20.07.2004
  (od: 07.09.2004 do: 06.09.2004)
Ing. Vladimír Moško - člen
Beckovská 35
Trenčín
Vznik funkcie: 05.02.2004
  (od: 02.03.2004 do: 06.09.2004)
Ing. Vladimír Moško - člen
Beckovská 35
Trenčín
Vznik funkcie: 05.02.2004 Skončenie funkcie: 20.07.2004
  (od: 07.09.2004 do: 06.09.2004)
Roman Paliesek - člen
226
Nimnica 020 71
Vznik funkcie: 28.03.2012
  (od: 25.04.2013 do: 16.05.2013)
Roman Paliesek - člen
226
Nimnica 020 71
Vznik funkcie: 28.03.2013
  (od: 17.05.2013 do: 06.02.2014)
Roman Paliesek - člen
226
Nimnica 020 71
Vznik funkcie: 28.03.2013 Skončenie funkcie: 22.11.2013
  (od: 07.02.2014 do: 06.02.2014)
RSDr. Ján Pavlis - člen predstavenstva
Pod Juhom 35
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.11.2013
  (od: 07.02.2014 do: 18.03.2015)
RSDr. Ján Pavlis - člen predstavenstva
Pod Juhom 35
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.11.2013 Skončenie funkcie: 05.03.2015
  (od: 19.03.2015 do: 18.03.2015)
Miroslav Pivko - člen
120
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 01.08.2008
  (od: 26.08.2008 do: 24.04.2013)
Miroslav Pivko - člen
120
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 01.08.2008 Skončenie funkcie: 28.03.2013
  (od: 25.04.2013 do: 24.04.2013)
Ing. Mário Spišák - člen predstavenstva
Záhradnícka 7473/18A
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.11.2013
  (od: 07.02.2014 do: 18.03.2015)
Ing. Mário Spišák - člen predstavenstva
Záhradnícka 7473/18A
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.11.2013 Skončenie funkcie: 05.03.2015
  (od: 19.03.2015 do: 18.03.2015)
Ing. Mário Spišák - člen predstavenstva
Záhradnícka 7473/18A
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.03.2015
  (od: 19.03.2015 do: 30.10.2015)
Ing. Mário Spišák - člen predstavenstva
Záhradnícka 7473/18A
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.03.2015 Skončenie funkcie: 19.10.2015
  (od: 31.10.2015 do: 30.10.2015)
Ing. Peter Staník - podpredseda
Žilinská 3
Trenčín
  (od: 30.03.2001 do: 30.07.2001)
Ing. Peter Staník - podpredseda
Žilinská 641/4
Trenčín
  (od: 31.07.2001 do: 20.03.2003)
Ing. Peter Staník - podpredseda
Žilinská 641/4
Trenčín
Vznik funkcie: 12.09.2000 Skončenie funkcie: 05.02.2004
  (od: 21.03.2003 do: 01.03.2004)
Jozef Sýkora - člen predstavenstva
Mateja Bela 2441/39
Trenčín 911 08
Trenčín
Vznik funkcie: 16.02.2011
  (od: 17.03.2011 do: 06.02.2014)
Jozef Sýkora - člen predstavenstva
Mateja Bela 2441/39
Trenčín 911 08
Trenčín
Vznik funkcie: 16.02.2011 Skončenie funkcie: 22.11.2013
  (od: 07.02.2014 do: 06.02.2014)
Ing. Branislav Ševčík
Pod Hájikom 5
Trenčín
  (od: 23.04.1997 do: 29.03.2001)
Jiří Štěpnička - člen
Hollého 8
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.07.2004
  (od: 07.09.2004 do: 21.01.2008)
Jiří Štěpnička - člen
Hollého 8
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.07.2004 Skončenie funkcie: 30.10.2007
  (od: 22.01.2008 do: 21.01.2008)
Rastislav Ušiak - člen predstavenstva
Halalovka 2369/19
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 19.10.2015
  (od: 31.10.2015 do: 09.08.2016)
Rastislav Ušiak - člen predstavenstva
Halalovka 2369/19
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 19.10.2015 Skončenie funkcie: 27.07.2016
  (od: 10.08.2016 do: 09.08.2016)
Branislav Zubričaňák - člen predstavenstva
Šafárikova 2733/5
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 05.03.2015
  (od: 19.03.2015 do: 11.11.2019)
Branislav Zubričaňák - člen predstavenstva
Šafárikova 2733/5
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 05.03.2015 Skončenie funkcie: 07.10.2019
  (od: 12.11.2019 do: 11.11.2019)
Ing. Vladimír Zubričaňák - člen
Šafárikova 2733/5
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.07.2004
  (od: 07.09.2004 do: 25.08.2008)
Ing. Vladimír Zubričaňák - člen
Šafárikova 2733/5
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.07.2004 Skončenie funkcie: 01.08.2008
  (od: 26.08.2008 do: 25.08.2008)
Ing. Vladimír Zubričaňák - predseda
81
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 01.08.2008
  (od: 26.08.2008 do: 18.03.2015)
Ing. Vladimír Zubričaňák - predseda
81
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 01.08.2008 Skončenie funkcie: 05.03.2015
  (od: 19.03.2015 do: 18.03.2015)
Ing. Vladimír Zubričaňák - predseda predstavenstva
Trenčianska Turná 81
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 05.03.2015
  (od: 19.03.2015 do: 09.08.2016)
Ing. Vladimír Zubričaňák - predseda predstavenstva
Trenčianska Turná 81
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 05.03.2015 Skončenie funkcie: 27.07.2016
  (od: 10.08.2016 do: 09.08.2016)
Alexander Löbner
Podháj 4105/57
Banská Bystrica - Kráľová 974 05
Vznik funkcie: 07.10.2019 Skončenie funkcie: 07.07.2020
  (od: 14.08.2020 do: 13.08.2020)
Alexander Löbner
Podháj 4105/57
Banská Bystrica - Kráľová 974 05
Vznik funkcie: 07.10.2019
  (od: 12.11.2019 do: 13.08.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Predseda predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne. Člen predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne.
