Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  313/R

Obchodné meno: 
VUP, a.s.
  (od: 28.07.2004)
VÝSKUMNÝ ÚSTAV PRE PETROCHÉMIU, a.s. skrátený názov : VUP, a.s. anglický názov : PETROCHEMISTRY RESEARCH INSTITUTE nemecký názov : FORSCHUNGS INSTITUT FÜR PETROCHEMIE
  (od: 02.08.1999 do: 27.07.2004)
VUP a.s.
  (od: 30.04.1996 do: 01.08.1999)
Sídlo: 
Nábrežná 4
Prievidza 971 04
  (od: 30.04.1996)
IČO: 
36 002 071
  (od: 30.04.1996)
Deň zápisu: 
01.05.1996
  (od: 30.04.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.04.1996)
Predmet činnosti: 
výskum a vývoj petrochemických a iných organických a anorganických syntéz a procesov
  (od: 05.05.1998)
výskum a vývoj chemických špecialít a produktov malotonážnej chémie
  (od: 05.05.1998)
výroba a predaj chemických špecialít a produktov malotonážnej chémie
  (od: 05.05.1998)
výskum a vývoj katalytických systémov
  (od: 05.05.1998)
výskum využitia vedľajších produktov z petrochemických, organických a anorganických výrob
  (od: 05.05.1998)
služby analytickej chémie pre výskum, výrobu, ekológiu, stanovenie množstiev a kvality neznámych látok a zmesí, mikrobiologické analýzy
  (od: 29.12.2006)
výroba saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov
  (od: 05.05.1998)
výroba kozmetických výrobkov
  (od: 05.05.1998)
výskum a vývoj plastov
  (od: 05.05.1998)
výskum využitia druhotných surovín
  (od: 05.05.1998)
poradenská, konzultačná činnosť v oblasti chémie
  (od: 05.05.1998)
stanovenie technicko-bezpečnostných parametrov kvapalných a plynných látok
  (od: 05.05.1998)
meranie fyzikálno-chemických charakteristík čistých látok a zmesí, kvapalín a tuhých látok
  (od: 05.05.1998)
chemicko-inžiniersky a výpočtový servis, analýza chemickotechnologických systémov
  (od: 05.05.1998)
projektovanie a konštruovanie chemických zariadení
  (od: 05.05.1998)
projekčné a konštrukčné riešenie chemických výrob
  (od: 05.05.1998)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 05.05.1998)
projekcia, výroba, konštrukcia, opravy a údržba zariadení, mimo VTZ
  (od: 05.05.1998)
maloobchod, veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 05.05.1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 05.05.1998)
pohostinská činnosť
  (od: 05.05.1998)
verejné stravovanie
  (od: 05.05.1998)
závodné stravovanie
  (od: 05.05.1998)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (od: 05.05.1998)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 05.05.1998)
prevádzkovanie parkovacích a odstavných plôch
  (od: 05.05.1998)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 28.10.2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (okrem nebezpečných odpadov)
  (od: 28.10.2002)
výroba zdravotníckych pomôcok
  (od: 17.07.2009)
odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu : zariadenia na - zásobovanie plynom /tlakové stanice/, - rozvod plynu s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, - zásobovanie plynom /tlakové stanice/ do 10 Nm3/h, - rozovd plynom s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane
  (od: 29.12.2006 do: 06.02.2007)
odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu : zariadenia na - zásobovanie plynom /tlakové stanice/, - rozvod plynu s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, - zásobovanie plynom /tlakové stanice/ do 10 Nm3/h, - rozvod plynu s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane
  (od: 07.02.2007 do: 11.04.2016)
osobná nepravidelná doprava mimo taxislužby a autobusovej dopravy
  (od: 05.05.1998 do: 11.04.2016)
nákladná autodoprava
  (od: 05.05.1998 do: 11.04.2016)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 05.05.1998 do: 11.04.2016)
odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu : zariadenia na - zásobovanie plynom /tlakové stanice/, - rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, - zásobovanie plynom /tlakové stanice/ do 10 Nm3/h, - rozovd plynom s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane
  (od: 05.05.1998 do: 28.12.2006)
prekladateľské služby
  (od: 05.05.1998 do: 11.04.2016)
poradenský servis a konzultačná činnosť v oblasti vedeckotechnických informácií
  (od: 05.05.1998 do: 11.04.2016)
vypracovanie literárnych rešerší a technicko-ekonomických štúdií
  (od: 05.05.1998 do: 11.04.2016)
kníhviazačstvo
  (od: 05.05.1998 do: 11.04.2016)
technik požiarnej ochrany
  (od: 05.05.1998 do: 11.04.2016)
poradensko-konzultačné služby z merania a regulácie
  (od: 05.05.1998 do: 11.04.2016)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 05.05.1998 do: 27.07.2004)
výroba a spracovanie plastov
  (od: 05.05.1998 do: 11.04.2016)
vývoj špeciálnych prístrojov, aparátov, zariadení, mimo VTZ
  (od: 05.05.1998 do: 11.04.2016)
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení s napätím do 1000V a bleskozvodov
