Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  37582/B

Business name: 
Bainbridge Slovakia Košice Hyper s.r.o. v likvidácii
  (from: 04/29/2020 until: 07/21/2021)
Bainbridge Slovakia Košice Hyper s.r.o.
  (from: 09/21/2005 until: 04/28/2020)
Registered seat: 
Suché mýto 1
Bratislava 811 03
  (from: 02/22/2011 until: 07/21/2021)
Strakova 1
Bratislava 811 01
  (from: 06/18/2008 until: 02/21/2011)
Grösslingova 58
Bratislava 814 99
  (from: 09/21/2005 until: 06/17/2008)
Identification number (IČO): 
35 955 279
  (from: 09/21/2005)
Date of entry: 
09/21/2005
  (from: 09/21/2005)
Person dissolved from: 
1.2.2020
  (from: 07/22/2021)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 07/22/2021)
Date of deletion: 
07/22/2021
  (from: 07/22/2021)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/22/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/21/2005)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb zabezpečujúcich riadnu prevádzku nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
  (from: 09/21/2005 until: 07/21/2021)
Partners: 
LDV Management Bainbridge Holding S.C.A.
Rue Mathias Hardt 8-10
Luxembourg L-1717
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 01/24/2006 until: 06/17/2008)
LDV Management Bainbridge Holding S.C.A.
Rue Mathias Hardt 8-10
Luxembourg 1717
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 12/09/2005 until: 01/23/2006)
AERIUM HOLDINGS S.A.
Boulevard de la Foire 10A
Luxembourg L-1528
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 09/21/2005 until: 12/08/2005)
Bainbridge Properties S.á.r.l.
Rue Mathias Hardt 8-10
Luxembourg L-1717
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 09/21/2005 until: 12/08/2005)
LDV Management Bainbridge Holding S.C.A.
Route de Treves 6A
Senningerberg L-2633
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 06/18/2008 until: 07/21/2021)
Contribution of each member: 
Bainbridge Properties S.á.r.l.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 09/21/2005 until: 12/08/2005)
AERIUM HOLDINGS S.A.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/21/2005 until: 12/08/2005)
LDV Management Bainbridge Holding S.C.A.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/09/2005 until: 01/23/2006)
LDV Management Bainbridge Holding S.C.A.
  (from: 01/24/2006 until: 06/17/2008)
LDV Management Bainbridge Holding S.C.A.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel spoločnosti z 29.9.2005 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel LDV Management Bainbridge Holding S.C.A. v prospech záložného veriteľa Hypo Real Estate Bank International Public Unlimited Company With A Share Capital Munich Branch for Central and Eastern Europe. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 06/18/2008 until: 09/16/2009)
LDV Management Bainbridge Holding S.C.A.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel spoločnosti z 29.9.2005 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel LDV Management Bainbridge Holding S.C.A. v prospech záložného veriteľa Hypo Real Estate Bank International Public Unlimited Company With A Share Capital Munich Branch for Central and Eastern Europe. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 09/17/2009 until: 12/29/2010)
LDV Management Bainbridge Holding S.C.A.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel spoločnosti z 29.9.2005 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel LDV Management Bainbridge Holding S.C.A. v prospech záložného veriteľa Hypo Real Estate Bank International Public Unlimited Company With A Share Capital Munich Branch for Central and Eastern Europe. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Záložné právo na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 15.12.2010 v prospech Deutsche Pfandbriefbank AG, so sídlom na Freisinger Straße 5, 85716 Unterschließheim, Nemecko, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Mníchove ( Handelsregister des Amtsgerichts München) pod číslom HRB 41054
  (from: 12/30/2010 until: 01/08/2014)
LDV Management Bainbridge Holding S.C.A.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Záložné právo na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 15.12.2010 v prospech Deutsche Pfandbriefbank AG, so sídlom na Freisinger Straße 5, 85716 Unterschließheim, Nemecko, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Mníchove ( Handelsregister des Amtsgerichts München) pod číslom HRB 41054
  (from: 01/09/2014 until: 06/27/2016)
LDV Management Bainbridge Holding S.C.A.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/28/2016 until: 11/14/2020)
LDV Management Bainbridge Holding S.C.A.
Amount of investment: 6 689 126 EUR Paid up: 6 689 126 EUR
  (from: 11/15/2020 until: 07/21/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/16/2020 until: 07/21/2021)
konatelia
  (from: 01/09/2014 until: 06/15/2020)
Individual managing director
  (from: 09/21/2005 until: 01/08/2014)
Ely-Michel Ruimy
Knightsbridge 25
Londýn SW1X 7RZ
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/21/2005
  (from: 07/22/2010 until: 04/28/2020)
Ely-Michel Ruimy
Rue Charles Laffitte 77 ter
Neuilly Sur Seine 922 00
Francúzsko
From: 09/21/2005
  (from: 09/21/2005 until: 07/21/2010)
Ely-Michel Ruimy
Savile Row 24
Londýn W1S 2ES
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/21/2005
  (from: 04/29/2020 until: 06/15/2020)
Ely-Michel Ruimy
Savile Row 24
Londýn W1S 2ES
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/21/2005 Until: 02/13/2020
  (from: 06/16/2020 until: 06/15/2020)
Franck Ruimy
avenue De Messine 23
Paris 750 08
Francúzsko
From: 02/17/2006
  (from: 02/22/2006 until: 07/21/2010)
Franck Ruimy
Knightsbridge 1
Londýn SW1X 7LX
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 02/17/2006
  (from: 07/22/2010 until: 07/21/2021)
Acting in the name of the company: 
Konateľ menom spoločnosti koná v celom rozsahu samostatne. Podpisovanie za spoločnosť prebieha tak, že k nadpísanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 09/21/2005 until: 07/21/2021)
Capital: 
6 689 126 EUR Paid up: 6 689 126 EUR
  (from: 11/15/2020 until: 07/21/2021)
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/17/2009 until: 11/14/2020)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/21/2005 until: 09/16/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/01/2020
  (from: 07/22/2021)
Date of entry into voluntary liquidation: 02/01/2020
  (from: 04/29/2020 until: 07/21/2021)
 Liquidators:
Mazars Tax k.s.
Europeum Business Center, Suché mýto 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 02/01/2020
  (from: 04/29/2020 until: 07/21/2021)
 Liquidators:
Mazars Tax k.s.
Europeum Business Center, Suché mýto 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 02/01/2020 Until: 07/22/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti nezávisle za účelom vykonania úkonov spojených s likvidáciou v súlade s § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 04/29/2020 until: 07/21/2021)
Date of completion of voluntary liquidation: 04/30/2021
  (from: 07/22/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.09.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č.N 202/2005, Nz 41494/2005, NCRls 40949/2005 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/21/2005 until: 07/21/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.6.2008.
  (from: 06/18/2008 until: 07/21/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.12.2010
  (from: 12/30/2010 until: 07/21/2021)
Vyhlásenie o zániku záložného práva zo dňa 22.06.2016
  (from: 06/28/2016 until: 07/21/2021)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person