Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  55304/N

Business name: 
REMICH GROUP s. r. o.
  (from: 05/13/2020)
Stabil C&TG s.r.o.
  (from: 06/26/2004 until: 05/12/2020)
VNT Slovakia s.r.o.
  (from: 06/10/2002 until: 06/25/2004)
SlovaCom Technik spol. s r.o.
  (from: 10/15/1997 until: 06/09/2002)
Registered seat: 
Mostná 13
Nitra 949 01
  (from: 04/13/2021)
Karpatské námestie 7770/10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  (from: 05/13/2020 until: 04/12/2021)
Brančská 7
Bratislava 851 01
  (from: 06/26/2004 until: 05/12/2020)
Hattalova 12
Bratislava 831 03
  (from: 04/20/2000 until: 06/25/2004)
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (from: 10/15/1997 until: 04/19/2000)
Identification number (IČO): 
35 729 546
  (from: 10/15/1997)
Date of entry: 
10/15/1997
  (from: 10/15/1997)
Person dissolved from: 
1.3.2022
  (from: 05/13/2022)
Legal ground(s) for dissolution: 
§ 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka
  (from: 05/13/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/15/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod alebo konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
  (from: 10/15/1997)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
  (from: 06/10/2002)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 06/10/2002)
poradenská činnosť v oblasti komunikačných technológií
  (from: 06/10/2002)
reklamná činnosť
  (from: 06/10/2002)
prieskum trhu
  (from: 06/10/2002)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 06/10/2002)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 06/10/2002)
prípravné práce na stavby
  (from: 06/10/2002)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/13/2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/13/2020)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/13/2020)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 05/13/2020)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (from: 05/13/2020)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 05/13/2020)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/13/2020)
Sťahovacie služby
  (from: 05/13/2020)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 05/13/2020)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 05/13/2020)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 05/13/2020)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 05/13/2020)
prenájom strojov a strojných zariadení
  (from: 06/10/2002 until: 05/12/2020)
pokládka, montáž, údržba a meranie podzemných a nadzemných optických a metalických telekomunikačných vedení vrátane nadväzujúcich vedení a súborov
  (from: 06/10/2002 until: 05/12/2020)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/28/2003 until: 05/12/2020)
Partners: 
René Michalka
Vieska 253
Považany 916 26
Slovak Republic
  (from: 05/13/2020 until: 04/12/2021)
Ing. Ivo Strelec
Brančská 7
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 06/26/2004 until: 05/12/2020)
Ludwig Petrik
Am Dobben Str 95
Bremen 281 95
Nemecká spolková republika
  (from: 04/13/2021)
Klaus Philipp
Alte Ley 1
Haan
SRN
  (from: 07/20/1998 until: 06/09/2002)
Klaus Philipp
Alte Ley 1
Haan
SRN
  (from: 10/15/1997 until: 07/19/1998)
Vladimír Žižka
K Rybníku 378
Jesenice, Praha - západ
ČR
  (from: 06/10/2002 until: 06/25/2004)
Contribution of each member: 
René Michalka
  (from: 05/13/2020 until: 04/12/2021)
Ludwig Petrik
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 04/13/2021)
Klaus Philipp
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/15/1997 until: 07/19/1998)
Klaus Philipp
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/20/1998 until: 06/09/2002)
Vladimír Žižka
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/10/2002 until: 06/25/2004)
Ing. Ivo Strelec
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/26/2004 until: 01/18/2010)
Ing. Ivo Strelec
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/19/2010 until: 05/12/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/26/2004)
Individual managing director
  (from: 10/15/1997 until: 06/25/2004)
René Michalka
Vieska 253
Považany 916 26
From: 12/27/2019
  (from: 05/13/2020 until: 04/12/2021)
René Michalka
Vieska 253
Považany 916 26
From: 12/27/2019 Until: 02/12/2021
  (from: 04/13/2021 until: 04/12/2021)
Ing. Ivo Strelec
Brančská 7
Bratislava 851 01
From: 05/21/2004
  (from: 06/26/2004 until: 06/26/2017)
Ing. Ivo Strelec
Brančská 7
Bratislava 851 01
From: 05/21/2004
  (from: 06/27/2017 until: 05/12/2020)
Ing. Ivo Strelec
Brančská 7
Bratislava 851 01
From: 05/21/2004 Until: 12/27/2019
  (from: 05/13/2020 until: 05/12/2020)
Alena Zöldová
Moyzesova 24
Pezinok
Until: 02/21/2002
  (from: 06/24/1999 until: 06/09/2002)
Alena Zöldová
Novomeského 4
Pezinok
  (from: 10/15/1997 until: 06/23/1999)
Ludwig Petrik
Am Dobben Str 95
Bremen 281 95
Nemecká spolková republika
From: 02/12/2021
  (from: 04/13/2021)
Ing. Milan Zelenka
Vybíralova 936
Praha 14 198 00
ČR
From: 02/21/2002
  (from: 06/10/2002 until: 06/25/2004)
Ing. Milan Zelenka
Vybíralova 936
Praha 14 198 00
ČR
From: 02/21/2002 Until: 05/21/2004
  (from: 06/26/2004 until: 06/25/2004)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť v plnom rozsahu samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 06/26/2004)
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
  (from: 10/15/1997 until: 06/25/2004)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/13/2020)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/19/2010 until: 05/12/2020)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/28/2003 until: 01/18/2010)
200 000 Sk
  (from: 07/20/1998 until: 01/27/2003)
100 000 Sk
  (from: 10/15/1997 until: 07/19/1998)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 136/97, Nz 135/97 zo dňa 16.9.1997 o založení spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1997 Zb. Stary spis: S.r.o. 22737
  (from: 10/15/1997)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme not. záp. N 303/98, Nz 297/98 napísanej dňa 26.6.1998 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, prispôsobené zák. č. 11/1998 Z. z.
  (from: 07/20/1998)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 36/00, Nz 36/00 zo dňa 24.3.2000.
  (from: 04/20/2000)
Uznesenie spoločníka z 20.2.2002 o prevode obchodného podielu, uznesenie spoločníka zo dňa 21.2.2002 o zmene sídla, konateľa a predmetu podnikania spoločnosti a notárska zápisnica N 159/02, Nz 153/02 notára JUDr. Macáka o zmene a doplnení zakladateľskej listiny spoločnosti. Zmena obchodného mena zo: SlovaCom Technik spol. s r.o. na: VNT Slovakia s.r.o.
  (from: 06/10/2002)
Rozhodnutie spoločníka o rozšírení predmetu podnikania spoločnosti zo dňa 24.7.2002 a notárska zápisnica N 769/02, Nz 742/02 o zmene zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 20.8.2002.
  (from: 01/28/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 20.5.2004. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 21.5.2004. Nové znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 339/2004, Nz 44107/2004 zo dňa 21.5.2004. Zmena obchodného mena z pôvodného: VNT Slovakia s.r.o. na: Stabil C&TG s.r.o. Ing. Milan Zelenka, funkcia konateľa od 21.2.2002 do 21.5.2004.
  (from: 06/26/2004)
Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 06.08.2021 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 29CbR/115/2021.
  (from: 10/12/2021)
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 29CbR/115/2021-15 z 26. januára 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 1. marca 2022, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti REMICH GROUP s. r. o., so sídlom Nitra, Mostná 13, IČO: 35 729 546.
  (from: 05/13/2022)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person