Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  5100/S

Obchodné meno: 
Mestský podnik služieb s.r.o.
  (od: 12.11.2003)
MsPS s.r.o. /Mestský podnik služieb s.r.o./
  (od: 19.12.1997 do: 11.11.2003)
Sídlo: 
Svätotrojičné nám. 4/4
Krupina 963 01
  (od: 14.05.2013)
Krupinica 427
Krupina 963 80
  (od: 19.12.1997 do: 13.05.2013)
IČO: 
36 027 278
  (od: 19.12.1997)
Deň zápisu: 
19.12.1997
  (od: 19.12.1997)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 19.12.1997)
Predmet činnosti: 
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000 V v obj. tr. " A " vrátane bleskozvodov /správa a údržba verejného osvetlenia, opravy el. zariadení a spotrebičov, elektroinštalatérstvo /
  (od: 19.12.1997)
údržba a oprava cestných motorových vozidiel
  (od: 19.12.1997)
vykonávanie zámočníckych prác
  (od: 19.12.1997)
výsadba a údržba verejnej zelene, úprava parkov podľa projektov v rozsahu voľných živností
  (od: 19.12.1997)
strojné a ručné čistenie interiérov a exteriérov v rozsahu voľných živností
  (od: 19.12.1997)
údržba a opravy dopravného značenia s montážou podľa pasportu v rozsahu voľných živností
  (od: 19.12.1997)
letná a zimná údržba komunikácií strojmi a zariadeniami slúžiacimi k danej údržbe v rozsahu voľných živností
  (od: 19.12.1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 19.12.1997)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 19.12.1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 19.12.1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 19.12.1997)
odvoz komunálneho odpadu, vrátane separovaného zberu a prevádzkovania skládky TKO
  (od: 28.03.2002)
prevádzkovanie domov smútku a správa cintorínov a krematórií
  (od: 28.03.2002)
cestná nákladná doprava
  (od: 28.03.2002)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 30.04.2002)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 30.04.2002)
vodoinštalatérstvo
  (od: 30.04.2002)
údržba a oprava vodovodných a kanalizačných rozvodov
  (od: 30.04.2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 30.04.2002)
poskytovanie služieb spojených so zapojením a prevádzkovaním sietí a údržba systémových prostriedkov a ich údržba bez zásahu do elektrických častí
  (od: 30.04.2002)
pokládka telekomunikačných a ostatných prenosných káblov do zeme
  (od: 30.04.2002)
nepravidelná neverejná osobná doprava nespĺňajúca podmienky taxislužby
  (od: 30.04.2002)
prípravné práce pred zahájením stavby a úpravné práce po ukončení stavby v rozsahu voľných živností
  (od: 30.04.2002)
zváračské práce
  (od: 30.04.2002)
výroba dopravných značiek z kovu
  (od: 30.04.2002)
výroba dopravných značiek z plastov
  (od: 30.04.2002)
sprostredkovanie v oblasti dopravy - Služby dopravných agentúr
  (od: 30.04.2002)
prevádzkovanie garáží, odstavných plôch a parkovísk pre viac ako 5 vozidiel
  (od: 30.04.2002)
búracie práce bez použitia výbušnín
  (od: 30.04.2002)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (od: 30.04.2002)
prieskumné a podzemné práce bez použitia výbušnín v rozsahu voľných živností
  (od: 30.04.2002)
oprava prístrojov s mechanickým pohonom
  (od: 30.04.2002)
správa trhových miest, tržníc a trhoviska
  (od: 30.04.2002)
prenájom nehnuteľností a hnuteľností vrátane bytového hospodárstva s poskytovaním iných než základných služieb - odvoz domového odpadu
  (od: 30.04.2002)
čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov, bez možností nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 30.04.2002)
prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií bez likvidácie odpadov
  (od: 30.04.2002)
úprava a rozvod vody
  (od: 30.04.2002)
Spoločníci: 
Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4
Krupina 963 01
  (od: 12.11.2003)
Mesto Krupina
Krupina
  (od: 07.12.1998 do: 11.11.2003)
Mesto Krupina
Krupina
  (od: 19.12.1997 do: 06.12.1998)
Stanislav Bellák
Nad Kotlom 882/38
Krupina
  (od: 04.09.2003 do: 11.11.2003)
Emília Belláková
Nad Kotlom 882/38
Krupina
  (od: 07.12.1998 do: 03.09.2003)
Emília Belláková
Nad Kotlom 882/38
Krupina
  (od: 19.12.1997 do: 06.12.1998)
Ján Machovič
Slnečná 1168/11
Krupina
  (od: 07.12.1998 do: 10.01.2005)
Ján Machovič
Slnečná 1168/11
Krupina
  (od: 19.12.1997 do: 06.12.1998)
Milan Sýkora
Hviezdoslavova 730/9
Krupina
  (od: 07.12.1998 do: 10.01.2005)
Milan Sýkora
Hviezdoslavova 730/9
Krupina
  (od: 19.12.1997 do: 06.12.1998)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Mesto Krupina
Vklad: 40 959 EUR Splatené: 40 959 EUR
  (od: 27.09.2019)
Mesto Krupina
