Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  34/R

Obchodné meno: 
KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s.
  (od: 24.04.1992)
Sídlo: 
Dolný Šianec 1013/1
Trenčín 911 48
  (od: 24.04.1992)
IČO: 
31 411 959
  (od: 24.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 24.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.04.1992)
Predmet činnosti: 
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 22.03.1993)
inžiniersko-investorské služby a činnosti v invest. výstavbe
  (od: 22.03.1993)
stavebníctvo
  (od: 22.03.1993)
poskytovanie software
  (od: 22.03.1993)
dodávky a poradenstvo k programom na spracovanie dát
  (od: 22.03.1993)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 22.03.1993)
podnikateľské poradenstvo v obl. investičnej výstavby a projektovania
  (od: 22.03.1993)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 22.03.1993)
maloobchod v rámci ohlasovacej živnosti
  (od: 22.03.1993)
veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
  (od: 22.03.1993)
reprografické práce
  (od: 22.03.1993)
prenájom vecí, zariadení a motorových vozidiel
  (od: 22.03.1993)
odborné kurzy a semináre v obl. invest. výst. a projektovania
  (od: 22.03.1993)
sekretárske služby a preklady /vr. tlmočníckych služieb/
  (od: 22.03.1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 22.03.1993)
realitná agentúra
  (od: 22.03.1993)
stravovanie závodné a iné účelové
  (od: 22.03.1993)
bufety
  (od: 22.03.1993)
ubytovacie zariadenie
  (od: 31.01.1994)
nepravidelná cestná preprava osôb
  (od: 31.01.1994)
znalecký ústav - oceňovanie a hodnotenie podnikov
  (od: 31.01.1994)
cestná nákladná doprava
  (od: 10.01.1996)
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (od: 28.12.1999)
prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
  (od: 28.12.1999)
prevádzkovanie parkoviska
  (od: 28.12.1999)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 28.12.1999)
reklamné činnosti a ich sprostredkovanie
  (od: 28.12.1999)
projektová a inžinierská činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 24.04.1992 do: 21.03.1993)
výkon hlavnej projektovej organizácie pre odvetvia stavebnej výroby a výroby stavebných látok
  (od: 24.04.1992 do: 21.03.1993)
ďalšie činnosti podmieňujúce základný predmet podnikania v zmysle platných právnych predpisov
  (od: 24.04.1992 do: 21.03.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.04.1992)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - predseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 29.12.2018
  (od: 24.01.2019)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda
Dunajská 7114/15
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08
Vznik funkcie: 29.12.2018
  (od: 24.01.2019)
Peter Mikuláš - člen
Na Zongorke 7604/4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 29.12.2018
  (od: 24.01.2019)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda predstavenstva
Stará Vinárska 7
Bratislava
  (od: 19.07.1996 do: 27.04.2003)
Roman Balogh
Stará vinárska 7
Bratislava
Skončenie funkcie: 10.06.2002
  (od: 04.05.1998 do: 27.04.2003)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda predstavenstva
Stará Vinárska 7
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2002
  (od: 28.04.2003 do: 05.06.2009)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda predstavenstva
Stará Vinárska 7
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2002
  (od: 06.06.2009 do: 13.04.2010)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda predstavenstva
Stará Vinárska 7
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 14.04.2010 do: 13.04.2010)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda
Stará Vinárska 7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 14.04.2010 do: 08.10.2012)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda
Stará Vinárska 7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 01.10.2012
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Ing. Vojtech Belčák - člen
Škultétyho 2
Košice
  (od: 31.01.1994 do: 09.01.1996)
Ing. Vojtech Belčák - člen predstavenstva
Škultétyho 2
Košice
  (od: 10.01.1996 do: 18.07.1996)
Ing. Ladislav Dobrodenka , CSc. - člen
Kalinčiakova 5
Trenčín
  (od: 31.01.1994 do: 09.01.1996)
Ing. Ladislav Dobrodenka , CSc. - člen predstavenstva
Kalinčiakova 5
Trenčín
  (od: 10.01.1996 do: 18.07.1996)
Ing. Milan Havelka - člen
M. Turkovej 10
