Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  331/R

Obchodné meno: 
PORFIX - pórobetón, a.s.
  (od: 11.02.2000)
PÓROBETÓN a.s.
  (od: 27.04.1992 do: 10.02.2000)
Sídlo: 
4. apríla 384/79
Zemianske Kostoľany 972 43
  (od: 15.11.2002)
Zemianske Kostoľany 972 43
  (od: 27.04.1992 do: 14.11.2002)
IČO: 
31 562 175
  (od: 27.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 27.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba a odbyt nepálených murov. materiálov a stav. dielcov
  (od: 25.10.1993)
obchod s tovarom, nevyžadujúcim si zvláštne povolenie
  (od: 25.10.1993)
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
  (od: 01.10.1997)
výroba iných produktov z betónu a cementu
  (od: 01.10.1997)
výroba a predaj betónových vibrolisovaných výrobkov
  (od: 01.10.1997)
výroba a predaj betónovej strešnej krytiny
  (od: 01.10.1997)
výroba a predaj betónu
  (od: 01.10.1997)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 17.11.1998)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 21.12.1999)
oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov vykonávaných dodávateľským spôsobom v rozsahu do a nad 1 000 V v objektoch triedy A
  (od: 11.02.2000)
zámočníctvo a montáž oceľových konštrukcií
  (od: 11.02.2000)
leasing spojený s financovaním
  (od: 11.02.2000)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 11.02.2000)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 11.02.2000)
cestná nákladná doprava
  (od: 25.07.2002)
váženie motorových vozidiel
  (od: 25.07.2002)
nepravidelná, neverejná cestná osobná doprava okrem taxislužby a autobusovej dopravy
  (od: 25.07.2002)
sprostredkovanie dopravy
  (od: 25.07.2002)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom: zhodnocovanie odpadom recykláciou a spätným získavaním anorganických materiálov pre druhy odpadov: č. 10 01 01 - popol, škvára a prach z kotlov č. 10 01 02 - popolček z uhlia č. 10 01 07 - reakčné splodiny z odsírenia dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu
  (od: 15.11.2002)
výkon činnosti colného deklaranta
  (od: 15.11.2002)
kovoobrábanie
  (od: 15.11.2002)
opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 15.11.2002)
opravy a údržba vysokozdvižných vozíkov
  (od: 15.11.2002)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 15.11.2002)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
  (od: 15.11.2002)
opravy a údržba strojno-technologických zariadení mimo VTZ
  (od: 15.11.2002)
prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností
  (od: 15.11.2002)
maliarske a natieračské práce
  (od: 15.11.2002)
zámočníctvo
  (od: 24.01.2007)
výroba strojov a zariadení mimo zbraní
  (od: 24.01.2007)
ubytovacie služby bez stravovania
  (od: 01.10.1997 do: 10.02.2000)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
  (od: 01.10.1997 do: 10.02.2000)
predaj hotových jedál bez tepelnej úpravy na priamu konzumáciu
  (od: 01.10.1997 do: 14.11.2002)
predaj nealkoholických a priemyselne pripravovaných mliečnych nápojov a destilátov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu
  (od: 01.10.1997 do: 14.11.2002)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny a mrazených krémov, pripravených z priemyselných koncentrátov
  (od: 01.10.1997 do: 14.11.2002)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh, ak k ich priamej konzumácii nie je viac ako 8 miest
  (od: 01.10.1997 do: 14.11.2002)
výčap
  (od: 01.10.1997 do: 14.11.2002)
ekologické spracovanie odpadov z energetických zariadení na spaľovanie tuhých palív (elektrárne, teplárne, výhrevne) č. 31307 škvára, troska a popol zo spaľovania uhlia a koksu.