Vklad: 140 000 Sk Splatené: 140 000 Sk
  (od: 19.12.1997 do: 06.12.1998)
Milan Sýkora
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 19.12.1997 do: 06.12.1998)
Ján Machovič
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 19.12.1997 do: 06.12.1998)
Emília Belláková
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 19.12.1997 do: 06.12.1998)
Mesto Krupina
Vklad: 210 000 Sk Splatené: 210 000 Sk
  (od: 07.12.1998 do: 11.11.2003)
Milan Sýkora
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 07.12.1998 do: 10.01.2005)
Ján Machovič
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 07.12.1998 do: 10.01.2005)
Emília Belláková
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 07.12.1998 do: 03.09.2003)
Stanislav Bellák
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 04.09.2003 do: 11.11.2003)
Mesto Krupina
Vklad: 240 000 Sk Splatené: 240 000 Sk
  (od: 12.11.2003 do: 10.01.2005)
Mesto Krupina
Vklad: 300 000 Sk Splatené: 300 000 Sk
  (od: 11.01.2005 do: 19.03.2009)
Mesto Krupina
Vklad: 9 959 EUR Splatené: 9 959 EUR
  (od: 20.03.2009 do: 26.09.2019)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 19.12.1997)
Mgr. Viktor Fertšek
Pribinova 483/10
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.01.2021 Skončenie funkcie: 31.01.2021
  (od: 02.02.2021)
Ing. Jaroslav Bellák
Plavárenská 2434/10A
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 20.01.2006 do: 14.02.2007)
Ing. Jaroslav Bellák
Plavárenská 2434/10A
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 31.01.2007
  (od: 15.02.2007 do: 14.02.2007)
Ladislav Erney
Ivana Krasku 312/33
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.06.2012
  (od: 28.06.2012 do: 13.05.2013)
Ladislav Erney
Ivana Krasku 312/33
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 14.05.2013 do: 13.05.2013)
Bc. Viktor Fertšek
Pribinova 483/10
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 14.05.2013 do: 26.09.2019)
Mgr. Viktor Fertšek
Pribinova 483/10
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 27.09.2019 do: 01.10.2020)
Mgr. Viktor Fertšek
Pribinova 483/10
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 02.09.2020
  (od: 02.10.2020 do: 01.10.2020)
Ing. Jozef Kolík
Školská 823/1
Krupina
  (od: 13.06.2000 do: 29.04.2002)
Ing. Jozef Kolík
29. augusta 625/20
Krupina
Vznik funkcie: 15.03.2000
  (od: 30.04.2002 do: 19.01.2006)
Ing. Jozef Kolík
29. augusta 625/20
Krupina
Vznik funkcie: 15.03.2000 Skončenie funkcie: 01.01.2006
  (od: 20.01.2006 do: 19.01.2006)
Ing. Jozef Kolík
29. augusta 625/20
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 31.01.2007
  (od: 15.02.2007 do: 27.06.2012)
Ing. Jozef Kolík
29. augusta 625/20
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 31.01.2007 Skončenie funkcie: 31.05.2012
  (od: 28.06.2012 do: 27.06.2012)
Mgr. Ľubomír Pospíšek
Kopanice 1278/84
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 08.09.2020
  (od: 02.10.2020 do: 10.11.2020)
Mgr. Ľubomír Pospíšek
Kopanice 1278/84
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 08.09.2020 Skončenie funkcie: 02.10.2020
  (od: 11.11.2020 do: 10.11.2020)
Milan Sýkora
Hviezdoslavova 730/9
Krupina
  (od: 19.12.1997 do: 12.06.2000)
Mgr. Viktor Fertšek
Pribinova 483/10
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 27.10.2020 Skončenie funkcie: 31.12.2020
  (od: 02.02.2021 do: 01.02.2021)
Mgr. Viktor Fertšek
Pribinova 483/10
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 27.10.2020 Skončenie funkcie: 31.12.2020
  (od: 11.11.2020 do: 01.02.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 19.12.1997)
Základné imanie: 
40 959 EUR Rozsah splatenia: 40 959 EUR
  (od: 27.09.2019)
9 959 EUR Rozsah splatenia: 9 959 EUR
  (od: 20.03.2009 do: 26.09.2019)
300 000 Sk Rozsah splatenia: 300 000 Sk
  (od: 30.04.2002 do: 19.03.2009)
300 000 Sk
  (od: 07.12.1998 do: 29.04.2002)
200 000 Sk
  (od: 19.12.1997 do: 06.12.1998)
Dozorná rada: 
Mgr. Anna Borbuliaková
Majerskáý rad 60
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 24.04.2019
  (od: 27.09.2019)
Mgr. Martin Selecký
Nová 51
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 24.04.2019
  (od: 27.09.2019)
Mgr. Michal Strelec
Fraňa Kráľa 12
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 24.04.2019
  (od: 27.09.2019)
Ing. Dajana Belláková
Nad Kotlom 1
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 14.05.2013 do: 15.12.2015)
Ing. Dajana Belláková
Nad Kotlom 1
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 30.11.2015
  (od: 16.12.2015 do: 15.12.2015)