  (od: 05.05.1998 do: 11.04.2016)
servisná, expertízna a konzultačná činnosť v oblasti ekológie
  (od: 05.05.1998 do: 11.04.2016)
meranie emisných a imisných koncentrácií škodlivín v ovzduší
  (od: 05.05.1998 do: 11.04.2016)
stanovenie obsahu znečisťujúcich látok v ovzduší, odpadných vodách a pôde
  (od: 05.05.1998 do: 11.04.2016)
služby analytickej chémie pre výskum, výrobu, ekológiu, stanovenia množstiev a kvality neznámych látok a zmesí, mikrobiologické analýzy
  (od: 05.05.1998 do: 28.12.2006)
poskytovanie ubytovania do triedy **
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
výskum, vývoj pretrochemických a iných organických syntéz a procesov
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
výskum, vývoj chemických špecialít a produktov malotonážnej chémie
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
výskum, vývoj katalyckých systémov
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
výskum využitia vedľajších produktov z petrochemických výrob
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
vývoj, výroba, predaj špeciálnych prístrojov, aparátov, zariadení mimo VTZ
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
servisná expertízna a konzultačná činnosť v oblasti ekológie
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
iné služby, práce, výkony v oblasti výskumno-vývojovej a odbornej kapacity podnikania
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
poradenská, sprostredkovateľská, konzulačná činnosť v oblasti predmetov podnikania
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
výskum, vývoj, výroba a spracovanie plastov
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
výskum využitia vedľajších produktov z organických výrob
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
výskum využitia druhotných surovín
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.10.2002)
predstavenstvo
  (od: 17.06.1997 do: 27.10.2002)
predstavenstvo
  (od: 30.04.1996 do: 16.06.1997)
Ing. Roman Karlubík - predseda predstavenstva
Chrobákova 43
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 05.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2017)
Ing. Tibor Dérer , CSc. - člen
J. Červeňa 44
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
Ing. Tibor Dérer , CSc. - člen
J.Červeňa 44
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.1998 do: 27.10.2002)
Ing. Tibor Dérer , CSc. - člen
J.Červeňa 44
Prievidza
Vznik funkcie: 01.05.1996
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2002 do: 27.07.2004)
Ing. Tibor Dérer , CSc. - člen
J.Červeňa 44
Prievidza
Vznik funkcie: 01.05.1996 Skončenie funkcie: 10.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Tibor Dérer , CSc. - člen
J. Červeňa 44
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 10.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 11.07.2008)
Ing. Tibor Dérer , CSc. - člen
J. Červeňa 44
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 10.06.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 11.07.2008)
Ing. Tibor Dérer , CSc. - člen
J. Červeňa 44
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 19.06.2012)
Ing. Tibor Dérer , CSc. - člen
J. Červeňa 44
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 04.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
Ing. Ján Hrouzek , CSc. - člen
Hronská 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
Ing. Ján Hrouzek , CSc. - člen
Hronská 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.1998 do: 27.08.2000)
Ing. Zuzana Jančurová - člen
Dlhá 6/3
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2000 do: 27.10.2002)
Ing. Zuzana Jančurová - člen
Dlhá 6/3
Prievidza
Vznik funkcie: 28.08.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2002 do: 27.07.2004)
Ing. Zuzana Jančurová - člen
Dlhá 6/3
Prievidza
Vznik funkcie: 28.08.2000 Skončenie funkcie: 10.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Zuzana Jančurová - člen
Dlhá 6/3
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 10.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 11.07.2008)
Ing. Zuzana Jančurová - člen
Dlhá 6/3
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 10.06.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 11.07.2008)
Ing. Zuzana Jančurová - člen
Dlhá 6/3
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 19.06.2012)
Ing. Zuzana Jančurová - člen
Dlhá 6/3
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 04.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
Ing. Roman Karlubík - predseda predstavenstva
Chrobákova 43
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 04.06.2012
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2017)
Ing. Roman Karlubík - predseda predstavenstva
Chrobákova 43
