Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  138/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
VULKAN, a.s.
  (from: 02/12/1998)
CEBOVULKAN, a.s.
  (from: 12/12/1996 until: 02/11/1998)
Registered seat: 
Nitrianska 503/60
Partizánske 958 01
  (from: 12/12/1996)
Identification number (IČO): 
34 152 024
  (from: 12/12/1996)
Date of entry: 
12/12/1996
  (from: 12/12/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/12/1996)
Objects of the company: 
výroba obuvi
  (from: 12/12/1996)
výroba obuvníckych polotovarov
  (from: 12/12/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 12/12/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 12/12/1996)
sprostredkovanie obchodu mimo činnosti vyžadujúcich zvláštne povolenie
  (from: 12/12/1996)
prenájom nehnuteľností
  (from: 12/12/1996)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 02/12/1998)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 02/12/1998)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/12/1998)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 02/12/1998)
čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov, hygienické a podobné činnosti
  (from: 02/18/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/12/1996)
Ing. Ľudovít Černák - predseda predstavenstva
Zechenterova 328/5
Kremnica
  (from: 10/17/2002)
Ing. Marián Grznárik
Tajovského 1283/61
Partizánske
  (from: 12/12/1996)
Ing. Pavel Srnka
Fándlyho 496/30
Bošany
  (from: 12/12/1996)
Jana Bezáková
Staničná 63/25
Bošany
  (from: 02/21/2000)
Ing. Igor Grošaft
Stupavská 6620/23
Bratislava
  (from: 10/17/2002)
Ing. Jozef Jarošinec
Nová 700/35
Partizánske - Veľké Bielice
  (from: 11/29/2002)
Ľuboš Aláč
Novomestského 2
Šaľa
  (from: 02/12/1998 until: 02/20/2000)
Ing. Peter Benčič
Šancova 78
Bratislava
  (from: 09/02/1997 until: 02/11/1998)
Ing. Pavel Bezák
Staničná 63/25
Bošany
  (from: 12/12/1996 until: 09/01/1997)
Jana Bezáková
Staničná 63/25
Bošany
  (from: 09/02/1997 until: 10/24/1999)
Ing. Alen Horecký
Andreja Mráza 15
Bratislava
  (from: 02/12/1998 until: 02/20/2000)
Ing. Jozef Jarošinec
Janka Kráľa 1173/3
Partizánske
  (from: 12/12/1996 until: 02/11/1998)
Ing. Anton Jašík
J. Bottu 1195/34
Partizánske
  (from: 12/12/1996 until: 10/24/1999)
Miloš Vajda
Krušovská 2050/21
Topoľčany
  (from: 02/12/1998 until: 02/20/2000)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločnosti.
  (from: 12/12/1996)
Capital: 
208 000 000 Sk
  (from: 02/13/1998)
1 000 000 Sk
  (from: 12/12/1996 until: 02/12/1998)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/28/2000)
Number of shares: 207
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/28/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/25/1999 until: 09/27/2000)
Number of shares: 207
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/25/1999 until: 09/27/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/12/1996 until: 10/24/1999)
Number of shares: 207
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/13/1998 until: 10/24/1999)
Supervisory board: 
Pavol Srnka
Fándlyho 495/31
Bošany
  (from: 12/12/1996)
Ing. Radovan Grznárik
Tajovského 1283/61
Partizánske
  (from: 10/17/2002)
Ing. Jozef Zvalo
Slobody 658/4
Partizánske
  (from: 12/12/1996)
Ing. Róbert Hudok
Horská 1296/17
Partizánske
  (from: 02/12/1998)
Ing. Miloš Straka
Makarenkova 149/13
Partizánske
  (from: 02/12/1998)
Ing. Monika Bezáková
Staničná 63/25
Bošany
  (from: 10/17/2002)
Peter Grošaft
Stupavská 23
Bratislava
  (from: 10/17/2002)
Filip Černák
Zechenterova 328/5
Kremnica
From: 05/27/2003
  (from: 08/19/2003)
Ing. Martin Baláž
Stavbárska 36
Bratislava
  (from: 02/12/1998 until: 02/20/2000)
Ing. Alexander Bezák
Sládkovičova 65/2
Bošany
  (from: 12/12/1996 until: 10/24/1999)
Ing. Alexander Bezák
Sládkovičova 65/2
Bošany
  (from: 02/21/2000 until: 10/16/2002)
Ing. Alexander Bezák - predseda dozornej rady
Sládkovičova 65/2
Bošany
Until: 05/27/2003
  (from: 10/17/2002 until: 08/18/2003)
Monika Bezáková
Staničná 63/25
Bošany
  (from: 02/21/2000 until: 10/16/2002)
Radovan Grznárik
Tajovského 1283/61
Partizánske
  (from: 12/12/1996 until: 10/16/2002)
Marián Hostačný
Gen. Svobodu 977/48
Partizánske
  (from: 12/12/1996 until: 10/24/1999)
Ing. Karol Melocik
Ľ.Fullu 3/45
Bratislava
  (from: 02/12/1998 until: 02/20/2000)
Ing. Jozef Zvalo
Slobody 658/4
Partizánske
  (from: 02/12/1998 until: 02/20/2000)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcíí podľa ust. § 172 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Alenou Korencovou pod č. N 134/96, Nz 132/96 dňa 21.11.1996. Stary spis: Sa 628
  (from: 12/12/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 12/97, NZ 12/97 zo dňa 01.02.1997) rozhodlo o zmene v predstavenstve. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 72/97, NZ 67/97 zo dňa 12.05.1997) rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 09/02/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 137/97, NZ 124/97 zo dňa 16.09.1997/ rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 02/12/1998)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 153/97, NZ 139/97 zo dňa 25.10.1997/ rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 02/13/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.08.1998 (notárska zápisnica N 196/98, NZ 189/98 zo dňa 18.08.1998).
  (from: 10/25/1999)
Valné zhromaždenie dňa 28.5.1999 schválilo novú zmenu stanov a.s. a zmenu členov predstavenstva a dozornej rady a.s.
  (from: 02/21/2000)
Znenie stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 16.12.1999 (notárska zápisnica N 188/99, NZ 184/99 zo dňa 16.12.1999).
  (from: 09/28/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 234/2001, NZ 237/2001 zo dňa 11.10.2001) schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/18/2002)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica NZ 218/2002 zo dňa 11.6.2002) odvolalo a zvolilo členov orgánov spoločnosti a schválilo nové stanovy.
  (from: 10/17/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.5.2003 (notárska zápisnica N 489/2003, NZ 41133/2003 zo dňa 27.5.2003) odvolalo a zvolilo člena dozornej rady.
  (from: 08/19/2003)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person