Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  75/R

Obchodné meno: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik
  (od: 01.01.1993 do: 19.06.2020)
Sídlo: 
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (od: 01.01.1993 do: 19.06.2020)
IČO: 
31 579 825
  (od: 01.01.1993)
Deň zápisu: 
01.01.1993
  (od: 01.01.1993)
Deň výmazu: 
30.06.1996
  (od: 12.11.2011)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 12.11.2011)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.01.1993)
Predmet činnosti: 
banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s povolením Obvodného banského úradu Prievidza č. 232/93 zo dňa 4.2.l993
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
hotel bez možnosti stravovania do triedy **
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
hotel s možnosťou stravovania do triedy **
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
závodné stravovanie
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
bufet
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxislužba/
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
železničná doprava, prevádzkovanie železníc okrem celoštát.
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
staviateľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
organizácia vzdelávacích podujatí
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
opravy požiarnej techniky
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
revízie elektrických zariadení triedy C
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
banské záchranárske práce
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
revízne skúšky prevádz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
údržba a oprava kanc. a počítač. strojov a zar. na sprac. dát
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
kovoobrábanie
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
výroba kovových konštrukcií
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
výroba stavebných a banských strojov a zariadení
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
výroba stavebných a banských strojov a zariadení
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
zámočníctvo
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
spracovanie prírodného kameňa
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
stolárstvo
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
galvanizácia kovov
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
výroba produktov z betónu a cementu
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
demolácia a zemné práce
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
prenájom kanc. strojov a zariad. vr. elektron. zar. na sprac. údaj
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
reklamné činnosti
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
výroba píliarská a impregnácia dreva
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
pestovanie hlivy ustricovitej
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
chata bez možnosti stravovania do triedy***
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
veľkoobchod s pevnými palivami
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
zahranično-obchodná činnosť - predaj vlastnej produkcie
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (od: 28.12.1993 do: 11.11.2011)
leasing vlastných výrobkov
  (od: 28.12.1993 do: 11.11.2011)
sušenie dreva
  (od: 28.12.1993 do: 11.11.2011)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 28.12.1993 do: 11.11.2011)
geologické práce - mimo dobývací priestor
  (od: 28.12.1993 do: 11.11.2011)
zber, úprava a predaj odpadu
  (od: 08.11.1994 do: 11.11.2011)
verejné stravovanie - reštaurácie, bary, kaviarne, občerstvenie
  (od: 08.11.1994 do: 11.11.2011)
ubytovanie v slobodárni
  (od: 08.11.1994 do: 11.11.2011)
ochrana majetku a výkon strážnej služby
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
preprava a likvidácia nebezpečných odpadov
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
prevádzkovanie skládok uhlia
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
masérske služby
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
prevádzkovanie sauny
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
čistenie odpadových vôd
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
sklenárske práce
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
vyhľadávanie a oprava porúch na elektrických vedeniach
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
vykonávanie napäťových skúšok elektrických zariadení
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1 435 mm
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1 435 mm
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
kontrola emisných výfukových plynov
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
výroba, predaj a oprava strojových zariadení
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
opravy kontajnerov ISO
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
natieračské práce
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
zváračská škola
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
vykonávanie rekvalifikačných kurzov
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora horolezeckej techniky
  (od: 24.07.1995 do: 11.11.2011)
zmenárenská činnosť
  (od: 25.10.1995 do: 11.11.2011)
vykonávanie rekultivačných zemných prác a terénnych úprav - v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 25.10.1995 do: 11.11.2011)
prevádzkovanie bazénu
  (od: 25.10.1995 do: 11.11.2011)
oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (od: 25.10.1995 do: 11.11.2011)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných kolajových vozidiel
  (od: 09.04.1996 do: 11.11.2011)
výroba, montáž a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
  (od: 09.04.1996 do: 11.11.2011)
vykonávanie periodických kontrol vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi
  (od: 18.06.1996 do: 11.11.2011)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (od: 18.06.1996 do: 11.11.2011)
projektová činnosť v investinej výstavbe
  (od: 18.06.1996 do: 11.11.2011)
výroba tesniacich prvkov rotačným obrábaním
  (od: 18.06.1996 do: 11.11.2011)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 18.06.1996 do: 11.11.2011)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živ- ností
  (od: 18.06.1996 do: 11.11.2011)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
Ing. Peter Čičmanec - poverený riadením štátneho podniku
Záborského 14
Prievidza
  (od: 22.03.1995 do: 04.01.1996)
Ing. Peter Čičmanec - poverený riadením štátneho podniku
Záborského 14
Prievidza
  (od: 05.01.1996 do: 11.11.2011)
Ing. Ján M i k u l e c - hlavný inžinier
Partizánska 37/ll
Handlová
  (od: 01.01.1993 do: 21.03.1995)
Ing. Ján Mikulec - hlavný inžinier
Partizánska 37/11
Handlová
  (od: 22.03.1995 do: 10.04.1995)
Ing. Pavol Weiss - hlavný inžinier
Športová 29
Prievidza
  (od: 11.04.1995 do: 04.01.1996)
Ing. Pavol Weiss - hlavný inžinier
Športová 29
Prievidza
  (od: 05.01.1996 do: 11.11.2011)
Ing, Ľudovít Z a ť k o
Náklo 10
Lehota pod Vtáčnikom
  (od: 01.01.1993 do: 21.03.1995)
Zastupovanie: 
Štátny podnik zastupuje riaditeľ alebo zástupca riaditeľa.
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
Odštepný závod: 
Názov: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Banská mechanizácia a elektrifikácia odštepný závod
  (od: 30.11.1995 do: 11.11.2011)
Sídlo: 
Nováky
  (od: 30.11.1995 do: 11.11.2011)
Vedúci: 
Ing. Jozef Huljak
Králika 18/8
Prievidza
  (od: 30.11.1995 do: 11.11.2011)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Handlová, odštepný závod
  (od: 05.01.1996 do: 11.11.2011)
Sídlo: 
Handlová
  (od: 05.01.1996 do: 11.11.2011)
Vedúci: 
Ing. Anton O n d r e j k o v i č
Mierové 21/4
Handlová
  (od: 05.01.1996 do: 11.11.2011)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Cígeľ, odštepný závod
  (od: 05.01.1996 do: 11.11.2011)
Sídlo: 
Prievidza
  (od: 05.01.1996 do: 11.11.2011)
Vedúci: 
Ing. Peter Skalický
16
Remata
  (od: 05.01.1996 do: 11.11.2011)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Nováky, odštepný závod
  (od: 05.01.1996 do: 11.11.2011)
Sídlo: 
Nováky
  (od: 05.01.1996 do: 11.11.2011)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 5/1
Prievidza
  (od: 05.01.1996 do: 11.11.2011)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (od: 05.01.1996 do: 11.11.2011)
Sídlo: 
Prievidza
  (od: 05.01.1996 do: 11.11.2011)
Vedúci: 
Ing. Vladimír P i p í š k a
kpt.Nálepku 1219
Bojnice
  (od: 05.01.1996 do: 11.11.2011)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Handlová, odštepný závod
  (od: 01.01.1993 do: 04.01.1996)
Sídlo: 
Handlová
  (od: 01.01.1993 do: 04.01.1996)
Vedúci: 
Ing. Anton O n d r e j k o v i č
Mierové 21/4
Handlová
  (od: 01.01.1993 do: 04.01.1996)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Cígeľ, odštepný závod
  (od: 11.04.1995 do: 04.01.1996)
Sídlo: 
Prievidza
  (od: 11.04.1995 do: 04.01.1996)
Vedúci: 
Ing. Peter Skalický
6
Remata
  (od: 11.04.1995 do: 04.01.1996)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Nováky, odštepný závod
  (od: 11.04.1995 do: 04.01.1996)
Sídlo: 
Nováky
  (od: 11.04.1995 do: 04.01.1996)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 5/1
Prievidza
  (od: 11.04.1995 do: 04.01.1996)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (od: 11.04.1995 do: 04.01.1996)
Sídlo: 
Prievidza
  (od: 11.04.1995 do: 04.01.1996)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Banská mechanizácia a elektrifikácia odštepný závod
  (od: 01.01.1993 do: 29.11.1995)
Sídlo: 
Nováky
  (od: 01.01.1993 do: 29.11.1995)
Vedúci: 
Ing. Anton P r o s t i n á k
Žltá 661/31
Nitrianske Pravno
  (od: 01.01.1993 do: 29.11.1995)
 