  (od: 01.10.1997 do: 14.11.2002)
výroba cementu, vápna a sádry
  (od: 01.10.1997 do: 14.11.2002)
stavebno-montážna výroba
  (od: 25.10.1993 do: 30.09.1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 25.10.1993 do: 30.09.1997)
výroba a odbyt nepálených murovacích materiálov a stavebných dielcov
  (od: 27.04.1992 do: 24.10.1993)
stavebno-montážna výroba
  (od: 27.04.1992 do: 24.10.1993)
stavebné práce v tuzemsku i zahraničí
  (od: 27.04.1992 do: 24.10.1993)
obchodná činnosť v tuzemsku i zahraničí
  (od: 27.04.1992 do: 24.10.1993)
výroba tovaru z plastov
  (od: 11.02.2000 do: 14.11.2002)
výroba výrobkov z plastických látok
  (od: 11.02.2000 do: 14.11.2002)
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
  (od: 11.02.2000 do: 14.11.2002)
výroba iných základných anorganických a chemických látok
  (od: 01.10.1997 do: 14.11.2002)
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
  (od: 01.10.1997 do: 14.11.2002)
výroba a predaj oceľových rohoží
  (od: 01.10.1997 do: 10.02.2000)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.10.2003)
predstavenstvo
  (od: 04.08.1999 do: 19.10.2003)
predstavenstvo
  (od: 27.04.1992 do: 03.08.1999)
MUDr. Martin Kováč - predseda predstavenstva
Ostravská 1015/14
Košice - mestská časť Juh 040 11
Vznik funkcie: 12.06.2020
  (od: 07.07.2020)
Ing. Miroslav Peteja - člen predstavenstva
Narcisová 763/20
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 12.06.2020
  (od: 07.07.2020)
Ing. Peter Hennel - člen predstavenstva
Blesková 3712/9
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 12.06.2020
  (od: 07.07.2020)
Ing. František Bohačiak - člen
Tälmanova 11
Martin
  (od: 25.10.1993 do: 13.07.1994)
JUDr. Karol Burian
Floriánska 3
Košice 040 01
Skončenie funkcie: 02.07.2001
  (od: 28.09.2000 do: 24.07.2002)
JUDr. Karol Burian - Predseda
Florianská 3
Košice
  (od: 25.10.1993 do: 01.09.1994)
JUDr. Karol Burian - Predseda
Floriánska 3
Košice
  (od: 02.09.1994 do: 17.12.1995)
JUDr. Karol Burian - Predseda
Floriánska 3
Košice
  (od: 18.12.1995 do: 27.09.2000)
Ing. Eugen Cirák
Dúhová 18
Prievidza 971 01
  (od: 17.11.1998 do: 27.09.2000)
Ing. Eugen Cirák - predseda
Dubová 18
Prievidza 971 01
  (od: 28.09.2000 do: 21.04.2003)
Ing. Eugen Cirák - predseda
Dubová 18
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 29.06.2000 Skončenie funkcie: 28.08.2003
  (od: 22.04.2003 do: 19.10.2003)
JUDr. Ing. Július Gúzik - Podpredseda
Pluhová 27
Bratislava
  (od: 02.09.1994 do: 17.12.1995)
JUDr. Ing. Július Gúzik - Podpredseda
Pluhová 27
Bratislava
  (od: 18.12.1995 do: 25.07.1996)
Ing. František H e č k o - člen
Lúčky 34/1
Bojnice
  (od: 27.04.1992 do: 24.10.1993)
Ing. Eduard Hadidom - člen
Malé Ozorovce 121
Trebišov
  (od: 14.07.1994 do: 01.09.1994)
Ing. Eduard Hadidom - člen
Malé Ozorovce 121
Trebišov
  (od: 02.09.1994 do: 17.12.1995)
Ing. Eduard Hadidom - člen
Malé Ozorovce 121
Trebišov
  (od: 18.12.1995 do: 30.09.1997)
Ing. Eduard Hadidom - Podpredseda
Malé Ozorovce 121
Trebišov
  (od: 01.10.1997 do: 27.09.2000)
Ing. Štefan Haring
Nám. hraničiarov 2A
Bratislava 831 06
Skončenie funkcie: 30.11.2002
  (od: 17.11.1998 do: 21.04.2003)
Ing. František Hečko - Podpredseda
Lúčky 34/1
Bojnice
  (od: 25.10.1993 do: 13.07.1994)
Ing. Peter Hennel - člen
Blesková 3712/9
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 12.06.2015 do: 06.07.2020)
Ing. Peter Hennel - člen
Blesková 3712/9
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 12.06.2015 Skončenie funkcie: 12.06.2020
  (od: 07.07.2020 do: 06.07.2020)
Ing. Peter Hennel - člen
Tatranská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.01.2010
  (od: 14.01.2010 do: 14.07.2010)
