Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  159930/B

Business name: 
PROM.MEDIC.SK spol. s r.o.
  (from: 02/12/1998)
Registered seat: 
Galvaniho 15/B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  (from: 03/10/2022)
Identification number (IČO): 
31 349 871
  (from: 04/23/1993)
Date of entry: 
04/23/1993
  (from: 04/23/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/23/1993)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/22/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/22/1997)
reklama a propagácia
  (from: 09/22/1997)
výskum trhu
  (from: 09/22/1997)
organizácia školení a kurzov
  (from: 09/22/1997)
veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
  (from: 01/03/2001)
dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných hromadne vyrábaných liekov, liečiv, pomocných látok, registrovaných a schválených zdravotníckych pomôcok
  (from: 11/20/2004)
Partners: 
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 1
Praha 4 - Michle 140 00
Czech Republic
Other identification number : 00147893
  (from: 03/10/2022)
Contribution of each member: 
PRO.MED.CS Praha a.s.
Amount of investment: 100 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 EUR
  (from: 03/10/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/23/2022)
MUDr. Pavel Martinec
Lacinova 1860/6
Brno 621 00
Česká republika
From: 02/28/2022
  (from: 03/10/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/03/2001)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 02/06/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť vznikla na základe zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice spísanej pred JUDr. Magdalénou Brenčíkovou dňa 24.2.93 pod č. N 26/93 Nz 24/93. Stary spis: S.r.o. 10306
  (from: 04/23/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.12.1996, Spoločenská zmluva zo dňa 20.12.1996. Stary spis: S.r.o. 10306
  (from: 01/16/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.4997, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.4.1997. Stary spis: S.r.o. 10306
  (from: 09/22/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.9.1997. Zmena obchodného mena - pôvodné PRO . MED. SK spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 10306
  (from: 02/12/1998)
Dodatkom č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.6.1998 bola spoločenská zmluva upravená v zmysle zák.č. 11/1998 Zz.
  (from: 07/10/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.6.2000, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti a menovanie konateľa. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.6.2000.
  (from: 01/03/2001)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.2.2001 o zvýšení základného imania.
  (from: 04/04/2001)
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo da 19.10.2001.
  (from: 01/09/2002)
Dodatok č.7, uzavretý dňa 25.2.2003 k zakladateľskej listine.
  (from: 04/30/2003)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person