Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1326/V

Business name: 
Suportera, a.s.
  (from: 03/03/2005)
Registered seat: 
Garbiarska 5
Košice 040 01
  (from: 03/03/2005)
Identification number (IČO): 
36 590 525
  (from: 03/03/2005)
Date of entry: 
03/03/2005
  (from: 03/03/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/03/2005)
Objects of the company: 
finančný leasing
  (from: 03/03/2005)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 03/03/2005)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/03/2005)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 03/03/2005)
sprostredkovanie reklamných, propagačných a marketingových služieb
  (from: 03/03/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/03/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 03/03/2005)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 03/03/2005)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/03/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/03/2005)
Lucia Ropoviková - predseda predstavenstva
Debraď 39
Debraď 045 01
From: 05/22/2019
  (from: 07/21/2020)
Ing. Miroslav Bajer - člen predstavenstva
Krivá 7
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 05/22/2019
  (from: 07/21/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja oprávnené osoby svoj podpis.
  (from: 03/03/2005)
Procuration: 
Ing. Vladimír Štefanik , MBA
Prostredný Hámor 325
Mlynky 053 76
From: 06/05/2014
  (from: 06/05/2014)
Prokurista koná za akciovú spoločnosť samostatne. Prokurista podpisuje za akciovú spoločnosť tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu akciovej spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky s obchodným menom akciovej spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom „prokurista“. Prokurista je výslovne oprávnený scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti vo vlastníctve akciovej spoločnosti.
  (from: 06/05/2014)
Capital: 
1 262 800 EUR Paid up: 1 245 510 EUR
  (from: 09/24/2013)
Shares: 
Number of shares: 12628
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie majú obmedzenú prevoditeľnosť podľa článku VIII. zakladateľskej zmluvy spoločnosti a bodu č.12 stanov spoločnosti. Prevoditeľnosť a založiteľnosť akcií spoločnosti je podmienená súhlasom spoločnosti, o udelení, resp. neudelení ktorého rozhoduje predstavenstvo. Spoločnosť je povinná rozhodnúť o udelení alebo neudelení súhlasu a písomne oznámiť svoje rozhodnutie akcionárovi do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu; ak sa spoločnosť v tejto lehote nevyjadrí, považuje sa súhlas za udelený. Spoločnosť môže odmietnuť udelenie súhlasu výlučne z dôvodu, že nebol dodržaný postup alebo podmienky podľa bodu 12 stanov spoločnosti, resp. podľa bodu 12a stanov spoločnosti, alebo že niektorý akcionár alebo niektorí akcionári uplatnili predkupné právo podľa bodu 12 stanov spoločnosti, alebo že niektorý akcionár alebo niektorí akcionári uplatnili právo na kúpu podľa bodu 12a stanov spoločnosti. Na prevod akcií spoločnosti akcionárovi, ktorý uplatnil predkupné právo podľa bodu 12 stanov spoločnosti, resp. právo na kúpu podľa bodu 12a stanov spoločnosti, sa súhlas spoločnosti nevyžaduje.
  (from: 07/21/2010)
Supervisory board: 
Ing. Milan Kralovič
Vrbánska 6
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 05/22/2019
  (from: 07/21/2020)
Ing. Karol Dobranský
Slnečná 9
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 05/22/2019
  (from: 07/21/2020)
Ing. Tomáš Chrz , MBA
Lamačova 25
Praha 152 00
Česká republika
From: 05/22/2019
  (from: 07/21/2020)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person