Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  60/T

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň
  (od: 21.05.1993)
Poľnohospodárske družstvo
  (od: 04.03.1964 do: 20.05.1993)
Sídlo: 
Orechová Potôň 930 02
  (od: 21.05.1993)
Orechová Potôň
  (od: 04.03.1964 do: 20.05.1993)
IČO: 
00 191 647
  (od: 04.03.1964)
Deň zápisu: 
04.03.1964
  (od: 04.03.1964)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 04.03.1964)
Predmet činnosti: 
spracovanie mlieka, obilia, múky
  (od: 21.05.1993)
spracovanie kovov-zámočníctvo
  (od: 21.05.1993)
oprava poľnohospodárskych a cestných vozidiel a strojov
  (od: 21.05.1993)
nákladná doprava
  (od: 21.05.1993)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi a stavebnými strojmi
  (od: 21.05.1993)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 20.09.1999)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.04.2003)
pohostinská činnosť - prevádzkovanie závodnej kuchyne
  (od: 14.04.2003)
elektroinštalatérstvo
  (od: 14.04.2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.04.2003)
výkon práva poľovníctva
  (od: 25.06.2013)
činnosť agrolaboratória
  (od: 21.05.1993 do: 13.04.2003)
pestovateľské pálenie liehu
  (od: 21.05.1993 do: 13.04.2003)
1/Predmetom činnosti družstva sú: a/poľnohospodárske výroby:rastlinné výroby polné a špeciálne,vrátane zeleninárstva,vinohradníctva a kvetinárstva; živočíšne výroby,vrátane plemenárstva; b/potravinárske výroby; c/spracovávanie poľnohospodárských výrobkov a surovín; d/výroby a činnosti slúžiace potrebám poľnohospodárstva a potravinárstva; e/kovovýroba; f/stavebná činnosť; g/opravárske služby-oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov,vrátane cestných motorových vozidiel; h/nákladná doprava-doprava pre členov a pre cudzích; i/poskytovanie prác a služieb pre členov a pre iné fyzické a právnické osoby poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami; j/obchodná činnosť:-s vlastnými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami; -s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami; -s inými vlastnými a nakúpenými výrobkami; k/zahranično-obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskými,potravinárskými výrobkami,s iným vlastným a nakúpeným tovarom; l/podnikateľská činnosť v oblasti penažníctva v oblastiach ktoré nie su všeobecne záväznymi právnymi normami vyhradené osobitnym právnym subjektom
  (od: 04.03.1964 do: 20.05.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.05.1993)
predstavenstvo
  (od: 23.06.1992 do: 20.05.1993)
predstavenstvo
  (od: 04.03.1964 do: 22.06.1992)
Ing. Zoltán Pivoda - Člen predstavenstva
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 18.06.2019
  (od: 23.07.2019)
Réka Világi - Člen predstavenstva
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 18.10.2019
  (od: 06.11.2019)
Vladimír Tvaroška - Predseda predstavenstva
Štefanovičova 7028/7
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 30.09.2020
  (od: 17.10.2020)
Tomáš Bartal - Člen predstavenstva
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 09.06.2015
  (od: 04.06.2017 do: 05.11.2019)
Tomáš Bartal - Člen predstavenstva
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 09.06.2015 Skončenie funkcie: 17.10.2019
  (od: 06.11.2019 do: 05.11.2019)
Tomáš Bartal - 2. podpredseda
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 09.06.2015
  (od: 10.07.2015 do: 10.08.2016)
Tomáš Bartal - 2. podpredseda
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 09.06.2015 Skončenie funkcie: 20.06.2016
  (od: 11.08.2016 do: 10.08.2016)
Tomáš Bartal - člen - Člen predstavenstva
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 09.06.2015
  (od: 11.08.2016 do: 03.06.2017)
Tibor Bavasz - člen
Orechová Potôň
  (od: 26.04.1995 do: 24.07.1997)
Peter Bernáth - podpredseda
Orechová Potôň
  (od: 23.06.1992 do: 20.05.1993)
Peter Bernáth - predseda
Orechová Potôň
  (od: 21.05.1993 do: 24.07.1997)
Peter Bernáth - predseda
322
Orechová Potôň
  (od: 25.07.1997 do: 19.09.1999)
Alexander Bódis - člen
23