Ing. Peter Hennel - člen
Tatranská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.01.2010 Skončenie funkcie: 11.06.2010
  (od: 15.07.2010 do: 14.07.2010)
Ing. Peter Hennel - člen
Tatranská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 11.06.2010
  (od: 15.07.2010 do: 11.06.2015)
Ing. Peter Hennel - člen
Tatranská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 11.06.2010 Skončenie funkcie: 11.06.2015
  (od: 12.06.2015 do: 11.06.2015)
Ing. Roman Kazík - člen
Komenského 345
Dolné Vestenice
  (od: 14.07.1994 do: 01.09.1994)
MUDr. Martin Kováč
Ostrovská 14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 29.05.2002
  (od: 15.11.2002 do: 21.04.2003)
MUDr. Martin Kováč - člen
Ostravská 14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 29.05.2002 Skončenie funkcie: 28.08.2003
  (od: 22.04.2003 do: 19.10.2003)
MUDr. Martin Kováč - podpredseda
Ostravská 14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 07.12.2004
  (od: 04.01.2005 do: 13.01.2010)
MUDr. Martin Kováč - podpredseda
Ostravská 14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 07.12.2004 Skončenie funkcie: 12.01.2010
  (od: 14.01.2010 do: 13.01.2010)
MUDr. Martin Kováč - predseda
Ostravská 1015/14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 12.01.2010
  (od: 14.01.2010 do: 14.07.2010)
MUDr. Martin Kováč - predseda
Ostravská 1015/14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 12.01.2010 Skončenie funkcie: 11.06.2010
  (od: 15.07.2010 do: 14.07.2010)
MUDr. Martin Kováč - predseda
Ostravská 1015/14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 11.06.2010
  (od: 15.07.2010 do: 11.06.2015)
MUDr. Martin Kováč - predseda
Ostravská 1015/14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 11.06.2010 Skončenie funkcie: 11.06.2015
  (od: 12.06.2015 do: 11.06.2015)
MUDr. Martin Kováč - predseda
Ostravská 14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 28.08.2003
  (od: 20.10.2003 do: 03.01.2005)
MUDr. Martin Kováč - predseda predstavenstva
Ostravská 1015/14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 12.06.2015 do: 06.07.2020)
MUDr. Martin Kováč - predseda predstavenstva
Ostravská 1015/14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 12.06.2015 Skončenie funkcie: 12.06.2020
  (od: 07.07.2020 do: 06.07.2020)
Ing. Anton Lacko - člen
Valaliky - Buzice 46
Košice
  (od: 01.10.1997 do: 16.11.1998)
Ing. Ján M a t u š k a - člen
Dlhá 2/50
Prievidza
  (od: 27.04.1992 do: 24.10.1993)
Ing. Ján Matuška - Podpredseda
A. Škarvana 364/2
Prievidza
  (od: 26.07.1996 do: 30.09.1997)
Ing. Anna Nemešová
Humenská 3
Košice
Vznik funkcie: 02.07.2001 Skončenie funkcie: 29.05.2002
  (od: 25.07.2002 do: 14.11.2002)
Ing. Kamil P a v l á k - člen
Garbiarska 30
Prievidza
  (od: 27.04.1992 do: 24.10.1993)
Ing. Miroslav P e t e j a - člen
Narcisova 20
Prievidza
  (od: 27.04.1992 do: 24.10.1993)
Ing. Vladimír Pačai - člen
Magurská 2
Košice
  (od: 26.07.1996 do: 16.11.1998)
Ing. Miroslav Peteja - podpredseda
Narcisová 20
Prievidza 971 01
Skončenie funkcie: 09.09.2002
  (od: 28.09.2000 do: 21.04.2003)
Ing. Miroslav Peteja - člen
Narcisová 20
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 29.06.2000
  (od: 22.04.2003 do: 14.07.2010)
Ing. Miroslav Peteja - člen
Narcisová 20
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 29.06.2000 Skončenie funkcie: 11.06.2010
  (od: 15.07.2010 do: 14.07.2010)
Ing. Miroslav Peteja - člen
Narcisová 20
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 11.06.2010
  (od: 15.07.2010 do: 11.06.2015)
Ing. Miroslav Peteja - člen
Narcisová 20
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 11.06.2010 Skončenie funkcie: 11.06.2015