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 04.06.2012 Skončenie funkcie: 05.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2017 do: 19.06.2017)
Ing. Miroslav Kavala , CSc. - člen
E.M.Šoltésovej 1/1
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
Ing. Miroslav Kavala , CSc. - predseda
E.M.Šoltésovej 1/1
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.1998 do: 27.10.2002)
Ing. Miroslav Kavala , CSc. - predseda
E.M.Šoltésovej 1/1
Prievidza
Vznik funkcie: 01.05.1996
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2002 do: 27.07.2004)
Ing. Miroslav Kavala , CSc. - predseda
E.M.Šoltésovej 1/1
Prievidza
Vznik funkcie: 01.05.1996 Skončenie funkcie: 10.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Miroslav Kavala , CSc. - predseda
E. M. Šoltésovej 1/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 10.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 11.07.2008)
Ing. Miroslav Kavala , CSc. - predseda
E. M. Šoltésovej 1/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 10.06.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 11.07.2008)
Ing. Miroslav Kavala , CSc. - predseda
E.M.Šoltésovej 1/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 19.06.2012)
Ing. Miroslav Kavala , CSc. - predseda
E.M.Šoltésovej 1/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 04.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
Ing. Ladislav Komora , CSc. - člen
A. Stodolu 9/1
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
Ing. Ladislav Komora , CSc. - podpredseda
A. Stodolu 9/1
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.1998 do: 27.10.2002)
Ing. Ladislav Komora , CSc. - podpredseda
A. Stodolu 9/1
Prievidza
Vznik funkcie: 01.05.1996
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2002 do: 27.07.2004)
Ing. Ladislav Komora , CSc. - podpredseda
A. Stodolu 9/1
Prievidza
Vznik funkcie: 01.05.1996 Skončenie funkcie: 10.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Ladislav Komora , CSc. - podpredseda
A. Stodolu 9/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 10.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 11.07.2008)
Ing. Ladislav Komora , CSc. - podpredseda
A. Stodolu 9/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 10.06.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 11.07.2008)
Ing. Ladislav Komora , CSc. - podpredseda
A. Stodolu 9/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 19.06.2012)
Ing. Ladislav Komora , CSc. - podpredseda
A. Stodolu 9/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 04.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
Ing. Miloň Micka , CSc. - člen
E.M.Šoltésovej 1/8
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 19.06.2012)
Ing. Miloň Micka , CSc. - člen
E.M.Šoltésovej 1/8
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 04.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
Ing. Imrich Štovčík - člen
A. Stodolu 11/1
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.1998)
Ing. Imrich Štovčík - člen
A.Stodou 11/1
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.1998 do: 27.10.2002)
Ing. Imrich Štovčík - člen
A.Stodou 11/1
Prievidza
Vznik funkcie: 01.05.1996
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2002 do: 27.07.2004)
Ing. Imrich Štovčík - člen
A.Stodou 11/1
Prievidza
Vznik funkcie: 01.05.1996 Skončenie funkcie: 10.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Imrich Štovčík - člen
A. Stodolu 11/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 10.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 18.03.2008)
Ing. Imrich Štovčík - člen
A. Stodolu 11/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 10.06.2004 Skončenie funkcie: 19.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2008 do: 18.03.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva vždy aspoň dvaja spoločne
  (od: 20.06.2012)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva okamihom ustanovenia štatutárneho orgánu. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predstavenstvo. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť je upravené v organizačnom a podpisovom poriadku spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, alternatívne : - predseda predstavenstva (samostatne), - podpredseda predstavenstva (samostatne), - dvaja členovia predstavenstva, - prokurista, - splnomocnení zamestnanci v rozsahu udelenej plnej moci.
  (od: 28.10.2002 do: 19.06.2012)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť je upravené v organizačnom a podpisovom poriadku spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, alternatívne : - predseda predstavenstva (samostatne), - podpredseda predstavenstva (samostatne), - dvaja členovia predstavenstva, - prokurista, - splnomocnení pracovníci v rozsahu udelenej plnej moci.
