Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3108/B

Business name: 
BELIMEX, a. s.
  (from: 07/10/2008)
BELIMEX, s.r.o.
  (from: 07/09/1992 until: 07/09/2008)
Registered seat: 
Bratislavská 79
Pezinok 902 01
  (from: 07/10/2008)
Husova 7
Bratislava 831 01
  (from: 09/20/1993 until: 07/09/2008)
Gwerkovej 21
Bratislava 851 04
  (from: 07/09/1992 until: 09/19/1993)
Identification number (IČO): 
31 328 008
  (from: 07/09/1992)
Date of entry: 
07/09/1992
  (from: 07/09/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/10/2008)
Private limited liability company
  (from: 07/09/1992 until: 07/09/2008)
Objects of the company: 
vydavateľská činnosť
  (from: 05/25/1995)
reklamná a inzertná činnosť
  (from: 05/25/1995)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti vydavateľskej, reklamnej a inzertnej činnosti
  (from: 05/25/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/25/1995)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/25/1995)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/25/1995)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/09/1992 until: 05/24/1995)
Partners: 
JUDr. Martin Belan
Pezinská 157
Vinosady 902 01
Slovak Republic
  (from: 09/21/2005 until: 05/21/2008)
Martin Belan
Pezinská 157
Vinosady 902 01
Slovak Republic
  (from: 03/14/2001 until: 09/20/2005)
JUDr. Rudolf Belan
Husova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/14/2001 until: 09/20/2005)
JUDr. Rudolf Belan
Husova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/12/1999 until: 03/13/2001)
JUDr. Rudolf Belan
Husova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/20/1993 until: 01/11/1999)
Martin Belan
Gwerkovej 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/09/1992 until: 09/19/1993)
JUDr. Rudolf Belan
Gwerkovej 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/09/1992 until: 09/19/1993)
Soňa Belanová
Husova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/14/2001 until: 09/20/2005)
Soňa Belanová
Husova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/12/1999 until: 03/13/2001)
Soňa Belanová
Husova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/09/1992 until: 01/11/1999)
Eastone Group, a. s.
Bulharská 70
Bratislava 821 04
Slovak Republic
  (from: 05/22/2008 until: 07/09/2008)
Contribution of each member: 
JUDr. Rudolf Belan
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/09/1992 until: 09/19/1993)
Soňa Belanová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/09/1992 until: 01/11/1999)
Martin Belan
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/09/1992 until: 09/19/1993)
JUDr. Rudolf Belan
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/20/1993 until: 01/11/1999)
Soňa Belanová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/12/1999 until: 03/13/2001)
JUDr. Rudolf Belan
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/12/1999 until: 03/13/2001)
Soňa Belanová
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 03/14/2001 until: 09/20/2005)
JUDr. Rudolf Belan
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/14/2001 until: 09/20/2005)
Martin Belan
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/14/2001 until: 09/20/2005)
JUDr. Martin Belan
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/21/2005 until: 05/21/2008)
Eastone Group, a. s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/22/2008 until: 07/09/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/10/2008)
Individual managing director
  (from: 07/09/1992 until: 07/09/2008)
Ing. Boris Gregor - predseda
Račianska 1520/65
Bratislava 831 02
From: 07/10/2008
  (from: 07/10/2008)
Ing. Peter Žúbor - člen
Na Čiertoli 6943/14
Banská Bystrica 974 09
From: 07/10/2008
  (from: 07/10/2008)
Ing. Marián Múdry - člen
Tibériová 946/12
Bratislava 851 10
From: 07/10/2008
  (from: 07/10/2008)
JUDr. Rudolf Belan
Gwerkovej 21
Bratislava
  (from: 07/09/1992 until: 05/24/1995)
JUDr. Rudolf Belan
Husova 7
Bratislava
  (from: 01/12/1999 until: 03/13/2001)
Martin Belan
Pezinská 157
Vinosady 902 01
  (from: 03/14/2001 until: 09/20/2005)
Dr. Soňa Belanová
Husova 7
Bratislava
  (from: 05/25/1995 until: 01/11/1999)
JUDr. Martin Belan
Pezinská 157
Vinosady 902 01
From: 02/28/2001 Until: 06/30/2008
  (from: 07/10/2008 until: 07/09/2008)
Ing. Zdeno Štefkovič
Ribayova 14
Bratislava 823 52
From: 05/20/2008 Until: 07/10/2008
  (from: 07/10/2008 until: 07/09/2008)
Ing. Zdeno Štefkovič
Ribayova 14
Bratislava 823 52
From: 05/20/2008
  (from: 05/22/2008 until: 07/09/2008)
JUDr. Martin Belan
Pezinská 157
Vinosady 902 01
From: 02/28/2001
  (from: 09/21/2005 until: 07/09/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/10/2008)
V mene spoločnosti je oprávnený konať konateľ samostatne.
  (from: 09/21/2005 until: 07/09/2008)
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu každý zo spoločníkov alebo jednateľ spoločnosti alebo pracovník spoločnosti na základe plnej moci jedným z nich podpísanej.
  (from: 07/09/1992 until: 09/20/2005)
Procuration: 
Ing. Boris Gregor
Račianska 65
Bratislava 831 02
From: 01/14/2005
  (from: 01/14/2005 until: 07/09/2008)
Ing. Boris Gregor
Račianska 65
Bratislava 831 02
From: 01/14/2005 Until: 07/10/2008
  (from: 07/10/2008 until: 07/09/2008)
Prokurista za spoločnosť podpisuje samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 01/14/2005 until: 07/09/2008)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 07/10/2008)
200 000 Sk
  (from: 01/12/1999 until: 07/09/2008)
100 000 Sk
  (from: 07/09/1992 until: 01/11/1999)
Supervisory board: 
JUDr. Martin Belan
Pezinská 157
Vinosady 902 01
From: 07/10/2008
  (from: 07/10/2008)
Bc. Zoltán Egyed
Nám. 1. mája 69/45
Senec 903 01
From: 07/10/2008
  (from: 07/10/2008)
Mgr. Lýdia Šišoláková
Orechová 34
Pusté Úľany 925 28
From: 07/10/2008
  (from: 07/10/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.6.1992 podľa ust. § 57, 105 a nasl. Obchodného zák. č. 513/1991 Zb. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.6. 1993. Stary spis: S.r.o. 6328
  (from: 09/20/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.4.1995. Stary spis: S.r.o. 6328
  (from: 05/25/1995)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 23.7.1998. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 27.7.1998 v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Zb.
  (from: 01/12/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.2.2001.
  (from: 03/14/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 14.09.2005.
  (from: 09/21/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti zo dňa 14.09.2005.
  (from: 09/21/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti zo dňa 20.5.2008.
  (from: 05/22/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.6.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.2008, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným BELIMEX, s.r.o. na akciovú spoločnosť BELIMEX, a. s..
  (from: 07/10/2008)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person