Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1326/V

Obchodné meno: 
Suportera, a.s.
  (od: 03.03.2005)
Sídlo: 
Garbiarska 5
Košice 040 01
  (od: 03.03.2005)
IČO: 
36 590 525
  (od: 03.03.2005)
Deň zápisu: 
03.03.2005
  (od: 03.03.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 03.03.2005)
Predmet činnosti: 
finančný leasing
  (od: 03.03.2005)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 03.03.2005)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (od: 03.03.2005)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (od: 03.03.2005)
sprostredkovanie reklamných, propagačných a marketingových služieb
  (od: 03.03.2005)
faktoring a forfaiting
  (od: 03.03.2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 03.03.2005)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 03.03.2005)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 03.03.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.03.2005)
Lucia Ropoviková - predseda predstavenstva
Debraď 39
Debraď 045 01
Vznik funkcie: 22.05.2019
  (od: 21.07.2020)
Ing. Miroslav Bajer - člen predstavenstva
Krivá 7
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 22.05.2019
  (od: 21.07.2020)
Ing. Dušan Jantoš - člen
Komenského 36
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.05.2008
  (od: 12.06.2008 do: 06.08.2009)
Ing. Dušan Jantoš - člen
Komenského 36
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.05.2008 Skončenie funkcie: 25.05.2009
  (od: 07.08.2009 do: 06.08.2009)
Ing. Dušan Jantoš - člen
Komenského 36
Košice 040 01
Vznik funkcie: 26.05.2009
  (od: 07.08.2009 do: 08.06.2011)
Ing. Dušan Jantoš - člen
Komenského 36
Košice 040 01
Vznik funkcie: 26.05.2009 Skončenie funkcie: 10.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
Ing. Henrich Kuchár - člen
196
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 03.03.2005
  (od: 03.03.2005 do: 11.06.2008)
Ing. Henrich Kuchár - člen
196
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 03.03.2005 Skončenie funkcie: 05.05.2008
  (od: 12.06.2008 do: 11.06.2008)
Ing. Brian Lipták - člen
Tŕňová 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.05.2008
  (od: 12.06.2008 do: 06.08.2009)
Ing. Brian Lipták - člen
Tŕňová 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.05.2008 Skončenie funkcie: 25.05.2009
  (od: 07.08.2009 do: 06.08.2009)
Ing. Brian Lipták - člen
Tŕňová 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 26.05.2009
  (od: 07.08.2009 do: 06.10.2011)
Ing. Brian Lipták - člen
Tŕňová 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 26.05.2009 Skončenie funkcie: 16.08.2011
  (od: 07.10.2011 do: 06.10.2011)
Ing. Vladimír Štefánik , MBA - predseda
Prostredný Hámor 325
Mlynky 053 76
Vznik funkcie: 26.05.2009
  (od: 07.08.2009 do: 04.06.2014)
Ing. Vladimír Štefánik , MBA - predseda
Prostredný Hámor 325
Mlynky 053 76
Vznik funkcie: 26.05.2009 Skončenie funkcie: 26.05.2014
  (od: 05.06.2014 do: 04.06.2014)
Ing. Vladimír Štefánik , MBA - predseda
Záborského 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 03.03.2005
  (od: 03.03.2005 do: 06.08.2009)
Ing. Vladimír Štefánik , MBA - predseda
Záborského 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 03.03.2005 Skončenie funkcie: 25.05.2009
  (od: 07.08.2009 do: 06.08.2009)
MVDr. Ľudovít Veselý , CSc. - člen
Hurbanova 24
Košice 040 01
Vznik funkcie: 03.03.2005
  (od: 03.03.2005 do: 06.08.2009)
MVDr. Ľudovít Veselý , CSc. - člen
Hurbanova 24
Košice 040 01
Vznik funkcie: 03.03.2005 Skončenie funkcie: 25.05.2009
  (od: 07.08.2009 do: 06.08.2009)
MVDr. Ľudovít Veselý , CSc. - člen
Hurbanova 24
Košice 040 01
Vznik funkcie: 26.05.2009
  (od: 07.08.2009 do: 08.06.2011)
MVDr. Ľudovít Veselý , CSc. - člen
Hurbanova 24
Košice 040 01
Vznik funkcie: 26.05.2009 Skončenie funkcie: 10.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
Ing. Miroslav Bajer - člen predstavenstva
Krivá 7
Košice 040 01
Vznik funkcie: 11.05.2011 Skončenie funkcie: 21.05.2019
  (od: 21.07.2020 do: 20.07.2020)
Ing. Miroslav Bajer - člen predstavenstva
Krivá 7
Košice 040 01
Vznik funkcie: 11.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 20.07.2020)
Ing. Ladislav Dudáš , PhD. - predseda predstavenstva
Helsinská 19
Košice 040 13
Vznik funkcie: 17.03.2015 Skončenie funkcie: 21.05.2019
  (od: 21.07.2020 do: 20.07.2020)
Ing. Ladislav Dudáš , PhD. - predseda predstavenstva
Helsinská 19
Košice 040 13
Vznik funkcie: 17.03.2015
  (od: 24.03.2015 do: 20.07.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja oprávnené osoby svoj podpis.