  (od: 17.06.1997 do: 27.10.2002)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavensta, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis
  (od: 30.04.1996 do: 16.06.1997)
Základné imanie: 
1 181 600 EUR Rozsah splatenia: 1 181 600 EUR
  (od: 20.07.2016)
2 240 000 EUR Rozsah splatenia: 2 240 000 EUR
  (od: 20.06.2012 do: 19.07.2016)
2 239 262,92 EUR
  (od: 01.04.2009 do: 19.06.2012)
67 468 000 Sk
  (od: 30.04.1996 do: 31.03.2009)
Akcie: 
Počet: 56
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 21 100 EUR
  (od: 20.07.2016)
Počet: 56
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 40 000 EUR
  (od: 20.06.2012 do: 19.07.2016)
Počet: 67468
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 01.04.2009 do: 19.06.2012)
Počet: 67468
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.03.2000 do: 31.03.2009)
Počet: 67468
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1996 do: 01.03.2000)
Akcionár: 
Chemox Holding, s.r.o.
Seberíniho 2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2022)
Chemox Holding, s.r.o.
Seberíniho 2
Bratislava 821 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2012 do: 22.06.2022)
Dozorná rada: 
Mgr. Marek Sakál
Jeséniová 6B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 12.07.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2018)
Ing. Zuzana Karlubíková
Chrobákova 43
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 12.07.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2018)
Mária Fecková
F. Madvu 16/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 12.07.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2018)
JUDr. Marta Bernáthová
Palkovičova 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1996 do: 01.08.1999)
Ing. Marta Dovalová
Pri starej prachárni 6
Bratislava
Vznik funkcie: 18.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2003 do: 10.07.2006)
Ing. Marta Dovalová
Pri starej prachárni 6
Bratislava
Vznik funkcie: 18.12.2002 Skončenie funkcie: 20.06.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2006 do: 10.07.2006)
Mária Fecková
F. Madvu 16/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2005 do: 11.07.2008)
Mária Fecková
F. Madvu 16/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2005 Skončenie funkcie: 17.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 11.07.2008)
Mária Fecková
F. Madvu 16/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 28.07.2011)
Mária Fecková
F. Madvu 16/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 09.06.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2011 do: 28.07.2011)
Mária Fecková
F.Madvu 16/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 09.06.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2011 do: 19.06.2012)
Mária Fecková
F.Madvu 16/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 09.06.2011 Skončenie funkcie: 04.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
Mária Fecková - člen dozornej rady
F. Madvu 16/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 04.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 13.07.2015)
Mária Fecková - člen dozornej rady
F. Madvu 16/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 04.06.2012 Skončenie funkcie: 25.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2015 do: 13.07.2015)
Ing. Magda Filadelfyová
Svätoplukova 8/1
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1996 do: 01.08.1999)
Ing. Magda Filadelfyová
Svätoplukova 8/1
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.1999 do: 27.10.2002)
Ing. Peter Grolmus
Jaseňova 7
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 09.06.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2011 do: 19.06.2012)
Ing. Peter Grolmus
Jaseňova 7
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 09.06.2011 Skončenie funkcie: 04.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
Ing. František Halmo , CSc.
E.M.Šoltésovej 3/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 28.07.2011)
Ing. František Halmo , CSc.
E.M.Šoltésovej 3/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 09.06.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2011 do: 28.07.2011)
Ing. Ján Hrouzek , CSc.
Hronská 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2000 do: 27.10.2002)
Ing. Ján Hrouzek , CSc.
