Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3647/B

Business name: 
Euromedix, a.s.
  (from: 07/22/2005)
Registered seat: 
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (from: 11/24/2009)
Žellova 2
Bratislava 821 08
  (from: 06/25/2008 until: 11/23/2009)
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (from: 07/22/2005 until: 06/24/2008)
Identification number (IČO): 
35 946 792
  (from: 07/22/2005)
Date of entry: 
07/22/2005
  (from: 07/22/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/22/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/22/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/22/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/22/2005)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 07/22/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/22/2005)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/22/2005)
prenájom strojov, prístrojov, technológií a motorových vozidiel
  (from: 07/22/2005)
upratovacie služby
  (from: 07/22/2005)
pranie a čistenie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/22/2005)
poradenská činnosť v oblasti vedenia zdravého životného štýlu
  (from: 07/22/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/22/2005)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druhu poliklinika, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nasledovnom rozsahu: ambulancie v odboroch: všeobecné lekárstvo, všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, vnútorné lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo, urológia, kardiológia, oftamológia, neurológia, otorinolaryngológia, dermatovenerológia, foniatria, gastroenterológia, geriatria, endokrinológia, chirurgia, klinická imunológia a alergológia, stomatológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, reumatológia, ortopedická ambulancia, pediatrická ortopédia, pediatrická gastroenterológia, vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, plastická chirurgia, klinická psychológia so zameraním pre dospelých, klinická psychológia so zameraním pre deti zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: anestéziológia a intenzívna medicína, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, plastická chirurgia, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, rádiológia.
  (from: 07/18/2013)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - poliklinika - ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore: všeobecné lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria, chirurgia, plastická chirurgia, urológia, kardiológia, detská kardiológia, dermatovenerológia, oftalmológia, neurológia, vnútorné lekárstvo, mamológia, - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore: rádiológia
  (from: 04/12/2007 until: 06/11/2007)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - poliklinika - ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo, materno-fetálna medicína, pediatria, všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, chirurgia, plastická chirurgia, urológia a pediatrická urológia, infektológia, kardiológia, detská kardiológia, lekárska genetika, neurológia, akupunktúra, psychiatria, dermatovenerológia, oftamológia a pediatrická oftamológia, vnútorné lekárstvo, pracovné lekárstvo, klinická psychológia, mamológia, - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  (from: 06/12/2007 until: 07/23/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/22/2005)
Blanka Malichová - člen predstavenstva
Palisády 706/12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 04/19/2018
  (from: 07/05/2018)
Ing. Tomáš Valaška - člen predstavenstva
Malá Pažiť 1124/35
Veľký Kýr 941 07
From: 01/21/2020
  (from: 07/01/2020)
MUDr. Radoslav Čuha - Chairman of the Board of Directors
Ďumbierska 34
Prešov 080 01
From: 04/01/2021
  (from: 04/20/2021)
Ing. Marek Balážik - člen predstavenstva
Tomášovská 21
Malinovo 900 45
From: 06/10/2008
  (from: 06/25/2008 until: 02/05/2010)
Ing. Marek Balážik - člen predstavenstva
Tomášovská 21
Malinovo 900 45
From: 06/10/2008 Until: 01/04/2010
  (from: 02/06/2010 until: 02/05/2010)
Marek Duban - predseda predstavenstva
Píla 209
Častá 900 83
From: 09/01/2016
  (from: 10/06/2016 until: 02/21/2018)
Marek Duban - predseda predstavenstva
Píla 209
Častá 900 83
From: 09/01/2016 Until: 01/18/2018
  (from: 02/22/2018 until: 02/21/2018)
MUDr. Vladimír Dvorový - Chairman of the Board of Directors
Tichá 2265/6
Trebišov 075 01
From: 01/19/2018
  (from: 02/22/2018 until: 04/19/2021)
MUDr. Vladimír Dvorový - Chairman of the Board of Directors
Tichá 2265/6
Trebišov 075 01
