Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  94/R

Obchodné meno: 
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
  (od: 03.08.2007)
Slovenské liečebné kúpele, a.s.
  (od: 24.10.1995 do: 02.08.2007)
Sídlo: 
T.G. Masaryka 21
Trenčianske Teplice 914 51
  (od: 16.07.2001)
17.novembra 2
Trenčianske Teplice 914 51
  (od: 24.10.1995 do: 15.07.2001)
IČO: 
34 129 316
  (od: 24.10.1995)
Deň zápisu: 
01.11.1995
  (od: 24.10.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.10.1995)
Predmet činnosti: 
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (od: 24.10.1995)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 24.10.1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom domácim a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 24.10.1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (od: 24.10.1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje, resp. doplňuje poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (od: 24.10.1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (od: 24.10.1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 24.10.1995)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie kúpeľného štatútu ostatnými subjektami
  (od: 24.10.1995)
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
  (od: 24.10.1995)
vykonávať maloobchodnú činnosť v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov aj pre verejnosť tak, aby táto nenarušila liečebný režim a estetiku prostredia
  (od: 24.10.1995)
služby pomocných prevádzok, ktoré prevyšujú potreby prírodných liečebných kúpeľov ako napr. práčovňa, zdravotnícka výroba, výroba tepelnej energie a pod., predávať vhodným záujemcom
  (od: 24.10.1995)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (od: 01.08.2008)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (od: 01.08.2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 01.08.2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.08.2008)
finančný leasing
  (od: 01.08.2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.08.2008)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 01.08.2008)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.08.2008)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 01.08.2008)
prevádzkovanie retransmisie televíznych a rozhlasových programových služieb prostredníctvom káblového distribučného systému
  (od: 01.08.2008)
prevádzkovanie parkoviska
  (od: 11.09.2009)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 11.09.2009)
faktoring a forfaiting
  (od: 17.12.2009)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (od: 03.07.2012)
organizovanie voľného času detí a dospelých
  (od: 03.07.2012)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 17.07.2019)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 17.07.2019)
Služby požičovní
  (od: 21.07.2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 21.07.2020)
Administratívne služby
  (od: 21.07.2020)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (od: 01.08.2008 do: 29.06.2017)
prenájom strojov, zariadení a motorových vozidiel
  (od: 01.08.2008 do: 20.07.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.10.1995)
Ing. Michal Vojtáš - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 123/9
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 15.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2017)
Ing. Tomáš Vranka - predseda predstavenstva
Bzince pod Javorinou 333
Bzince pod Javorinou 916 11
Vznik funkcie: 15.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2017)
Ing. Ľudovít Adamčík - člen
Lábska 372/9
Zohor 900 51
Vznik funkcie: 20.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2006 do: 14.02.2008)
Ing. Ľudovít Adamčík - člen
Lábska 372/9
Zohor 900 51
Vznik funkcie: 20.10.2006 Skončenie funkcie: 12.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2008 do: 14.02.2008)
Patrik Anina - člen
Lavičkova 2925/12
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2006 do: 09.11.2006)
Patrik Anina - člen
Lavičkova 2925/12
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.05.2006 Skončenie funkcie: 20.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2006 do: 09.11.2006)
MUDr. Juraj Čelko
Dlhé hony 10
Trenčín 911 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1995 do: 10.04.2003)
Doc.MUDr. Juraj Čelko , CSc.
Partizánska 6433/123
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.11.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2003 do: 15.06.2006)
Doc.MUDr. Juraj Čelko , CSc.
