Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3549/L

Business name: 
DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o.
  (from: 08/16/1996)
Registered seat: 
Horelica 13
Čadca 022 01
  (from: 03/29/2000)
Horelica 116
Čadca 022 01
  (from: 08/16/1996 until: 03/28/2000)
Identification number (IČO): 
36 008 184
  (from: 08/16/1996)
Date of entry: 
08/16/1996
  (from: 08/16/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/16/1996)
Objects of the company: 
výroba drobných úžitkových predmetov z dreva
  (from: 08/16/1996)
zámočníctvo
  (from: 08/16/1996)
kovoobrábanie
  (from: 08/16/1996)
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 08/16/1996)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 08/16/1996)
demolácia a zemné práce
  (from: 08/16/1996)
prenájom strojov a prístrojov, motorových vozidiel, stavebných strojov a zariadení
  (from: 08/16/1996)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 08/16/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/16/1996)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/1996)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/1996)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 08/16/1996)
pozemné inžinierske a občianske stavby
  (from: 08/16/1996)
vykonávanie cestnej nákladnej dopravy
  (from: 08/16/1996)
výroba betónu
  (from: 06/09/1997)
výroba malty
  (from: 06/09/1997)
výroba stavebných prkov z betónu
  (from: 06/09/1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/15/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/15/2007)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (from: 05/15/2007)
výkup a predaj ojazdených a vyradených motorových vozidiel
  (from: 05/15/2007)
zimná a letná údržba pozemných komunikácií
  (from: 05/15/2007)
údržba a osadzovanie dopravného značenia
  (from: 05/15/2007)
výroba a osadzovanie bezpečnostných cestných zariadení
  (from: 05/15/2007)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 05/15/2007)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 05/15/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/15/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/15/2007)
odťahová služba
  (from: 05/15/2007)
váženie nápravových tlakov nákladných motorových vozidiel
  (from: 05/15/2007)
podnikateľské poradenstvo v oblasti dopravy
  (from: 05/15/2007)
nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
  (from: 05/15/2007)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 05/15/2007)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 05/15/2007)
vykonávanie emisných kontrol vozidiel kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn na zriadenom pracovisku emisnej kontroly typu: A
  (from: 05/15/2007)
vykonávanie emisných kontrol vozidiel kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD a emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn na zriadenom pracovisku emisnej kontroly typu: B
  (from: 05/15/2007)
vykonávanie emisných kontrol vozidiel kategórie M2,3 N2,3 a T so vznetovým motorom a emisnej kontroly vozidiel so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD na zriadenom pracovisku emisnej kontroly typu: C
  (from: 05/15/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 11/20/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 11/20/2008)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva a dopravy
  (from: 11/20/2008)
práca so stavebnými mechanizmami
  (from: 11/20/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/20/2008)
uskutočňovanie dopravných stavieb
  (from: 11/20/2008)
banské oprávnenie pre nasledovné činnosti: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk na povrchu, - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov -zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v § 2 písm. b) až d) (§ 2 písm. e) zákona č. 51/1988 Zb.), -dobývanie ložísk nevyhradených nerastov na povrchu vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov.
  (from: 06/22/2017)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
  (from: 06/22/2017)
oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly na pracovisku typu C, druh paliva: D, emisný systém: BKAT, NKAT, NKAT OBD, druh emisnej kontroly: podľa § 67 ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z., kategória vozidiel: podľa § 52 ods. 3 vyhlášky č. 578/2006 Z. z.
