Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1327/V

Obchodné meno: 
REGULA Košice akciová spoločnosť
  (od: 27.06.2000)
Sídlo: 
Južná trieda 68
Košice 040 01
  (od: 26.01.2005)
Starý Smokovec 10
Vysoké Tatry 062 01
  (od: 27.06.2000 do: 25.01.2005)
IČO: 
00 584 274
  (od: 27.06.2000)
Deň zápisu: 
01.01.1991
  (od: 27.06.2000)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.06.2000)
Predmet činnosti: 
inžinierská činnosť
  (od: 27.06.2000)
obchodná činnosť v predmete podnikania
  (od: 27.06.2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 27.06.2000)
leasing spojený s financovaním
  (od: 27.06.2000)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 27.06.2000)
oprava a servis motorových vozidiel
  (od: 27.06.2000)
montáž vodomerov na teplú a studenú vodu
  (od: 27.06.2000)
montáž meračov tepla
  (od: 27.06.2000)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 26.07.2001)
prenájom strojov a strojných zariadení
  (od: 26.07.2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 26.07.2001)
preklad nákladov
  (od: 26.07.2001)
skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejných skladov
  (od: 26.07.2001)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 26.07.2001)
faktoring a forfaiting
  (od: 26.07.2001)
upratovacie práce
  (od: 26.07.2001)
čistiace práce v rozsahu voľných živností
  (od: 26.07.2001)
montáž, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na: rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3MPa rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3MPa vrátane (Médium: vykurovacie plyny, technické plyny, P-B. Podľa STN: 386461, 386462, 386420. Pre impulzné potrubia meracej a regulačnej techniky)
  (od: 09.12.2002)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím nad 1000V s obmedzením napätia do 52kV
  (od: 09.12.2002)
výroba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu (Výroba rozvádzačov do 1000 V pre obj.tr.A)
  (od: 09.12.2002)
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V bleskozvody elektrické stroje elektrické prístroje elektrické rozvádzače (Výroba rozvádzačov do 1000 V pre obj. tr. A)
  (od: 09.12.2002)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (od: 09.12.2002)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odoborným zameraním: technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia - systémy riadenia a merania
  (od: 09.12.2002)
poradenstvo v činnosti projektovej a inžinierskej v oblasti strojárenstva, elektrotechniky, elektroniky a informatiky
  (od: 09.12.2002)
projektovanie vyhradených technických zariadení elektrických pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom v rozsahu 1000 V aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
  (od: 09.12.2002)
servisná činnosť v predmete podnikania
  (od: 27.06.2000 do: 08.12.2002)
poradenstvo a realizácia v odbore činnosti investorskej, projektovej a inžinierskej v oblasti strojárenstva, elektrotechniky, elektroniky a informatiky
  (od: 27.06.2000 do: 08.12.2002)
montáž systémov kontroly a riadenia (elektrické zariadenia), merania a regulácie, slaboprúdu a silnoprúdu
  (od: 27.06.2000 do: 08.12.2002)
vývoj, výroba, montáž a odbyt rozvádzačov, elektrických prístrojov pre investície, výrobkov jemnej mechaniky a elektroniky, systémov automatizovaného riadenia technologických postupov a ich programového vybavenia
  (od: 27.06.2000 do: 08.12.2002)
projektovanie elektrických a energetických zariadení
  (od: 27.06.2000 do: 08.12.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.06.2000)
Doc. Ing. Ladislav Hradocký , CSc. - člen
Malinová 15
Košice
  (od: 27.06.2000)
Ing. Rudolf Krause - člen
Lipová 11
Košice
  (od: 27.06.2000)
Ing. Ivica Svačková - člen
Bauerova 18
Košice
  (od: 27.06.2000)
Ing. Ján Korec , CSc. - člen
Bratislavská 2860/125
Piešťany
  (od: 27.06.2000 do: 12.03.2001)
JUDr. Eugen Kostovčík - člen
Narcisová 9
Košice
Vznik funkcie: 30.07.2002
  (od: 09.12.2002 do: 04.07.2007)
JUDr. Eugen Kostovčík - člen
Narcisová 9
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.07.2002 Skončenie funkcie: 14.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Štefan Ondruška - člen, do 21.11.2001
Jantárova 2
Košice
  (od: 27.06.2000 do: 16.01.2002)
Ing. Štefan Szabó - člen, do 11.10.2001
Palárikova 20
Košice
  (od: 27.06.2000 do: 16.01.2002)
Ing. Štefánia Tomková - člen
Charkovská 22
Košice
Vznik funkcie: 30.07.2002
  (od: 09.12.2002 do: 04.07.2007)
Ing. Štefánia Tomková - člen
Charkovská 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.07.2002 Skončenie funkcie: 20.10.2006
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 27.06.2000)
