Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  10436/N

Obchodné meno: 
ASN METAL, s.r.o.
  (od: 18.08.1998)
ASN, s.r.o.
  (od: 01.08.1997 do: 17.08.1998)
Sídlo: 
Považská 16
Nové Zámky 940 01
  (od: 28.12.2000)
Hrebíčkova 17
Nové Zámky 940 67
  (od: 18.08.1998 do: 27.12.2000)
Štefánikova 4
Nitra 949 01
  (od: 28.01.1998 do: 17.08.1998)
Akademická 4
Nitra 949 01
  (od: 01.08.1997 do: 27.01.1998)
IČO: 
36 522 147
  (od: 01.08.1997)
Deň zápisu: 
01.08.1997
  (od: 01.08.1997)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 01.08.1997)
Predmet činnosti: 
podnikateľské poredenstvo v oblasti strojárskej výroby
  (od: 01.08.1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (od: 01.08.1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (od: 01.08.1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 01.08.1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 01.08.1997)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (od: 18.08.1998)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (od: 18.08.1998)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 18.08.1998)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
  (od: 01.04.2005)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 02.08.2019)
montáž a úprava jednoduchých výrobkov z kovu, plastov a gumy
  (od: 02.08.2019)
Spoločníci: 
Peter Szabo
Remeselnícka 17
Nitra 949 01
  (od: 22.01.2015)
Daub Holding B.V.
Nieuwkerksedijk 10
HT Goirle 5051
Holandské kráľovstvo
  (od: 17.12.2014 do: 21.01.2015)
Daub Manufacturing Group B.V.
Nieuwkerksedijk 10
Goirle 5051 HT
Holandsko
  (od: 24.03.2010 do: 16.09.2010)
ASN Metal B.V.
Nieuwkerksedijk 10
Goirle 5051 HT
Holandsko
  (od: 01.04.2005 do: 23.03.2010)
Sander Paul Rijkaart
Marlestraat 9
Tilburg 5054EK
Holandské kráľovstvo
  (od: 17.09.2010 do: 21.01.2015)
Aram Rijkaart
Zilverstraat 36
Grimbergen 1850
Belgicko
  (od: 17.09.2010 do: 16.12.2014)
Jens Martin Voogt
Ooievaar 6
Oud-Beijerland 3263
Holandsko
  (od: 17.09.2010 do: 21.01.2015)
Jens Martin Voogt
Boterbloemstraat 1
3286 Va Klaaswaal
Holandsko
  (od: 18.08.1998 do: 31.03.2005)
Jens Martin Voogt
Boterbloemstraat 1
3286 Va Klaaswaal
Holandsko
  (od: 01.08.1997 do: 17.08.1998)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Peter Szabo
Vklad: 234 422 EUR Splatené: 234 422 EUR
  (od: 22.09.2017)
Jens Martin Voogt
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 01.08.1997 do: 17.08.1998)
Jens Martin Voogt
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 18.08.1998 do: 31.03.2005)
ASN Metal B.V.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 01.04.2005 do: 16.09.2009)
ASN Metal B.V.
  (od: 17.09.2009 do: 23.03.2010)
Daub Manufacturing Group B.V.
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 24.03.2010 do: 16.09.2010)
Aram Rijkaart
Vklad: 2 213 EUR Splatené: 2 213 EUR
  (od: 17.09.2010 do: 16.12.2014)
Sander Paul Rijkaart
Vklad: 2 213 EUR Splatené: 2 213 EUR
  (od: 17.09.2010 do: 21.01.2015)
Jens Martin Voogt
Vklad: 2 213 EUR Splatené: 2 213 EUR
  (od: 17.09.2010 do: 21.01.2015)
Daub Holding B.V.
Vklad: 2 213 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 2 213 EUR
  (od: 17.12.2014 do: 21.01.2015)
Peter Szabo
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 22.01.2015 do: 21.09.2017)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 17.12.2014)
konatelia
  (od: 01.08.1997 do: 16.12.2014)
Peter Szabo
Remeselnícka 17
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 24.12.2014
  (od: 22.01.2015)
Ing. Peter Ficzere , CSc.