Trenčín
  (od: 31.01.1994 do: 09.01.1996)
Ing. Milan Havelka - člen predstavenstva
M. Turkovej 10
Trenčín
  (od: 10.01.1996 do: 18.07.1996)
Ing. František Hirner - člen predstavenstva
Podháj 2916/13
Bratislava
  (od: 19.07.1996 do: 03.05.1998)
Ing. František Hudec - člen
Adamiho 14
Bratislava
  (od: 31.01.1994 do: 09.01.1996)
Ing. František Hudec - člen predstavenstva
Adámiho 14
Bratislava
  (od: 10.01.1996 do: 18.07.1996)
Ing. Richard Kerekeš - p r e d s e d a
Moyzesova 2
Trenčín
  (od: 24.04.1992 do: 30.01.1994)
Ing. Richard Kerekeš - podpredseda predstavenstva
Moyzesova 2
Trenčín
Skončenie funkcie: 10.06.2002
  (od: 19.07.1996 do: 27.04.2003)
Ing. Richard Kerekeš - predseda
Moyzesova 2
Trenčín
  (od: 31.01.1994 do: 09.01.1996)
Ing. Richard Kerekeš - predseda predstavenstva
Moyzesova 2
Trenčín
  (od: 10.01.1996 do: 18.07.1996)
Ing. Eduard Krištof
Halalovka 2389/10
Trenčín
Skončenie funkcie: 10.06.2002
  (od: 04.05.1998 do: 27.04.2003)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
Šafárikova 1
Trenčín
Skončenie funkcie: 10.06.2002
  (od: 04.05.1998 do: 27.04.2003)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - člen predstavenstva
Šafárikova 1
Trenčín
  (od: 19.07.1996 do: 03.05.1998)
Peter Mikuláš - člen predstavenstva
Štúrova 23
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 02.10.2012
  (od: 09.10.2012 do: 23.01.2019)
Peter Mikuláš - člen predstavenstva
Štúrova 23
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 02.10.2012 Skončenie funkcie: 28.12.2018
  (od: 24.01.2019 do: 23.01.2019)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - podpredseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 14.04.2010 do: 08.10.2012)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - podpredseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 01.10.2012
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - predseda predstavenstva
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 02.10.2012
  (od: 09.10.2012 do: 23.01.2019)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - predseda predstavenstva
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 02.10.2012 Skončenie funkcie: 28.12.2018
  (od: 24.01.2019 do: 23.01.2019)
Ing.RNDr. Pavel Mikuláš - podpredseda predstavenstva
J.B.Magina 2294/3
Trenčín
Vznik funkcie: 11.06.2002
  (od: 28.04.2003 do: 03.08.2006)
Ing.RNDr. Pavel Mikuláš - podpredseda predstavenstva
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 11.06.2002
  (od: 04.08.2006 do: 13.04.2010)
Ing.RNDr. Pavel Mikuláš - podpredseda predstavenstva
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 11.06.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 14.04.2010 do: 13.04.2010)
Ing. Ladislav Slodička - č l e n
Soblahovská 23
Trenčín
  (od: 24.04.1992 do: 30.01.1994)
Ing. Pavel Strapec
Stromová 4
Trenčín
  (od: 04.05.1998 do: 27.04.2003)
Ing. Pavel Strapec - člen predstavenstva
Stromová 4
Trenčín
  (od: 19.07.1996 do: 03.05.1998)
Ing. Pavel Strapec - p o d p r e d s e d a
Stromova 4
Trenčín
  (od: 24.04.1992 do: 30.01.1994)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda
Stromova 4
Trenčín
  (od: 31.01.1994 do: 09.01.1996)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda predstavenstva
Stromova 4
Trenčín
  (od: 10.01.1996 do: 18.07.1996)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda
Dunajská 15A
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 14.04.2010 do: 08.10.2012)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda
Dunajská 15A
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 01.10.2012
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda predstavenstva
Dunajská 15A
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 02.10.2012
  (od: 09.10.2012 do: 23.01.2019)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda predstavenstva
Dunajská 15A
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 02.10.2012 Skončenie funkcie: 28.12.2018
  (od: 24.01.2019 do: 23.01.2019)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda predstavenstva
Stromová 4
Trenčín
Vznik funkcie: 11.06.2002
  (od: 28.04.2003 do: 05.06.2009)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda predstavenstva
Stromová 4
Trenčín
Vznik funkcie: 11.06.2002
  (od: 06.06.2009 do: 13.04.2010)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda predstavenstva
Stromová 4
Trenčín
Vznik funkcie: 11.06.2002 Skončenie funkcie: 25.03.2009
