Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  215/S

Business name: 
NOVOHRAD SLOVAKIA, v.o.s. "v likvidácii"
  (from: 02/14/2008 until: 03/25/2010)
NOVOHRAD SLOVAKIA, v.o.s.
  (from: 07/08/1997 until: 02/13/2008)
Registered seat: 
Mieru 64
Halič 985 11
  (from: 10/19/2000 until: 03/25/2010)
Fabianka 2956
Lučenec 984 01
  (from: 12/02/1997 until: 10/18/2000)
Zvolenská 17
Lučenec 984 01
  (from: 07/08/1997 until: 12/01/1997)
Identification number (IČO): 
36 022 179
  (from: 07/08/1997)
Date of entry: 
07/08/1997
  (from: 07/08/1997)
Date of deletion: 
03/26/2010
  (from: 03/26/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/26/2010)
Legal form: 
General partnership
  (from: 07/08/1997)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosťv rozsahu voľných živností
  (from: 07/08/1997 until: 03/25/2010)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/08/1997 until: 03/25/2010)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/08/1997 until: 03/25/2010)
výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
  (from: 07/08/1997 until: 03/25/2010)
balenie potravín do sáčkov z fólie
  (from: 07/08/1997 until: 03/25/2010)
Partners: 
Ing. Mikuláš Bokšay , CSc.
Dúbravská 21
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 07/08/1997 until: 10/18/2000)
Helena Bokšayová
Dúbravská 21
Veľký Krtíš 990 01
Slovak Republic
  (from: 10/19/2000 until: 02/13/2008)
PaedDr. Ivan Eibner
Samota 217
Rapovce 985 31
Slovak Republic
  (from: 01/19/2001 until: 03/25/2010)
Henrieta Eibnerová
Samota 218
Rapovce
Slovak Republic
  (from: 04/29/1999 until: 01/18/2001)
Eva Kováčiková
Študentská 6
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 07/08/1997 until: 03/25/2010)
Witold Podniesinski
Hviezdoslavova 821/47
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 07/08/1997 until: 04/01/2004)
Management body: 
spoločníci
  (from: 07/08/1997 until: 03/25/2010)
Ing. Mikuláš Bokšay , CSc.
Dúbravská 21
Veľký Krtíš
  (from: 07/08/1997 until: 10/18/2000)
Helena Bokšayová
Dúbravská 21
Veľký Krtíš
  (from: 10/19/2000 until: 04/01/2004)
Helena Bokšayová
Dúbravská 21
Veľký Krtíš 990 01
From: 07/08/1997
  (from: 04/02/2004 until: 02/13/2008)
Helena Bokšayová
Dúbravská 21
Veľký Krtíš 990 01
From: 07/08/1997 Until: 08/05/2007
  (from: 02/14/2008 until: 02/13/2008)
PaedDr. Ivan Eibner
Samota 217
Rapovce
  (from: 01/19/2001 until: 04/01/2004)
PaedDr. Ivan Eibner
Samota 217
Rapovce 985 31
From: 01/19/2001
  (from: 04/02/2004 until: 03/25/2010)
Henrieta Eibnerová
Samota 218
Rapovce
  (from: 04/29/1999 until: 01/18/2001)
Eva Kováčiková
Študentská 6
Lučenec
  (from: 07/08/1997 until: 04/01/2004)
Eva Kováčiková
Študentská 6
Lučenec 984 01
From: 07/08/1997
  (from: 04/02/2004 until: 03/25/2010)
Witold Podniesinski
Hviezdoslavova 821/47
Veľký Krtíš
From: 07/08/1997 Until: 03/19/2004
  (from: 07/08/1997 until: 04/01/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú spoločníci, každý samostatne.
  (from: 07/08/1997 until: 03/25/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/06/2007
V dôsledku doručenia exekučného príkazu na obchodný podiel spoločníka Heleny Bokšayovej zanikla jej účasť v spoločnosti. Podľa § 88 ods. 1 písm. g/ zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka došlo k zrušeniu spoločnosti NOVOHRAD SLOVAKIA, v.o.s., Mieru 64, 985 11 Halič a keďže zostávajúci spoločníci nedoložili zmenu spoločenskej zmluvy v zmysle § 88 ods. 2 Obchodného zákonníka, spoločnosť vstúpila uplynutím trojmesačnej prekluzívnej lehoty do likvidácie.
  (from: 02/14/2008)
 Liquidators:
Eva Kováčiková
Študentská 6
Lučenec 984 01
From: 07/17/2007 Until: 03/26/2010
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Eva Kováčiková
Študentská 6
Lučenec 984 01
From: 07/17/2007
  (from: 04/18/2009 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 04/18/2009)
Other legal facts: 
Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.6.1997 podľa § 76 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sr 552
  (from: 07/08/1997 until: 03/25/2010)
. Spoločníci dňa 09.11.1997 schválili Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/02/1997 until: 03/25/2010)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia zhromaždenia spoločníkov z 12.12.1998 a Dodatok č. 2.
  (from: 04/29/1999 until: 03/25/2010)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 19.7.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 3.
  (from: 10/19/2000 until: 03/25/2010)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2000 a dodatku č. 4.
  (from: 01/19/2001 until: 03/25/2010)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person