  (od: 03.03.2005)
Prokúra: 
Ing. Vladimír Štefanik , MBA
Prostredný Hámor 325
Mlynky 053 76
Vznik funkcie: 05.06.2014
  (od: 05.06.2014)
Prokurista koná za akciovú spoločnosť samostatne. Prokurista podpisuje za akciovú spoločnosť tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu akciovej spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky s obchodným menom akciovej spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom „prokurista“. Prokurista je výslovne oprávnený scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti vo vlastníctve akciovej spoločnosti.
  (od: 05.06.2014)
Základné imanie: 
1 262 800 EUR Rozsah splatenia: 1 245 510 EUR
  (od: 24.09.2013)
1 262 800 EUR Rozsah splatenia: 1 227 100 EUR
  (od: 21.07.2010 do: 23.09.2013)
1 136 800 EUR Rozsah splatenia: 1 136 800 EUR
  (od: 01.08.2007 do: 20.07.2010)
1 125 000 EUR Rozsah splatenia: 1 125 000 EUR
  (od: 13.04.2006 do: 31.07.2007)
2 560 000 EUR Rozsah splatenia: 785 700 EUR
  (od: 03.03.2005 do: 12.04.2006)
Akcie: 
Počet: 12628
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie majú obmedzenú prevoditeľnosť podľa článku VIII. zakladateľskej zmluvy spoločnosti a bodu č.12 stanov spoločnosti. Prevoditeľnosť a založiteľnosť akcií spoločnosti je podmienená súhlasom spoločnosti, o udelení, resp. neudelení ktorého rozhoduje predstavenstvo. Spoločnosť je povinná rozhodnúť o udelení alebo neudelení súhlasu a písomne oznámiť svoje rozhodnutie akcionárovi do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu; ak sa spoločnosť v tejto lehote nevyjadrí, považuje sa súhlas za udelený. Spoločnosť môže odmietnuť udelenie súhlasu výlučne z dôvodu, že nebol dodržaný postup alebo podmienky podľa bodu 12 stanov spoločnosti, resp. podľa bodu 12a stanov spoločnosti, alebo že niektorý akcionár alebo niektorí akcionári uplatnili predkupné právo podľa bodu 12 stanov spoločnosti, alebo že niektorý akcionár alebo niektorí akcionári uplatnili právo na kúpu podľa bodu 12a stanov spoločnosti. Na prevod akcií spoločnosti akcionárovi, ktorý uplatnil predkupné právo podľa bodu 12 stanov spoločnosti, resp. právo na kúpu podľa bodu 12a stanov spoločnosti, sa súhlas spoločnosti nevyžaduje.
  (od: 21.07.2010)
Počet: 11368
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie majú obmedzenú prevoditeľnosť podľa článku VIII. zakladateľskej zmluvy spoločnosti a bodu č.12 stanov spoločnosti. Prevoditeľnosť a založiteľnosť akcií spoločnosti je podmienená súhlasom spoločnosti, o udelení, resp. neudelení ktorého rozhoduje predstavenstvo. Spoločnosť je povinná rozhodnúť o udelení alebo neudelení súhlasu a písomne oznámiť svoje rozhodnutie akcionárovi do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu; ak sa spoločnosť v tejto lehote nevyjadrí, považuje sa súhlas za udelený. Spoločnosť môže odmietnuť udelenie súhlasu výlučne z dôvodu, že nebol dodržaný postup alebo podmienky podľa bodu 12 stanov spoločnosti, resp. podľa bodu 12a stanov spoločnosti, alebo že niektorý akcionár alebo niektorí akcionári uplatnili predkupné právo podľa bodu 12 stanov spoločnosti, alebo že niektorý akcionár alebo niektorí akcionári uplatnili právo na kúpu podľa bodu 12a stanov spoločnosti. Na prevod akcií spoločnosti akcionárovi, ktorý uplatnil predkupné právo podľa bodu 12 stanov spoločnosti, resp. právo na kúpu podľa bodu 12a stanov spoločnosti, sa súhlas spoločnosti nevyžaduje.
