Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  189/R

Obchodné meno: 
Pozemné stavby Považská Bystrica, a.s. v konkurze
  (od: 27.03.2008)
Pozemné stavby Považská Bystrica, a.s.
  (od: 05.05.1993 do: 26.03.2008)
Pozemné stavby Považská Bystrica, a.s.
  (od: 24.04.1992 do: 04.05.1993)
Sídlo: 
Svätoplukova 1017
Púchov 020 01
  (od: 28.08.2001)
M.R.Štefánika 157/45
Považská Bystrica 017 42
  (od: 12.09.1996 do: 27.08.2001)
Jilemnického 157/45
Považská Bystrica 017 42
  (od: 24.04.1992 do: 11.09.1996)
IČO: 
31 561 942
  (od: 24.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 24.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.04.1992)
Predmet činnosti: 
vykonávanie bytových, občianských a inžinierských stavieb
  (od: 05.05.1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 05.05.1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 05.05.1993)
výroba betónu a výrobkov z betónu
  (od: 05.05.1993)
veľkoobchod /okrem koncesovaných živností/
  (od: 05.05.1993)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 05.05.1993)
výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a opravy objektov pozemného staviteľstva
  (od: 24.04.1992 do: 04.05.1993)
inžiniersko-investorská činnosť v oblasti zabezpečenia výstavby, modernizácie a rekonštrukcie objektov pozemného staviteľstva
  (od: 24.04.1992 do: 04.05.1993)
zahraničná činnosť zameraná na hlavný predmet činnosti
  (od: 24.04.1992 do: 04.05.1993)
ostatná hospodárska činnosť zameraná na hlavný predmet činnosti
  (od: 24.04.1992 do: 04.05.1993)
obchodná činnosť orientovaná najmä na sortiment súvisiaci s hlavným predmetom činnosti a to tak doma ako aj v zahraničí
  (od: 24.04.1992 do: 04.05.1993)
dopravná činnosť spojená s hlavným predmetom činnosti
  (od: 24.04.1992 do: 04.05.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.04.1992)
Ing. Pavol Gálik - podpredseda
Stred 55/41-3
Považská Bystrica
  (od: 08.02.2002)
Ing. Jana Mičková - člen
578
Považská Teplá
  (od: 28.08.2001)
Ing. Ján Repka - predseda
218
Záriečie
  (od: 08.02.2002)
Ing. Jozef B r o s - člen
Stred 54/33-24
Považská Bystrica
  (od: 24.04.1992 do: 19.09.1995)
Ing. Jozef B r o s - člen
Stred 54/33-24
Považská Bystrica
  (od: 20.09.1995 do: 27.08.2001)
Ing. Pavol Behuliak - člen
Palkovičova 10/A
Bratislava
  (od: 20.07.1993 do: 19.09.1995)
Ing. Pavol Behuliak - člen
Palkovičova 10/A
Bratislava
  (od: 20.09.1995 do: 11.09.1996)
Ing. Vladimír C v a c h o - člen
Jakubovského 25
Bratislava
  (od: 24.04.1992 do: 19.07.1993)
Ing. Pavol G á l i k - podpredseda
Stred 55/41-3
Považská Bystrica
  (od: 24.04.1992 do: 19.07.1993)
Ing. Pavol Gálik - člen
Stred 55/41-3
Považská Bystrica
  (od: 20.07.1993 do: 19.09.1995)
Ing. Pavol Gálik - člen
Stred 55/41-3
Považská Bystrica
  (od: 20.09.1995 do: 27.08.2001)
Ing. Vladimír H e d e r a - člen
Stred 50/30-9
Považská Bystrica
  (od: 24.04.1992 do: 19.07.1993)
Ing. Vladimír K o v á č i k - člen
313
Lúky pod Makytou
  (od: 24.04.1992 do: 19.07.1993)
Vladimír P i n ď á k - člen
l53
Klobušice
  (od: 24.04.1992 do: 19.07.1993)
Ing. Ján Pecka
44
Záriečie
  (od: 20.09.1995 do: 11.09.1996)
Ing. Miroslav Privrel - člen
Sedmokrásková 6
Bratislava
  (od: 20.07.1993 do: 19.09.1995)
Ing. Miroslav Privrel - člen
Sedmokrásková 6
Bratislava
  (od: 20.09.1995 do: 27.08.2001)
Ing. Ján Repka
218
Záriečie
  (od: 12.09.1996 do: 30.09.1997)
Ing. Ján Repka - podpredseda
218
Záriečie
  (od: 01.10.1997 do: 07.02.2002)
Ing. Štefan Rosina - člen
J. Kráľa 1064/8
Púchov
  (od: 20.07.1993 do: 19.09.1995)
Ing. Vlastimil Š a m á n e k - predseda
Zábreh 1545/91
Púchov
  (od: 24.04.1992 do: 19.09.1995)
Ing. Vlastimil Š a m á n e k - predseda
Zábreh 1545/91
Púchov
  (od: 20.09.1995 do: 07.02.2002)
Ing. Ján Štrbáň - podpredseda
Okružná 1429/3
Púchov
  (od: 20.07.1993 do: 19.09.1995)
Ing. Ján Štrbáň - podpredseda
