Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10879/P

Business name: 
ATEX-OK, s.r.o.
  (from: 12/22/1997)
Registered seat: 
Puškinova 18/531
Sabinov 083 01
  (from: 04/28/2005)
Identification number (IČO): 
36 452 327
  (from: 12/22/1997)
Date of entry: 
12/19/1997
  (from: 12/22/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/22/1997)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/22/1997)
obchodná činnosť - farby a laky (mimo jedov a žieravín), maliarske potreby, drogériový tovar (mimo jedov a žieravín)
  (from: 12/22/1997)
vykonávanie maliarskych a natieračských prác
  (from: 12/22/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/22/1997)
kovoobrábanie a zámočníctvo
  (from: 12/22/1997)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 01/31/2003)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 01/31/2003)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/31/2003)
reklamná činnosť
  (from: 01/31/2003)
finančný leasing
  (from: 01/31/2003)
zriadenie záložní
  (from: 01/31/2003)
fotografické služby
  (from: 01/31/2003)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 01/31/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/31/2003)
prevádzka zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 01/31/2003)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/17/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/21/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/21/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/01/2017)
Partners: 
František Olejník
Sibírska 3
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Contribution of each member: 
František Olejník
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 05/26/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/21/2000)
František Olejník
Sibírska 3
Prešov 080 01
From: 12/19/1997
  (from: 04/28/2005)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/21/2000)
Branch of the enterprise: 
Name: 
ATEX-OK, s.r.o. - organizačná zložka
  (from: 07/19/2008)
Registered seat: 
Nám. T. G. Masaryka 2433
Zlín 760 01
Česká republika
  (from: 07/19/2008)
Head: 
František Olejník
Sibírska 3
Prešov 080 01
From: 13.1.2005
  (from: 07/19/2008)
Scope of business activity: 
kovoobrábanie
  (from: 07/19/2008)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 07/19/2008)
 
 
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 06/19/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.10.1997 v znení dodatku č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.11.1997, podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/22/1997)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.4.1998 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 05/28/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy formou notárskej zápisnice N 341/00, Nz 375/00 zo dňa 18.8.2000 spísaná v Prešove notárom JUDr. Mariánom Petrom.
  (from: 08/21/2000)
Dodatok č.4 zo dňa 18.11.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/31/2003)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person