  (od: 19.03.2015)
V mene spoločnosti konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo spoločne predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva.
  (od: 15.08.2014 do: 18.03.2015)
V mene spoločnosti konajú spoločne dvaja čelnovia predsavenstva alebo spoločne predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva.
  (od: 20.05.2014 do: 14.08.2014)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný spoločne podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja dvaja oprávnení členovia predstavenstva svoj podpis, uvedený na podpisovom vzore, ktorý je uložený na registrovom súde.
  (od: 23.04.1997 do: 19.05.2014)
Prokúra: 
Branislav Zubričaňák
Šafárikova 2733/5
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.04.2013
  (od: 25.04.2013 do: 19.05.2014)
Branislav Zubričaňák
Šafárikova 2733/5
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.04.2013 Skončenie funkcie: 16.05.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.05.2014)
Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista samostatne.
  (od: 25.04.2013 do: 19.05.2014)
Základné imanie: 
1 300 000 EUR Rozsah splatenia: 1 300 000 EUR
  (od: 07.02.2014)
256 500 EUR Rozsah splatenia: 256 500 EUR
  (od: 17.03.2011 do: 24.04.2013)
116 200 EUR Rozsah splatenia: 116 200 EUR
  (od: 16.03.2011 do: 16.03.2011)
3 500 000 Sk Rozsah splatenia: 3 500 000 Sk
  (od: 26.08.2008 do: 15.03.2011)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 22.05.2003 do: 25.08.2008)
1 000 000 Sk
  (od: 23.04.1997 do: 21.05.2003)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 13 000 EUR
  (od: 25.04.2013)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 565 EUR
  (od: 17.03.2011 do: 24.04.2013)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 162 EUR
  (od: 16.03.2011 do: 16.03.2011)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 35 000 Sk
  (od: 26.08.2008 do: 15.03.2011)
Počet: 100
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 27.11.2000 do: 25.08.2008)
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 23.04.1997 do: 26.11.2000)
Dozorná rada: 
Ing. Vladimír Zubričaňák - predseda
Trenčianska Turná 81
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 25.01.2017
  (od: 08.02.2017)
Eva Zubričaňáková - podpredseda
Trenčianska Turná 81
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 25.01.2017
  (od: 08.02.2017)
JUDr. Ivan Boška
Vranovská 1017/53
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 07.10.2019
  (od: 12.11.2019)
Tomáš Hrušovský
Mateja Bela 2450/29
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 30.10.2007
  (od: 22.01.2008 do: 06.02.2014)
Tomáš Hrušovský
Mateja Bela 2450/29
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 30.10.2007 Skončenie funkcie: 22.11.2013
  (od: 07.02.2014 do: 06.02.2014)
Mária Ježíková
121
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 20.07.2004
  (od: 07.09.2004 do: 21.01.2008)
Mária Ježíková
121
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 20.07.2004 Skončenie funkcie: 30.10.2007
  (od: 22.01.2008 do: 21.01.2008)
Jana Kubišová - člen
Nad kostolom 1118/22
Dubnica nad Váhom
  (od: 30.03.2001 do: 20.03.2003)
Jana Kubišová - člen
Nad kostolom 1118/22
Dubnica nad Váhom
Vznik funkcie: 12.09.2000
  (od: 21.03.2003 do: 06.09.2004)
Jana Kubišová - člen
Nad kostolom 1118/22
Dubnica nad Váhom
Vznik funkcie: 12.09.2000 Skončenie funkcie: 20.07.2004
  (od: 07.09.2004 do: 06.09.2004)
Helena Lacovičová
Beckovská 1184
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 30.10.2007
  (od: 22.01.2008 do: 06.02.2014)
Helena Lacovičová
Beckovská 1184
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 30.10.2007 Skončenie funkcie: 22.11.2013
  (od: 07.02.2014 do: 06.02.2014)
Ing. Tatiana Mašínová - predseda
Jedľová 24
Trenčín
  (od: 30.03.2001 do: 20.03.2003)
Ing. Tatiana Mašínová - predseda
Jedľová 24
Trenčín
Vznik funkcie: 12.09.2000
  (od: 21.03.2003 do: 06.09.2004)
Ing. Tatiana Mašínová - predseda
Jedľová 24
Trenčín
Vznik funkcie: 12.09.2000 Skončenie funkcie: 20.07.2004
  (od: 07.09.2004 do: 06.09.2004)
Ing. Andrej Mitýľ
Gen. Viesta 1672/26
