Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  11/R

Obchodné meno: 
Závody 29. augusta, štátny podnik
  (od: 20.06.1991 do: 17.01.2011)
Sídlo: 
Partizánske
  (od: 20.06.1991 do: 17.01.2011)
IČO: 
00 153 362
  (od: 20.06.1991)
Deň zápisu: 
01.07.1988
  (od: 20.06.1991)
Deň výmazu: 
16.09.1994
  (od: 18.01.2011)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 20.06.1991)
Predmet činnosti: 
výroba usňovej obuvi, výroba gumovej obuvi, výroba plastovej obuvi, výroba textilnej obuvi, výroba obuvníckych polotovarov, strojov a zariadení pre obuvnícku a ostatnú výrobu, náhradných dielov, poskytovanie servisných služieb spotrebiteľom vrátane výroby obuvi na zákazku, vykonávanie záručných opráv obuvi, výroba elektrickej energie, pary a stlačeného vzduchu, prevádzka závodnej tlačiarne
  (od: 20.06.1991 do: 16.02.1993)
zriaďovanie a zrušovanie stredných odborných učilíšť podľa stanovenej siete v rámci určenej právomoci riadenia a zabezpečovania prípravy žiakov v strednom odbornom učilišti podniku na výkon robotníckych povolení v súlade so školským zákonom a vykonávacími predpismi
  (od: 20.06.1991 do: 16.02.1993)
maloobchodná činnosť, distribúcia a predaj podnikových novín
  (od: 20.06.1991 do: 16.02.1993)
výroba obuvi a polotovarov
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
tlač iná - závodná tlačiareň
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
veľkoobchod s obuvou
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
výroba a opravy účelových strojov a zariadení
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
výroba, oprava obuvníckych a obrábacích strojov
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
ostatné vzdelávania - organiz. obchodných školení a kurzov
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. n. nap.
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
výroba obuvi a polotovarov
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
tlač iná - závodná tlačiareň
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
ubytovanie v internátoch
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
veľkoobchod s obuvou
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
výroba a opravy účelových strojov a zariadení
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
výroba, oprava obuvníckych a obrábacích strojov
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
ostatné vzdelávania - organiz. odborných školení a kurzov
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. n. nap.
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
colná deklarácia
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
riaditeľ
  (od: 20.06.1991 do: 30.09.1993)
Ing. Pavol Kopál , CSc. - riaditeľ
Pribinova 831/13
Partizánske
  (od: 20.06.1991 do: 06.08.1992)
Ing. Peter Kúdela - štat. zástupca riaditeľa podniku
105
Dolné Chlebany
  (od: 07.08.1992 do: 30.09.1993)
Ing. Jozef Turčány - zástupca riaditeľa
Nádražná 873/14
Partizánske
  (od: 20.06.1991 do: 06.08.1992)
Ing. Attila Maroš - riaditeľ
D. Tatarku 50/4
Prievidza
  (od: 07.08.1992 do: 17.01.2011)
Zastupovanie: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ a prokurista, každý samostatne.
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ a zástupca riaditeľa.
  (od: 20.06.1991 do: 30.09.1993)
Prokúra: 
Ing. Peter Kúdela
105
Dolné Chlebany
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
Odštepný závod: 
Názov: 
Závody 29. augusta, š.p. Partizánske - odštepný závod 01 - plastikársky
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Sídlo: 
Nitrianska cesta 60
Partizánske
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Jozef Jarošinec, riaditeľ
ul. Jánka Kráľa 1173/3
Partizánske
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Predmet činnosti: 
výroba obuvi a polotovarov
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
tlač iná - závodná tlačiareň
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
 
 
Názov: 
Závody 29. augusta, š.p. Partizánske - odštepný závod 02 - obuvnícky
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Sídlo: 
Nitrianska cesta 60
Partizánske
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Szegény, riaditeľ
ul. Gen. Svobodu 828/63
Partizánske
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Predmet činnosti: 
výroba obuvi a polotovarov
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
veľkoobchod s obuvou
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
 
 
Názov: 
Závody 29. augusta, š.p. Partizánske - odštepný závod 03 - gumárenský
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Sídlo: 
Nitrianska cesta 60
Partizánske
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Anton Magdolen, riaditeľ
ul. Októbrova 682/57
Partizánske 958 01
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Predmet činnosti: 
výroba obuvi a polotovarov
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
veľkoobchod s obuvou
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
 
 
Názov: 
Závody 29. augusta, š.p. Partizánske - odštepný závod 04 - strojársky
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Sídlo: 
Nitrianska cesta 60
Partizánske
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Alexander Švec, riaditeľ
ul. Malinovského 1156/3
Partizánske 958 01
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Predmet činnosti: 
výroba a opravy účelových strojov a zariadení
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
výroba, oprava obuvníckych a obrábacích strojov
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
 
 
Názov: 
Závody 29. augusta, š.p. Partizánske - odštepný závod 05 - opravársky
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Sídlo: 
Nitrianska cesta 60
Partizánske
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Kalina, riaditeľ
ul. Južná 1066/12
Partizánske 958 01
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektr. zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
výroba a opravy účelových strojov a zariadení
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
výroba, oprava obuvníckych a obrábacích strojov
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
 