  (od: 07.08.2009 do: 20.07.2010)
Počet: 11368
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie majú obmedzenú prevoditeľnosť podľa článku VIII. zakladateľskej zmluvy spoločnosti a bodu č.12 stanov spoločnosti.
  (od: 01.08.2007 do: 06.08.2009)
Počet: 11250
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie majú obmedzenú prevoditeľnosť podľa článku VIII. zakladateľskej zmluvy spoločnosti a bodu č.12 stanov spoločnosti.
  (od: 13.04.2006 do: 31.07.2007)
Počet: 25600
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie majú obmedzenú prevoditeľnosť podľa článku VIII. zakladateľskej zmluvy spoločnosti a bodu č.12 stanov spoločnosti.
  (od: 03.03.2005 do: 12.04.2006)
Dozorná rada: 
Ing. Milan Kralovič
Vrbánska 6
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 22.05.2019
  (od: 21.07.2020)
Ing. Karol Dobranský
Slnečná 9
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 22.05.2019
  (od: 21.07.2020)
JUDr. Mária Grochová
Tolstého 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 05.08.2005
  (od: 23.08.2005 do: 27.11.2008)
JUDr. Mária Grochová
Tolstého 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 05.08.2005 Skončenie funkcie: 21.10.2008
  (od: 28.11.2008 do: 27.11.2008)
Ing. Milan Královič
Kollárova 33
Bratislava 810 00
Vznik funkcie: 03.03.2005
  (od: 03.03.2005 do: 06.08.2009)
Ing. Milan Královič
Kollárova 33
Bratislava 810 00
Vznik funkcie: 03.03.2005 Skončenie funkcie: 26.05.2009
  (od: 07.08.2009 do: 06.08.2009)
Ing. Rudolf Krause
Lipová 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 03.03.2005
  (od: 03.03.2005 do: 06.08.2009)
Ing. Rudolf Krause
Lipová 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 03.03.2005 Skončenie funkcie: 26.05.2009
  (od: 07.08.2009 do: 06.08.2009)
Maroš Škorec
Čermeľská 47A
Košice 040 01
Vznik funkcie: 03.03.2005
  (od: 03.03.2005 do: 22.08.2005)
Maroš Škorec
Čermeľská 47A
Košice 040 01
Vznik funkcie: 03.03.2005 Skončenie funkcie: 04.08.2005
  (od: 23.08.2005 do: 22.08.2005)
Ing. Milan Kralovič
Vrbánska 6
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 27.05.2009 Skončenie funkcie: 21.05.2019
  (od: 21.07.2020 do: 20.07.2020)
Ing. Milan Kralovič
Vrbánska 6
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 27.05.2009
  (od: 07.08.2009 do: 20.07.2020)
Ing. Tomáš Chrz , MBA
Lamačova 25
Praha 152 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22.05.2019
  (od: 21.07.2020)
Ing. Tomáš Chrz , MBA
Lamačova 25
Praha 152 00
Česká republika
Vznik funkcie: 21.10.2008
  (od: 28.11.2008 do: 06.08.2009)
Ing. Tomáš Chrz , MBA
Lamačova 25
Praha 152 00
Česká republika
Vznik funkcie: 21.10.2008 Skončenie funkcie: 26.05.2009
  (od: 07.08.2009 do: 06.08.2009)
Ing. Tomáš Chrz , MBA
Lamačova 25
Praha 152 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.05.2009 Skončenie funkcie: 21.05.2019
  (od: 21.07.2020 do: 20.07.2020)
Ing. Karol Dobranský
Tor Bryan 55
Ingatestone, Essex CM49HL
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 27.05.2009 Skončenie funkcie: 21.05.2019
  (od: 21.07.2020 do: 20.07.2020)
Ing. Tomáš Chrz , MBA
Lamačova 25
Praha 152 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.05.2009
  (od: 07.08.2009 do: 20.07.2020)
Ing. Karol Dobranský
Tor Bryan 55
Ingatestone, Essex CM49HL
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 27.05.2009
  (od: 07.08.2009 do: 20.07.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  25.11.2021
Dátum výpisu:  29.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)