From: 01/19/2018 Until: 03/31/2021
  (from: 04/20/2021 until: 04/19/2021)
Ing. Viktor Földes - člen predstavenstva
Ul. Móra Krausza 515/5
Komárno - Nová Stráž 945 01
From: 04/30/2012
  (from: 05/23/2012 until: 07/04/2018)
Ing. Viktor Földes - člen predstavenstva
Ul. Móra Krausza 515/5
Komárno - Nová Stráž 945 01
From: 04/30/2012 Until: 05/20/2018
  (from: 07/05/2018 until: 07/04/2018)
MUDr. Jozef Karaš - člen predstavenstva
Kamienka 13
Kamienka 065 32
From: 06/10/2008
  (from: 06/25/2008 until: 09/22/2009)
MUDr. Jozef Karaš - člen predstavenstva
Kamienka 13
Kamienka 065 32
From: 06/10/2008 Until: 09/07/2009
  (from: 09/23/2009 until: 09/22/2009)
Waldemar Krzysztof Kmiecik - člen predstavenstva
Slávičie údolie 7219/104
Bratislava 811 02
From: 09/07/2009
  (from: 09/23/2009 until: 02/05/2010)
Waldemar Krzysztof Kmiecik - člen predstavenstva
Slávičie údolie 7219/104
Bratislava 811 02
From: 09/07/2009 Until: 01/04/2010
  (from: 02/06/2010 until: 02/05/2010)
Waldemar Krzysztof Kmiecik - predseda predstavenstva
Konopná 3200/3
Chorvátsky Grob 900 25
From: 01/04/2010
  (from: 02/06/2010 until: 02/25/2016)
Waldemar Krzysztof Kmiecik - predseda predstavenstva
Konopná 3200/3
Chorvátsky Grob 900 25
From: 01/04/2010 Until: 02/03/2016
  (from: 02/26/2016 until: 02/25/2016)
Waldemar Krzysztof Kmiecik - predseda predstavenstva
Konopná 3200/3
Chorvátsky Grob 900 25
From: 02/04/2016
  (from: 02/26/2016 until: 10/05/2016)
Waldemar Krzysztof Kmiecik - predseda predstavenstva
Konopná 3200/3
Chorvátsky Grob 900 25
From: 02/04/2016 Until: 08/31/2016
  (from: 10/06/2016 until: 10/05/2016)
Ing. Marián Koreň - člen
Studenohorská 2/A
Bratislava 841 03
From: 07/20/2012
  (from: 09/21/2012 until: 05/21/2015)
Ing. Marián Koreň - člen
Studenohorská 2/A
Bratislava 841 03
From: 07/20/2012 Until: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 05/21/2015)
Ing. Stanislav Kriho - člen predstavenstva
Š. Králika 6171/4
Bratislava 841 08
From: 04/07/2016
  (from: 04/20/2016 until: 06/12/2017)
Ing. Stanislav Kriho - člen predstavenstva
Š. Králika 6171/4
Bratislava 841 08
From: 04/07/2016 Until: 05/17/2017
  (from: 06/13/2017 until: 06/12/2017)
Ing. Peter Lukeš - člen
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 07/22/2005
  (from: 07/22/2005 until: 06/24/2008)
Ing. Peter Lukeš - člen
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 07/22/2005 Until: 06/10/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/24/2008)
MUDr. Pavol Martanovič - predseda
Americká 2
Bratislava 831 02
From: 07/22/2005
  (from: 07/22/2005 until: 02/10/2009)
MUDr. Pavol Martanovič - predseda
Americká 2
Bratislava 831 02
From: 07/22/2005 Until: 01/07/2009
  (from: 02/11/2009 until: 02/10/2009)
JUDr. Rastislav Opaterný - člen
Bezručova 2
Stupava 900 31
From: 07/22/2005
  (from: 07/22/2005 until: 06/24/2008)
JUDr. Rastislav Opaterný - člen
Bezručova 2
Stupava 900 31
From: 07/22/2005 Until: 06/10/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/24/2008)
MUDr. Ivana Revayová - člen predstavenstva
Družstevná 467
Stará Turá 916 01
From: 05/15/2011
  (from: 06/03/2011 until: 05/22/2012)
MUDr. Ivana Revayová - člen predstavenstva
Družstevná 467
Stará Turá 916 01
From: 05/15/2011 Until: 04/30/2012
  (from: 05/23/2012 until: 05/22/2012)
Ing. Vladimíra Richterová - člen predstavenstva
Sokolská 3237/2
Bratislava 811 04
From: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 04/19/2016)
Ing. Vladimíra Richterová - člen predstavenstva
Sokolská 3237/2
Bratislava 811 04
From: 04/20/2015 Until: 04/06/2016
  (from: 04/20/2016 until: 04/19/2016)
Ing. Daniel Rušin - člen predstavenstva
Zohorská 168/75
Lozorno 900 55
From: 01/04/2010
  (from: 02/06/2010 until: 06/02/2011)
Ing. Daniel Rušin - člen predstavenstva
Zohorská 168/75
Lozorno 900 55
From: 01/04/2010 Until: 05/15/2011
  (from: 06/03/2011 until: 06/02/2011)
Ing. Lenka Smreková , FCCA - člen predstavenstva
Trieda SNP 478/31
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 05/18/2017
  (from: 06/13/2017 until: 06/30/2020)
Ing. Lenka Smreková , FCCA - člen predstavenstva
Trieda SNP 478/31
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 05/18/2017 Until: 01/20/2020
  (from: 07/01/2020 until: 06/30/2020)
Ing. Vladimíra Šeböková - člen predstavenstva
Karloveská 59
Bratislava 841 04
From: 05/15/2011
  (from: 06/03/2011 until: 09/20/2012)
Ing. Vladimíra Šeböková - člen predstavenstva
Karloveská 59
Bratislava 841 04
From: 05/15/2011 Until: 07/20/2012
  (from: 09/21/2012 until: 09/20/2012)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a poidpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spolu.