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.11.2013
  (od: 07.02.2014 do: 18.03.2015)
Ing. Andrej Mitýľ
Gen. Viesta 1672/26
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.11.2013 Skončenie funkcie: 05.03.2015
  (od: 19.03.2015 do: 18.03.2015)
Zuzana Slimáková - člen
238
Trenčianske Bohuslavice
  (od: 30.03.2001 do: 20.03.2003)
Zuzana Slimáková - člen
238
Trenčianske Bohuslavice
Vznik funkcie: 12.09.2000
  (od: 21.03.2003 do: 21.01.2008)
Zuzana Slimáková - člen
238
Trenčianske Bohuslavice
Vznik funkcie: 12.09.2000 Skončenie funkcie: 30.10.2007
  (od: 22.01.2008 do: 21.01.2008)
Ing. Peter Staník
Žilinská 3
Trenčín
  (od: 23.04.1997 do: 29.03.2001)
Jozef Sýkora
Rybárska 7381
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.03.2015
  (od: 19.03.2015 do: 09.08.2016)
Jozef Sýkora
Rybárska 7381
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.03.2015 Skončenie funkcie: 27.07.2016
  (od: 10.08.2016 do: 09.08.2016)
Jozef Sýkora
Rybárska 7381/2
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.11.2013
  (od: 07.02.2014 do: 18.03.2015)
Jozef Sýkora
Rybárska 7381/2
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.11.2013 Skončenie funkcie: 05.03.2015
  (od: 19.03.2015 do: 18.03.2015)
Martina Sýkorová
Rybárska 7381/2
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.03.2015
  (od: 19.03.2015 do: 09.08.2016)
Martina Sýkorová
Rybárska 7381/2
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.03.2015 Skončenie funkcie: 27.07.2016
  (od: 10.08.2016 do: 09.08.2016)
Ing. Lenka Vančová
SNP 72/12
Nová Dubnica
  (od: 23.04.1997 do: 19.05.1998)
Ing. Marián Zahradník
Trenčianska 725/64
Nová Dubnica
  (od: 20.05.1998 do: 29.03.2001)
Eva Zubričaňáková
81
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 20.07.2004
  (od: 07.09.2004 do: 18.03.2015)
Eva Zubričaňáková
81
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 20.07.2004 Skončenie funkcie: 05.03.2015
  (od: 19.03.2015 do: 18.03.2015)
Eva Zubričaňáková
Trenčianska Turná 81
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 05.03.2015
  (od: 19.03.2015 do: 09.08.2016)
Eva Zubričaňáková
Trenčianska Turná 81
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 05.03.2015 Skončenie funkcie: 27.07.2016
  (od: 10.08.2016 do: 09.08.2016)
Daniela Zubričaňáková - člen
Dobrá 1383
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 25.01.2017 Skončenie funkcie: 07.10.2019
  (od: 12.11.2019 do: 11.11.2019)
Daniela Zubričaňáková - člen
Dobrá 1383
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 25.01.2017
  (od: 08.02.2017 do: 11.11.2019)
Nelusco Sorze r.č. SRZNSC45E01L349P
Via Europa 69
San Fior
Talianska republika
prechodný pobyt na území SR :
Západná 2502/24
Trenčín
  (od: 23.04.1997 do: 29.03.2001)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 93/97, NZ 93/97 zo dňa 18.03.1997 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
  (od: 23.04.1997)
Valné zhromaždenie konanné dňa 13.11.1997 a 11.5.1998 /notárska zápisnica N 223/98, NZ 209/98/ rozhodlo o zmene člena dozornej rady.
  (od: 20.05.1998)
Zosúladenie zápisu v časti počet, druh, podoba a menovitá hodnota akcií podľa stanov (notárska zápisnica N 93/97, NZ 93/97 zo dňa 18.3.1997).
  (od: 27.11.2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 12.9.2000 (notárska zápisnica N 254/2000, NZ 256/2000) rozhodlo o zmene stanov a zakladateľskej zmluvy a o zmene členov predstavenstva a dozornej rady. Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, priebeh ktorého bol osvedčený formou notárskej zápisnice N 325/2000, NZ 335/2000 zo dňa 21.11.2000, došlo k zmene stanov spoločnosti a k zmene zakladateľskej zmluvy spoločnosti.
  (od: 30.03.2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 3.12.2002 schválilo úplné nové znenie Stanov a.s. (notárska zápisnica N 371/02, NZ 368/02 zo dňa 3.12.2002).
  (od: 21.03.2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 05.02.2004 (notárska zápisnica zo dňa 05.02.2004) rozhodlo o zmene člena predstavenstva.
  (od: 02.03.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  25.02.2021
Dátum výpisu:  26.02.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)