Okružná 1429/3
Púchov
  (od: 20.09.1995 do: 11.09.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovi predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vyková tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 24.04.1992)
Základné imanie: 
36 428 000 Sk
  (od: 24.04.1992)
Akcie: 
Počet: 36428
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.11.2001)
Počet: 36428
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 12.09.1996 do: 04.11.2001)
Počet: 36428
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.05.1993 do: 11.09.1996)
Počet: 35335
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 04.05.1993)
Počet: 1093
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 04.05.1993)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Eduard Veterník
Viničná 20
Bernolákovo 900 27
  (od: 28.10.2002)
Dozorná rada: 
Ing. Viliam Karas - predseda
Nám. slobody 1656/1
Púchov
  (od: 28.08.2001)
Ing. Ján Štrbáň - podpredseda
Okružná 1429/3
Púchov
  (od: 12.09.1996)
Ing. Oľga Budayová - člen
Tatranská 299/23
Považská Bystrica
  (od: 12.09.1996)
Jozef Mamis - člen
289
Prečín
  (od: 12.09.1996)
Ing. Jana Rosinová
Janka Kráľa 1064/8
Púchov
  (od: 01.10.1997)
Juraj Č e r v i n k a - člen
Športovcov 666/17
Dubnica nad Váhom
  (od: 24.04.1992 do: 19.07.1993)
Miroslav F u l i e r - predseda
Gagarinova 46/295
Nová Dubnica
  (od: 24.04.1992 do: 19.07.1993)
Ing. Ladislav H o r t - člen
Sládkovičova 75/645
Nová Dubnica
  (od: 24.04.1992 do: 19.07.1993)
Ján K r o š l á k - podpredseda
Zábreh 1549/75
Púchov
  (od: 24.04.1992 do: 19.07.1993)
Ing. Viliam Karas - predseda
Štefánikova 1638
Púchov
  (od: 20.07.1993 do: 19.09.1995)
Ing. Jozef Kašuba - predseda
Dedovec 1858/376
Považská Bystrica
  (od: 20.09.1995 do: 27.08.2001)
Ján Krošlák - člen
Zábreh 1547/95
Púchov
  (od: 20.07.1993 do: 11.09.1996)
Ján Krošlák - člen
Zábreh 1547/95
Púchov
  (od: 12.09.1996 do: 27.08.2001)
Jozef Mamis - člen
289
Prečín
  (od: 20.07.1993 do: 11.09.1996)
Ing. Anton P r a ž e n i c a - člen
Kuzmányho 923/27
Považská Bystrica
  (od: 24.04.1992 do: 19.07.1993)
Ing. Ján Pecka - člen
44
Záriečie
  (od: 12.09.1996 do: 30.09.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 21.4.92 a rozh. zakladateľa podľa § 154, 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ustanovením zák. č. 92/91.
  (od: 24.04.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa ll.2.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 351
  (od: 05.05.1993)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 18.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 351
  (od: 20.07.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.5.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 351
  (od: 26.07.1994)
Valné zhromaždenie konané dňa 17.5.1996 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 351
  (od: 12.09.1996)
Valné zhromaždenie dňa 16.05.1997 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
  (od: 01.10.1997)
Zosúladenie zápisu podľa zák.č. 127/1999 Z.z. a čl. III ods.3 stanov a.s. v časti podoba akcií.
  (od: 05.11.2001)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 26.4.2001 prerokovala odstúpenie člena predstavenstva a zvolila nového člena predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 2.5.2001 bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva.
  (od: 08.02.2002)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp.zn. 9K 40/02 zo dňa 30.9.2002 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Pozemné stavby Považská Bystrica, a.s., Svätoplukova 1017, Púchov, IČO 31 561 942. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Eduard Veterník, advokát, 900 27 Bernolákovo, Viničná 20.
  (od: 28.10.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  16.04.2021
Dátum výpisu:  19.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)