  (from: 07/22/2005)
Capital: 
6 089 471,61 EUR Paid up: 6 089 471,61 EUR
  (from: 12/08/2015)
4 889 471,61 EUR Paid up: 4 889 471,61 EUR
  (from: 01/01/2013 until: 12/07/2015)
3 689 471,61 EUR Paid up: 3 689 471,61 EUR
  (from: 03/10/2011 until: 12/31/2012)
3 019 471,61 EUR Paid up: 3 019 471,61 EUR
  (from: 02/06/2010 until: 03/09/2011)
919 471,61 EUR Paid up: 919 471,61 EUR
  (from: 02/11/2009 until: 02/05/2010)
27 700 000 Sk Paid up: 27 700 000 Sk
  (from: 12/31/2008 until: 02/10/2009)
8 200 000 Sk Paid up: 8 200 000 Sk
  (from: 11/06/2007 until: 12/30/2008)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 07/22/2005 until: 11/05/2007)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 22 239,93 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.
  (from: 02/11/2009)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 979,09 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.
  (from: 02/11/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 995,82 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.
  (from: 02/11/2009)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 59 749,06 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.
  (from: 02/11/2009)
Number of shares: 19
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,92 EUR
  (from: 02/11/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 596,96 EUR
  (from: 02/11/2009)
Number of shares: 92
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 000 EUR
  (from: 03/10/2011)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
  (from: 03/10/2011)
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 000 EUR
  (from: 01/01/2013)
Number of shares: 12
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: akcie nebudú verejne obchodovateľné a budú s nimi spojené rovnaké práva ako s akciami skôr vydanými
  (from: 12/08/2015)
Number of shares: 70
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 000 EUR
  (from: 02/06/2010 until: 03/09/2011)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 670 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.
  (from: 07/22/2005 until: 02/10/2009)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 150 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.
  (from: 07/22/2005 until: 02/10/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.
  (from: 07/22/2005 until: 02/10/2009)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 800 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.
  (from: 11/06/2007 until: 02/10/2009)
Number of shares: 19
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/31/2008 until: 02/10/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 12/31/2008 until: 02/10/2009)
Stockholder: 
ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
Bratislava 851 01
  (from: 12/31/2008)
ProCare, a.s.
Žellova 2
Bratislava 821 08
  (from: 06/25/2008 until: 12/30/2008)
Supervisory board: 
Mgr. Maroš Nešťák
Kráľová pri Senci 890
Kráľová pri Senci 900 50
From: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015)
Ing. Ľubomír Tóda
Nábrežná 1578/20
Košice - mestská časť Krásna 040 18
From: 12/01/2017
  (from: 01/12/2018)
MUDr. Róbert Hill , PhD., PMH
Štefánikova 68
Nitra 949 01
From: 12/01/2017
  (from: 01/12/2018)
Ing. Marti Bohunický
Šustekova 3613/14
Bratislava 851 04
From: 07/19/2012
  (from: 11/10/2012 until: 01/21/2013)
Ing. Andrej Dobrota
Hlavná 264
Bacúch 976 65
From: 02/05/2014
  (from: 02/13/2014 until: 05/21/2015)
Ing. Andrej Dobrota
Hlavná 264
Bacúch 976 65
From: 02/05/2014 Until: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 05/21/2015)
Ing. Andrej Dobrota
Hlavná 264
Bacúch 976 65
From: 06/18/2009
  (from: 09/23/2009 until: 02/12/2014)
Ing. Andrej Dobrota
Hlavná 264
Bacúch 976 65
From: 06/18/2009 Until: 02/05/2014
  (from: 02/13/2014 until: 02/12/2014)
MUDr. Svätopluk Hlavačka , MBA
Pod Rovnicami 17
Bratislava 841 04
From: 06/18/2009
  (from: 09/23/2009 until: 02/12/2014)
MUDr. Svätopluk Hlavačka , MBA
Pod Rovnicami 17
Bratislava 841 04
From: 06/18/2009 Until: 02/05/2014
  (from: 02/13/2014 until: 02/12/2014)
Ing. Róbert Kirchner
Vavilovova 1180/2
Bratislava 5 851 01
From: 03/18/2010
  (from: 04/24/2010 until: 08/26/2011)
Ing. Róbert Kirchner