Vieska 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 08.06.2011)
Alexander Bódis - člen
23
Vieska 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
Ing. Alexander Csiba - člen
Dunajská Streda
  (od: 21.05.1993 do: 25.04.1995)
Viktor Dallemule - člen
Bebravská 16/5034
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 30.07.2014)
Viktor Dallemule - člen
Bebravská 16/5034
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.07.2014)
Viliam Drinóczi - člen
463
Neded 925 85
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 08.06.2011)
Viliam Drinóczi - člen
463
Neded 925 85
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
Alexander Egri - člen
Orechová Potôň
  (od: 26.04.1995 do: 24.07.1997)
Alexander Egri - člen
497
Orechová Potôň
  (od: 25.07.1997 do: 19.09.1999)
Ľudovít Fekete - člen
Dolná 421
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 28.03.2003
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Ľudovít Fekete - člen
Dolná 421
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 28.03.2003 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Erika Gaálová - člen
514
Vydrany 930 16
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 10.08.2016)
Erika Gaálová - člen
514
Vydrany 930 16
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 20.06.2016
  (od: 11.08.2016 do: 10.08.2016)
Erika Gaálová - člen
Hviezdoslavova 2097/5
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 28.03.2003
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Erika Gaálová - člen
Hviezdoslavova 2097/5
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 28.03.2003 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Jozef Gálffy - člen
399
Orechová Potôň
  (od: 25.07.1997 do: 19.09.1999)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 08.06.2011)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
Pavol Heller - člen
Orechová Potôň
  (od: 21.05.1993 do: 25.04.1995)
Vojtech Hervay - člen
Orechová Potôň
  (od: 21.05.1993 do: 25.04.1995)
Ladislav Józsa - podpredseda
309
Dolný Štál 930 10
Vznik funkcie: 03.09.2010
  (od: 30.09.2010 do: 30.07.2014)
Ladislav Józsa - podpredseda
309
Dolný Štál 930 10
Vznik funkcie: 03.09.2010 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.07.2014)
Imrich Juhos - člen
370
Orechová Potôň
  (od: 20.09.1999 do: 13.11.2003)
Imrich Juhos - člen
370
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 19.03.1999
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Imrich Juhos - člen
370
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 19.03.1999 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Imrich Juhos - člen
370
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 10.08.2016)
Imrich Juhos - člen
370
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 20.06.2016
  (od: 11.08.2016 do: 10.08.2016)
Elemér Kálmán - člen
Orechová Potôň
  (od: 26.04.1995 do: 24.07.1997)
Elemér Kálmán - člen
183
Orechová Potôň
  (od: 25.07.1997 do: 19.09.1999)
Elemír Kálmán - podpredseda
185
Orechová Potôň
  (od: 04.03.1964 do: 22.06.1992)
Ján Kalmár
Orechová Potôň
  (od: 21.05.1993 do: 25.04.1995)
Ján Kalmár - člen
Orechová Potôň
  (od: 26.04.1995 do: 24.07.1997)
Ján Kalmár - člen
278
Orechová Potôň
  (od: 25.07.1997 do: 13.11.2003)
Ján Kalmár - člen
278
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 03.03.1995
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Ján Kalmár - člen
278
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 03.03.1995 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Štefan Kiss - člen
492
Orechová Potôň
  (od: 20.09.1999 do: 13.11.2003)
Ing. Juraj Kovács - 1. podpredseda
Lesná 579/10
Veľké Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 17.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 09.07.2015)
Ing. Juraj Kovács - 1. podpredseda
Lesná 579/10
Veľké Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 17.06.2014 Skončenie funkcie: 09.06.2015
  (od: 10.07.2015 do: 09.07.2015)
JUDr. Marta Lehnertová - člen
Mišíkova 18
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 08.06.2011)