  (od: 12.06.2015 do: 11.06.2015)
Ing. Miroslav Peteja - člen
Narcisová 763/20
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 12.06.2015 do: 06.07.2020)
Ing. Miroslav Peteja - člen
Narcisová 763/20
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 12.06.2015 Skončenie funkcie: 12.06.2020
  (od: 07.07.2020 do: 06.07.2020)
RNDr. Peter Petkov Karailiev - člen
THK 32
Banská Bystrica
  (od: 14.07.1994 do: 01.09.1994)
Ing. Štefan Schmidt - predseda
Jaslovské Bohunice 220
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 07.12.2004
  (od: 04.01.2005 do: 13.01.2010)
Ing. Štefan Schmidt - predseda
Jaslovské Bohunice 220
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 07.12.2004 Skončenie funkcie: 12.01.2010
  (od: 14.01.2010 do: 13.01.2010)
Ing. Andrej T ä n z e r - Predseda
Stavbárov 20
Prievidza
  (od: 27.04.1992 do: 24.10.1993)
Ing. Andrej Tänzer - člen
Stavbárov 20
Prievidza
  (od: 25.10.1993 do: 13.07.1994)
Ing. Andrej Tänzer - člen
Stavbárov 20
Prievidza
  (od: 02.09.1994 do: 17.12.1995)
Mgr. Pavel Tokoly - člen
Markušova 5
Košice
  (od: 01.10.1997 do: 16.11.1998)
Mgr. Pavel Tököly - člen
Markušova 5
Košice
  (od: 02.09.1994 do: 17.12.1995)
Mgr. Pavel Tököly - člen
Markušova 5
Košice
  (od: 18.12.1995 do: 30.09.1997)
Ing. Jozef V a n k o - Podpredseda
Malé Uherce 125
Partizánske
  (od: 27.04.1992 do: 24.10.1993)
Ing. Jozef Zrník - člen
Hurbanova 20/36
Martin
  (od: 25.10.1993 do: 13.07.1994)
Ing. Jozef Zrník - Podpredseda
Hurbanova 20/36
Martin
  (od: 14.07.1994 do: 01.09.1994)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti navonok je oprávnené konať predstavenstvo. Právne úkony v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Právne úkony v mene spoločnosti podpisujú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k natlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy s uvedeným funkcie.
  (od: 04.01.2005)
V mene spoločnosti navonok je oprávnené konať predstavenstvo. Právne úkony v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať členovia predstavenstva takto: - predseda predstavenstva samostatne, - predseda predstavenstva spoločne s druhým členom predstavenstva. Právne úkony v mene spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, laebo predseda spoločne s druhým členom predstavenstva tak, že k natlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.
  (od: 20.10.2003 do: 03.01.2005)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva.
  (od: 04.08.1999 do: 19.10.2003)
Spoločnosť novonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujú- cich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 27.04.1992 do: 03.08.1999)
Prokúra: 
JUDr. Karol Burian
Floriánska 3
Košice
  (od: 01.10.1997 do: 27.09.2000)
Ing. Ján Matuška
A. Škarvana 364/2
Prievidza
  (od: 18.12.1995 do: 30.09.1997)
Základné imanie: 
5 580 454 EUR Rozsah splatenia: 5 580 454 EUR
  (od: 24.03.2009)
164 131 000 Sk Rozsah splatenia: 164 131 000 Sk
  (od: 22.04.2003 do: 23.03.2009)
164 131 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 21.04.2003)
Akcie: 
Počet: 164131
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 24.03.2009)
Počet: 164131
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.03.2004 do: 23.03.2009)
Počet: 164131
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.04.2003 do: 01.03.2004)
Počet: 164131
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.09.2000 do: 21.04.2003)
Počet: 164131
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.12.1995 do: 27.09.2000)
Počet: 159207
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 17.12.1995)
Počet: 4924