Partizánska 6433/123
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.11.1995 Skončenie funkcie: 25.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2006 do: 15.06.2006)
Ing. Oldrich Goljan
Červené Kopanice 686/30
Trenčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1995 do: 10.04.2003)
Ing. Oldrich Goljan
Červené Kopanice 686/30
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 01.11.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2003 do: 15.06.2006)
Ing. Oldrich Goljan
Červené Kopanice 686/30
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 01.11.1995 Skončenie funkcie: 25.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2006 do: 15.06.2006)
JUDr. Zoroslav Kollár - predseda
Nejedlého 51/3064
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 24.08.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2013 do: 30.06.2014)
JUDr. Zoroslav Kollár - predseda
Nejedlého 51/3064
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 24.08.2013 Skončenie funkcie: 18.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2014 do: 30.06.2014)
JUDr. Zoroslav Kollár - predseda
Nejedlého 51/3064
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 19.06.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2014 do: 28.06.2017)
JUDr. Zoroslav Kollár - predseda
Nejedlého 51/3064
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 19.06.2014 Skončenie funkcie: 14.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2017 do: 28.06.2017)
Mgr. Mária Krajmerová - člen
Považská 2029/84
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 24.06.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2015 do: 10.07.2018)
Mgr. Mária Krajmerová - člen
Považská 2029/84
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 24.06.2015 Skončenie funkcie: 29.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2018 do: 10.07.2018)
MUDr. Michal Lesay , PhD. - člen
Bošániho 3140/19
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 13.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2014 do: 08.07.2015)
MUDr. Michal Lesay , PhD. - člen
Bošániho 3140/19
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 13.12.2014 Skončenie funkcie: 23.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Ing. Andrea Nagyová - člen
Kollárova 4439/11
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 12.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2008 do: 20.09.2010)
JUDr. Ing. Peter Prazňák - člen
106
Uloža 053 71
Vznik funkcie: 12.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2008 do: 10.09.2009)
JUDr. Ing. Peter Prazňák - člen
106
Uloža 053 71
Vznik funkcie: 12.02.2008 Skončenie funkcie: 03.09.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.2009 do: 10.09.2009)
JUDr. Ing. Peter Prazňák - predseda
106
Uloža 053 71
Vznik funkcie: 20.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2006 do: 14.02.2008)
JUDr. Ing. Peter Prazňák - predseda
106
Uloža 053 71
Vznik funkcie: 20.10.2006 Skončenie funkcie: 12.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2008 do: 14.02.2008)
Ing. Andrea Puskailer - člen
Kollárova 4439/11
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 12.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2010 do: 30.06.2014)
Ing. Andrea Puskailer - člen
Kollárova 4439/11
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 12.02.2008 Skončenie funkcie: 18.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2014 do: 30.06.2014)
Ing. Andrea Puskailer - člen
Kollárova 4439/11
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 19.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2014 do: 29.12.2014)
Ing. Andrea Puskailer - člen
Kollárova 4439/11
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 19.06.2014 Skončenie funkcie: 12.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2014 do: 29.12.2014)
Ing. Andrej Varchola - predseda
Jánošíková 708
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 25.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2006 do: 09.11.2006)
Ing. Andrej Varchola - predseda
Jánošíková 708
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 25.05.2006 Skončenie funkcie: 27.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2006 do: 09.11.2006)
Ing. Tomáš Vranka - člen
Partizánska 471/58
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 24.08.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2013 do: 30.06.2014)
Ing. Tomáš Vranka - člen
Partizánska 471/58
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 24.08.2013 Skončenie funkcie: 18.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2014 do: 30.06.2014)
Ing. Tomáš Vranka - člen
Partizánska 471/58
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 19.06.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2014 do: 28.06.2017)
Ing. Tomáš Vranka - člen
Partizánska 471/58
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 19.06.2014 Skončenie funkcie: 14.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2017 do: 28.06.2017)
Ing. Tomáš Vranka - člen
Štvrť SNP 124/8
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 12.12.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.01.2008 do: 14.02.2008)
Ing. Tomáš Vranka - člen
Štvrť SNP 124/8
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 12.12.2007 Skončenie funkcie: 12.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2008 do: 14.02.2008)
Ing. Tomáš Vranka - predseda
Partizánska 471/58
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 12.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.04.2009 do: 04.09.2013)
Ing. Tomáš Vranka - predseda
Partizánska 471/58
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 12.02.2008 Skončenie funkcie: 23.08.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2013 do: 04.09.2013)
Ing. Tomáš Vranka - predseda
Štvrť SNP 124/8
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 12.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2008 do: 01.04.2009)
MUDr. Janka Zálešáková
Jelenia 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1995 do: 10.04.2003)
MUDr. Janka Zálešáková
Jelenia 5
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 01.11.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2003 do: 23.06.2005)
MUDr. Janka Zálešáková - člen
Kováčska 4
Bratislava - Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 01.11.1995
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.2005 do: 15.06.2006)
MUDr. Janka Zálešáková - člen
Kováčska 4
Bratislava - Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 01.11.1995 Skončenie funkcie: 19.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2006 do: 15.06.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva spoločnosti a člen predstavenstva spoločnosti, vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 11.07.2018)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva spoločnosti a členovia predstavenstva spoločnosti, vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 09.07.2015 do: 10.07.2018)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva a všetci členovia predstavenstva, každý samostatne.