  (od: 14.04.2010 do: 13.04.2010)
Ing. Ernest Špaček - č l e n
Bodrodská 11
Bratislava
  (od: 24.04.1992 do: 30.01.1994)
Ing. Ernest Špaček - člen
Dobrocká 11
Bratislava
  (od: 31.01.1994 do: 09.01.1996)
Ing. Ernest Špaček - člen predstavenstva
Bodrocká 11
Bratislava
  (od: 10.01.1996 do: 18.07.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvochčlenov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak,že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 24.04.1992)
Prokúra: 
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
  (od: 24.08.2007)
Ing. RNDr. Pavol Mikuláš
Šafárikova 1
Trenčín
  (od: 02.11.1994 do: 09.01.1996)
Ing. RNDr. Pavol Mikuláš
Šafárikova 1
Trenčín
  (od: 10.01.1996 do: 27.04.2003)
Ing. RNDr. Pavol Mikuláš
J.B.Magina 2294/3
Trenčín
  (od: 28.04.2003 do: 03.08.2006)
Ing. RNDr. Pavol Mikuláš
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
  (od: 04.08.2006 do: 23.08.2007)
Prokurista je zmocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Podpisuje týmspôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 10.01.1996)
Základné imanie: 
1 628 858,4 EUR Rozsah splatenia: 1 628 858,4 EUR
  (od: 09.12.2009)
49 062 000 Sk Rozsah splatenia: 49 062 000 Sk
  (od: 28.04.2003 do: 08.12.2009)
49 062 000 Sk
  (od: 22.03.1993 do: 27.04.2003)
44 710 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 21.03.1993)
Akcie: 
Počet: 49062
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 06.04.2012)
Počet: 49062
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 09.12.2009 do: 05.04.2012)
Počet: 49062
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.2003 do: 08.12.2009)
Počet: 49062
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.06.2000 do: 27.04.2003)
Počet: 49062
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 10.01.1996 do: 08.06.2000)
Počet: 49062
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.03.1993 do: 09.01.1996)
Počet: 43183
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 21.03.1993)
Počet: 1527
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 21.03.1993)
Dozorná rada: 
Daniela Mikulášová - predseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 29.12.2018
  (od: 24.01.2019)
Ing. Juraj Strapec - podpredseda
Na Záhrade 1285/24
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 29.12.2018
  (od: 24.01.2019)
Ing. Soňa Horalová
Na Zongorke 7604/4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 29.12.2018
  (od: 24.01.2019)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda
Stará Vinárska 7
Bratislava
  (od: 31.01.1994 do: 09.01.1996)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda dozornej rady
Stará Vinárska 7
Bratislava
  (od: 10.01.1996 do: 18.07.1996)
Ing. František Doktor - č l e n
Žalmanova 5
Bratislava
  (od: 24.04.1992 do: 30.01.1994)
Ing. Ľubo Fabšič
Na hriadkach 51
Bratislava
  (od: 19.07.1996 do: 03.05.1998)
Ing. Ľubo Fabšič - člen
Na hriadkach 51
Bratislava
  (od: 31.01.1994 do: 09.01.1996)
Ing. Ľubo Fabšič - člen dozornej rady
Na hriadkach 51
Bratislava
  (od: 10.01.1996 do: 18.07.1996)
Ing. Dušan Jasečko - člen
Karpatská 58
Trenčín
  (od: 31.01.1994 do: 09.01.1996)
Ing. Dušan Jasečko - člen dozornej rady
Karpatská 58
Trenčín
  (od: 10.01.1996 do: 18.07.1996)
Ing. Štefan Kostelný - člen
Švermova 37
Trenčín
  (od: 31.01.1994 do: 09.01.1996)
Ing. Štefan Kostelný - člen dozornej rady
Švermova 37
Trenčín
  (od: 10.01.1996 do: 18.07.1996)
Ing. Štefan Kostelný - p r e d s e d a
Švermova 37
Trenčín
  (od: 24.04.1992 do: 30.01.1994)
Ing. Barbora Kovešová - predseda dozornej rady
Ševčenkova 29
Bratislava
Skončenie funkcie: 10.06.2002
  (od: 19.07.1996 do: 27.04.2003)
Ing. Barbora Kövešová - podpredseda dozornej rady
Ševčenkova 29
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2002
  (od: 28.04.2003 do: 05.06.2009)
Ing. Barbora Kövešová - podpredseda dozornej rady
Ševčenkova 29
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2002
  (od: 06.06.2009 do: 13.04.2010)
Ing. Barbora Kövešová - podpredseda dozornej rady
Ševčenkova 29
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 14.04.2010 do: 13.04.2010)
Ing. Barbora Kővešová - podpredseda
Ševčenkova 29
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 14.04.2010 do: 08.10.2012)
Ing. Barbora Kővešová - podpredseda
Ševčenkova 29
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 01.10.2012