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 17.12.1995)
Dozorná rada: 
Dušan Mlynek
ul. Domovina 218/39
Zemianske Kostoľany 972 43
Vznik funkcie: 08.12.2019
  (od: 18.12.2019)
Ing. Tomáš Schmidt - člen
Agátová 506/14
Jaslovské Bohunice 913 30
Vznik funkcie: 26.05.2021
  (od: 17.06.2021)
JUDr. Radovan Pala - predseda
Rybárska brána 217/1
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 26.05.2021
  (od: 17.06.2021)
Ing. Jozef B ó r i k - člen
336
Nitrianske Sučany
  (od: 27.04.1992 do: 24.10.1993)
Ing. Rudolf Besík - predseda
Saratovská 10
Bratislava 836 00
  (od: 17.11.1998 do: 10.02.2000)
Ing. Vladimír Bočkay - podpredseda
Murgašova 24/12
Prievidza 971 01
Skončenie funkcie: 17.09.2002
  (od: 28.09.2000 do: 21.04.2003)
Ján Ď u r i š - Predseda
Nábr. Cyrila 17
Prievidza
  (od: 27.04.1992 do: 24.10.1993)
Ing. Aleš Dojčár - člen
Petzvalová 1
Košice 040 01
  (od: 17.11.1998 do: 27.09.2000)
Ján Ďuriš - Podpredseda
Náb. Sv.Cyrila 17/11
Prievidza
  (od: 25.10.1993 do: 13.07.1994)
Milan F a j e r - člen
Energetikov 46/5
Prievidza
  (od: 27.04.1992 do: 24.10.1993)
Ing. Ján Fecák - Predseda
Pražská 14
Košice
  (od: 25.10.1993 do: 13.07.1994)
Ing. Dušan Grznár - člen volený zamestnancami
Skačany 97
Skačany 958 53
Vznik funkcie: 03.12.2004
  (od: 04.01.2005 do: 27.01.2010)
Ing. Dušan Grznár - člen volený zamestnancami
Skačany 97
Skačany 958 53
Vznik funkcie: 03.12.2004 Skončenie funkcie: 08.12.2009
  (od: 28.01.2010 do: 27.01.2010)
Ing. Štefan Haring - člen
Nám. Hrdinov 2
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 26.09.2002
  (od: 22.04.2003 do: 27.05.2008)
Ing. Štefan Haring - člen
Nám. Hrdinov 2
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 26.09.2002 Skončenie funkcie: 16.05.2008
  (od: 28.05.2008 do: 27.05.2008)
Jozef Havala - predseda
Partizánska 487/94
Uhrovec 956 41
Vznik funkcie: 12.06.2009
  (od: 03.07.2009 do: 08.09.2014)
Jozef Havala - predseda
Partizánska 487/94
Uhrovec 956 41
Vznik funkcie: 12.06.2009 Skončenie funkcie: 01.06.2014
  (od: 09.09.2014 do: 08.09.2014)
Jozef Havala - predseda
Partizánska 487/94
Uhrovec 956 41
Vznik funkcie: 01.06.2014
  (od: 09.09.2014 do: 16.06.2016)
Jozef Havala - predseda
Partizánska 487/94
Uhrovec 956 41
Vznik funkcie: 01.06.2014 Skončenie funkcie: 25.05.2016
  (od: 17.06.2016 do: 16.06.2016)
Ing. Erik Hojč - člen volený zamestnancami
Šafárika 10/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 08.12.2009
  (od: 28.01.2010 do: 08.01.2015)
Ing. Erik Hojč - člen volený zamestnancami
Šafárika 10/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 08.12.2009 Skončenie funkcie: 08.12.2014
  (od: 09.01.2015 do: 08.01.2015)
Ing. Igor Hojč - podpredseda
M. Rázusa 27/9
Prievidza 971 01
  (od: 17.11.1998 do: 27.09.2000)
Ing. Igor Hojč - predseda
M. Rázusa 27/9
Prievidza 971 01
  (od: 28.09.2000 do: 21.04.2003)
Ing. Igor Hojč - predseda
M. Rázusa 27/9
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 21.06.1999
  (od: 22.04.2003 do: 03.01.2005)
Ing. Igor Hojč - predseda
M. Rázusa 27/9
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 21.06.1999 Skončenie funkcie: 07.12.2004
  (od: 04.01.2005 do: 03.01.2005)
Ing. Vladimír Horváth - člen
Frankelová 29
Bratislava
  (od: 25.10.1993 do: 13.07.1994)
Ing. Vladimír Horváth - člen
Frankelová 29
Bratislava
  (od: 14.07.1994 do: 01.09.1994)
Ing. Mária Krajčovičová
Špringerova 876/4
Veľké Kostoľany 922 07
Vznik funkcie: 16.05.2008
  (od: 28.05.2008 do: 13.01.2010)
Ing. Mária Krajčovičová
Špringerova 876/4
Veľké Kostoľany 922 07
Vznik funkcie: 16.05.2008 Skončenie funkcie: 12.01.2010
  (od: 14.01.2010 do: 13.01.2010)
Ing Peter Kukura - Predseda
Irkutská 6