  (od: 20.04.2013 do: 08.07.2015)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť prejavom vôle sú oprávnení predseda predstavenstva spoločnosti a všetci členovia predstavenstva každý samostatne, a to spôsobom uvedeným v čl. XXI.
  (od: 03.07.2012 do: 19.04.2013)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť prejavom vôle sú oprávnení predseda spoločnosti a všetci členovia spoločnosti každý samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva a člen predstavenstva, každý samostatne.
  (od: 11.09.2009 do: 02.07.2012)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 15.02.2008 do: 10.09.2009)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva spoločne s členom prdstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 16.06.2006 do: 14.02.2008)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 24.10.1995 do: 15.06.2006)
Základné imanie: 
15 824 908 EUR Rozsah splatenia: 15 824 908 EUR
  (od: 16.12.2010)
12 472 908 EUR Rozsah splatenia: 12 472 908 EUR
  (od: 31.03.2009 do: 15.12.2010)
375 690 000 Sk Rozsah splatenia: 375 690 000 Sk
  (od: 11.04.2003 do: 30.03.2009)
375 690 000 Sk
  (od: 24.10.1995 do: 10.04.2003)
Akcie: 
Počet: 375690
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená: a) predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a b) udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok určených v stanovách spoločnosti.
  (od: 17.07.2019)
Počet: 3352
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená: a) predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a b) udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok určených v stanovách spoločnosti.
  (od: 17.07.2019)
Počet: 375690
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 20.12.2018 do: 16.07.2019)
Počet: 3352
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
  (od: 20.12.2018 do: 16.07.2019)
Počet: 375690
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 31.03.2009 do: 19.12.2018)
Počet: 3352
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
  (od: 16.12.2010 do: 19.12.2018)
Počet: 375690
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.06.2006 do: 30.03.2009)
Počet: 375690
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.04.2003 do: 15.06.2006)
Počet: 375690
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.10.1995 do: 10.04.2003)
Dozorná rada: 
MUDr. Vladimír Buran
Hviezdoslavova 23
Trenčín 911 00
Vznik funkcie: 01.11.1995
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2006)
MUDr. Michal Lesay , PhD.
Východná 10121/7C
Bratislava-Rača 836 01
Vznik funkcie: 28.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2019)
Ing. Zuzana Pilátová
Hurbanova 346/11
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 28.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2019)
Bibiana Andrášiová
Berehovská 2169/3
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 20.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2006 do: 14.02.2008)
Bibiana Andrášiová
Berehovská 2169/3
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 20.10.2006 Skončenie funkcie: 12.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2008 do: 14.02.2008)
MUDr. Vladimír Buran
Hviezdoslavova 23
Trenčín 911 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1995 do: 10.04.2003)
MUDr. Vladimír Buran
Hviezdoslavova 23
Trenčín 911 00
Vznik funkcie: 01.11.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2003 do: 28.12.2006)
Mária Hládeková
135
Ivanovce 913 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1995 do: 02.11.1997)
PhDr. Mária Jana Jablonská
Hodžova 11
Trenčín 911 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1995 do: 02.11.1997)
Ing. Peter Lacko
17. novembra 1704/8
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2006 do: 09.11.2006)
Ing. Peter Lacko
17. novembra 1704/8
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.05.2006 Skončenie funkcie: 20.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2006 do: 09.11.2006)
MUDr. Michal Lesay
Bošániho 3140/19
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 12.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2008 do: 04.09.2013)
MUDr. Michal Lesay
Bošániho 3140/19
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 12.02.2008 Skončenie funkcie: 23.08.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2013 do: 04.09.2013)
MUDr. Michal Lesay
Studenohorská 2079/44
Bratislava-Lamač 841 03
Vznik funkcie: 12.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2008 do: 22.12.2008)
Stanislav Mičko
Sklárska 8
Nemšová 914 41
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1995 do: 02.11.1997)
Ing. Zuzana Mikulová
198
Veľké Bierovce 913 11
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1995 do: 02.11.1997)
