Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10109/T

Business name: 
ISTERMEAT a.s.
  (from: 02/08/2012)
Registered seat: 
Povodská 14
Dunajská Streda 929 01
  (from: 08/24/1999)
Identification number (IČO): 
36 232 157
  (from: 05/27/1999)
Date of entry: 
05/27/1999
  (from: 05/27/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/27/1999)
Objects of the company: 
nákup a predaj jatočných zvierat
  (from: 05/27/1999)
porážka a spracovanie jatočných zvierat
  (from: 05/27/1999)
výroba a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 05/27/1999)
predaj vlastných výrobkov
  (from: 05/27/1999)
nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti potravinárskeho tovaru
  (from: 05/27/1999)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 05/27/1999)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/27/1999)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 01/26/2019)
obchodná činnosť mimo viazaných a koncesovaných živností
  (from: 05/27/1999)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/23/2004)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/26/2019)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/26/2019)
údenárska výroba
  (from: 12/31/2011)
spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 12/31/2011)
výroba chuťových prísad a korenín
  (from: 12/31/2011)
skladovanie
  (from: 12/31/2011)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 12/31/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/31/2011)
administratívne služby
  (from: 12/31/2011)
výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
  (from: 12/31/2011)
výskum, technologický vývoj a inovácie v oblasti mäsového a potravinárskeho priemyslu
  (from: 07/08/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/09/2016)
počítačové služby
  (from: 08/09/2016)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/09/2016)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 01/26/2019)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 01/26/2019)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/26/2019)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/26/2019)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/26/2019)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 01/26/2019)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 01/26/2019)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/26/2019)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 01/26/2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/17/2021)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/17/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/05/2003)
Réka Világi - predseda predstavenstva
Rad Pokátelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 01/01/2016
  (from: 01/01/2016)
Ing. Erika Fenesová - podpredseda predstavenstva
Žabia ul. 1224/49
Gabčíkovo 930 05
From: 07/26/2016
  (from: 04/04/2017)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/04/2017)
Capital: 
4 382 414 EUR Paid up: 4 382 414 EUR
  (from: 08/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 04/04/2017)
Number of shares: 71
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 04/04/2017)
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 940 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 04/04/2017)
Supervisory board: 
PhDr. Renáta Hanuliaková - člen
Dunajská 1428/90
Topoľníky 930 11
From: 02/15/2012
  (from: 07/08/2015)
JUDr. Oszkár Világi - predseda
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 05/06/2015
  (from: 05/28/2015)
Ing. Ladislav Jankovich -člen
Zelená 1014/3
Dunajská Streda 929 01
From: 05/06/2015
  (from: 05/28/2015)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.05.1999 a notárskou zápisnicou č. N 87/99, Nz 84/99 podľa slovenského práva.
  (from: 05/27/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 29.07.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 119/99, Nz 114/99 schválilo zmenu stanov (zmena sídla z: Dunajská Streda, Adorská 48 na: Dunajská Streda, Povodská 14).
  (from: 08/24/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 14.10.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 147/99, Nz 140/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 04/06/2000)
Dodatkom zo dňa 10.04.2002, spísaným formou Notárskej zápisnice N 76/2002, Nz 75/2002, na Valnom zhromaždení spoločnosti, konaného dňa 10.4.2002, boli Stanovy prispôsobené zákonu č. 500/2001 Z.z..
  (from: 10/24/2002)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 26.09.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 202/2003, Nz 85393/2003.
  (from: 11/05/2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 07.11.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 231/2003, Nz 102660/2003.
  (from: 02/02/2004)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 26.07.2016, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 294/2016, Nz 26384/2016.
  (from: 08/09/2016)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 24.05.2021, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 32/2021, Nz 14795/2021.
  (from: 06/17/2021)
Date of updating data in databases:  10/19/2021
Date of extract :  10/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person