Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  49/R

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, a. s.
  (od: 21.04.1992)
Sídlo: 
kpt. M. Uhra 57/3
Myjava 907 16
  (od: 21.04.1992)
IČO: 
31 411 321
  (od: 21.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 21.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba, opravy a montáž meradiel
  (od: 21.01.1994)
kovoobrábanie
  (od: 21.01.1994)
výroba nástrojov
  (od: 21.01.1994)
brúsenie a leštenie kovov
  (od: 21.01.1994)
zámočníctvo
  (od: 21.01.1994)
výroba ventilov a armatúr
  (od: 21.01.1994)
výroba príslušenstva cestných motorových vozidiel
  (od: 21.01.1994)
výroba výrobkov z plastov
  (od: 21.01.1994)
výroba strojov a strojných zariadení
  (od: 21.01.1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 21.01.1994)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 21.01.1994)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
  (od: 21.01.1994)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 21.01.1994)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 21.01.1994)
zlievanie železných a neželezných kovov
  (od: 21.01.1994)
sprostredkovanie obchodu /okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov/
  (od: 21.01.1994)
veľkoobchod /okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov/
  (od: 21.01.1994)
maloobchod /okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov/
  (od: 21.01.1994)
cestná motorová doprava /vnútrošt. verej. cestná náklad. doprava/
  (od: 21.01.1994)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  (od: 21.01.1994)
vnútroštátne zasielateľstvo
  (od: 21.01.1994)
práce žeriavom
  (od: 20.01.1995)
práce stavebnými strojmi (praconá plošina, vysokozdvižný vozík)
  (od: 20.01.1995)
zemné práce strojom
  (od: 20.01.1995)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 30.08.1995)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (prevádzkovanie železničnej vlečky)
  (od: 30.08.1995)
vydávanie periodických publikácií
  (od: 03.02.1998)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 03.02.1998)
technik požiarnej ochrany
  (od: 03.02.1998)
revízie hasiacich prístrojov
  (od: 03.02.1998)
stravovanie závodné a iné účelové
  (od: 03.02.1998)
bufety
  (od: 03.02.1998)
závodné jedálne
  (od: 03.02.1998)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 03.02.1998)
vedenie účtovníctva
  (od: 03.02.1998)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 03.02.1998)
prenájom nehnuteľností, strojov a zariadení
  (od: 03.02.1998)
1. Vývoj, výroba a predaj
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
armatúr inštalačných, bytových a ostatných drobných armatúr
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
príslušenstva cestných motorových vozidiel
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
súčastí a výrobkov tvarovaných z plastov pre výrobnú spotrebu
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
odliatkov z ľahkých a ťažkých kovov
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
výkovkov a výliskov z kovov
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
obalov, nádob a prepravných prostriedkov pre paletizáciu tvarovaných z plastov
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
riadu a náčinia stolného, príborov a pomôcok z plastov pre domácnosť
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
spojovacích súčastí
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
nástrojov upínacích, rezných a ručných, meradiel a nástrojov nenormalizovaných
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
2. projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
3. Zahranično-obchodná činnosť
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.05.1996)
predstavenstvo
  (od: 21.04.1992 do: 02.05.1996)
Ing. .Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996)
Ing. Ladislav Pavlíček , CSc.