 
Názov: 
: Hornonitrianske bane, štátny podnik Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (od: 22.01.1993 do: 10.04.1995)
Sídlo: 
Prievidza
  (od: 22.01.1993 do: 10.04.1995)
Vedúci: 
Ing. Vladimír P i p í š k a
kpt.Nálepku 1219
Bojnice
  (od: 22.01.1993 do: 04.01.1996)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Nováky, odštepný závod
  (od: 01.01.1993 do: 10.04.1995)
Sídlo: 
Nováky
  (od: 01.01.1993 do: 10.04.1995)
Vedúci: 
Ing. Peter Č i č m a n e c
Záborského 14
Prievidza
  (od: 01.01.1993 do: 10.04.1995)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Cígeľ, odštepný závod
  (od: 01.01.1993 do: 10.04.1995)
Sídlo: 
Prievidza
  (od: 01.01.1993 do: 10.04.1995)
Vedúci: 
Ing. Pavol W e i s s
Športová 29
Prievidza
  (od: 01.01.1993 do: 10.04.1995)
 
 
Zakladateľ: 
Ministerstvo hospodárstva SR
  (od: 01.01.1993 do: 11.11.2011)
Kmeňové imanie: 
3 830 685 241 Sk
  (od: 18.05.1993 do: 11.11.2011)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 21.5.2020
  (od: 20.06.2020)
 Likvidátor:
JUDr. Andrej Jaroš
Námestie sv. Anny 361/20
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.05.2020 Skončenie funkcie: 30.06.1996
  (od: 20.06.2020)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (od: 20.06.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutím Ministra hospodárstva SR č. 91 zo dňa 10.6.1996 bol na základe privatizačného projektu schváleného rozhodnutím MSPNM č. 496 zo dňa 17.5.1996 a v súlade so zák. č. 92/91 Zb. zrušený bez likvidácie štátny podnik Hornonitrianske bane, š.p. Prievidza. Všetok majetok zrušeného š.p. prechádza na Fond národného majetku SR, ktorý dňa 1.7.1996 vloží časť majetku štátneho podniku do spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. so sídlom Prievidza, Matice slovenskej 10 a časť majetku prejde bezoplatnými prevodmi na mestá Prievidza a Handlová a obce Lehota pod Vtáčnikom a Cígeľ. Na základe uvedenej skutočnosti a predloženého súhlasu správcu dane v zmysle § 33 ods. 2 zák. č. 511/92 Zb. sa štátny podnik z obchodného registra ku dňu 30.6.1996 v y m a z ú v a .Stary spis: Pš 638
  (od: 28.06.1996 do: 11.11.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  16.04.2021
Dátum výpisu:  19.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)