Košice
  (od: 02.09.1994 do: 17.12.1995)
Ing Peter Kukura - Predseda
Irkutská 6
Košice
  (od: 18.12.1995 do: 16.11.1998)
Ing. Peter Kukura - Predseda
Irkutská 6
Košice
  (od: 14.07.1994 do: 01.09.1994)
Ing. Štefan Lörinc - člen
Tolstého 23
Košice
  (od: 26.07.1996 do: 16.11.1998)
Peter Matuška - člen
Žulovska 334/1
Zemianske Kostoľany
  (od: 02.09.1994 do: 14.04.1996)
Ing. Zdenek Opach - člen
352
Kamenec pod Vtáčnikom
  (od: 17.11.1998 do: 27.09.2000)
Ing. Zdenek Opach - člen
Kamenec pod Vtáčnikom 352
Prievidza
  (od: 15.04.1996 do: 16.11.1998)
Ing. Jozef Oravkin - člen
Beskydská 9
Banská Bystrica
  (od: 25.10.1993 do: 13.07.1994)
Ing. Kamil Pavlák - člen
Garbiarska 30
Prievidza
  (od: 25.10.1993 do: 13.07.1994)
Ing. Kamil Pavlák - člen
Garbiarska 30
Prievidza 971 01
  (od: 28.09.2000 do: 21.04.2003)
Ing. Kamil Pavlák
Garbiarska 30
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 12.01.2010
  (od: 14.01.2010 do: 27.05.2015)
Ing. Kamil Pavlák
Garbiarska 30
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 12.01.2010 Skončenie funkcie: 12.01.2015
  (od: 28.05.2015 do: 27.05.2015)
Ing. Kamil Pavlák - člen
Garbiarska 30
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 30.07.1998
  (od: 22.04.2003 do: 03.01.2005)
Ing. Kamil Pavlák - člen
Garbiarska 30
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 30.07.1998 Skončenie funkcie: 03.12.2004
  (od: 04.01.2005 do: 03.01.2005)
Bc. Daniela Priekopová - člen volený zamestnancami
Rázdolie 155/21
Malé Uherce 958 03
Vznik funkcie: 08.12.2014
  (od: 09.01.2015 do: 17.12.2019)
Bc. Daniela Priekopová - člen volený zamestnancami
Rázdolie 155/21
Malé Uherce 958 03
Vznik funkcie: 08.12.2014 Skončenie funkcie: 08.12.2019
  (od: 18.12.2019 do: 17.12.2019)
Mgr. Róbert Štefánik , PhD. - predseda
Partizánska 800/17
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 07.12.2004
  (od: 04.01.2005 do: 02.07.2009)
Mgr. Róbert Štefánik , PhD. - predseda
Partizánska 800/17
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 07.12.2004 Skončenie funkcie: 05.05.2009
  (od: 03.07.2009 do: 02.07.2009)
Ing. Andrej Tänzer - Podpredseda
Stavbárov 20
Prievidza
  (od: 14.07.1994 do: 01.09.1994)
Ing. Dušan Žažo - člen
Galvaniho 16603/31
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 28.05.2015 do: 16.06.2016)
Ing. Dušan Žažo - člen
Galvaniho 16603/31
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 26.05.2016
  (od: 17.06.2016 do: 16.06.2016)
Ing. Peter Suchý - člen
Horná Ves 288
Horná Ves 972 48
Vznik funkcie: 26.05.2016 Skončenie funkcie: 26.05.2021
  (od: 17.06.2021 do: 16.06.2021)
Ing. Dušan Žažo - predseda
Galvaniho 16603/31
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Vznik funkcie: 26.05.2016 Skončenie funkcie: 26.05.2021
  (od: 17.06.2021 do: 16.06.2021)
Ing. Peter Suchý - člen
Horná Ves 288
Horná Ves 972 48
Vznik funkcie: 26.05.2016
  (od: 17.06.2016 do: 16.06.2021)
Ing. Dušan Žažo - predseda
Galvaniho 16603/31
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Vznik funkcie: 26.05.2016
  (od: 17.06.2016 do: 16.06.2021)
František Alexander Zvrškovec - člen
Warholm Wästra
Granholmen
Švédske kráľovstvo
  (od: 25.10.1993 do: 13.07.1994)
Hans-Jörg Angermaier - Podpredseda
Hauptstr. 51
Hinterbruhl 2371
Spolková republika Nemecko
  (od: 02.09.1994 do: 17.12.1995)
Hans-Jörg Angermaier - Podpredseda
Hauptstr. 51
Hinterbruhl 2371
Spolková republika Nemecko
  (od: 18.12.1995 do: 25.07.1996)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zaklad. zmluvou zo dňa 16.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.,§§ 172 a 175 upísaním akcií a prijatím stanov v súlade s ust. zák.č. 92/91.
