Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  37706/B

Business name: 
Hallo Willkommen s. r. o., v likvidácii
  (from: 12/30/2014 until: 03/31/2016)
Registered seat: 
Bancíkovej 5
Bratislava 821 03
  (from: 11/30/2012 until: 03/31/2016)
Identification number (IČO): 
35 956 712
  (from: 09/29/2005)
Date of entry: 
09/29/2005
  (from: 09/29/2005)
Date of deletion: 
04/01/2016
  (from: 04/01/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/01/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/29/2005)
Capital: 
6 680 EUR Paid up: 6 680 EUR
  (from: 11/30/2012 until: 03/31/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/18/2014
  (from: 04/01/2016)
 Liquidators:
Mgr. Barbora Ostertágová
Bancíkovej 5
Bratislava 821 03
From: 12/18/2014 Until: 04/01/2016
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a označenie "likvidátor".
  (from: 12/30/2014)
Date of completion of voluntary liquidation: 01/29/2016
  (from: 04/01/2016)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jedinej spoločníčky zo dňa 18.12.2014 o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie, potrvdenie o zverejnení výzvy likvidátora v obchodnom vestníku č. OV 13/2015 zo dňa 21.01.2015, rozhodnutie jedinej spoločníčky zo dňa 29.01.2016 o skončení likvidácie a výmaze spoločnosti , schálená likvidačná účtovná závierka, likvidačná súvaha, konečná správa o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku ku dňu 29.01.201, súhlasy správcov dane - Ďanový úrad Bratislava zo dňa 29.02.2016, Colného úradu Bratislava zo dňa 11.01.2016 a Magistrátu hl.m. SR Bratislavy zo dňa 18.01.2016 s výmazom z obchodného registra. Obchodná spoločnosť Hallo Willkommen, s. r. o. v likvidácii, Bancíkovej 5, 821 03 Bratislava, IČO: 35 956 712, zapísaná v obchodnom registri Oddiel Sro, Vložka číslo 37706/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 04/01/2016)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person