Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  716/T

Business name: 
ROZVOJ spoločnosť s ručením obmedzeným ROZVOJ spol. s r.o. /v skratke/
  (from: 09/17/1991)
Registered seat: 
Sládkovičova 10
Piešťany 921 78
  (from: 07/12/1993)
Identification number (IČO): 
00 643 424
  (from: 09/17/1991)
Date of entry: 
09/16/1991
  (from: 09/17/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/17/1991)
Objects of the company: 
organizačný poradca
  (from: 03/10/1994)
vedenie účtovnej evidencie pre podnikateľa
  (from: 03/10/1994)
sprostredkovanie obchodu so strojárskym tovarom a prenájom strojov a zariadení
  (from: 03/10/1994)
obchodná činnosť s priemyselným tovarom
  (from: 03/10/1994)
stavebná činnosť
  (from: 03/10/1994)
projektová činnosť
  (from: 03/10/1994)
výrobná, montážna a servisná činnosť v strojárstve
  (from: 03/10/1994)
Partners: 
Edita Žažová
Mikulášska 959/4
Vrbové
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
Contribution of each member: 
Edita Žažová
Amount of investment: 1 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 05/18/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/08/1994)
Mária Sedláková
30
Krakovany
  (from: 05/18/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná samostatne konateľ.
  (from: 11/08/1994)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 11/08/1994)
Other legal facts: 
Zmena spoločenskej zmluvy spísaná formou notárskej zápisnice dňa 07.09.1994 notárkou so sídlom v Bratislave JUDr. Danielou Šikutovou pod. č. N 203/94, Nz 197/94 podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.
  (from: 11/08/1994)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave spis. značka 1K 133/94, vydanom dňa 11.08.1995 bol vyhlásený konkurz na majetok ROZVOJ spol. s r.o., Sládkovičova 10 Piešťany. Za správcu podstaty sa ustanovuje JUDr. Dušan Slanina Bradlanská 16, Trnava.
  (from: 09/26/1995)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.09.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník.
  (from: 09/17/1991)
Odstúpením zahraničného spoločníka zanikla spoločnosť podľa Zák. č. 173/88 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov na spoločnosť bez zahraničnej majetkovej účasti.
  (from: 04/03/1992)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person