Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17420/T

Business name: 
K R A N M O N T, spol. s r.o.
  (from: 08/24/1992)
Registered seat: 
Diakovská 1231/12
Šaľa 927 01
  (from: 01/25/1999)
Robotnícka 14
Šaľa 927 00
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Identification number (IČO): 
31 420 681
  (from: 08/24/1992)
Date of entry: 
08/24/1992
  (from: 08/24/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/24/1992)
Objects of the company: 
zámočníctvo
  (from: 08/24/1992)
výroba strojov a strojných zariadení
  (from: 08/24/1992)
montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených plynových a tlakových zariadení
  (from: 08/24/1992)
poskytovanie služieb s dopravnými a zdvíhacími mechanizmami
  (from: 08/24/1992)
vykonávanie revízií a revízných skúšok zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom podľa oprávnenia číslo: 068/INA/92-ZZ-I, II, III, VI
  (from: 08/03/1993)
materiálové skúšky
  (from: 08/03/1993)
kovoobrábanie
  (from: 08/03/1993)
požičiavanie nástrojov, strojov a zariadní
  (from: 08/03/1993)
nákup predaj a sprostredkovanie predaja automobilov, náhradných dielov, stavebného materiálu, priemyselného tovaru, elektro-materiálu, drogériového, záhradkárskeho, textilného, koženého, obuvníckeho, športového, hračkárskeho, papiernického tovaru, plastických hmôt, balených potravín, alko-nealko nápojov v originálnom balení, ovocia a zeleniny
  (from: 08/03/1993)
Partners: 
Ján Bara
Jesenského 26
Tvrdošovce 941 10
Slovak Republic
  (from: 09/08/2005)
Ing. Karol Csizmadia
919
Vlčany
Slovak Republic
  (from: 01/25/1999)
Ing. František Csuthy
Robotnícka 14
Šaľa
Slovak Republic
  (from: 01/25/1999)
Ján Dvoršťák
Kukučínova 12
Šaľa 927 01
Slovak Republic
  (from: 09/08/2005)
Juraj Gulyáš
Budovateľská 5
Šaľa 927 01
Slovak Republic
  (from: 09/08/2005)
Ján Bara
Jesenského 26
Tvrdošovce
Slovak Republic
  (from: 01/25/1999 until: 09/07/2005)
Ján Bara
Jesenského 26
Tvrdošovce
Slovak Republic
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Ing. Ladislav Bombic
946
Vlčany
Slovak Republic
  (from: 01/25/1999 until: 09/07/2005)
Ing. Ladislav Bombic
č.d.946
Vlčany
Slovak Republic
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Ing. Karol Csizmadia
č.d.919
Vlčany
Slovak Republic
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Ing. František Csuthy
Robotnícka č.14
Šaľa
Slovak Republic
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Ferdinand Deák
1355
Tešedíkovo
Slovak Republic
  (from: 01/25/1999 until: 05/06/2009)
Ferdinand Deák
č.d.1355
Tešedíkovo
Slovak Republic
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Ján Dvoršťák
Kukučínova 12
Šaľa
Slovak Republic
  (from: 01/25/1999 until: 09/07/2005)
Ján Dvoršťák
Kukučínova 12
Šaľa
Slovak Republic
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Juraj Gulyáš
Budovateľská 5
Šaľa
Slovak Republic
  (from: 01/25/1999 until: 09/07/2005)
Juraj Gulyáš
Budovateľská 5
Šaľa
Slovak Republic
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Ing. Ladislav Németh
308
Tešedíkovo
Slovak Republic
  (from: 01/25/1999 until: 09/07/2005)
Ing. Ladislav Németh
308
Tešedíkovo
Slovak Republic
  (from: 08/03/1993 until: 01/24/1999)
Contribution of each member: 
Ing. Karol Csizmadia
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 05/07/2009)
Ing. František Csuthy
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 05/07/2009)
Ján Bara
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 05/07/2009)
Ján Dvoršťák
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 05/07/2009)
Juraj Gulyáš
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 05/07/2009)
Ing. Karol Csizmadia
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Ing. Ladislav Bombic
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Ing. František Csuthy
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Ján Bara
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Ferdinand Deák
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Ján Dvoršťák
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Juraj Gulyáš
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Ing. Ladislav Németh
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/03/1993 until: 01/24/1999)
Ing. Karol Csizmadia
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 05/06/2009)
Ing. Ladislav Bombic
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 09/07/2005)
Ing. František Csuthy
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 05/06/2009)
Ján Bara
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 09/07/2005)
Ferdinand Deák
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 05/06/2009)
Ján Dvoršťák
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 09/07/2005)
Juraj Gulyáš
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 09/07/2005)
Ing. Ladislav Németh
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 09/07/2005)
Ján Bara
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/08/2005 until: 05/06/2009)
Ján Dvoršťák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/08/2005 until: 05/06/2009)
Juraj Gulyáš
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/08/2005 until: 05/06/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/25/1999)
Individual managing director
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Ján Bara
Jesenského 26
Tvrdošovce 941 10
From: 06/24/2005
  (from: 09/08/2005)
Juraj Gulyás
Budovateľská 5
Šaľa 927 01
From: 06/24/2005
  (from: 06/30/2017)
Ing. Karol Csizmadia - riaditeľ spoločnosti
916
Vlčany
  (from: 01/25/1999 until: 09/07/2005)
Ing. Karol Csizmadia - riaditeľ spoločnosti
916
Vlčany
Until: 06/24/2005
  (from: 09/08/2005 until: 09/07/2005)
Ing. Karol Csizmadia - riaditeľ spoločnosti.
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Juraj Gulyáš
Budovateľská 5
Šaľa 927 01
From: 06/24/2005
  (from: 09/08/2005 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne a bez obmedzenia.
  (from: 09/08/2005)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ-Ing.Karol Csizmadia, riaditeľ spoločnosti.
  (from: 01/25/1999 until: 09/07/2005)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje jednateľ - Ing.Karol Csizmadia, riaditeľ spoločnosti.
  (from: 08/24/1992 until: 01/24/1999)
Capital: 
7 968 EUR Paid up: 7 968 EUR
  (from: 05/07/2009)
240 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 05/06/2009)
160 000 Sk
  (from: 08/03/1993 until: 01/24/1999)
140 000 Sk
  (from: 08/24/1992 until: 08/02/1993)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.7.1992 podľa § 105 a nasl.Zákona č.513/1991 Zb.( Obchodný zákonník ). Stary spis: S.r.o. 6485
  (from: 08/24/1992)
Dodatok č. 2 zo dňa 15.7.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 01/25/1999)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person