Ing. Zuzana Mikulová
198
Veľké Bierovce 913 11
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.11.1997 do: 10.04.2003)
Ing. Zuzana Mikulová
198
Veľké Bierovce 913 11
Vznik funkcie: 03.11.1997
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2003 do: 15.06.2006)
Ing. Zuzana Mikulová
198
Veľké Bierovce 913 11
Vznik funkcie: 03.11.1997 Skončenie funkcie: 25.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2006 do: 15.06.2006)
Ing. Vladimír Nemec
Záhradnícka 4882/46B
Bratislava - Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 27.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2007 do: 21.12.2011)
Ing. Vladimír Nemec
Záhradnícka 4882/46B
Bratislava - Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 27.07.2007 Skončenie funkcie: 15.12.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.2011 do: 21.12.2011)
JUDr Jozef Opet
SNP 9
Trenčianske Teplice 914 51
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1995 do: 02.11.1997)
JUDr. Jozef Opet
SNP 9
Trenčianske Teplice 914 51
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.11.1997 do: 10.04.2003)
JUDr. Jozef Opet
SNP 9
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 03.11.1997
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2003 do: 15.06.2006)
JUDr. Jozef Opet
SNP 9
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 03.11.1997 Skončenie funkcie: 25.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2006 do: 15.06.2006)
Mgr. Katarína Součková
Moldavská 108/11
Bratislava - Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 15.12.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.2011 do: 08.07.2015)
Mgr. Katarína Součková
Moldavská 108/11
Bratislava - Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 15.12.2011 Skončenie funkcie: 23.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Ing. Jozef Šuhajda
Šášovská 3018/14
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 20.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2006 do: 02.08.2007)
Ing. Jozef Šuhajda
Šášovská 3018/14
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 20.10.2006 Skončenie funkcie: 27.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2007 do: 02.08.2007)
Ing. Margaréta Vighová , PhD.
S.H.Vajanského 39
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 24.08.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2013 do: 12.08.2015)
Ing. Margaréta Víghová , PhD.
Štúrova 820/44 B
Senec 903 01
Vznik funkcie: 24.08.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2015 do: 18.10.2018)
Tomáš Žiak
Starhradská 14
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 25.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2006 do: 09.11.2006)
Tomáš Žiak
Starhradská 14
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 25.05.2006 Skončenie funkcie: 20.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2006 do: 09.11.2006)
Ing. Margaréta Fabiánová , PhD.
Štúrova 820/44 B
Senec 903 01
Vznik funkcie: 24.08.2013 Skončenie funkcie: 27.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
MUDr. Michal Lesay , PhD.
Východná 10121/7C
Bratislava-Rača 836 01
Vznik funkcie: 24.06.2015 Skončenie funkcie: 27.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
MUDr. Michal Lesay , PhD.
Východná 10121/7C
Bratislava-Rača 836 01
Vznik funkcie: 24.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2015 do: 16.07.2019)
Ing. Margaréta Fabiánová , PhD.
Štúrova 820/44 B
Senec 903 01
Vznik funkcie: 24.08.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.10.2018 do: 16.07.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zakladateľskou listinou zo dňa 18.9.1995. Rozhodnutie zakladateľa o založení a.s. osvedčené notárskou zápisnicou spísanou dňa 18.9.1995 pod č.N 259/95, NZ 255/95. Akciová spoločnosť Slovenské liečebné kúpele, a.s. je právny nástupca zrušeného štátneho podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik so sídlom Trenčianske Teplice, zrušený Rozhodnutím MZ SR č.2582/95-A zo dňa 22.9.1995. Predmet podnikania spoločnosti: V súlade so zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť domácim pacientom a pacientom zo zahraničia. Stary spis: Sa 420
  (od: 24.10.1995)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 221/96, NZ 214/96 zo dňa 15.08.1996/ prijalo nové stanovy a.s.
  (od: 03.11.1997)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 44/01, NZ 43/01 zo dňa 12.4.2001) schválilo zmenu stanov.
  (od: 16.07.2001)
Valné zhromaždenie dňa 25.04.2002 (notárska zápisnica N 105/02, Nz 103/02) schválilo úplné znenie stanov.
  (od: 11.04.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  05.08.2022
Dátum výpisu:  08.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)