JUDr. Marta Lehnertová - člen
Mišíkova 18
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
František Lelkes - člen
Orechová Potôň
  (od: 26.04.1995 do: 24.07.1997)
František Lelkes - člen
458
Orechová Potôň
  (od: 25.07.1997 do: 19.09.1999)
Karol Lelkes - člen
Dunajská Streda
  (od: 21.05.1993 do: 25.04.1995)
Vojtech Lelkes - člen
Orechová Potôň
  (od: 21.05.1993 do: 25.04.1995)
Ing. Lorant Lelkes - člen
Dunajská Streda
  (od: 21.05.1993 do: 25.04.1995)
Ing. Lóránt Lelkes - člen
Dunajská Streda
  (od: 26.04.1995 do: 24.07.1997)
Ing. Lóránt Lelkes - člen
Mlynská 308/11
Dunajská Streda
  (od: 25.07.1997 do: 19.09.1999)
Ing. Lóránt Lelkes - člen
Veľkoblahovská 71/31
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 28.03.2003
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Ing. Lóránt Lelkes - člen
Veľkoblahovská 71/31
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 28.03.2003 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Ján Lengyel - člen
Orechová Potôň
  (od: 21.05.1993 do: 25.04.1995)
Peter Lörinczi - člen
155
Orechová Potôň
  (od: 20.09.1999 do: 13.11.2003)
Peter Lörinczi - člen
155
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 19.03.1999
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Peter Lörinczi - člen
155
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 19.03.1999 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Peter Lőrinczi - člen
155
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 08.06.2011)
Peter Lőrinczi - člen
155
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
Alžbeta Miklósová - člen
Orechová Potôň
  (od: 21.05.1993 do: 25.04.1995)
Alžbeta Miklósová - člen
Orechová Potôň
  (od: 26.04.1995 do: 24.07.1997)
Alžbeta Miklósová - člen
448
Orechová Potôň
  (od: 25.07.1997 do: 19.09.1999)
Štefan Mocsonoky - člen
110
Vieska
  (od: 20.09.1999 do: 13.11.2003)
Štefan Mocsonoky - člen
110
Vieska
Vznik funkcie: 19.03.1999
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Štefan Mocsonoky - člen
110
Vieska
Vznik funkcie: 19.03.1999 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Edmund Molnár - člen
Vieska
  (od: 26.04.1995 do: 24.07.1997)
Edmund Molnár - člen
80
Vieska
  (od: 25.07.1997 do: 13.11.2003)
Ladislav Nagy - člen
86
Michal na Ostrove
  (od: 20.09.1999 do: 13.11.2003)
Tibor Nagy - člen
Orechová Potôň
  (od: 21.05.1993 do: 25.04.1995)
Tibor Nagy - člen
Orechová Potôň
  (od: 26.04.1995 do: 24.07.1997)
Tibor Nagy - člen
353
Orechová Potôň
  (od: 25.07.1997 do: 19.09.1999)
Tibor Nagy - člen
458
Orechová Potôň
  (od: 20.09.1999 do: 13.11.2003)
Ladislav Nagy - člen
86
Michal na Ostrove
Vznik funkcie: 19.03.1999
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Ladislav Nagy - člen
86
Michal na Ostrove
Vznik funkcie: 19.03.1999 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Tibor Nagy - člen
458
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 28.04.2010 do: 08.06.2011)
Tibor Nagy - člen
458
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
Tibor Nagy - podpredseda
458
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 28.03.2003
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Tibor Nagy - podpredseda
458
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 28.03.2003 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Tibor Nagy - podpredseda
458
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 27.04.2010)
Karol Németh - člen
414
Orechová Potôň
  (od: 20.09.1999 do: 13.11.2003)
Karol Németh - člen
155
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 19.03.1999
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Karol Németh - člen
155
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 19.03.1999 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Ing. Zoltán Pivoda - člen
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 17.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 09.07.2015)
Ing. Zoltán Pivoda - Člen predstavenstva
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 17.06.2014
  (od: 04.06.2017 do: 22.07.2019)