Hlinická 1185/42
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996)
JUDr .Alexander Zápotocký
Moldavská 33
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996)
Ing. Ján Pánik
Hurbanova 5
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996)
Ing. Vladimír Pačai
Magurská 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1998)
Ing. Stanislav Filan
SNP 402/4
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1998)
Ing. Jaroslav Duga - člen
Štefánika 600/80
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Ing. Stanislav Filan
SNP 402/4
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996 do: 16.11.1998)
Ing. Stanislav Filan - člen
SNP 402/4
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Ing. Stanislav Filan - člen
SNP 402/4
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.1995 do: 02.05.1996)
Ing. Günther Furin - člen
Komárnická 22
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1994 do: 02.05.1996)
Ing. Ján Gálik - podpredseda
Hurbanova 1
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Ing. Jaroslav Horňák - člen
Hurbanova 1
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Ing. Vladimír Kozánek - člen
Pažického 4
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Ing. Milan Kubovčiak - člen
881
Turá Lúka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Ing. Alfonz Lukačin - predseda
Bauerova 20
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1994 do: 02.05.1996)
Ing. Gabriel Orávik - člen
Štefánika 589/66
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Ing. Ján Pánik - člen
Hurbanova 5
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Ing. Ján Pánik - člen
Hurbanova 5
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1994 do: 02.05.1996)
Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. - podpredseda
Hlinická 42/1185
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1994 do: 02.05.1996)
Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. - predseda
Pred Poľom 12
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Ing. Dušan Pavlík - podpredseda
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1994 do: 02.05.1996)
Ing. Pavol Pecník - člen
Ružičková 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1994 do: 02.05.1996)
Ing. Pavel Varga - člen
Žilinská 2
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1994 do: 02.05.1996)
Ing. .Miroslav Zachar
Sokolíková 15
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996 do: 16.11.1998)
Ing. .Rastislav Zbořil
Hoštáky 688/14
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996 do: 16.11.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 03.05.1996)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať meno spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 21.04.1992 do: 02.05.1996)
Základné imanie: 
1 152 658 000 Sk
  (od: 20.01.1995)
1 002 658 000 Sk
  (od: 03.09.1993 do: 19.01.1995)
833 260 Sk
  (od: 21.04.1992 do: 02.09.1993)
Akcie: 
Počet: 1152658
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.08.2000)
Počet: 1152658
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.01.1995 do: 20.08.2000)
Počet: 1002658
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.09.1993 do: 19.01.1995)
Počet: 808262
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.04.1992 do: 02.09.1993)
Počet: 24998
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.04.1992 do: 02.09.1993)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Pavol Malich
Dostojevského rad 28
Bratislava 811 09
  (od: 30.10.2000)
Dozorná rada: 
Miroslav Kulíšek
Komenského 854/38
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1998)
Ing. Pavol Tkáčik
Volgogradská 46
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1998)
Ing. Jozef Tóth
Sadmelijská 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1998)
Ing. Gabriel Beďatš - člen
Pred Poľom 4
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1994 do: 02.05.1996)
Ing. Stanislav Filan - člen
SNP 402/4
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1994 do: 19.01.1995)
Ing. Ján Gálik
Hurbanova 1
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996 do: 16.11.1998)
Ing. Ján Gálik - člen
Hurbanova 1
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1994 do: 19.01.1995)
Ing. Ján Gálik - podpredseda
Hurbanova 1
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.1995 do: 02.05.1996)
Ing. Ján Klocok - člen
Vyšný Kubín 90
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1994 do: 02.05.1996)
Ing. Vladimír Maco
Krmanova 12
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996 do: 16.11.1998)
Ing. Vladimír Maco - člen
Krmanova 12
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.1995 do: 02.05.1996)
Ing. Vladimír Maco - predseda
Krmanova 12
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Ing. .Vladimír Pačai
Magurská 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996 do: 16.11.1998)
Prof.Ing. Mikuláš Sedlák , CSc. - člen
Odbojárov 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Ing. Jozef Staroň
Vígľašská 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996 do: 16.11.1998)
Ing. Dušan Svoboda - člen
Kuklovská 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Ing. Emil Ščepko
M.R.Štefánika 6
Senica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996 do: 16.11.1998)
Ing. Emil Ščepko - podpredseda
Štefánika 698
Senica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Ing. Ján Štubniak - člen
Horná Mičiná 26
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Mgr. Ján Šurin - člen
Viestova 6
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.1992 do: 20.01.1994)
Ing. Pavel Varga
Žilinská 2
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1996 do: 16.11.1998)
JUDr. Alexander Zápotocký - člen
Moldavská 3
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1994 do: 02.05.1996)
Ing. Zita Zemková - predseda
Gorkého 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1994 do: 02.05.1996)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Dňa 14.12.1992 mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 221
  (od: 03.09.1993)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.1993 boli schválené nové stanovy a.s. Stary spis: Sa 221
  (od: 21.01.1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.05.1994 boli zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 221
  (od: 20.01.1995)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.05.1995, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 199/95, Nz 170/95 Stary spis: Sa 221
  (od: 30.08.1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.12.1995 boli zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 221
  (od: 03.05.1996)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 371/97, NZ 371/97 zo dňa 23.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (od: 03.02.1998)
Valné zhromaždenie dňa 29.6.1998 /notárska zápisnica N 557/98, Nz 553/98/ - zmena štatutárneho orgánu. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 8.9.1998 /notárska zápisnica N 880/98, Nz 671/98/ - zmena stanov
  (od: 17.11.1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 899/99, NZ 664/99 zo dňa 26.11.1999) schválilo zmeny stanov.
  (od: 21.08.2000)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 79/99-21 zo dňa 15.12.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.1.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, a.s. so sídlom kpt. M. Uhra 57/3, Myjava, IČO 31411321. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Pavol Malich, Dostojevského rad 28, 811 09 Bratislava.
  (od: 30.10.2000)
Dátum aktualizácie údajov:  24.06.2022
Dátum výpisu:  27.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)