Vavilovova 1180/2
Bratislava 5 851 01
From: 03/18/2010 Until: 08/02/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Ing. Marián Koreň
Studenohorská 2/A
Bratislava 841 03
From: 08/02/2011
  (from: 08/27/2011 until: 11/09/2012)
Ing. Marián Koreň
Studenohorská 2/A
Bratislava 841 03
From: 08/02/2011 Until: 07/19/2012
  (from: 11/10/2012 until: 11/09/2012)
JUDr. Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
From: 07/22/2005
  (from: 07/22/2005 until: 09/22/2009)
JUDr. Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
From: 07/22/2005 Until: 06/18/2009
  (from: 09/23/2009 until: 09/22/2009)
Ing. Gabriel Mészáros
ul. 28. Októbra 34
Trenčín 911 01
From: 07/22/2005
  (from: 07/22/2005 until: 09/22/2009)
Ing. Gabriel Mészáros
ul. 28. Októbra 34
Trenčín 911 01
From: 07/22/2005 Until: 06/18/2009
  (from: 09/23/2009 until: 09/22/2009)
Mgr. Maroš Nešťák
Štefana Králika 6555/3
Bratislava 841 07
From: 06/18/2009
  (from: 09/23/2009 until: 04/23/2010)
Mgr. Maroš Nešťák
Štefana Králika 6555/3
Bratislava 841 07
From: 06/18/2009 Until: 03/18/2010
  (from: 04/24/2010 until: 04/23/2010)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 07/22/2005
  (from: 07/22/2005 until: 09/22/2009)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 07/22/2005 Until: 06/18/2009
  (from: 09/23/2009 until: 09/22/2009)
Ing. Martin Bohunický
Šustekova 3613/14
Bratislava 851 04
From: 07/19/2012 Until: 11/30/2017
  (from: 01/12/2018 until: 01/11/2018)
MUDr. Ivana Revayová
Družstevná 467
Stará Turá 916 01
From: 02/05/2014 Until: 11/30/2017
  (from: 01/12/2018 until: 01/11/2018)
Ing. Martin Bohunický
Šustekova 3613/14
Bratislava 851 04
From: 07/19/2012
  (from: 01/22/2013 until: 01/11/2018)
MUDr. Ivana Revayová
Družstevná 467
Stará Turá 916 01
From: 02/05/2014
  (from: 02/13/2014 until: 01/11/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 06.07.2005, spísanou formou notárskej zápisnice N 239/2005, Nz 31327/2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 07/22/2005)
Notárska zápisnica N 2204/2007, Nz 14903/2007 spísaná dňa 19.04.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 06/12/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.10.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 5601/2007, Nz 40679/2007, NCRls 40386/2007 zo dňa 11.10.2007.
  (from: 11/06/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.6.2008. Notárska zápisnica N 624/2008, Nz 26464/2008, NCRls 26170/2008 zo dňa 20.6.2008.
  (from: 06/25/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1546/2008 Nz 62776/2008 zo dňa 19.12.2008.
  (from: 12/31/2008)
Rozhodnutie akcionára zo dňa 7.1.2009 a 19.1.2009.
  (from: 02/11/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2009.
  (from: 09/23/2009)
Notárska zápisnica N 1166/2009, Nz 39051/2009, NCRls 39643/2009 zo dňa 4.11.2009.
  (from: 11/24/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.12.2009 a 31.12.2009.
  (from: 02/06/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2010.
  (from: 04/24/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2011 vo forme notárskej zápisnice N 28/2011, Nz 4677/2011.
  (from: 03/10/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.5.2011.
  (from: 06/03/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.08.2011.
  (from: 08/27/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2012.
  (from: 05/23/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.07.2012.
  (from: 09/21/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.07.2012.
  (from: 11/10/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 405/2012, Nz 57630/2012, NCRIs 58499/2012.
  (from: 01/01/2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára č. N 1439/2013, Nz 23205/2013, NCRls 23666/2013 zo dňa 10.07.2013.
  (from: 07/18/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2014.
  (from: 02/13/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2015.
  (from: 05/22/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.02.2016.
  (from: 02/26/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.04.2016.
  (from: 04/20/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.04.2018.
  (from: 07/05/2018)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person