Ing. Marek Lendvorský - člen
Šoltesovej 39
Krupina
Vznik funkcie: 24.09.2003
  (od: 17.02.2004 do: 04.04.2011)
Ing. Marek Lendvorský - člen
Šoltesovej 39
Krupina
Vznik funkcie: 24.09.2003 Skončenie funkcie: 20.01.2011
  (od: 05.04.2011 do: 04.04.2011)
Ing. Pavel Lopušník - člen
Majerský rad 53
Krupina
Vznik funkcie: 24.09.2003
  (od: 17.02.2004 do: 04.04.2011)
Ing. Pavel Lopušník - člen
Majerský rad 53
Krupina
Vznik funkcie: 24.09.2003 Skončenie funkcie: 20.01.2011
  (od: 05.04.2011 do: 04.04.2011)
Ing. Adrián Macko
Nad Kotlom 2114/49
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 21.01.2011
  (od: 05.04.2011 do: 13.05.2013)
Ing. Adrián Macko
Nad Kotlom 2114/49
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 21.01.2011 Skončenie funkcie: 26.03.2013
  (od: 14.05.2013 do: 13.05.2013)
Ing. Ján Macko - člen
Majerský rad 63
Krupina
Vznik funkcie: 26.10.2001 Skončenie funkcie: 24.09.2003
  (od: 28.03.2002 do: 16.02.2004)
Ing. Marta Murínová - člen
Bebravská 9
Krupina
Vznik funkcie: 23.06.2000 Skončenie funkcie: 24.09.2003
  (od: 28.03.2002 do: 16.02.2004)
Ing. Marta Murínová
Tanistravár 1820
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.06.2012
  (od: 28.06.2012 do: 15.12.2015)
Ing. Marta Murínová
Tanistravár 1820
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 30.11.2015
  (od: 16.12.2015 do: 15.12.2015)
Ing. Stanislava Pavlendová
Nad Kotlom 635/26
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 21.01.2011
  (od: 05.04.2011 do: 27.06.2012)
Ing. Stanislava Pavlendová
Nad Kotlom 635/26
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 21.01.2011 Skončenie funkcie: 31.05.2012
  (od: 28.06.2012 do: 27.06.2012)
Valéria Slamková - člen
Malinovského 8
Krupina
Vznik funkcie: 23.06.2000
  (od: 28.03.2002 do: 27.06.2012)
Valéria Slamková - člen
Malinovského 8
Krupina
Vznik funkcie: 23.06.2000 Skončenie funkcie: 31.05.2012
  (od: 28.06.2012 do: 27.06.2012)
Ing. Jaroslava Uramová
J.G. Tajovského 170/9
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.06.2012
  (od: 28.06.2012 do: 15.12.2015)
Ing. Jaroslava Uramová
J.G. Tajovského 170/9
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 30.11.2015
  (od: 16.12.2015 do: 15.12.2015)
Ing. Róbert Žabka - člen
Malinovského 17
Krupina
Vznik funkcie: 24.09.2003
  (od: 17.02.2004 do: 04.04.2011)
Ing. Róbert Žabka - člen
Malinovského 17
Krupina
Vznik funkcie: 24.09.2003 Skončenie funkcie: 20.01.2011
  (od: 05.04.2011 do: 04.04.2011)
Ing. Ján Macko
Husársky most 2189/3
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.12.2015 Skončenie funkcie: 24.04.2019
  (od: 27.09.2019 do: 26.09.2019)
Mgr. Leonard Lendvorský
Šibeničná 2712/1
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.12.2015 Skončenie funkcie: 24.04.2019
  (od: 27.09.2019 do: 26.09.2019)
Marián Dado
I. Krasku 2737/70
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.12.2015 Skončenie funkcie: 24.04.2019
  (od: 27.09.2019 do: 26.09.2019)
Ing. Ján Macko
Husársky most 2189/3
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.12.2015
  (od: 16.12.2015 do: 26.09.2019)
Marián Dado
I. Krasku 2737/70
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.12.2015
  (od: 16.12.2015 do: 26.09.2019)
Mgr. Leonard Lendvorský
Šibeničná 2712/1
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 01.12.2015
  (od: 16.12.2015 do: 26.09.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnsoť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.10.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11586
  (od: 19.12.1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.7.1998 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 07.12.1998)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 15.3.2000.
  (od: 13.06.2000)
. Valné zhromaždenie konané dňa 26.11.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy a dňa 30.1.2002 úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (od: 28.03.2002)
. Uznesením zo dňa 1.2.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.
  (od: 30.04.2002)
. Na valnom zhromaždení konanom 15.11.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie.
  (od: 04.09.2003)
. Na valnom zhromaždení, konanom dňa 20.12.2002, bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (od: 12.11.2003)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 24.09.2003 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (od: 17.02.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  17.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)