  (od: 27.04.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 28.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 364
  (od: 25.10.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.4.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 364
  (od: 14.07.1994)
Zapisujú sa Stanovy schválené valným zhromaždením 15.4.1994 a zmena člena predstavenstva schválená 18.5.1995. Stary spis: Sa 364
  (od: 18.12.1995)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 256/97, NZ 256/97 zo dňa 27.06.1997) rozhodlo o zmene STANOV.
  (od: 01.10.1997)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.4.1998 schválilo zmenu štatutárneho orgánu a dozornej rady. Valné zhromaždenie dňa 25.6.1998 (notárska zápisnica N 133/98, Nz 137/98) schválilo zmenu stanov štatutárneho orgánu.
  (od: 17.11.1998)
Zmena stanov a.s. schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 25.6.1998 /notárska zápisnica N 133/98, NZ 137/98/.
  (od: 04.08.1999)
Zápis predmetu činnosti na základe rozhodnutia o zmene stanov valným zhromaždením (notárska zápisnica N 256/97, NZ 256/97 zo dňa 27.6.1997) a udelených licencií.
  (od: 21.12.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 167/99, NZ 157/99 zo dňa 30.9.1999) rozhodlo o zmene stanov. Úmrtie člena dozornej rady Ing. Rudolfa Besíka dňa 28.5.1999.
  (od: 11.02.2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 29.6.2000 rozhodlo o zmenách v orgánoch a.s. a schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 93/00, Nz 91/00).
  (od: 28.09.2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 02.07.2001, ktoré rozhodlo a zmenách v orgánoch a.s. a schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 169/2001, NZ 170/2001).
  (od: 25.07.2002)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 219/02, NZ 217/02 zo dňa 29.5.2002) schválilo zmenu stanov, odvolalo a zvolilo člena predstavenstva.
  (od: 15.11.2002)
Listom zo dňa 14.11.2002 odstúpil z funkcie podpredseda predstavenstva s účinnosťou 30.11.2002 Ing. Miroslav Peteja s tým, že naďalej zostal jeho radovým členom. Predstavenstvo vzalo na vedomie jeho odstúpenie na zasadnutí dňa 14.11.2002. Listom zo dňa 5.9.2002 odstúpil z funkcie člena predstavenstva Ing. Štefan Haring. Odstúpenie bolo doručené spoločnosti dňa 9.9.2002 a týmto dňom v zmysle článku 27 ods. 3 stanov zanikla jeho funkcia. Listom zo dňa 10.9.2002 odstúpil z funkcie podpredseda a člen dozornej rady Ing. Vladimír Bočkay. Odstúpenie bolo doručené spoločnosti dňa 17.9.2002 a týmto dňom v zmysle článku 38 ods. 3 stanov zanikla jeho funkcia. Na zasadnutí dozornej rady konanom dňa 26.9.2002 bol v súlade s článkom 38 ods. 6 stanov bol do najbližšieho valného zhromaždenia kooptovaný za člena dozornej rady Ing. Štefan Haring, ktorý sa týmto dňom stal členom dozornej rady.
  (od: 22.04.2003)
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 28.8.2003, (notárska zápisnica N 263/03, Nz 75548/03 zo dňa 28.8.2003) rozhodlo o zmenách v predstavenstve, schválilo kooptáciu člena dozornej rady Ing. Štefana Haringa, schválilo všetky zákonom požadované dokumenty o hospodárskom a účtlovnom stave spoločnosti za roky 2001 a 2002, prijalo nové stanovy spoločnosti a zosúladilo právny stav s požiadavkami zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (od: 20.10.2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 09.02.2004 rozhodlo o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov, o premene podoby a formy akcií a schválilo Dodatok č.1 k stanovám a úplné znenie stanov (notárska zápisnica N 24/04, Nz 10689/04).
  (od: 02.03.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021
Dátum výpisu:  01.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)