Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  313/R

Business name: 
VUP, a.s.
  (from: 07/28/2004)
Registered seat: 
Nábrežná 4
Prievidza 971 04
  (from: 04/30/1996)
Identification number (IČO): 
36 002 071
  (from: 04/30/1996)
Date of entry: 
05/01/1996
  (from: 04/30/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1996)
Objects of the company: 
výskum a vývoj petrochemických a iných organických a anorganických syntéz a procesov
  (from: 05/05/1998)
výskum a vývoj chemických špecialít a produktov malotonážnej chémie
  (from: 05/05/1998)
výroba a predaj chemických špecialít a produktov malotonážnej chémie
  (from: 05/05/1998)
výskum a vývoj katalytických systémov
  (from: 05/05/1998)
výskum využitia vedľajších produktov z petrochemických, organických a anorganických výrob
  (from: 05/05/1998)
služby analytickej chémie pre výskum, výrobu, ekológiu, stanovenie množstiev a kvality neznámych látok a zmesí, mikrobiologické analýzy
  (from: 12/29/2006)
výroba saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov
  (from: 05/05/1998)
výroba kozmetických výrobkov
  (from: 05/05/1998)
výskum a vývoj plastov
  (from: 05/05/1998)
výskum využitia druhotných surovín
  (from: 05/05/1998)
poradenská, konzultačná činnosť v oblasti chémie
  (from: 05/05/1998)
stanovenie technicko-bezpečnostných parametrov kvapalných a plynných látok
  (from: 05/05/1998)
meranie fyzikálno-chemických charakteristík čistých látok a zmesí, kvapalín a tuhých látok
  (from: 05/05/1998)
chemicko-inžiniersky a výpočtový servis, analýza chemickotechnologických systémov
  (from: 05/05/1998)
projektovanie a konštruovanie chemických zariadení
  (from: 05/05/1998)
projekčné a konštrukčné riešenie chemických výrob
  (from: 05/05/1998)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 05/05/1998)
projekcia, výroba, konštrukcia, opravy a údržba zariadení, mimo VTZ
  (from: 05/05/1998)
maloobchod, veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/05/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 05/05/1998)
pohostinská činnosť
  (from: 05/05/1998)
verejné stravovanie
  (from: 05/05/1998)
závodné stravovanie
  (from: 05/05/1998)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 05/05/1998)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/05/1998)
prevádzkovanie parkovacích a odstavných plôch
  (from: 05/05/1998)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 10/28/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (okrem nebezpečných odpadov)
  (from: 10/28/2002)
výroba zdravotníckych pomôcok
  (from: 07/17/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/28/2002)
Ing. Roman Karlubík - predseda predstavenstva
Chrobákova 43
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 06/05/2017
  (from: 06/20/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva vždy aspoň dvaja spoločne
  (from: 06/20/2012)
Capital: 
1 181 600 EUR Paid up: 1 181 600 EUR
  (from: 07/20/2016)
Shares: 
Number of shares: 56
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 21 100 EUR
  (from: 07/20/2016)
Stockholder: 
Chemox Holding, s.r.o.
Seberíniho 2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
  (from: 06/23/2022)
Supervisory board: 
Mgr. Marek Sakál
Jeséniová 6B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/12/2018
  (from: 08/08/2018)
Ing. Zuzana Karlubíková
Chrobákova 43
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 07/12/2018
  (from: 08/08/2018)
Mária Fecková
F. Madvu 16/6
Prievidza 971 01
From: 07/12/2018
  (from: 08/08/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.4.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov Stary spis: Sa 1049
  (from: 04/30/1996)
Valné zhromaždenie dňa 27.02.1997 schválilo nové znenie stanov spoločnosti. Notárska zápisnica N 15/97, NZ 15/97 zo dňa 27.02.1997.
  (from: 06/17/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 213/97, NZ 228/97 zo dňa 16.12.1997/ rozhodlo o Zmene stanov.
  (from: 05/05/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 10.06.1999 (notárska zápisnica N 103/99, Nz 99/99 zo dňa 10.06.1999).
  (from: 08/02/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 196/99, NZ 189/99 zo dňa 24.11.1999) schválilo zmenu stanov v súlade s novelou Obch. zák.
  (from: 03/02/2000)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 279/02, NZ 277/02 zo dňa 26.6.2002) schválilo zmeny stanov, odvolalo a zvolilo členov dozornej rady. Zápisnica z volieb člena dozornej rady z radov zamestnancov zo dňa 21.6.2002.
  (from: 10/28/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.12.2002 prejednalo vzdanie sa funkcie člena dozornej rady a zvolilo nového člena dozornej rady.
  (from: 04/28/2003)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person