Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3689/B

Business name: 
Hotelová investičná spoločnosť, a.s.
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
Registered seat: 
Námestie 1. mája 5
Bratislava 811 06
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
Identification number (IČO): 
35 954 451
  (from: 09/15/2005)
Date of entry: 
09/15/2005
  (from: 09/15/2005)
Date of deletion: 
06/20/2007
  (from: 06/20/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/20/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/15/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
Ivan Banič - predseda
Vajanského 12
Trnava 917 01
From: 09/15/2005
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
Ing. Mária Maderová - člen
Hlavná 949/84
Stupava 900 31
From: 09/15/2005
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
Martin Havlík - člen
Adamiho 16
Bratislava 841 05
From: 09/15/2005
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
Acting in the name of the company: 
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a svojím menám pripoja svoje podpisy ktorýkoľvek dvaja z členov predstavenstva.
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
Capital: 
150 000 000 Sk Paid up: 150 000 000 Sk
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
Shares: 
Number of shares: 13
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 000 Sk
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Vavrina
Krížna 3
Stupava 900 31
From: 09/15/2005
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
Ing. Ľubomír Petrek
Šumavská 36
Bratislava 821 08
From: 09/15/2005
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
Ing. Janka Gantnerová
Severná 10
Kežmarok 060 01
From: 09/15/2005
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica zo dňa 11.06.2007 pod č. N 59/2007, Nz 22774/2007, NCRls 22678/2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola obchodná spoločnosť Hotelová investičná spoločnosť, a.s., so sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO : 35 954 451 zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou Hotel Tatra, a.s., so sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO : 31 382 711. Obchodná spoločnosť Hotel Tatra, a.s. ako nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti Hotelová investičná spoločnosť, a.s. Zmluva o zlúčení zo dňa 11.06.2007 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 58/2007, Nz 22772/2007, NCRls 22676/2007. Na základe uvedeného v y m a z u j e sa z obchodného registra obchodná spoločnosť Hotelová investičná spoločnosť, a.s., so sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO : 35 954 451, zapísaná v odd. Sa, vo vložke č. 3689/B.
  (from: 06/20/2007)
Spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.08.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 30/05, Nz 38439/05, NCRIs 37916/05 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/15/2005 until: 06/19/2007)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.11.2006, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Priemyselné združenie, spol. s r.o., Park Stupava 397/2, 900 31 Stupava, IČO : 35 723 521 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení spoločností. Zmluva o zlúčení uzatvorená v zmysle § 69 ods. 6, § 218a ods. 1 a § 218k ods. 4 Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 104/2006, Nz 49595/2006, NCRls 49303/2006 spísanej dňa 30.11.2006 notárom JUDr. Janou Kövesiovou, na základe ktorej preberá spoločnosť Hotelová investičná spoločnosť, a.s., Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO : 35 954 451 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme, zanikajúcej spoločnosti Priemyselné združenie, spol. s r.o., Park Stupava 397/2, 900 31 Stupava, IČO : 35 723 521.
  (from: 12/08/2006 until: 06/19/2007)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti Hotelová investičná spoločnosť, a.s. zo dňa 15.02.2007 o zlúčení so spoločnosťou TERMOKOV, a.s., Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava, IČO: 35 733 748, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1584/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie; zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 8/2007, Nz 6048/2007, NCRIs 6075/2007 notárkou JUDr. Janou Kövesiovou dňa 15.02.2007. Spoločnosť Hotelová investičná spoločnosť, a.s., Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 35 954 451, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3689/B, je právnym nástupcom spoločnosti TERMOKOV, a.s., Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava, IČO: 35 733 748, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č.1584/B a preberá všetky jej práva a záväzky .
  (from: 02/22/2007 until: 06/19/2007)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/22/2007)
Legal successor: 
Hotel Tatra a.s.
Námestie 1. mája 5
Bratislava 811 06
  (from: 06/20/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Priemyselné združenie, spol. s r.o.
Park Stupava 397/2
Stupava 900 31
  (from: 12/08/2006)
TERMOKOV, a.s.
Vinohradnícka 3
Bratislava 821 06
  (from: 02/22/2007)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person