 
Názov: 
Závody 29. augusta, š.p. Partizánske - odštepný závod 06 - obuvnícky Holíč
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Sídlo: 
ul. Katovska
Holíč
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Studený, riaditeľ
ul. Fučíkova 1/1162
Holíč 908 51
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Predmet činnosti: 
výroba obuvi a polotovarov
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
veľkoobchod s obuvou
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
 
 
Názov: 
Závody 29. augusta, š.p. Partizánske - odštepný závod 07 - Moravské Lieskové
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Sídlo: 
Cintorínska 2
Moravské Lieskové
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Vedúci: 
Július Lancík, riaditeľ
114
Pažiť
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Predmet činnosti: 
výroba obuvi a polotovarov
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
veľkoobchod s obuvou
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
 
 
Názov: 
Závody 29. augusta, š.p. Partizánske - odštepný závod 08 - Prievidza
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Sídlo: 
Priemyselná 2
Prievidza
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Grznárik, riaditeľ
ul. Rázusova 38/9
Prievidza
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Predmet činnosti: 
výroba obuvi a polotovarov
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
veľkoobchod s obuvou
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
 
 
Názov: 
Závody 29. augusta, š.p. Partizánske - odštepný závod 09 - Zlaté Moravce
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Sídlo: 
Továrenská 58
Zlaté Moravce
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Štefan Repa, riaditeľ
Prílepy 28
Zlaté Moravce 953 02
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Predmet činnosti: 
výroba obuvi a polotovarov
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
veľkoobchod s obuvou
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
 
 
Názov: 
Závody 29. augusta, š.p. Partizánske - odštepný závod 10 - obuvnícky Komárno
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Sídlo: 
Rolnícka škola 1
Komárno
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Vedúci: 
Juraj Prachar, riaditeľ
ul. Gazdovská 21/52
Komárno 945 01
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Predmet činnosti: 
výroba obuvi a polotovarov
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
veľkoobchod s obuvou
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
 
 
Názov: 
Závody 29. augusta, š.p. Partizánske - odštepný závod 12 - Služby
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Sídlo: 
Nitrianska cesta 60
Partizánske
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Dušan Marek, riaditeľ
Nádražná 892/10
Partizánske 958 01
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Predmet činnosti: 
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
ostatné vzdelávania - organizovanie odborných školení a kurzov
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
závodné stravovanie
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
ubytovanie v internátoch
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
 
 
Názov: 
Závody 29. augusta, š.p. Partizánske - odštepný závod Nákup Partizánske
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Sídlo: 
Nitrianska cesta 60
Partizánske
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Vedúci: 
Ján Kučerka, riaditeľ
ul. Rázdolie 230
Partizánske 958 03
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Predmet činnosti: 
výroba obuvi a polotovarov
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
 
 
Názov: 
Závody 29. augusta, š.p. Partizánske - odštepný závod Vývoj a príprava výroby Partizánske
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Sídlo: 
Nitrianska cesta 60
Partizánske
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Anton Gajdoš, riaditeľ
Štúrova 982
Chynorany
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Predmet činnosti: 
výroba obuvi a polotovarov
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
výroba a opravy účelových strojov a zariadení
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
výroba a opravy obuvníckych a obrábacích strojov
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
 
 
Názov: 
Závody 29. augusta, š.p. Partizánske - odštepný závod Predaj Partizánske
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
Sídlo: 
Nitrianska cesta 60
Partizánske
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Ščigulinský, riaditeľ
ul. Horská 1706/27
Partizánske 958 01
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
Predmet činnosti: 
veľkoobchod s obuvou
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
colná deklarácia
  (od: 01.10.1993 do: 17.01.2011)
 
 
Názov: 
Závody 29. augusta, š.p. Partizánske - odštepný závod Predaj Partizánske
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
Sídlo: 
Nitrianska cesta 60
Partizánske
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Ščigulinský, riaditeľ
ul. Horská 1706/27
Partizánske 958 01
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
Predmet činnosti: 
veľkoobchod s obuvou
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 17.02.1993 do: 30.09.1993)
 
 
Kmeňové imanie: 
1 433 764 000 Sk
  (od: 20.06.1991 do: 17.01.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva priemyslu SSR č.25/1988 zo dňa 29. 6. 1988 podľa § 18 zák. č.88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 64
  (od: 20.06.1991 do: 17.01.2011)
Živnostenský list č.j. Žo 2116/1992 zo dňa 7. 12. 1992 vydaný Obvodným úradom Partizánske koncesná listina č.j. Žo 2115/1992 zo dňa 7. 12. 1992 vydaný Obvodným úradom Partizánske. Stary spis: Pš 64
  (od: 17.02.1993 do: 17.01.2011)
Rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 75 zo dňa 27.4.1994, číslo 110/2652/210/94 bol zrušený bez likvidácie štátny podnik Závody 29.augusta Partizánske dňom 30.4.1994 a zároveň k 1. máju 1994 založené štátne podniky: Závody 29.augusta štátny podnik, Partizánske Partizánske strojárne, štátny podnik Partizánske. Právnym zástupcom v plnom rozsahu zrušeného štátneho podniku budú oba novozaložené štátne podniky. Závody 29.augusta, štátny podnik so sídlom Partizánske v y m a z u j e s a z obchodného registra dňom 16.9.1994. Stary spis: Pš 64
  (od: 16.09.1994 do: 17.01.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  17.09.2021
Dátum výpisu:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)