Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  215/S

Business name: 
NOVOHRAD SLOVAKIA, v.o.s. "v likvidácii"
  (from: 02/14/2008 until: 03/25/2010)
Registered seat: 
Mieru 64
Halič 985 11
  (from: 10/19/2000 until: 03/25/2010)
Identification number (IČO): 
36 022 179
  (from: 07/08/1997)
Date of entry: 
07/08/1997
  (from: 07/08/1997)
Date of deletion: 
03/26/2010
  (from: 03/26/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/26/2010)
Legal form: 
General partnership
  (from: 07/08/1997)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/06/2007
V dôsledku doručenia exekučného príkazu na obchodný podiel spoločníka Heleny Bokšayovej zanikla jej účasť v spoločnosti. Podľa § 88 ods. 1 písm. g/ zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka došlo k zrušeniu spoločnosti NOVOHRAD SLOVAKIA, v.o.s., Mieru 64, 985 11 Halič a keďže zostávajúci spoločníci nedoložili zmenu spoločenskej zmluvy v zmysle § 88 ods. 2 Obchodného zákonníka, spoločnosť vstúpila uplynutím trojmesačnej prekluzívnej lehoty do likvidácie.
  (from: 02/14/2008)
 Liquidators:
Eva Kováčiková
Študentská 6
Lučenec 984 01
From: 07/17/2007 Until: 03/26/2010
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 04/18/2009)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person