Hronská 2
Bratislava
Vznik funkcie: 28.08.2000 Skončenie funkcie: 18.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2002 do: 27.04.2003)
Jana Ivanková
Na Karasiny 9/11
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.1999 do: 27.10.2002)
Alexia Janíková
M.Rázusa 12/9
Prievidza
Vznik funkcie: 26.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2002 do: 10.07.2005)
Alexia Janíková
M.Rázusa 12/9
Prievidza
Vznik funkcie: 26.06.2002 Skončenie funkcie: 16.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2005 do: 10.07.2005)
Ing. Zuzana Karlubíková - podpredseda dozornej rady
Chrobákova 43
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 04.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 13.07.2015)
Ing. Zuzana Karlubíková - podpredseda dozornej rady
Chrobákova 43
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 04.06.2012 Skončenie funkcie: 25.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2015 do: 13.07.2015)
Ing. Daniel Kiaba
nám. SNP 615/21
Nováky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1996 do: 01.08.1999)
Ing. Ján Kostka
Dlhá 48/46
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.1999 do: 27.08.2000)
Ing. Ján Kostka
Dlhá 48/46
Prievidza 971 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.1997 do: 01.08.1999)
Ing. Peter Lehocký
D. Tatarku 12
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1996 do: 01.08.1999)
Ing. Dagmar Lobpreisová
Sibírska 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1996 do: 16.06.1997)
RNDr. Mária Matušková
A.Škarvana 364/2
Prievidza
Vznik funkcie: 26.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2002 do: 10.07.2005)
RNDr. Mária Matušková
A.Škarvana 364/2
Prievidza
Vznik funkcie: 26.06.2002 Skončenie funkcie: 16.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2005 do: 10.07.2005)
RNDr. Mária Matušková
A.Škarvana 364/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 09.06.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2011 do: 19.06.2012)
RNDr. Mária Matušková
A.Škarvana 364/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 09.06.2011 Skončenie funkcie: 04.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
RNDr. Mária Matušková - predseda
A. Škarvana 364/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2005 do: 11.07.2008)
RNDr. Mária Matušková - predseda
A. Škarvana 364/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2005 Skončenie funkcie: 17.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 11.07.2008)
RNDr. Mária Matušková - predseda
A. Škarvana 364/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 28.07.2011)
RNDr. Mária Matušková - predseda
A. Škarvana 364/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 09.06.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2011 do: 28.07.2011)
Ing. Miloň Micka , CSc.
E. M. Šoltésovej 1/8
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 20.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2006 do: 11.07.2008)
Ing. Miloň Micka , CSc.
E. M. Šoltésovej 1/8
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 20.06.2006 Skončenie funkcie: 17.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 11.07.2008)
Mgr. Marek Sakál - predseda dozornrej rady
Jeséniova 6/b
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 04.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 13.07.2015)
Mgr. Marek Sakál - predseda dozornrej rady
Jeséniova 6/b
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 04.06.2012 Skončenie funkcie: 25.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2015 do: 13.07.2015)
Ing. Silvia Surová
J. Palárika 14/11
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1996 do: 01.08.1999)
Mgr. Marek Sakál
Jeséniova 6/b
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 25.06.2015 Skončenie funkcie: 25.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2018 do: 07.08.2018)
Ing. Zuzana Karlubíková
Chrobákova 43
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 25.06.2015 Skončenie funkcie: 25.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2018 do: 07.08.2018)
Ing. Zuzana Karlubíková
Chrobákova 43
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 25.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2015 do: 07.08.2018)
Mária Fecková
F. Madvu 16/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 25.06.2015 Skončenie funkcie: 25.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2018 do: 07.08.2018)
Mária Fecková
F. Madvu 16/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 25.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2015 do: 07.08.2018)
Mgr. Marek Sakál
Jeséniova 6/b
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 25.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2015 do: 07.08.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.4.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov Stary spis: Sa 1049
  (od: 30.04.1996)
Valné zhromaždenie dňa 27.02.1997 schválilo nové znenie stanov spoločnosti. Notárska zápisnica N 15/97, NZ 15/97 zo dňa 27.02.1997.
  (od: 17.06.1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 213/97, NZ 228/97 zo dňa 16.12.1997/ rozhodlo o Zmene stanov.
  (od: 05.05.1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 10.06.1999 (notárska zápisnica N 103/99, Nz 99/99 zo dňa 10.06.1999).
  (od: 02.08.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 196/99, NZ 189/99 zo dňa 24.11.1999) schválilo zmenu stanov v súlade s novelou Obch. zák.
  (od: 02.03.2000)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 279/02, NZ 277/02 zo dňa 26.6.2002) schválilo zmeny stanov, odvolalo a zvolilo členov dozornej rady. Zápisnica z volieb člena dozornej rady z radov zamestnancov zo dňa 21.6.2002.
  (od: 28.10.2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.12.2002 prejednalo vzdanie sa funkcie člena dozornej rady a zvolilo nového člena dozornej rady.
  (od: 28.04.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  23.06.2022
Dátum výpisu:  25.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)