Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  94/R

Obchodné meno: 
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
  (od: 03.08.2007)
Sídlo: 
T.G. Masaryka 21
Trenčianske Teplice 914 51
  (od: 16.07.2001)
IČO: 
34 129 316
  (od: 24.10.1995)
Deň zápisu: 
01.11.1995
  (od: 24.10.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.10.1995)
Predmet činnosti: 
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (od: 24.10.1995)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 24.10.1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom domácim a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 24.10.1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (od: 24.10.1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje, resp. doplňuje poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (od: 24.10.1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (od: 24.10.1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 24.10.1995)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie kúpeľného štatútu ostatnými subjektami
  (od: 24.10.1995)
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
  (od: 24.10.1995)
vykonávať maloobchodnú činnosť v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov aj pre verejnosť tak, aby táto nenarušila liečebný režim a estetiku prostredia
  (od: 24.10.1995)
služby pomocných prevádzok, ktoré prevyšujú potreby prírodných liečebných kúpeľov ako napr. práčovňa, zdravotnícka výroba, výroba tepelnej energie a pod., predávať vhodným záujemcom
  (od: 24.10.1995)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (od: 01.08.2008)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (od: 01.08.2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 01.08.2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.08.2008)
finančný leasing
  (od: 01.08.2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.08.2008)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 01.08.2008)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.08.2008)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 01.08.2008)
prevádzkovanie retransmisie televíznych a rozhlasových programových služieb prostredníctvom káblového distribučného systému
  (od: 01.08.2008)
prevádzkovanie parkoviska
  (od: 11.09.2009)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 11.09.2009)
faktoring a forfaiting
  (od: 17.12.2009)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (od: 03.07.2012)
organizovanie voľného času detí a dospelých
  (od: 03.07.2012)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 17.07.2019)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 17.07.2019)
Služby požičovní
  (od: 21.07.2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 21.07.2020)
Administratívne služby
  (od: 21.07.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.10.1995)
Ing. Michal Vojtáš - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 123/9
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 15.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2017)
Ing. Tomáš Vranka - predseda predstavenstva
Bzince pod Javorinou 333
Bzince pod Javorinou 916 11
Vznik funkcie: 15.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva spoločnosti a člen predstavenstva spoločnosti, vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 11.07.2018)
Základné imanie: 
15 824 908 EUR Rozsah splatenia: 15 824 908 EUR
  (od: 16.12.2010)
Akcie: 
Počet: 375690
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená: a) predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a b) udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok určených v stanovách spoločnosti.
  (od: 17.07.2019)
Počet: 3352
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená: a) predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a b) udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok určených v stanovách spoločnosti.
  (od: 17.07.2019)
Dozorná rada: 
MUDr. Vladimír Buran
Hviezdoslavova 23
Trenčín 911 00
Vznik funkcie: 01.11.1995
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2006)
MUDr. Michal Lesay , PhD.
Východná 10121/7C
Bratislava-Rača 836 01
Vznik funkcie: 28.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2019)
Ing. Zuzana Pilátová
Hurbanova 346/11
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 28.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zakladateľskou listinou zo dňa 18.9.1995. Rozhodnutie zakladateľa o založení a.s. osvedčené notárskou zápisnicou spísanou dňa 18.9.1995 pod č.N 259/95, NZ 255/95. Akciová spoločnosť Slovenské liečebné kúpele, a.s. je právny nástupca zrušeného štátneho podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik so sídlom Trenčianske Teplice, zrušený Rozhodnutím MZ SR č.2582/95-A zo dňa 22.9.1995. Predmet podnikania spoločnosti: V súlade so zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť domácim pacientom a pacientom zo zahraničia. Stary spis: Sa 420
  (od: 24.10.1995)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 221/96, NZ 214/96 zo dňa 15.08.1996/ prijalo nové stanovy a.s.
  (od: 03.11.1997)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 44/01, NZ 43/01 zo dňa 12.4.2001) schválilo zmenu stanov.
  (od: 16.07.2001)
Valné zhromaždenie dňa 25.04.2002 (notárska zápisnica N 105/02, Nz 103/02) schválilo úplné znenie stanov.
  (od: 11.04.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022
Dátum výpisu:  15.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)