  (from: 06/22/2017)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 05/13/2022)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 11/20/2008 until: 06/21/2017)
Partners: 
Soňa Frackowiak
SNP 267
Krásno nad Kysucou 023 02
Slovak Republic
  (from: 01/20/2021)
Vladimír Tatarka
1456
Skalité 023 14
Slovak Republic
  (from: 01/20/2021)
Marián Tatarka
422
Skalité 023 14
Slovak Republic
  (from: 01/20/2021)
Miroslav Tatarka
1526
Skalité 023 14
Slovak Republic
  (from: 01/20/2021)
Peter Tatarka
1480
Skalité 023 14
Slovak Republic
  (from: 01/20/2021)
Ing. Jana Šumská
1735
Raková 023 51
Slovak Republic
  (from: 01/20/2021)
Zdenka Kubalová
SNP 267
Krásno nad Kysucou 023 02
Slovak Republic
  (from: 01/20/2021)
Martin Kubala
1983
Oščadnica 023 01
Slovak Republic
  (from: 01/20/2021)
Zdenek Kubala
267
Krásno nad Kysucou
Slovak Republic
  (from: 08/07/1997 until: 01/19/2021)
Zdenek Kubala
267
Krásno nad Kysucou
Slovak Republic
  (from: 08/16/1996 until: 08/06/1997)
Peter Tatarka
422
Skalité
Slovak Republic
  (from: 08/07/1997 until: 01/19/2021)
Peter Tatarka
422
Skalité
Slovak Republic
  (from: 08/16/1996 until: 08/06/1997)
Contribution of each member: 
Soňa Frackowiak
Amount of investment: 45 641 EUR Paid up: 45 641 EUR
  (from: 01/20/2021)
Vladimír Tatarka
Amount of investment: 27 385 EUR Paid up: 27 385 EUR
  (from: 01/20/2021)
Marián Tatarka
Amount of investment: 27 385 EUR Paid up: 27 385 EUR
  (from: 01/20/2021)
Miroslav Tatarka
Amount of investment: 27 385 EUR Paid up: 27 385 EUR
  (from: 01/20/2021)
Peter Tatarka
Amount of investment: 27 385 EUR Paid up: 27 385 EUR
  (from: 01/20/2021)
Ing. Jana Šumská
Amount of investment: 27 385 EUR Paid up: 27 385 EUR
  (from: 01/20/2021)
Zdenka Kubalová
Amount of investment: 45 642 EUR Paid up: 45 642 EUR
  (from: 01/20/2021)
Martin Kubala
Amount of investment: 45 642 EUR Paid up: 45 642 EUR
  (from: 01/20/2021)
Zdenek Kubala
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/16/1996 until: 08/06/1997)
Peter Tatarka
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/16/1996 until: 08/06/1997)
Zdenek Kubala
Amount of investment: 125 000 Sk Paid up: 125 000 Sk
  (from: 08/07/1997 until: 02/25/2005)
Peter Tatarka
Amount of investment: 125 000 Sk Paid up: 125 000 Sk
  (from: 08/07/1997 until: 02/25/2005)
Zdenek Kubala
Amount of investment: 4 125 000 Sk Paid up: 1 240 000 Sk
  (from: 02/26/2005 until: 06/16/2005)
Peter Tatarka
Amount of investment: 4 125 000 Sk Paid up: 1 240 000 Sk
  (from: 02/26/2005 until: 06/16/2005)
Zdenek Kubala
Amount of investment: 4 125 000 Sk Paid up: 4 125 000 Sk
  (from: 06/17/2005 until: 11/10/2009)
Peter Tatarka
Amount of investment: 4 125 000 Sk Paid up: 4 125 000 Sk
  (from: 06/17/2005 until: 11/10/2009)
Zdenek Kubala
Amount of investment: 136 925 EUR Paid up: 136 925 EUR
  (from: 11/11/2009 until: 01/19/2021)
Peter Tatarka
Amount of investment: 136 925 EUR Paid up: 136 925 EUR
  (from: 11/11/2009 until: 01/19/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/16/1996)
Zdenek Kubala
267
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 08/16/1996
  (from: 05/13/2022)
Peter Tatarka
422
Skalité 023 14
From: 08/16/1996
  (from: 05/13/2022)
Vladimír Tatarka
Skalité 1456
Skalité 023 14
From: 11/09/2020
  (from: 11/26/2020)
Martin Kubala
Oščadnica 1983
Oščadnica 023 01
From: 11/09/2020
  (from: 11/26/2020)
Zdenek Kubala
267
Krásno nad Kysucou
  (from: 08/16/1996 until: 02/03/2003)
Peter Tatarka
422
Skalité
  (from: 08/16/1996 until: 02/03/2003)
Zdenek Kubala
267
Krásno nad Kysucou
From: 08/16/1996
  (from: 02/04/2003 until: 05/12/2022)
Peter Tatarka
422
Skalité
From: 08/16/1996
  (from: 02/04/2003 until: 05/12/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/16/1996)
Capital: 
273 850 EUR Paid up: 273 850 EUR
  (from: 11/11/2009)
8 250 000 Sk Paid up: 8 250 000 Sk
  (from: 06/17/2005 until: 11/10/2009)
8 250 000 Sk Paid up: 2 480 000 Sk
  (from: 02/26/2005 until: 06/16/2005)
250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 02/04/2003 until: 02/25/2005)
250 000 Sk
  (from: 08/07/1997 until: 02/03/2003)
100 000 Sk
  (from: 08/16/1996 until: 08/06/1997)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.7.1996, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 9726
  (from: 08/16/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.2.1997 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/09/1997)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.7.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/07/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 8.3. 2000 schválilo dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/29/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 18.12. 2002 bolo schválené nové znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/04/2003)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person