Ing. Zoltán Pivoda - Člen predstavenstva
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 17.06.2014 Skončenie funkcie: 17.06.2019
  (od: 23.07.2019 do: 22.07.2019)
Ing. Zoltán Pivoda - 1. podpredseda - 9.6.2015
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 17.06.2014
  (od: 10.07.2015 do: 10.08.2016)
Ing. Zoltán Pivoda - 1. podpredseda - 9.6.2015
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 17.06.2014 Skončenie funkcie: 20.06.2016
  (od: 11.08.2016 do: 10.08.2016)
Ing. Zoltán Pivoda - člen - Člen predstavenstva
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 17.06.2014
  (od: 11.08.2016 do: 03.06.2017)
Eugen Pónya - člen
Orechová Potôň
  (od: 21.05.1993 do: 25.04.1995)
František Pöthe - člen
Horná Potôň
  (od: 26.04.1995 do: 24.07.1997)
František Pöthe - člen
208
Horná Potôň
  (od: 25.07.1997 do: 19.09.1999)
František Pöthe - člen
208
Horná Potôň
Vznik funkcie: 28.03.2003
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
František Pöthe - člen
208
Horná Potôň
Vznik funkcie: 28.03.2003 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Michal Pupák - člen
Dunajská Streda
  (od: 26.04.1995 do: 24.07.1997)
Tibor Ravasz - člen
527
Orechová Potôň
  (od: 25.07.1997 do: 19.09.1999)
Tibor Ravasz - podpredseda
Orechová Potôň
  (od: 21.05.1993 do: 25.04.1995)
Tibor Ravasz - člen
527
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 28.03.2003
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Tibor Ravasz - člen
527
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 28.03.2003 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Tibor Ravasz - člen
527
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 08.06.2011)
Tibor Ravasz - člen
527
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
PhDr. Katarína Rimóczyová - člen
Trenčianska 56/F
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 12.03.2014)
PhDr. Katarína Rimóczyová - člen
Trenčianska 56/F
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 01.12.2013
  (od: 13.03.2014 do: 12.03.2014)
Ing. Martin Seman - člen
Stierova 5
Košice 040 23
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 08.06.2011)
Ing. Martin Seman - člen
Stierova 5
Košice 040 23
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
Vincent Sidó - člen
Mlynská 33
Orechová Potôň
  (od: 20.09.1999 do: 13.11.2003)
Ing. Robert Spišák , PhD. - podpredseda
Slávičie údolie 24
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 29.09.2010)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 30.09.2010 do: 09.07.2015)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 09.06.2015
  (od: 10.07.2015 do: 09.07.2015)
Ing. Robert Spišák , PhD. - člen
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 09.06.2015
  (od: 10.07.2015 do: 10.08.2016)
Ing. Robert Spišák , PhD. - člen
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 09.06.2015 Skončenie funkcie: 20.06.2016
  (od: 11.08.2016 do: 10.08.2016)
Mgr. Martin Šácha - člen
Prešernova 4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 08.06.2011)
Mgr. Martin Šácha - člen
Prešernova 4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
Ing. Andrej Toth - predseda
8
Vydrany
  (od: 23.06.1992 do: 20.05.1993)
Ing. Štefan Tóth - člen
Veľké Blahovo
  (od: 21.05.1993 do: 25.04.1995)
Ing. Štefan Tóth - podpredseda
Veľké Blahovo
  (od: 26.04.1995 do: 24.07.1997)
Ing. Štefan Tóth - podpredseda
189
Veľké Blahovo
  (od: 25.07.1997 do: 19.09.1999)
Ing. Štefan Tóth - predseda
187
Veľké Blahovo
  (od: 20.09.1999 do: 13.11.2003)
Ing. Zoltán Tóth - predseda
Orechová Potôň
  (od: 04.03.1964 do: 22.06.1992)
Ing. Štefan Tóth - predseda
187
Veľké Blahovo
Vznik funkcie: 19.03.1999
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Ing. Štefan Tóth - predseda
187
Veľké Blahovo
Vznik funkcie: 19.03.1999 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen
Brusnicová 29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 30.07.2014)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen
Brusnicová 29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.07.2014)
Vladimír Tvaroška