Základné imanie: 
697 200 EUR Rozsah splatenia: 697 200 EUR
  (od: 01.01.2009)
21 000 000 Sk Rozsah splatenia: 21 000 000 Sk
  (od: 08.04.2006 do: 31.12.2008)
6 000 000 Sk
  (od: 27.06.2000 do: 04.04.2005)
Akcie: 
Počet: 4200
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 166 EUR
  (od: 01.01.2009)
Počet: 4200
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 05.07.2007 do: 31.12.2008)
Počet: 4200
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 05.04.2005 do: 04.07.2007)
Počet: 1200
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 26.07.2001 do: 04.04.2005)
Počet: 1200
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 27.06.2000 do: 25.07.2001)
Dozorná rada: 
Klaudia Slosiariková
Čsl. armády 29
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.06.2005
  (od: 08.04.2006)
Ing. Maroš Hudák
Laborecká 462/12
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 12.12.2017
  (od: 31.01.2018)
Ing. Matej Svačko
Bauerova 18
Košice - mestská časť Sídlisko KVP 040 23
Vznik funkcie: 12.12.2017
  (od: 31.01.2018)
František Bednárik - člen
Letná 3374/29
Poprad
  (od: 13.03.2001 do: 16.01.2002)
Ing. Peter Fričovský
Humenská 21
Košice
  (od: 27.06.2000 do: 12.03.2001)
Ing. Peter Kažimír - člen
Klimkovičova 6
Košice
Skončenie funkcie: 30.07.2002
  (od: 27.06.2000 do: 08.12.2002)
Marcel Köver - člen, od 22.10.2001
17
Košické Oľšany
Skončenie funkcie: 30.07.2002
  (od: 17.01.2002 do: 08.12.2002)
Klaudia Krauseová - člen
Čsl. armády 29
Košice
Vznik funkcie: 30.07.2002
  (od: 09.12.2002 do: 07.04.2006)
Klaudia Krauseová - člen
Čsl. armády 29
Košice
Vznik funkcie: 30.07.2002 Skončenie funkcie: 28.06.2005
  (od: 08.04.2006 do: 07.04.2006)
Alena Petrvalská
Belehradská 9
Košice 040 01
Vznik funkcie: 11.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 18.04.2013)
Alena Petrvalská
Belehradská 9
Košice 040 01
Vznik funkcie: 11.05.2007 Skončenie funkcie: 30.12.2009
  (od: 19.04.2013 do: 18.04.2013)
Helena Repejová
Hemerkova 25
Košice 040 23
Vznik funkcie: 06.02.2006
  (od: 08.04.2006 do: 04.07.2007)
Helena Repejová
Hemerkova 25
Košice 040 23
Vznik funkcie: 06.02.2006 Skončenie funkcie: 18.01.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
František Vyslocký - člen
Prostejovská 19
Prešov
Vznik funkcie: 30.07.2002
  (od: 09.12.2002 do: 07.04.2006)
František Vyslocký - člen
Prostejovská 19
Prešov
Vznik funkcie: 30.07.2002 Skončenie funkcie: 06.02.2006
  (od: 08.04.2006 do: 07.04.2006)
Ing. Helena Hadbavná - člen
Dénešova 21
Košice
Skončenie funkcie: 12.12.2017
  (od: 31.01.2018 do: 30.01.2018)
Ing. Helena Hadbavná - člen
Dénešova 21
Košice
  (od: 27.06.2000 do: 30.01.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo jediným zakladateľom podľa § 25 odst. 1 a 4 zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach na základe uznesenia vlády SR č. 542 zo dňa 16.11.1990 a rozhodnutia Ministra hospodárstva SR č. 41/1990 zo dňa 30.11.1990. Na akciovú spoločnosť prechádza majetok, práva a povinnosti š. p. Regula Košice. Zmena stanov prevedená notárskou zápisnicou N 55/93, Nz 53/93 zo dňa 28.6.1993. Zmena stanov schválená dňa 28.5.1994. Zmena stanov schválená VZ dňa 14.6.1996. Zápisnica z MVZ zo dňa 27.9.1996. Zápisnica z VZ zo dňa 14.7.1997. Zmena stanov a.s. zo dňa 8.3.2000. Spoločnosť bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. v odd. Sa vo vložke číslo 73/V s dňom vzniku 1.1.1991. Do Obchodného registra Okresného súdu Prešov bola zapísaná na základe zmeny sídla spoločnosti z Košíc do Starého Smokovca, z dôvodu miestnej príslušnosti.
  (od: 27.06.2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 11.6.2001.
  (od: 26.07.2001)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 21.10.2002.
  (od: 08.04.2006)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 21.10.2002. Predstavenstvo sa poveruje, že vlastnými uzneseniami môže v lehote do 30.9.2007 zvýšiť hodnotu základného imania spoločnosti najviac o 6.000.000,-Sk, t.j. na hodnotu 12.000.000,-Sk a to upísaním najviac 1200 ks nových akcií s menovitou hodnotou 5.000,-Sk za akciu. Nové akcie budú v podobe zaknihovaných cenných papierov vo forme akcií na meno, nesúcich rovnaké práva ako akcie doterajšie. Navýšenie sa vykoná výlučne peňažnými vkladmi, pričom predstavenstvo má právo použiť aj § 204a ods.7 Obch. zák. Postup zvyšovania sa bude riadiť § 210 ods. 3 Obch. zák. Emisná hodnota nových akcií bude 5000,-Sk za akciu.
  (od: 09.12.2002 do: 07.04.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  25.11.2021
Dátum výpisu:  29.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)