Krajná 3
Nové Zámky
  (od: 18.08.1998 do: 01.06.2000)
Roland Kreškóci
708
Branč
  (od: 01.08.1997 do: 17.08.1998)
Jens Martin Voogt
Ooievaar 6
BJ Oud-Beijerland 3263
Holandsko
Vznik funkcie: 28.01.1998
  (od: 01.04.2006 do: 21.01.2015)
Jens Martin Voogt
Ooievaar 6
BJ Oud-Beijerland 3263
Holandsko
Vznik funkcie: 28.01.1998 Skončenie funkcie: 23.12.2014
  (od: 22.01.2015 do: 21.01.2015)
Ferrie Johannes Hendricus Maria Deckers
Oosterinkweg 3
Eibergen 7152 CB
Holandsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Kukučínova 480/11
Nitra
  (od: 02.06.2000 do: 13.12.2004)
Jens Martin Voogt
dlhodobý pobyt na území SR :
Vysoká 2291/9
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 28.01.1998
  (od: 01.04.2005 do: 31.03.2006)
Jens Martin Voogt
Boterbloemstraat 1
3286 Va Klaaswaal
Holandsko
dlhodobý pobyt na území SR :
708
Branč
  (od: 28.01.1998 do: 31.03.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (od: 01.08.1997)
Prokúra: 
Filip Szabo
Remeselnícka 17
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 02.04.2019
  (od: 02.04.2019)
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 02.04.2019)
Základné imanie: 
234 422 EUR Rozsah splatenia: 234 422 EUR
  (od: 22.09.2017)
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 17.09.2009 do: 21.09.2017)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 01.04.2005 do: 16.09.2009)
100 000 Sk
  (od: 01.08.1997 do: 17.08.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.02.1997 a jej Dodatkom č. 1 zo dňa 28.7.1997 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 01.08.1997)
Dodatok č.2 k zakladateľskej listine zo dňa 6.8.1997, not. záp. N 119/97, NZ 116/97. Dodatok č.3 k zakladateľskej listine zo dňa 4.9.1997, not. záp. č. N 139/97, NZ 139/97.
  (od: 28.01.1998)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č.4 zo dňa 30.04.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č.11/1998 Z.z.. Obchodné meno bolo zmenené z ASN, s.r.o. na ASN METAL, s.r.o., sídlo bolo zmenené z Štefánikova 4, Nitra na Hrebíčkova 17, Nové Zámky.
  (od: 18.08.1998)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č.5 zo dňa 21.09.2000. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nové Zámky, Hrebíčkova 17 na Nové Zámky, Považská 16.
  (od: 28.12.2000)
Ferrie Johannes Hendricus Maria Deckersovi zanikla funkcia konateľa v spoločnosti dňom 06.10.2003.
  (od: 14.12.2004)
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 14.06.2010, č.k. 32R/3/2010 - 476, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19.06.2010, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka - spoločnosti ASN METAL, s.r.o., v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov. Do funkcie správcu ustanovil Mgr. Ladislava Baráta so sídlom kancelárie správcu Školská 3, 949 01 Nitra.
  (od: 21.07.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.06.2019 o zlúčení spoločnosti Dravero FSC, s.r.o. so sídlom Komárňanská cesta 3, 940 64 Nové Zámky, IČO: 44 879 041 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24914/N so spoločnosťou ASN METAL, s.r.o. so sídlom Považská 16, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 522 147 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.10436/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 23.07.2019 vo forme notárskej zápisnice č. N 389/2019, Nz 23297/2019, NCRls 23832/2019 sa obchodná spoločnosť ASN METAL, s.r.o. so sídlom Považská 16, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 522 147 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.10436/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Dravero FSC, s.r.o. so sídlom Komárňanská cesta 3, 940 64 Nové Zámky, IČO: 44 879 041 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24914/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti, dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, t.j. dňom 02.08.2019.
  (od: 02.08.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 02.08.2019)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Dravero FSC, s.r.o.
Komárňanská cesta 3
Nové Zámky 940 64
  (od: 02.08.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  29.11.2021
Dátum výpisu:  30.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)