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 09.06.2015
  (od: 04.06.2017 do: 08.06.2017)
Vladimír Tvaroška - 2.podpredseda - Podpredseda predstavenstva
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 09.07.2015)
Vladimír Tvaroška - 2.podpredseda - Podpredseda predstavenstva
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.06.2014 Skončenie funkcie: 09.06.2015
  (od: 10.07.2015 do: 09.07.2015)
Vladimír Tvaroška - predseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 09.06.2015
  (od: 10.07.2015 do: 03.06.2017)
Ing. Ivo Valášek - člen
Ursínyho 2/1646
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 08.06.2011)
Ing. Ivo Valášek - člen
Ursínyho 2/1646
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
Imrich Varga
20
Lehnice
  (od: 23.06.1992 do: 20.05.1993)
Imrich Varga - člen
Lehnice
  (od: 26.04.1995 do: 24.07.1997)
Imrich Varga - člen
20
Lehnice
  (od: 25.07.1997 do: 19.09.1999)
Ing. Ján Végh - člen
Orechová Potôň
  (od: 21.05.1993 do: 25.04.1995)
Ing. Ján Végh - podpredseda
324
Orechová Potôň
  (od: 20.09.1999 do: 13.11.2003)
Ing. Ján Végh - člen
324
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 28.03.2003
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Ing. Ján Végh - člen
324
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 28.03.2003 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Ing. Ján Végh - predseda
324
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 29.09.2010)
Ing. Ján Végh - predseda
324
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 03.09.2010
  (od: 30.09.2010 do: 29.09.2010)
Štefan Virágh - člen
156
Orechová Potôň
  (od: 20.09.1999 do: 13.11.2003)
Jozef Zöld - člen
63
Vieska
  (od: 20.09.1999 do: 13.11.2003)
Jozef Zöld - člen
63
Vieska
Vznik funkcie: 19.03.1999
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Jozef Zöld - člen
63
Vieska
Vznik funkcie: 19.03.1999 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Jozef Zöld - člen
63
Vieska 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 08.06.2011)
Jozef Zöld - člen
63
Vieska 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
Mária Zöldová - člen
Dunajská Streda
  (od: 26.04.1995 do: 24.07.1997)
Mária Zöldová - člen
Jilemnického 234/31
Dunajská Streda
  (od: 25.07.1997 do: 19.09.1999)
Mária Zöldová - člen
Jilemnického 234/31
Dunajská Streda
  (od: 20.09.1999 do: 13.11.2003)
Mária Zöldová - člen
Jilemnického 234
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 08.06.2011)
Mária Zöldová - člen
Jilemnického 234
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
Vladimír Tvaroška - predseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 09.06.2015 Skončenie funkcie: 30.09.2020
  (od: 17.10.2020 do: 16.10.2020)
Vladimír Tvaroška - predseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 09.06.2015
  (od: 09.06.2017 do: 16.10.2020)
Konanie: 
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 17.10.2020)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 06.11.2019 do: 16.10.2020)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 23.07.2019 do: 05.11.2019)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 11.08.2016 do: 22.07.2019)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva spoločne s 1. podpredsedom predstavenstva alebo predseda predstavenstva spoločne s 2. podpredsedom predstavenstva alebo 1. podpredseda predstavenstva spoločne s 2. podpredsedom predstavenstva. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a 1. podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva a 2. podpredseda predstavenstva spoločne alebo 1. podpredseda predstavenstva a 2. podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 31.07.2014 do: 10.08.2016)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchdonému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 28.04.2010 do: 30.07.2014)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (od: 21.05.1993 do: 27.04.2010)
Za družstvo podpisuje predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredsedovia a to každý z nich samostatne.
