Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10640/N

Business name: 
ECOTHERM LEVICE, s.r.o. " v likvidácii "
  (from: 01/22/2010)
ECOTHERM LEVICE, s.r.o.
  (from: 11/03/1997 until: 01/21/2010)
Registered seat: 
609
Hronské Kľačany 935 26
  (from: 12/18/1998)
J. Švermu 23
Levice 934 01
  (from: 11/03/1997 until: 12/17/1998)
Identification number (IČO): 
36 524 191
  (from: 11/03/1997)
Date of entry: 
11/03/1997
  (from: 11/03/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/03/1997)
Objects of the company: 
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 11/03/1997)
sprostredkovanie projektovej, technologickej a dodávateľskej činnosti v oblasti strojárenstva, strojárstva, elektrotechniky, elektroniky, merania a regulácie, energetiky, alternatívnych zdrojov energie, ekologizácie a investičnej výstavby
  (from: 11/03/1997)
poradenská a koordinačná činnosť v oblasti strojárenstva, strojárstva, elektrotechniky, elektroniky, merania a regulácie, energetiky, alternatívnych zdrojov energie, ekologizácie a investičnej výstavby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/1997)
poradenská, sprostredkovateľská, koordinačná a dodávateľská činnosť v oblasti inžinierskej a konštrukčnej prípravy výroby, hmotných a nehmotných dodávok, demontáže a montáže a zariadení, opravy, údržby a servisu strojov a zariadení v oblasti strojárenstva, strojárstva, elektrotechniky, elektroniky, merania a regulácie, energetiky, alternatívnych zdrojov energie, ekologizácie a investičnej výstavby
  (from: 11/03/1997)
výskumno-vývojová činnosť v oblasti strojárstva, strojárenstva, elektrotechniky, elektroniky, merania a regulácie, energetiky, alternatívnych zdrojov energie a ekologizácie
  (from: 11/03/1997)
finančný leasing
  (from: 11/03/1997)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/03/1997)
Partners: 
František Török
Pri Tehelni 2
Levice
Slovak Republic
  (from: 12/18/1998)
Katarína Töröková
Pri Tehelni 2
Levice
Slovak Republic
  (from: 12/18/1998)
František Török
Pri Tehelni 2
Levice
Slovak Republic
  (from: 11/03/1997 until: 12/17/1998)
Katarína Töröková
Pri Tehelni 2
Levice
Slovak Republic
  (from: 11/03/1997 until: 12/17/1998)
Contribution of each member: 
František Török
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/18/1998)
Katarína Töröková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/18/1998)
František Török
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 12/17/1998)
Katarína Töröková
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 12/17/1998)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/03/1997)
František Török
Pri Tehelni 2
Levice
  (from: 11/03/1997)
Katarína Töröková
Pri Tehelni 2
Levice
  (from: 11/03/1997 until: 12/17/1998)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 11/03/1997)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/18/1998)
100 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 12/17/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
František Török
Pri Tehelni 2
Levice 934 01
From: 11/05/2009
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
František Török
Pri Tehelni 2
Levice 934 01
From: 11/05/2009
  (from: 01/22/2010 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 01/22/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.9.1997 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 11/03/1997)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 21.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z.. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z J.Švermu 23, Levice na Hronské Kľačany 609.
  (from: 12/18/1998)
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 09.09.2009 č. k. 28 CbR 73/2008-45 právoplatným dňa 05.11.2009 bola spoločnosť zrušená s likvidáciou a menovaný likvidátor spoločnosti František Török.
  (from: 01/22/2010)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person