Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  49/R

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, a. s.
  (od: 21.04.1992)
Sídlo: 
kpt. M. Uhra 57/3
Myjava 907 16
  (od: 21.04.1992)
IČO: 
31 411 321
  (od: 21.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 21.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba, opravy a montáž meradiel
  (od: 21.01.1994)
kovoobrábanie
  (od: 21.01.1994)
výroba nástrojov
  (od: 21.01.1994)
brúsenie a leštenie kovov
  (od: 21.01.1994)
zámočníctvo
  (od: 21.01.1994)
výroba ventilov a armatúr
  (od: 21.01.1994)
výroba príslušenstva cestných motorových vozidiel
  (od: 21.01.1994)
výroba výrobkov z plastov
  (od: 21.01.1994)
výroba strojov a strojných zariadení
  (od: 21.01.1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 21.01.1994)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 21.01.1994)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
  (od: 21.01.1994)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 21.01.1994)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 21.01.1994)
zlievanie železných a neželezných kovov
  (od: 21.01.1994)
sprostredkovanie obchodu /okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov/
  (od: 21.01.1994)
veľkoobchod /okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov/
  (od: 21.01.1994)
maloobchod /okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov/
  (od: 21.01.1994)
cestná motorová doprava /vnútrošt. verej. cestná náklad. doprava/
  (od: 21.01.1994)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  (od: 21.01.1994)
vnútroštátne zasielateľstvo
  (od: 21.01.1994)
práce žeriavom
  (od: 20.01.1995)
práce stavebnými strojmi (praconá plošina, vysokozdvižný vozík)
  (od: 20.01.1995)
zemné práce strojom
  (od: 20.01.1995)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 30.08.1995)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (prevádzkovanie železničnej vlečky)
  (od: 30.08.1995)
vydávanie periodických publikácií
  (od: 03.02.1998)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 03.02.1998)
technik požiarnej ochrany
  (od: 03.02.1998)
revízie hasiacich prístrojov
  (od: 03.02.1998)
stravovanie závodné a iné účelové
  (od: 03.02.1998)
bufety
  (od: 03.02.1998)
závodné jedálne
  (od: 03.02.1998)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 03.02.1998)
vedenie účtovníctva
  (od: 03.02.1998)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 03.02.1998)
prenájom nehnuteľností, strojov a zariadení
  (od: 03.02.1998)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.05.1996)
Ing. .Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996)
Ing. Ladislav Pavlíček , CSc.
Hlinická 1185/42
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996)
JUDr .Alexander Zápotocký
Moldavská 33
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996)
Ing. Ján Pánik
Hurbanova 5
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996)
Ing. Vladimír Pačai
Magurská 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1998)
Ing. Stanislav Filan
SNP 402/4
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 03.05.1996)
Základné imanie: 
1 152 658 000 Sk
  (od: 20.01.1995)
Akcie: 
Počet: 1152658
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.08.2000)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Pavol Malich
Dostojevského rad 28
Bratislava 811 09
  (od: 30.10.2000)
Dozorná rada: 
Miroslav Kulíšek
Komenského 854/38
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1998)
Ing. Pavol Tkáčik
Volgogradská 46
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1998)
Ing. Jozef Tóth
Sadmelijská 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Dňa 14.12.1992 mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 221
  (od: 03.09.1993)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.1993 boli schválené nové stanovy a.s. Stary spis: Sa 221
  (od: 21.01.1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.05.1994 boli zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 221
  (od: 20.01.1995)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.05.1995, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 199/95, Nz 170/95 Stary spis: Sa 221
  (od: 30.08.1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.12.1995 boli zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 221
  (od: 03.05.1996)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 371/97, NZ 371/97 zo dňa 23.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (od: 03.02.1998)
Valné zhromaždenie dňa 29.6.1998 /notárska zápisnica N 557/98, Nz 553/98/ - zmena štatutárneho orgánu. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 8.9.1998 /notárska zápisnica N 880/98, Nz 671/98/ - zmena stanov
  (od: 17.11.1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 899/99, NZ 664/99 zo dňa 26.11.1999) schválilo zmeny stanov.
  (od: 21.08.2000)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 79/99-21 zo dňa 15.12.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.1.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, a.s. so sídlom kpt. M. Uhra 57/3, Myjava, IČO 31411321. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Pavol Malich, Dostojevského rad 28, 811 09 Bratislava.
  (od: 30.10.2000)
Dátum aktualizácie údajov:  01.07.2022
Dátum výpisu:  05.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)