  (od: 23.06.1992 do: 20.05.1993)
Za družstvo podpisuje predseda,v čase jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 04.03.1964 do: 22.06.1992)
Kontrolná komisia: 
Ing. Andrea Halušková - predseda
Tomášikova 15950/10H
Bratislava-mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 20.06.2016
  (od: 06.11.2019)
Ing. Mária Rimóczyová - člen
Dopravná 3121/8
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 20.06.2016
  (od: 09.06.2017)
Klára Németh - člen
Gaštanový rad 4165/3
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 20.06.2016
  (od: 09.06.2017)
Tibor Bíró
Orechová Potôň 930 02
  (od: 14.04.2003 do: 13.11.2003)
Tibor Bíró - člen
419
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 19.03.1999
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Tibor Bíró - člen
419
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 19.03.1999 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Ing. Alexandra Brozsová - člen
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 10.08.2016)
Ing. Alexandra Brozsová - člen
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.06.2014 Skončenie funkcie: 20.06.2016
  (od: 11.08.2016 do: 10.08.2016)
Jozef Čerňanský
Vieska
  (od: 14.04.2003 do: 13.11.2003)
Jozef Čerňanský
49
Vieska 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 22.07.2011)
Jozef Čerňanský
49
Vieska 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 23.07.2011 do: 22.07.2011)
Jozef Čerňanský - člen
49
Vieska
Vznik funkcie: 19.03.1999
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Jozef Čerňanský - člen
49
Vieska
Vznik funkcie: 19.03.1999 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Ing. Alica Doležalová - podpredseda
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 30.07.2014)
Ing. Alica Doležalová - podpredseda
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.07.2014)
Ing. Alica Doležalová - predseda
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 17.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 10.08.2016)
Ing. Alica Doležalová - predseda
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 17.06.2014 Skončenie funkcie: 20.06.2016
  (od: 11.08.2016 do: 10.08.2016)
Peter Fegyveres - člen
Hlavná 76
Vieska
Vznik funkcie: 28.03.2003
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Peter Fegyveres - člen
Hlavná 76
Vieska
Vznik funkcie: 28.03.2003 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Jozef Gálffy
399
Orechová Potôň 930 02
  (od: 14.04.2003 do: 13.11.2003)
Jozef Gálffy
399
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 10.05.2010)
Jozef Gálffy - predseda
399
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 19.03.1999
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Jozef Gálffy - predseda
399
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 19.03.1999 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Jozef Gálffy - predseda
399
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 11.05.2010 do: 22.07.2011)
Jozef Gálffy - predseda
399
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 23.07.2011 do: 22.07.2011)
Štefan Gálffy
534
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 27.04.2010)
Štefan Gálffy - člen
534
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 28.03.2003
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Štefan Gálffy - člen
534
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 28.03.2003 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Štefan Gálffy - člen dozorného orgánu
534
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 11.05.2010 do: 10.08.2016)
Štefan Gálffy - člen dozorného orgánu
534
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 20.06.2016
  (od: 11.08.2016 do: 10.08.2016)
Štefan Gálffy - predseda
534
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 28.04.2010 do: 10.05.2010)
Imrich Marczell
67
Orechová Potôň 930 02
  (od: 14.04.2003 do: 13.11.2003)
Miroslav Miretínsky - člen
Hasičská 4
Jarok 951 48
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 22.07.2011)
Miroslav Miretínsky - člen
Hasičská 4
Jarok 951 48