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Ing. RNDr. Pavol Mikuláš - člen
Šafárikova 1
Trenčín
  (od: 31.01.1994 do: 09.01.1996)
Ing. RNDr. Pavol Mikuláš - člen dozornej rady
Šafárikova 1
Trenčín
  (od: 10.01.1996 do: 18.07.1996)
Kvetoslava Mišáková
Žilinská 12
Trenčín
  (od: 04.05.1998 do: 27.04.2003)
Kvetoslava Mišáková - predseda
Žilinská 12
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 14.04.2010 do: 08.10.2012)
Kvetoslava Mišáková - predseda
Žilinská 12
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 01.10.2012
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Kvetoslava Mišáková - predseda dozornej rady
Žilinská 12
Trenčín
Vznik funkcie: 11.06.2002
  (od: 28.04.2003 do: 05.06.2009)
Kvetoslava Mišáková - predseda dozornej rady
Žilinská 12
Trenčín
Vznik funkcie: 11.06.2002
  (od: 06.06.2009 do: 13.04.2010)
Kvetoslava Mišáková - predseda dozornej rady
Žilinská 12
Trenčín
Vznik funkcie: 11.06.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 14.04.2010 do: 13.04.2010)
Ing. Igor Potočný
Švermova 33
Trenčín
Skončenie funkcie: 10.06.2002
  (od: 19.07.1996 do: 27.04.2003)
JUDr. Marta Triebušníková - č l e n
SNP 86/5
Nová Dubnica
  (od: 24.04.1992 do: 30.01.1994)
Berent Wim Gerrit Wewers
Pelmolenwek 6
Rijssen 7461 BR
Holandsko
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 14.04.2010 do: 08.10.2012)
Berent Wim Gerrit Wewers
Pelmolenwek 6
Rijssen 7461 BR
Holandsko
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 01.10.2012
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Daniela Mikulášová - predseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 02.10.2012 Skončenie funkcie: 28.12.2018
  (od: 24.01.2019 do: 23.01.2019)
Ing. Juraj Strapec - podpredseda
Na Záhrade 1285/24
Trenčín- Zlatovce 911 05
Vznik funkcie: 02.10.2012 Skončenie funkcie: 28.12.2018
  (od: 24.01.2019 do: 23.01.2019)
Ing. Soňa Horalová
Soblahovská 1108/21
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 02.10.2012 Skončenie funkcie: 28.12.2018
  (od: 24.01.2019 do: 23.01.2019)
Daniela Mikulášová - predseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 02.10.2012
  (od: 09.10.2012 do: 23.01.2019)
Ing. Juraj Strapec - podpredseda
Na Záhrade 1285/24
Trenčín- Zlatovce 911 05
Vznik funkcie: 02.10.2012
  (od: 09.10.2012 do: 23.01.2019)
Ing. Soňa Horalová
Soblahovská 1108/21
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 02.10.2012
  (od: 09.10.2012 do: 23.01.2019)
B.W.G. Wewers
Pelmolenwek 6
7461 BR Rijssen
Holandsko
  (od: 04.05.1998 do: 27.04.2003)
B.W.G. Wewers - podpredseda dozornej rady
Pelmolenwek 6
7461 BR Rijssen
Holandsko
Vznik funkcie: 11.06.2002
  (od: 28.04.2003 do: 13.04.2010)
B.W.G. Wewers - podpredseda dozornej rady
Pelmolenwek 6
7461 BR Rijssen
Holandsko
Vznik funkcie: 11.06.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 14.04.2010 do: 13.04.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Stanovy spoločnosti boli schválené Valným zhromaždením dňa 3.12.1992 spolu s notárskou zápisnicou pod č. N 725/92, Nz 696/92. Stary spis: Sa 162
  (od: 22.03.1993)
Valné zhromaždenie dňa 1. 7. 1993 prijalo doplnok č. 1 k stanovám spoločnosti a zvolilo nových členov predstavenstva a dozornej rady osvečené notárskym zápisom č. N 99/93, Nz 106/93. Stary spis: Sa 162
  (od: 31.01.1994)
Valné zhromaždenie konané dňa 22.05.1995 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 162
  (od: 10.01.1996)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 325/97, NZ 295/97 zo dňa 06.10.1997/ rozhodlo o zmene stanov (úplné znenie) a zmene v orgánoch spoločnosti.
  (od: 04.05.1998)
Zápis predmetu činnosti v súlade so stanovami a vydaným živnostenským listom (notárska zápisnica N 325/97, NZ 295/97 zo dňa 6.10.1997).
  (od: 28.12.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.12.1999 (notárska zápisnica N 629/99, NZ 598/99) schválilo zmenu Stanov a.s., ktorou sa zosúladilo znenie Stanov a.s. so zákonom č. 127/1999 Z.z., a prijalo úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti.
  (od: 09.06.2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 10.06.2002 (notárska zápisnica N 320/2002, Nz 313/02) schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti a v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia členov predstavenstva a členov dozornej rady zvolilo nové predstavenstvo a novú dozornú radu spoločnosti.
  (od: 28.04.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)