Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  52226/T

Obchodné meno: 
MONT-ALL s. r. o.
  (od: 05.08.2022)
Sídlo: 
Slovanská 6
Trnava 917 02
  (od: 05.08.2022)
IČO: 
54 772 737
  (od: 05.08.2022)
Deň zápisu: 
05.08.2022
  (od: 05.08.2022)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 05.08.2022)
Predmet činnosti: 
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (od: 05.08.2022)
Chov vybraných druhov zvierat
  (od: 05.08.2022)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 05.08.2022)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 05.08.2022)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 05.08.2022)
Poskytovanie služieb v rybárstve
  (od: 05.08.2022)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (od: 05.08.2022)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (od: 05.08.2022)
Výroba kŕmnych zmesí
  (od: 05.08.2022)
Výroba nápojov
  (od: 05.08.2022)
Textilná výroba
  (od: 05.08.2022)
Odevná výroba
  (od: 05.08.2022)
Spracovanie kože
  (od: 05.08.2022)
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
  (od: 05.08.2022)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (od: 05.08.2022)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (od: 05.08.2022)
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
  (od: 05.08.2022)
Výroba koksu a rafinovaných produktov
  (od: 05.08.2022)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (od: 05.08.2022)
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (od: 05.08.2022)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (od: 05.08.2022)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (od: 05.08.2022)
Keramická výroba
  (od: 05.08.2022)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (od: 05.08.2022)
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (od: 05.08.2022)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 05.08.2022)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (od: 05.08.2022)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (od: 05.08.2022)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 05.08.2022)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 05.08.2022)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (od: 05.08.2022)
Výroba bižutérie a suvenírov
  (od: 05.08.2022)
Výroba hudobných nástrojov
  (od: 05.08.2022)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (od: 05.08.2022)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 05.08.2022)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 05.08.2022)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 05.08.2022)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 05.08.2022)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 05.08.2022)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 05.08.2022)
Sťahovacie služby
  (od: 05.08.2022)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (od: 05.08.2022)
Výroba hračiek a hier
  (od: 05.08.2022)
Výroba sviečok a tieniacej techniky
  (od: 05.08.2022)
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
  (od: 05.08.2022)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (od: 05.08.2022)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 05.08.2022)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (od: 05.08.2022)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (od: 05.08.2022)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 05.08.2022)
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (od: 05.08.2022)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 05.08.2022)
Prevádzka malých plavidiel
  (od: 05.08.2022)
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  (od: 05.08.2022)
Prevádzkovanie úschovní
  (od: 05.08.2022)
Kuriérske služby
  (od: 05.08.2022)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 05.08.2022)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 05.08.2022)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 05.08.2022)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 05.08.2022)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 05.08.2022)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (od: 05.08.2022)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (od: 05.08.2022)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 05.08.2022)
Finančný lízing
  (od: 05.08.2022)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 05.08.2022)
Záložne
  (od: 05.08.2022)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 05.08.2022)
Faktoring a forfaiting
  (od: 05.08.2022)
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (od: 05.08.2022)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 05.08.2022)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 05.08.2022)
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (od: 05.08.2022)
Vedenie účtovníctva
  (od: 05.08.2022)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 05.08.2022)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 05.08.2022)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (od: 05.08.2022)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 05.08.2022)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 05.08.2022)
Zadávanie klinického skúšania liečiv
  (od: 05.08.2022)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 05.08.2022)
Dizajnérske činnosti
  (od: 05.08.2022)
Fotografické služby
  (od: 05.08.2022)
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (od: 05.08.2022)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (od: 05.08.2022)
Služby požičovní
  (od: 05.08.2022)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 05.08.2022)
Informačná činnosť
  (od: 05.08.2022)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 05.08.2022)
Administratívne služby
  (od: 05.08.2022)
Verejné obstarávanie
  (od: 05.08.2022)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (od: 05.08.2022)
Prevádzkovanie jaslí
  (od: 05.08.2022)
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (od: 05.08.2022)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 05.08.2022)
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (od: 05.08.2022)
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
  (od: 05.08.2022)
Poskytovanie sociálnych služieb
  (od: 05.08.2022)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 05.08.2022)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 05.08.2022)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 05.08.2022)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (od: 05.08.2022)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (od: 05.08.2022)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (od: 05.08.2022)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 05.08.2022)
Výroba zdravotníckych pomôcok
  (od: 05.08.2022)
Spoločníci: 
Martin Převlocký
Ludvika van Beethovena 15
Trnava 917 08
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2022)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Martin Převlocký
Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR
  (od: 05.08.2022)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 05.08.2022)
Martin Převlocký
Ludvika van Beethovena 15
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 05.08.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 05.08.2022)
Základné imanie: 
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 05.08.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  18.08.2022
Dátum výpisu:  20.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)