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 23.07.2011 do: 22.07.2011)
Ing. Ivana Mižičková , PhD. - člen
Klemensova 4
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 30.07.2014)
Ing. Ivana Mižičková , PhD. - člen
Klemensova 4
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.07.2014)
Ľudovít Nagy
49
Orechová Potôň 930 02
  (od: 14.04.2003 do: 13.11.2003)
Klára Németh - člen
Gaštanový rad 4165/3
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 20.06.2016
  (od: 11.08.2016 do: 08.06.2017)
Ing. Andrea Pidychová - predseda
Limbová 3054/5
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 20.06.2016
  (od: 11.08.2016 do: 08.06.2017)
Ing. Augustín Popluhár - člen
Štvrť SNP 7/995
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 22.07.2011)
Ing. Augustín Popluhár - člen
Štvrť SNP 7/995
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 23.07.2011 do: 22.07.2011)
Soňa Rafajová - člen
Pribišova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 22.07.2011)
Soňa Rafajová - člen
Pribišova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 23.07.2011 do: 22.07.2011)
Ing. Mária Rimóczyová - člen
Dopravná 3121/8
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 20.06.2016
  (od: 11.08.2016 do: 08.06.2017)
Ing. Juraj Slaninka - člen
Eisnerova 38
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 22.07.2011)
Ing. Juraj Slaninka - člen
Eisnerova 38
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 23.07.2011 do: 22.07.2011)
Ladislav Szöcs
155
Orechová Potôň 930 02
  (od: 14.04.2003 do: 13.11.2003)
Ladislav Szöcs - člen
155
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 19.03.1999
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Ladislav Szöcs - člen
155
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 19.03.1999 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Ladislav Szőcs
155
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 22.07.2011)
Ladislav Szőcs
155
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 23.07.2011 do: 22.07.2011)
Teodor Végh
464
Orechová Potôň 930 02
  (od: 14.04.2003 do: 13.11.2003)
Teodor Végh - člen
464
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 19.03.1999
  (od: 14.11.2003 do: 23.05.2007)
Teodor Végh - člen
464
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 19.03.1999 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Štefan Virágh
156
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 24.05.2007 do: 22.07.2011)
Štefan Virágh
156
Orechová Potôň 930 02
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 04.05.2011
  (od: 23.07.2011 do: 22.07.2011)
Ing. Andrea Pidychová - predseda
Limbová 3054/5
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 20.06.2016
  (od: 09.06.2017 do: 05.11.2019)
Zapisované základné imanie: 
1 250 000 EUR
  (od: 11.08.2016)
132 775,67 EUR
  (od: 28.02.2009 do: 10.08.2016)
4 000 000 Sk
  (od: 21.05.1993 do: 27.02.2009)
Základný členský vklad: 
663 EUR
  (od: 11.08.2016)
20 000 Sk
  (od: 21.05.1993 do: 27.02.2009)
663,87 EUR
  (od: 28.02.2009 do: 10.08.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo zlučením doterajších Jednotných roľníckych družstiev v Orechovej Potôni a vo Vieske. Zlúčenie sa uskutočnilo na členskej schôdzi v Orechovej Potôni dňa 9.2.1963 a toto zlúčenie bolo schválené Okr.nár.výborom v Dunajskej Strede dňa 20.2.1963.
  (od: 04.03.1964)
Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 10.12.1992. Družstvo pretransformované v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. a Zák.č. 42/1992 Zb.na družstvo. Stary spis: Dr 208
  (od: 21.05.1993)
Členská schôdza konaná dňa 21.06.1996 schválila nové znenie stanov.
  (od: 25.07.1997)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 20.12.2002.
  (od: 14.04.2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí výročnej členskej schôdzi konanej dňa 20.06.2016.
  (od: 11.08.2016)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 06.06.2019..
  (od: 23.07.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021
Dátum výpisu:  30.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)