Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  42099/S

Obchodné meno: 
HYDROMETRA s.r.o.
  (od: 25.04.1996)
Sídlo: 
Dolná 138/5
Banská Bystrica 974 01
  (od: 20.11.2020)
Pražská 27
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
  (od: 11.07.2019 do: 19.11.2020)
Drieňová 34
Bratislava 821 02
  (od: 18.03.2014 do: 10.07.2019)
Romanova 23
Bratislava 851 02
  (od: 25.04.1996 do: 17.03.2014)
IČO: 
35 688 742
  (od: 25.04.1996)
Deň zápisu: 
25.04.1996
  (od: 25.04.1996)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 25.04.1996)
Predmet činnosti: 
meranie prietokov vody
  (od: 25.04.1996)
poradenstvo v oblasti hydrológie a hydrauliky
  (od: 25.04.1996)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť
  (od: 26.05.2020)
Činnosť vodohospodára
  (od: 26.05.2020)
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 26.05.2020)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (od: 26.05.2020)
Kovoobrábanie
  (od: 26.05.2020)
Zámočníctvo
  (od: 26.05.2020)
Opravy pracovných strojov
  (od: 26.05.2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 26.05.2020)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 26.05.2020)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 26.05.2020)
Administratívne služby
  (od: 26.05.2020)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 26.05.2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 26.05.2020)
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (od: 26.05.2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (od: 26.05.2020)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 26.05.2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 26.05.2020)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 26.05.2020)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 26.05.2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 26.05.2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečným odpadom
  (od: 26.05.2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 26.05.2020)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (od: 26.05.2020)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 26.05.2020)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 26.05.2020)
Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb podľa § 5 ods. 3 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia- vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb a podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vypracovanie odborných posudkov a odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
  (od: 26.06.2020)
Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórií inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb podľa § 5 ods. 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb a podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vypracovanie odborných posudkov a?odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
  (od: 26.06.2020)
Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v?kategórií komplexné architektonické a?inžinierske služby a?súvisiace technické poradenstvo podľa § 16 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vykonávanie komplexných služieb a?súvisiaceho technického poradenstva s?výnimkou architektonických služieb a podľa § 5 ods. 2 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a?rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a?variantných štúdií, vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a?dokumentácie umiestňovania stavieb a?ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a?exteriéru, ako aj rekonštrukcií a?modernizácií budov a?obnovy stavebných pamiatok, spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a?územnoplánovacej dokumentácie, vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a?na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a?inými špecialistami, a?na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie, zastupovanie investora pri príprave a?uskutočňovaní stavieb, vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, vykonávanie stavebného dozoru
  (od: 26.06.2020)
konštrukčné práce
  (od: 25.04.1996 do: 30.07.2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 25.04.1996 do: 25.05.2020)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 25.04.1996 do: 25.05.2020)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 25.04.1996 do: 25.05.2020)
Spoločníci: 
Ing. Peter Vašek
1.mája 95/85
Malacky 901 01
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2022)
MTS Slovakia, s.r.o.
Budatínska 12
Bratislava 851 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.2014 do: 08.01.2019)
Ing. Jozef Kollár
Geologická 18
Bratislava 821 06
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1996 do: 14.08.1997)
Ing. Jozef Sabol
Štiavnické Bane 429
Štiavnické Bane 969 81
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.2014 do: 08.01.2019)
Ing. Bohuslav Šimkovic
Romanova 23
Bratislava 851 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.03.2002 do: 17.03.2014)
Ing. Bohuslav Šimkovic
Romanova 23
Bratislava 851 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1998 do: 26.03.2002)
Ing. Bohuslav Šimkovic
Romanova 23
Bratislava 851 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.08.1997 do: 13.09.1998)
Ing. Bohuslav Šimkovic
Romanova 23
Bratislava 851 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1996 do: 14.08.1997)
Ing. Peter Vašek
1.mája 95/85
Malacky 901 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.2019 do: 22.06.2022)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Peter Vašek
  (od: 09.01.2019 do: 22.06.2022)
Ing. Peter Vašek
Vklad: 6 638,78 EUR Splatené: 6 638,78 EUR
  (od: 23.06.2022)
Ing. Bohuslav Šimkovic
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 25.04.1996 do: 14.08.1997)
Ing. Jozef Kollár
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 25.04.1996 do: 14.08.1997)
Ing. Bohuslav Šimkovic
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 15.08.1997 do: 13.09.1998)
Ing. Bohuslav Šimkovic
Vklad: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 14.09.1998 do: 26.03.2002)
Ing. Bohuslav Šimkovic
Vklad: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 200 000 Sk
  (od: 27.03.2002 do: 31.08.2010)
Ing. Bohuslav Šimkovic
Vklad: 6 638,78 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 6 638,78 EUR
  (od: 01.09.2010 do: 17.03.2014)
Ing. Jozef Sabol
Vklad: 1 327,76 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 327,76 EUR
  (od: 18.03.2014 do: 08.01.2019)
MTS Slovakia, s.r.o.
Vklad: 5 311,02 EUR Splatené: 5 311,02 EUR
  (od: 18.03.2014 do: 08.01.2019)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 15.08.1997)
konatelia
  (od: 25.04.1996 do: 14.08.1997)
Ing. Peter Vašek
1.mája 95/85
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 07.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.2019)
Ing. Jozef Kollár
Geologická 18
Bratislava 821 06
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1996 do: 14.08.1997)
Ing. Peter Kordoš
Ivana Bukovčana 28
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 07.03.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.2014 do: 18.11.2014)
Ing. Peter Kordoš
Ivana Bukovčana 28
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 07.03.2014 Skončenie funkcie: 03.11.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2014 do: 18.11.2014)
Ing. Bohuslav Šimkovic
Romanova 23
Bratislava 851 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1996 do: 17.03.2014)
Ing. Bohuslav Šimkovic
Romanova 23
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 25.04.1996 Skončenie funkcie: 06.03.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.2014 do: 17.03.2014)
Ing. Andrea Tencerová
Budatínska 3687/12
Bratislava - Petržalka 851 05
Vznik funkcie: 04.11.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2014 do: 08.01.2019)
Ing. Andrea Tencerová
Budatínska 3687/12
Bratislava - Petržalka 851 05
Vznik funkcie: 04.11.2014 Skončenie funkcie: 06.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.2019 do: 08.01.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne.
  (od: 15.08.1997)
Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne.
  (od: 25.04.1996 do: 14.08.1997)
Základné imanie: 
6 638,78 EUR Rozsah splatenia: 6 638,78 EUR
  (od: 01.09.2010)
200 000 Sk
  (od: 14.09.1998 do: 31.08.2010)
100 000 Sk
  (od: 25.04.1996 do: 13.09.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.4.1996 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 17775
  (od: 25.04.1996)
Zmluva o prevode obchodného pdielu zo dňa 20.12.1996. Starý spis: S.r.o. 17775
  (od: 15.08.1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.7.1998 na ktorom boli odsúhlasené zmeny v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (od: 14.09.1998)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.12.2001.
  (od: 27.03.2002)
Zmena a doplnenie spoločenskej zmluvy odsúhlasenej v zmysle zákonných podmienok zák. č. 500/2001 Zb., riadnym valným zhromaždením zo dňa 20.11.2002.
  (od: 26.06.2003)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 04.03.2014
  (od: 18.03.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.07.2014.
  (od: 31.07.2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2014.
  (od: 19.11.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.10.2019.
  (od: 26.05.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  23.06.2022
Dátum výpisu:  25.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)